Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 17, 2010

SaLuSa, September 17, 2010

Jullie moeten je voorstellen dat er veel gebeurtenissen aankomen die jullie vrijheid zullen brengen, zij vinden plaats in een volgorde die logisch is en die snel het pad naar Ascentie opent. Terugkijkend zul je merken dat onze prognoses over wanneer jullie ontwikkelingen kunnen verwachten, behoorlijk accuraat waren. Op het betreffende moment weet je vaak niet waar je naar zoekt, en het is pas later dat je kunt zien hoe bepaalde gebeurtenissen met elkaar samenhangen. Jullie beseffen heel goed dat als je naar resultaten zoekt, het lijkt dat gebeurtenissen langzaam plaatsvinden, maar er zijn vele stukjes nodig om de puzzel te voltooien. Op dit moment naderen wij de welverdiende overwinning waarbij de eerste van vele grote veranderingen zichtbaar wordt. Wij zijn er meer dan ooit klaar voor, en hebben met nauwgezette planning gerepeteerd voor deze tijd. Wij kennen de persoonlijke moeilijkheden waaronder velen van jullie lijden, maar realiseer je alsjeblieft dat dit niet veel langer zal duren. Wij kunnen jullie verzekeren dat wij de antwoorden hebben op jullie wereldwijde problemen. Niet alleen dat, wij hebben ook de technologie en het personeel om dit uit te voeren.

Wij willen jullie samenleving snel omvormen zodat jullie kunnen voorzien in jullie behoeften, waardoor er in een relatief korte tijd niemand meer zonder voedsel of water zit. Er zijn prioriteiten die onmiddellijk zullen worden aangepakt, om zo de arme mensen in de armere landen op te tillen. De grote landen hebben een grote verantwoordelijkheid voor de anderen, en tegen de tijd dat hun hulp gewenst is zullen zij onder nieuw leiderschap staan. De oude brigade kan niet worden vertrouwd met de toekomst van jullie allen, en zij zullen uit machtsposities worden geweerd. De wetten en verordeningen zullen ook herzien worden om te verzekeren dat zij op een eerlijke en rechtvaardige manier functioneren. Wij kennen alle mensen bij naam die onterecht gevangen zijn gezet en zij zullen meteen vrijgelaten worden. Diegenen die schuldig zijn aan criminele activiteiten zullen meer humaan worden behandeld, en met geavanceerde technieken die zulke neigingen zullen verwijderen. Hierdoor zullen jullie je realiseren dat wij aan de verheffing van de Mens veel aandacht en planning besteed hebben. Iedereen zal delen in de nieuwe rijkdom die gecreëerd zal worden, en in een klap zullen veel problemen die jullie belaagde verwijderd worden.

Wij willen dat jullie begrijpen hoeveel er gedaan wordt voor jullie, als onderdeel zijnde van de gehele verheffing. Wanneer de veranderingen ver gevorderd zijn, zal jullie afhankelijkheid van de oude energievormen verdwijnen. Jullie zullen nooit meer beperkt worden en alleen leven van dat wat jullie je kunnen veroorloven, vrije energie zal in al jullie behoeften voorzien en jullie comfort en warmte geven wanneer dat gewenst is. Wij hebben het over het creëren van een nieuwe beschaving die klaar zal zijn om een kwantumsprong te maken naar de toekomst. Jullie zijn inderdaad bevoorrecht om in deze tijd op Aarde te zijn, en om onderdeel te zijn van zulke ervaringen. Vele zielen zouden graag met jullie van plaats willen ruilen om het einde van dualiteit mee te maken en de vreugde te ervaren die nu nog komt.

Er is veel kennis aan jullie door te geven, en wij zullen jullie mogelijkheden vergroten om deze kennis zo snel mogelijk op te nemen. Uiteindelijk zullen jullie een perfect geheugen hebben, maar dat zal pas plaatsvinden als jullie je verheffen naar de hogere dimensies. De mogelijkheden voor het vergroten van jullie geheugen nu, staan in verhouding tot de mate waarmee jullie je bewustzijnsniveaus optillen. Jullie zullen ontdekken dat jullie groei in bewustzijn en bovennatuurlijke gaven heel gewoon zal worden. Telepathie zal uiteindelijk worden aangenomen, en er zal geen noodzaak zijn voor het gesproken woord. Dat is in feite waar wij op dit moment zijn, en daarmee komt ook de mogelijkheid om gedachten te lezen. Het is echter niet de bedoeling dat dit op een opdringerige manier zal gebeuren, en elke ziel mag beslissen wie er toegang krijgt tot hun gedachten.

Er zal verzet zijn tegen onze komst, maar meer als iets dat zijn wortels heeft in de angst voor het onbekende. Echter, wij zullen alles doen wat wij kunnen om die angsten weg te nemen, en wij zijn er vrij zeker van dat wij de mensen kunnen overtuigen omdat wij komen in vrede en in jullie belang. Wij zullen ook enig wantrouwen moeten overwinnen dat wij andere motieven in gedachten hebben, en onze intenties en acties zullen daarom geheel zichtbaar zijn. Veel van ons werk op Aarde zal gecoördineerd worden door nieuwe regeringsvertegenwoordigers, en, zoals wij eerder hebben opgemerkt, zal de media gebruikt worden om onze activiteiten te volgen. Het zal niet lang duren voordat het geheel duidelijk wordt dat wij hier zijn om jullie Aarde te herstellen, en om jullie terug te brengen naar de status van soevereine burgers.

Ook al gaan wij snel vooruit, wij moeten jullie toch om enig geduld vragen waar het jullie individuele problemen betreft, omdat wij in eerste instantie aan een plan werken om de meer globale omstandigheden te verbeteren. Wij hebben jullie niet meer beloofd dan wij kunnen waarmaken, en de omvang van de taak schrikt ons niet in het minst af. Terwijl aandacht wordt gegeven aan jullie wensen op Aarde, zal er een gigantische operatie plaatsvinden in de ruimte. Deze omvat de reiniging van de vervuiling in jullie atmosfeer en de verwijdering van wat jullie ruimteafval noemen, dat overgebleven is van verschillende experimenten die uitgevoerd zijn. Ook kunnen wij van boven de veranderingen in en op Aarde nauwlettend volgen en zullen wij jullie adviseren als er een bedreiging voor jullie is.

Een zeer opvallende verandering zal de vrijheid zijn die wordt toegekend aan jullie journalisten en tv nieuwsstations, en als jullie informatie krijgen zal die waarheidsgetrouw zijn. Tot nu toe stond jullie media onder zo een controle dat jullie precies gevoerd kregen wat de Illuminatie jullie wilde laten geloven, en het nieuws werd bewust gefabriceerd voor hun eigen doeleinden. Waarheid was een schaars goed gedurende vele jaren, en jullie politici kunnen het alleen zichzelf aanrekenen dat jullie geen vertrouwen in hen hebben. Met de nieuwe regeringen zal dit allemaal veranderen, en het zal niet lang duren jullie ervan te overtuigen dat een nieuw en vertrouwd ras van politici is gearriveerd. Zij zullen op de eerste en laatste plaats de mensen dienen, en eerlijkheid zal de corrupte praktijken vervangen die hoogtij vieren. Algemeen gesproken is de val van jullie beschaving tot stand gekomen, vanwege de lage vibraties op Aarde die zulke zielen met een gelijkwaardige vibratie hebben aangetrokken. Daar staat tegenover dat als de vibraties zich verhogen, dit de weg vrijmaakt voor de hogere wezens om bij jullie te komen.

De mens kan zijn eigen wetten maken, maar de Universele Wetten zijn superieur en zijn onveranderlijk. Zij zijn gebaseerd op liefde, rechtvaardigheid en delen, zodat elke beschaving de soevereiniteit van de anderen respecteert. De Galactische Federatie is maar één voorbeeld van wat wij bedoelen, en elke beschaving die hiervan lid is werkt in harmonie met anderen. In de nabije toekomst zal jullie beschaving ook deze niveaus bereiken, en Ascentie is een belangrijke stap op die weg. Wij leiden jullie naar de Liefde en het Licht die jullie levens voor altijd zullen veranderen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk

Komende week is Mike Quinsey afwezig. Het volgende bericht van SaLuSa zal verschijnen op maandag 27 september a.s.Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.