Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 25, 2011

Mike Quinsey - SaLuSa, November 25, 2011


Degenen onder jullie die volgen wat er in de wereld gebeurt, zal niet zijn ontgaan dat onze voorspellingen over de uitkomst jullie realiteit aan het worden is. De grootschalige bancaire en financiële problemen leiden duidelijk tot een crash en het is niet te voorkomen. Jullie leven in een wereld die in een staat van chaos verkeert en gestaag op een implosie afstevent. Mensen zien nu wat er verkeerd was aan het oude systeem maar hebben tot nu toe geen echte oplossingen die de problemen helemaal gaan aanpakken. Een aantal regeringen hebben collectief ingestemd een nieuwe manier van bankieren te steunen maar nu nog zien wie het in daden om kan zetten. Deze situatie biedt ons een mogelijkheid onze bondgenoten naar voren te duwen, die met onze hulp kunnen aangeven wat er nodig is om een nieuwe weg te bewandelen waarmee jullie problemen worden opgelost. Aan het Overvloedprogramma, dat op dergelijke veranderingen zal volgen, moet ook aandacht worden besteed en we zijn daarom hard bezig iets van die orde te realiseren. Veel van wat staat te wachten om plaats te vinden, is met de aankondiging van Disclosure verbonden, en die is klaar en wacht alleen op het afspreken van een vaste datum.

Met iedere week die verstrijkt wordt de noodzaak om met de veranderingen te beginnen nijpender maar we willen niet te vroeg van start gaan nadat we zo lang geduldig hebben gewacht. Er is eigenlijk door te vroeg te beginnen ook niets te winnen omdat onze activiteiten samen met jullie moeten worden gecoördineerd om de weg naar een vlot succes te garanderen. De Galactische Federatie blijft nauwgezet de activiteiten van de duistere kliek volgen want zij kunnen ondanks hun wanordelijke opstelling nog steeds een bedreiging vormen. Maar we hebben hen het vermogen afgenomen een grote ramp te veroorzaken en hebben voorkomen dat zij zich met het Midden-Oosten bemoeien. De landen daar moeten hun eigen problemen oplossen en moeten zoveel mogelijk ingaan op de eisen van het volk. Het Westen heeft in het verleden doelbewust haar blik op de olievelden gericht en vaak problemen en oorlogen uitgelokt om hen te verzwakken en over te nemen. Kolonialisme heeft landen en hun rijkdom van de oorspronkelijke bevolking afgepakt en dat zal worden behandeld wanneer de vrede is hersteld.

Er is zoveel gebeurd om jullie in een toestand van gevangenschap te krijgen terwijl de schijn werd gewekt dat jullie vrij zijn, wat verre van de waarheid is. Echte vrijheid wordt hersteld wanneer we de oude garde hebben verwijderd en nieuwe regeringen de Constitutie naleven. Veel illegale wetten van de afgelopen tijd zullen worden opgeheven en er zal rehabilitatie plaatsvinden als mensen zijn gestraft of gevangen genomen. Deze veranderingen vinden plaats met onze ondersteuning om ervoor te zorgen dat jullie opnieuw Soevereine Wezens worden. Al deze activiteiten zullen de weg voorbereiden voor grotere dingen die met en na Ascentie plaatsvinden. Jullie zien dus dat ons een drukke tijd te wachten staat, een tijd die zeer bevredigend zal zijn.

De meeste van jullie die de verschillende bronnen van betrouwbare informatie volgen, zullen inmiddels begrepen hebben wat voor prachtige tijd er nadert. Dat zou jullie reis tijdens de veranderingen draaglijker moeten maken, welke met onze technologieën soepel en heel snel zullen verlopen. Onze plannen worden onmiddellijk bijgewerkt indien er wijzigingen nodig zijn en wij zijn klaar om in actie te komen wanneer aan de noodzakelijke randvoorwaarden is voldaan. Alles is zo nabij voltooiing dat we weten dat er heel weinig tijd nodig is voor we daadwerkelijk van start kunnen gaan.

Wees moedig en standvastig als jullie overtuigingen worden aangevallen, want als sommige mensen beseffen dat hun wereld permanent gaat veranderen zullen ze met tegenzin opgeven wat ze hebben. In hun hart zullen ze weten dat ze de evolutie niet kunnen tegenhouden maar ze proberen vanwege de angst die ze voelen veranderingen te bestrijden. Als jullie gevraagd wordt hen te helpen het te begrijpen, doe het dan zonder hen met je kennis te overweldigen, maar geef hen gewoon net zoveel als nodig is om hen over het obstakel op hun weg naar inzicht heen te helpen. Sommige zielen zijn hier om op afstand Ascentie mee te maken, zonder de wens er echt betrokken bij te zijn. Maar alle ervaringen helpen jullie verder vooruit te komen, en vaak wordt daardoor de kiem gelegd voor een nieuwe mogelijkheid om meer kennis op te doen.

Vrije wil is ongeacht de keuzes die zielen maken, van kracht omdat bekend is dat als er een negatieve situatie ontstaat jullie je altijd herstellen. Jullie leven is immers oneindig en jullie zijn onsterfelijk, en de Schepper stelt geen eisen aan jullie omdat geaccepteerd is dat jullie buiten de Bron ervaringen op willen doen. Iedere ziel groeit vanuit de collectieve ervaring en bewustzijnsniveaus nemen snel toe. Het is als zo boven, zo beneden, en op Aarde worden jullie door de toenemende bewustzijnsniveaus van elkaar omhoog getild. Jullie zijn als Een Grote Ziel en met jullie huidige ontwaken kunnen jullie de Eenheid “voelen” waarbinnen jullie bestaan. Het klopt dat wat jullie tot de één doen, jullie tot allen doen. Wanneer jullie dit niveau van inzicht bereiken, accepteren jullie misschien meer verantwoordelijkheid voor jullie gedachten en daden, vanuit het besef dat jullie energie creëren die anderen beïnvloedt.

Dat velen zich voorbereiden op de eindejaarsfeesten is een welkome afleiding van de dagelijkse somberheid waar de media zich op richt. Neem de kans om te genieten van het bij elkaar komen, wanneer families zich verenigen en de liefde vernieuwen die tussen hen bestaat. Geven is goed voor de ziel wanneer het zonder iets ervoor terug te verwachten wordt gedaan. Het is met name bij kinderen een groot plezier als je hun expressies van vreugde en geluk ziet. Zij kijken normaal gesproken ook niet naar de gemaakte kosten en zijn vaak heel blij met eenvoudige cadeaus. Volwassenen kijken daar soms anders naar maar zoals altijd is het de gedachte die telt en die zou gewaardeerd moeten worden.

Afhankelijk van jullie mate van bewustzijn zullen jullie dit jaar meer dan gebruikelijk te vieren hebben omdat het bijna 2012 is en het wordt een heel bijzonder jaar. Het wordt geheel anders dan alle andere jaren maar alles omwille van de beste motieven, en wij danken degenen van jullie die naar de Aarde zijn gekomen om het Licht te verspreiden. Het wordt een jaar dat nog lange, zeer lange tijd zal worden herinnerd en door het hele Universum besproken. Het feit dat jullie het duister hebben overwonnen geeft samen met een gegarandeerde Ascentie de verheffing die ervoor zorgt dat het Universum veilig is en dat Ascentie helemaal wordt afgemaakt.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik voel me heel bevoorrecht met zulke mooie zielen te werken. Ik zegen jullie allemaal en stuur mijn liefde naar jullie allen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.