Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, November 23, 2011

Mike Quinsey - SaLuSa, November 23, 2011


De macht van de burgers neemt toe en jullie zien over de hele wereld hoe succesvol jullie kunnen zijn wanneer jullie je met elkaar verbinden voor een gemeenschappelijk doel. Het kan tijd kosten om helemaal te slagen maar als jullie de bal in beweging brengen, voert deze kracht hem verder. Regeringen zullen jullie eisen serieus nemen of ze voor eigen verantwoording negeren. Jullie hebben de omstandigheden gecreëerd waardoor wij en anderen kunnen komen om jullie van dienst te zijn, wij werken natuurlijk achter de schermen, en onze invloed helpt activiteiten richting te geven op een manier die voor jullie gunstig is. Zoals jullie weten volgen wij nauwgezet wat er nu gebeurt, en ook wat er door de donkere kliek wordt gepland. We doen ons best jullie op een zo min mogelijk explosief pad te krijgen waarbij gewelddadige confrontaties waarschijnlijk kunnen worden vermeden. Des te vaker de autoriteiten vreedzame demonstraties de kop indrukken, des te meer aanhang ze krijgen. De wereldbevolking wordt nu wakker voor hoe ze duizenden jaren lang tot slaaf zijn gemaakt en zullen hun eisen voor verandering niet intrekken totdat de soevereiniteit van de mensen is teruggegeven.

Het gevecht gaat dus door, terwijl de Lichtwerkers meer en meer Licht naar de Aarde brengen waarmee de trillingen nieuwe hoogten bereiken. Wees ervan overtuigd dat alles op koers is volgens plan en het punt is bereikt waarop er wat stevige actie plaats gaat vinden. Onze bondgenoten werken er hard aan maar hebben af en toe onze support nodig om de doelen die wij hen stellen te halen. Zoals eerder aangegeven zouden wij graag tegen het einde van het jaar een stap vooruit zetten, waarmee de weg voor een grote sprong vooruit wordt geopend. Gebruik bij persoonlijke kwesties te allen tijde je intuïtie en neem waar nodig stappen om jezelf tegen de gevolgen van genomen maatregelen te beschermen. Wij denken in termen van mogelijke voedseltekorten en stroomonderbrekingen die jullie in een aantal gebieden ongemakken kunnen opleveren. Houd in gedachten dat wij in de nabije toekomst veel dichter bij jullie zullen zijn en dat we jullie zeer waarschijnlijk direct kunnen assisteren. Geen van de problemen die jullie ervaren, zal jullie lange tijd beïnvloeden want het is van te voren allemaal goed bekeken en mogelijk gemaakt.

Jullie beginnen te beseffen dat er ondanks alle afschrikwekkende voorspellingen over catastrofale gevolgen bij de eindtijden tot nu toe niets van dien aard is uitgekomen en de wijzigingen die hebben plaatsgevonden zijn aan jullie te danken. Jullie hebben gedurende lange tijd gewerkt aan het succesvol verhogen van de trillingsniveaus en dat heeft de noodzaak voor drastische ingrepen overwonnen. Ofschoon reiniging en fysieke veranderingen nog steeds nodig zijn, zijn ze in plaats van op dramatisch grote schaal meer van lokale aard geworden. Wanneer we ons bij jullie kunnen voegen, zullen we samenwerken en korte metten maken met de uitdagingen waar jullie voor staan. Voor een groot deel van het schoonmaakproces hoeven we niet eens op Aarde te zijn en kan dit gemakkelijk direct vanuit de ruimte worden uitgevoerd. We hebben dat inderdaad behoorlijk lange tijd gedaan, hetgeen de reden is waarom een aantal grote ongelukken jullie slechts beperkte ongemakken heeft opgeleverd. Op het gebied van nucleaire proeven die jullie atmosfeer vervuilden, waren wij verantwoordelijk voor het opruimen daarvan.

We hebben voor jullie allemaal veel bewondering, in die zin dat jullie de uitdaging van de dualiteit op je hebben genomen terwijl jullie wisten dat het een extreem zware ervaring zou worden. Het is nu pas dat velen van jullie van hun ware identiteit bewust zijn geworden en het feit dat jullie niet je fysieke lichaam zijn maar Wezens van Licht. Na duizenden jaren en vele levens hebben jullie je vermogen gevonden om je intentie te richten op wat je werkelijk wilt, en dat jullie niet afhankelijk zijn van een ander. Jullie hoeven niet meer te accepteren tot slaaf te worden gemaakt als jullie lotsbestemming in het leven, en steeds meer mensen nemen verantwoordelijkheid voor hun leven. Te zijner tijd worden jullie volledig onafhankelijk waardoor jullie de vrijheid krijgen je eigen ervaring uit te zoeken en dat moment duurt niet zo lang meer. Het is een kwestie van jezelf zodanig verheffen dat jullie een Wezen van de hogere regionen worden en Ascentie maakt deel uit van die reis.

Laat je op dit moment niet hinderen door de problemen van jullie dagelijkse wereld met de wetenschap dat deze een middel zijn om tot een afsluiting te komen waardoor jullie aan een nieuwe periode van ervaringen kunnen beginnen. Jullie zullen niet door langdurige herstelperiodes heen hoeven te gaan omdat de wederopbouw heel snel zal gaan. Tegen die tijd zijn wij ook op Aarde gearriveerd en samen zullen we het toneel voorbereiden voor het afsluiten van de cyclus van dualiteit. Wij van de Galactische Federatie hebben ons lange tijd voorbereid op de rol die wij zeer binnenkort gaan vervullen en we weten dat jullie over het algemeen klaar zijn om je bij ons aan te sluiten. De bewustzijnsniveaus van velen van jullie hebben een punt bereikt waardoor jullie voldoende wakker zijn om het hogere doel van de Mens te begrijpen en naar dat einde toe te werken.

Het komende jaar wordt een jaar van immense resultaten, niet op de laatste plaats vanwege het afbreken van de barrières die jullie van elkaar gescheiden hielden. Of het nou vanwege politieke, religieuze of raciale redenen was, de natuurlijke neiging van de Mens is goedaardig en vredelievend te zijn. Als er een einde aan oorlog en aan de dreiging van oorlog wordt gemaakt, zullen jullie kunnen samenwerken zonder in een toestand van angst te zitten en het vertrouwen tussen de mensen zal terugkeren. Gerechtigheid zal ook terugkomen en waar mogelijk zullen alle begane onrechtvaardige handelingen tegen onschuldige mensen worden goedgemaakt. We weten dat velen van jullie slachtoffers van gefingeerde beschuldigingen zijn en als jullie nog steeds in hechtenis zitten of in de gevangenis, zullen jullie worden vrijgelaten.

Politiek zal zodanig veranderen dat er geen plaats is voor steekpenningen of corruptie en eerlijkheid en transparantie zullen ervoor zorgen dat jullie volledig vertrouwen kunnen hebben in degenen die worden gekozen. De politici die van het Licht zijn hebben we al benaderd en zij kunnen volledig worden vertrouwd in het behartigen van jullie hoogste belangen wanneer zij in de tussentijdse regeringen worden aangesteld. Er is veel te doen maar de planning is al lange tijd gaande en degenen die met ons werken zijn te vertrouwen en weten wat er van hen wordt verwacht. In de toekomst zal het politieke systeem anders opereren en krijgen jullie veel meer invloed op wat er gebeurt en het zal ten dienste staan van de mensen.

Dierbaren, jullie wachten is binnenkort voorbij en het verleden zal net een slechte droom lijken. Het leven zal snel tot een aangenaam leven worden getransformeerd en zal tenslotte jullie verwachtingen vervullen. Bij sommige mensen is er al een kalmte in hun leven gekomen doordat de nieuwe energieën werkzaam zijn en een weten aanwezig is dat er gunstige veranderingen aankomen. Houd je aandacht goed op de toekomst gericht en laat de huidige chaos geen vat op jullie krijgen, want het duurt nergens zo lang als jullie misschien verwachten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik dank jullie allemaal dat jullie de moeite hebben genomen Licht naar de Aarde te brengen en op een dag zullen jullie zien dat jullie daarvoor zijn gekomen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Galactic Channelings

Create Your Badge