Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, December 23, 2009

SaLuSa, December 23, 2009

Dierbaren, we nemen jullie zowel waar in een fysieke dimensie als in een energetische. Ze veranderen beide heel snel doordat ze dichter naar elkaar toe trekken en een balans creëren die harmonie en vrede op Aarde zal brengen. Het bereikt een kritieke massa en hieruit komt de laatste verandering voort die in Ascentie zal resulteren. Jullie zijn zo ver gevorderd dat niets het proces kan stoppen en het kan alleen maar slagen. We zien dat meer mensen zich verplaatsen van onzekerheid naar een positieve houding waarbij ze zich realiseren dat de eindtijden zijn bedoeld voor een verheffing. Het maakt niet uit of jullie de redenen voor de veranderingen begrijpen, zolang jullie perceptie maar inhoudt dat zij gunstig zijn voor iedereen. Velen van jullie zien zeker zo veel om zich heen dat onwenselijk is of niet in jullie hoogste belang. De roep om conflicten te beëindigen en leiders die aan wereldvrede werken, neemt met de dag toe en het is een energie voor verandering, die niet kan worden genegeerd. Het is een voorbeeld van mensenkracht op een niveau dat een nieuwe realiteit wordt gecreëerd.

Terugkijkend op dit jaar en realiserend hoe ver jullie in korte tijd zijn gekomen, toont dit hoe sterk jullie op het Licht hebben gereageerd. Ofschoon velen van jullie geconstateerd hebben dat jullie leven op Aarde moeilijker is geworden, hebben jullie kracht vergaard uit de wetenschap dat de dominantie van de duistere Wezens ten einde komt. Jullie hebben intuïtief ook begrepen dat de veranderingen geen rampspoed voortbrengen maar deel uitmaken van de noodzakelijke reiniging voordat de nieuwe Aarde zich kan manifesteren. Vasthouden aan jullie inzicht zal jullie door de komende periode heen helpen totdat bepaalde gebeurtenissen van wereldwijd belang openbaren dat er een nieuwe richting wordt ingeslagen. Wanneer dit eenmaal duidelijk wordt, zal dit vele van jullie tot actie stimuleren omdat dit de tijd is waarop jullie hebben gewacht. We zien dat velen van jullie graag deelnemen aan acties om de Aarde in haar oorspronkelijke schoonheid te herstellen. Tijd zal van wezenlijk belang zijn maar jullie hulp zal worden aanvaard in overeenstemming met wat jullie te bieden hebben. Natuurlijk zijn we al op de hoogte van jullie waarde voor ons en we zullen graag een beroep doen op jullie hulp.

We worden blij zo veel Licht naar de Aarde getrokken te zien worden en het is een verdienste van degenen onder jullie die standvastig hun tijd hebben besteed aan het deelnemen aan één van de manieren waarop dit kan worden bereikt. Zelfs nu ontwaken nog meer zielen voor de taken waarvoor ze naar de Aarde zijn gekomen om ze uit te voeren. Dit maakte natuurlijk deel uit van het plan voor verheffing van de Mensheid, zoals besloten door de Spirituele Hiërarchie. Zielen werden uitgekozen om in deze specifieke periode in de dualiteit te incarneren vanwege hun bewezen capaciteiten als Lichtwerker. Sommige slagen er niet in hun levensplan te realiseren maar allerlei pogingen worden er ondernomen om hen bewust te laten worden van hun bedoelingen. Als je het gevoel hebt dat je iets te doen hebt in je leven maar je kan niet bepalen wat het is, wacht dan gewoon op tekenen die in je leven verschijnen. Wees voorbereid en alert en het is dan onwaarschijnlijk dat je een kans mist je rol in het leven te vinden. Jullie werk hoeft zich niet noodzakelijk op een hoog spiritueel niveau af te spelen, omdat er een grote verscheidenheid aan behoeften bestaat die eenvoudig door mensen met goede intentie kunnen worden vervuld. Dienstbaarheid aan anderen staat onveranderlijk aan de basis van elke actie die voortkomt uit het verlangen van jezelf te geven.

De hartelijkheid die door gelegenheden als Kerstmis wordt opgeroepen, heeft een duurzaam effect en de vrijelijk aan anderen gegeven liefde, verhoogt de vibraties van de Aarde. We zouden graag zien dat dit in het Nieuw Jaar wordt vastgehouden en geloven dat het zal toenemen naarmate de realisatie over de op handen zijnde bevrijding van de duistere Wezens jullie verwachtingen verhoogt. Jullie hebben een jaar voor je liggen dat elk ander jaar dat jullie hebben gehad, zal overtreffen en het zal een grote stroom laten zien van uiterste vreugde en geluk. De opluchting in staat te zijn jullie banden door te snijden met de oude methoden van controle en dominantie zal over de hele Aarde een golf van euforie teweegbrengen. Wij zullen deel uitmaken van die viering en jullie zullen de Galactische Federatie zien in een show van eenheid met jullie. We zullen dan in staat zijn deze reis in dualiteit samen af te maken op het pad naar Ascentie.

Jullie moeten nog de pracht van jullie resultaten gaan waarderen want jullie reis begon eerder dan jullie inzien. Het is in sommige opzichten voor jullie overbodig je de vele levens te herinneren die je hebt gehad, doordat ieder leven een aanvulling is op de voorgaande levens. Vandaag staan jullie er als iemand die bijna de reis heeft voltooid en jullie drukken jezelf uit als een volledig Wezen met uitgebreid bewustzijn. Alles wat jullie hebben geleerd, wordt nog steeds op onder-bewust niveau bewaard en jullie zijn hier des te groter door. Een zelfs grotere sprong in jullie evolutie staat op het punt plaats te vinden en het zal jullie nader bij het niveau brengen dat jullie hadden voordat jullie afdaalden naar de dualiteit.

Onthoud Dierbaren: jullie hele doel van het verlaten van de Godheid was de uitdaging te ervaren afgescheiden te zijn van jullie Bron. Soms verloren jullie het contact ermee en ploeterden jullie wanneer jullie het doel van het leven zochten. Jullie hebben uit angst uitgehaald vanwege jullie gevoel van onveiligheid en faalden erin bewust te zijn van de Eenheid van Al Dat Is. Deze periode van twijfel en misconceptie is nu voorbij voor degenen die de waarheid hebben gevonden en zich hun eeuwige en onveranderlijke banden met God hebben gerealiseerd.

Al jullie gelukkige ervaringen zullen worden overtroffen door wat nog komen gaat in de hogere dimensies. Zij zullen volledig in het Licht worden gemanifesteerd met een zekere mate van perfectie die zelden op Aarde wordt ervaren. De verandering zal zo plotseling zijn dat het lijkt op het nemen van een stap vanuit de Middeleeuwen en jezelf dan plotseling aantreffen in een volledig nieuwe dimensie van Licht. Dat moet een vrolijk einde zijn van een grote uitdaging waar jullie tegen alle verwachtingen in, tegenop gewassen bleken te zijn. Als jullie nu moeilijke tijden ervaren, denk dan aan wat direct voor jullie ligt en zie het als een beloning voor jullie veerkracht en nooit tanende vastbeslotenheid om jullie zelf te verheffen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en als jullie vragen of wij net als jullie feestvieren, is het antwoord ja. In onze levens is echter elke dag een eerbetoon aan de godheid en dankbare dankbetuigingen voor alles waar we in zijn voorzien vanuit de onuitputtelijke Bron van Al Dat Is.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Aangezien ik weg ben met de Kerst is dit mijn laatste boodschap tot woensdag 30 december. Dus namens mijzelf, onze Ruimtevrienden en de vele dierbare zielen die ons allen vergezellen op ons pad door het leven, wens ik jullie allemaal een heel aangename tijd van vieringen en dat het Nieuwe Jaar al jullie dromen mag vervullen. In Liefde en Licht, Mike Quinsey.Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.