Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, December 21, 2009

SaLuSa, December 21, 2009

Dierbaren, opnieuw is nu een veelbelovende belofte op niets uitgelopen als gevolg van de misplaatste bekendmaking van de datum waarop Disclosure/Openbaarmaking zou plaatsvinden door President Barack Obama. Onze teleurstelling doet zeker niet onder voor die van jullie omdat er overeenstemming was over de bekendmaking en de details weken terug al waren vastgesteld. Het kan niet zo gemakkelijk opnieuw worden gearrangeerd maar er heerst een gevoel van urgentie om opnieuw te beginnen en niet meer tijd te verliezen. Het geheim houden van details is extreem moeilijk wanneer het eenmaal in het publieke domein terecht komt. We hebben echter andere manoeuvres die ons bestaan zullen blijven benadrukken en we vragen jullie nogmaals jullie ogen op de hemel gericht te houden. Dit zijn de dagen waarop de tekenen gespreksonderwerpen zijn geworden, waardoor het bewustzijn van de mensen niet alleen voor onze aanwezigheid ontwaakt maar ook voor onze methoden om contact met jullie te leggen. Gedurende vele jaren hebben we graancirkels gemaakt als een methode om jullie aandacht te krijgen. Zoals jullie recentelijk zullen hebben opgemerkt, zijn ze complexer geworden. De boodschappen die ze versturen worden geïnterpreteerd en de symboliek ervan wordt correct begrepen. Ze dragen energie met zich mee en al wordt dat niet door iedereen begrepen, het verbindt zich onder-bewust met hen.

We zijn gefascineerd door jullie veelvoudige interpretaties van de blauwe lichtbundel over Noorwegen. Het is zeker een goed gespreksonderwerp geworden en jullie perceptie staat voldoende open om te overwegen dat het uit de ruimte kwam en naar jullie toe werd gestraald. Het verband met President Obama is ook interessant en toont dat jullie het als een teken zien dat er pogingen worden gedaan om contact met jullie te leggen. Miljoenen mensen aanvaarden het bestaan van Ruimte Wezens en op het moment geloven zelfs nog veel meer mensen dat zij een plaats hebben in het leven van de Mensheid. Met een plotselinge opkomst aan interesse in ons en een wens om ons te leren kennen, hebben jullie de gelegenheid gecreëerd dat contact plaatsvindt. Vele factoren zijn er bij betrokken, niet op de laatste plaats onze taak te garanderen dat het plan voor jullie bewuste verheffing en Ascentie plaatsvindt, zoals dit door de Schepper is verordend.

Zoals jullie zullen begrijpen, zijn er veel redenen om vooruit te snellen met officieel contact. We willen dat het op een natuurlijke manier ontstaat en op een wijze waarbij zielen die geen geloof hechten aan ons bestaan, niet worden geshockeerd. Velen hebben ondanks het bewijs dat ons bestaan ondersteunt, een muur opgebouwd en de onderliggende reden is angst. Wees los van welke visie je over ons ook hebt, ervan overtuigd dat we vreedzame Wezens zijn zonder plannen om jullie Aarde of mensen over te nemen. Ons plan is een missie van liefde en de wens om jullie op Ascentie voor te bereiden door jullie te bevrijden van de controle en de dominantie door de duistere machten. Hun machtsbasis is aan het verbrokkelen en hun pogingen om hun heerschappij te verlengen zullen falen. Zij willen zeker niet dat jullie ons beter leren kennen of dat jullie vertrouwen in ons hebben omdat dat het einde inhoudt van hun invloed en het vermogen hun eigen posities vast te houden. Zij handelen met hun enorme fortuinen die worden gebruikt om mensen af te kopen en geheime operaties te ondersteunen die hun machtige posities moeten versterken. Werelddominantie is hun doel maar ze mogen niet verder gaan dan ze op dit moment zijn. Wij monitoren elke actie van ze en ze zijn gedoemd te mislukken.

We zeggen opnieuw dat jullie zulke krachtige Wezens van Licht zijn en toch geloven jullie niet altijd in jezelf. Jullie gedachtekracht creëert voortdurend jullie toekomst, dus op voorwaarde dat jullie je richten op wat goed is voor iedereen, zullen jullie je verheffing naar een hoger bewustzijn versnellen. Er bestaan een aantal verschillende verwachtingen met betrekking tot de eindtijden en jullie gedachtekracht zal jullie opnieuw de ervaring geven die je wenst. Jullie vragen je misschien af hoe het kan dat er meer dan één eindscenario bestaat en wij beantwoorden dat door jullie te laten weten dat ze allemaal gelijktijdig op verschillende niveau’s plaatsvinden. Vanuit ieders individuele ervaring lijkt het alsof iedereen bij hetzelfde scenario is betrokken en er zal geen bewustzijn bestaan over één van de andere. We zouden kunnen zeggen, pas op waar jullie je op richten, door je ervan te verzekeren dat het echt is waar je ook je energie aan wil geven.

Het plan van God voor de eindtijden wordt Ascentie genoemd maar het is aan jullie of je er je voordeel mee doet. Je kunt niet alleen maar wensen er deel van uit te maken en succesvol te zijn want het vereist een inspanning van jullie om jullie vibraties te verheffen. De Wet van Aantrekkingskracht laat alleen die zielen toe die een bepaald niveau hebben bereikt om te kunnen ascenderen. Het proces is er één van leven vanuit Licht en Liefde zodat elke band die jullie met de lagere energieën hebben gehad, wordt doorgesneden. Dit stelt jullie in staat je te richten op de taak verder jullie vibraties te verhogen en als gevolg daarvan zullen jullie zeker succesvol zijn. Er wordt aanzienlijke hulp gegeven om jullie heen, jullie hoeven maar te vragen en het komt naar je toe. Gebruik namen als jullie willen zoals van jullie favoriete Engel of Meester want jullie kunnen er zeker van zijn dat zij jullie verzoek ontvangen. Laat het antwoord zich vrijelijk manifesteren en eis niet dat het op een specifieke manier gebeurt. Mogelijk weten jullie niet wat het beste is voor jullie.

Jullie leren veel over het leven en waren nog nooit zo goed geïnformeerd als nu, sinds lange, lange tijd. Al meer dan een eeuw ontstaan er spirituele groepen met kennis en leringen die de vele misopvattingen uitleggen die als de waarheid door orthodoxe religies werden verkondigd. Zoals jullie vaak verteld wordt, is het de waarheid die jullie bevrijdt en elke inspanning werd geleverd om die voor jullie te plaatsen. Dit wordt jullie niet opgedrongen en gaat niet gepaard met angstige consequenties als je het niet accepteert. Ware discipelen respecteren jullie vrije wil en op die manier zijn jullie vrij te nemen wat mogelijk is en verder te gaan. Iedere ziel is uniek en wat daarom de één past, hoeft niet noodzakelijk het pad van een ander te zijn. Als jullie de noodzaak voor Ascentie niet kunnen bevatten of begrijpen dan ben je zeer waarschijnlijk slecht voorbereid of onvoldoende verlicht om het in je leven te accepteren. Heb geen angst over het nemen van een dergelijke beslissing want jullie worden niet verlaten of minder gerespecteerd. Jullie zullen je exact in overeenstemming met je eigen tempo ontwikkelen en op een dag zullen jullie ook een grote sprong vooruit maken als jullie onderwijs in de dualiteit is beëindigd.

Ik ben SaLuSa van Sirius en een lid van de Galactische Federatie. Ik houd van deze mogelijkheden om advies te geven en het is belangrijk dat zoveel mogelijk van jullie hun levensplan vervullen door te ascenderen, als dat jullie doel was. Vergeet niet dat deze “toevalligheden” die jullie helpen meer gepland zijn dan jullie je realiseren. Jullie Gidsen verrichten kleine wonderen om jullie te krijgen waar je moet zijn voor de zelf verkozen ervaringen. Jullie kunnen bijvoorbeeld het gevoel hebben dat jullie toevallig je partner hebben ontmoet, nou Dierbaren, zo’n belangrijke stap in jullie leven wordt volledig georganiseerd. Er wordt veel liefde voor jullie gevoeld en belang gegeven aan jullie levensplan en het is eenvoudigweg de uitwerking van jullie keuzes waarmee jullie ervaringen opdoen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge