Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, December 22, 2010

SaLuSa, December 22, 2010

Wanneer degenen die deze feestelijke tijd vieren ernaar uitkijken met familie en vrienden bij elkaar te komen, nemen gevoelens van geluk en vreugde toe. Mensen zijn opmerkelijk in hun vermogen dit te kunnen terwijl ze op hetzelfde moment moeilijkheden ervaren die voortkomen uit de meer aardse problemen van het leven op de planeet. Het is voor ons geen wonder dat jullie dit kunnen, omdat jullie natuurlijke staat van zijn naar vrede verlangt en geluk om zich heen creëert. Het is een geluk dat, hoewel de betekenis van de Kerstviering onder veel mensen verloren is gegaan, door het idee van het creëren van hartelijkheid en feestelijk bij elkaar te komen, het beste in jullie naar boven haalt. Het is een herinnering aan het Licht van jullie ware zelf dat naar buiten kan komen en jullie verheft. De zorgen en beslommeringen die jullie normaal gesproken met je meedragen worden terzijde geschoven, en er is liefde in overvloed wat de harten van zo velen van jullie raakt.

Aan de ene kant is de traditionele reden voor jullie viering onbelangrijk, maar het laat jullie toch terugdenken aan de geboorte van een Wereld Leraar. Jezus kwam, om door eigen voorbeeld te tonen dat het mogelijk was een leven te leiden gewijd aan het zo volledig mogelijk tonen van Onvoorwaardelijke Liefde. Hij illustreerde dat, wanneer je in je hart voor al het leven liefde kan voelen, met inbegrip van je tegenstanders, het mogelijk is balans en harmonie te creëren. Jezus kwam niet om het Christendom te creëren, en zijn lessen waren voor alle mensen bedoeld, ongeacht hun persoonlijke overtuigingen. Dat zijn krachtige liefdesenergie nog steeds aanwezig is op Aarde, is te danken aan zijn vermogen zo’n hoog trillingsniveau te manifesteren terwijl er toen zoveel duisternis heerste. Hij sprak over de Ene God, waar elke ziel mee is verbonden en maakte het denkbeeld duidelijk dat alles binnen die energie Een is.

Wanneer we openlijk met jullie kunnen spreken, zullen zaken als religieuze opvattingen noodzakelijkerwijs moeten worden behandeld. Het is zo belangrijk dat jullie de overtuigingen laten vallen die de ware leringen van Licht en Liefde hebben geïnfiltreerd. Slechts de Ene Waarheid kan bestaan, al kan die op een aantal verschillende manieren worden uitgedrukt. De Geestelijkheid heeft in het verleden angstvallig haar macht bewaakt, en probeerde haar volgelingen in de eigen leringen en interpretaties van de geschriften gevangen te houden. Om dat soort praktijken tegen te gaan, is er meer onderricht geweest wat het idee verkondigde de waarheid in jezelf te vinden. Ieder van jullie draagt de waarheid met zich mee, maar vanwege de strijd vooruitgang te boeken in situaties waarin jullie voortdurend met de dualiteit worden geconfronteerd, zijn jullie vaker wel dan niet verward en niet in staat vooruit te komen. Dat Dierbaren, is de uitdaging die jullie op je hebben genomen om je inzicht te vergroten en je te blijven ontwikkelen door het ontdekken van het Licht van binnen. Vele wegen hebben tot jullie huidige begripsniveau geleid, en dankzij de mogelijkheid in verschillende culturen te kunnen incarneren, hebben jullie de bijbehorende overtuigingen uit de eerste hand geleerd. Wat jullie hebben geleerd, dragen jullie nog steeds op onderbewust niveau bij je, al kan je het niet tot in detail terughalen.

Jullie zijn van ver gekomen om in zo’n belangrijke tijd te arriveren voor de afsluiting van deze cyclus. Jullie zouden goed voorzien moeten zijn om de hierbij betrokken laatste uitdagingen te kunnen hanteren, en Ascentie zou gemakkelijk een plaatsje in je geest moeten kunnen krijgen. Er wordt zeker veel inspanning geleverd om jullie te helpen jullie bewustzijnsniveau te verhogen, en niemand zal eerlijk kunnen beweren dat ze de kans niet hebben gekregen te ascenderen. Het is niet de bedoeling de kwestie aan jullie op te dringen, maar zodra jullie geïnteresseerd zijn, is er zoveel informatie beschikbaar als jullie het op je nemen om je heen te kijken. Jullie Internet is nog steeds een bron van enorme zeeën aan informatie, al staat het ook open voor misbruik door degenen die jullie doelbewust proberen te misleiden en te verwarren. Het komt dan aan op jullie vermogen kritisch te zijn, en als iets niet met je resoneert, leg je het terzijde of laat je het gaan.

Leven is overal overvloedig aanwezig en bestaat op diverse niveaus, en jullie beginnen nog maar net die mogelijkheid te accepteren. Aangezien alle leven afkomstig is uit de Bron, volgt hieruit dat het, ongeacht de uiterlijke verschijningsvormen, dezelfde capaciteiten bezit om te evolueren. Jullie mogen daarom verwachten Wezens aan te treffen met heel erg dezelfde bewustzijnsniveaus en inzichten, al zijn sommige veel verder ontwikkeld dan jullie op dit moment. Wij van de Galactische Federatie en vergelijkbare organisaties, de verschillende raden zijn daar een voorbeeld van, bieden onszelf als hulp aan jullie aan omdat wij al lang geleden ons goddelijke zelf hebben gevonden. Normaal gesproken zouden we afzien van direct contact omdat het van essentieel belang is dat ontwikkelende beschavingen hun eigen weg naar inzicht vinden en naar eigen keuze ervaringen opdoen. Het zou volkomen onjuist zijn als we vanuit een verlangen om jullie te assisteren, jullie koers van evolutie zouden veranderen en daarom leggen we zo vaak uit dat we niet als bemoeials mogen worden gezien. Het is anders wanneer de Lords of Creation, de Raad van Creatie, ons de bevoegdheid geeft dit te doen omdat zij jullie cycli plannen.

Alles wat op Universeel niveau gebeurt, is opgezet om alle levensvormen naar hogere niveaus van Licht en Liefde te voeren. Dat maakt deel uit van jullie ervaring omdat jullie terugreizen naar de Bron, aangezien niets stilstaat en alles op deze manier constant opwaarts en voorwaarts beweegt. De duisteren evolueren ook, en net als de meeste zielen in de dualiteit verplaatsen zij zich van de ene naar de andere kant, als onderdeel van hun reis om te leren van hun ervaringen. Vergeet niet dat jullie een illusie doorleven, holografisch van karakter, en het lijkt meer op een groots levensspel. Jullie kunnen komen en gaan omdat het ene na het andere leven eindigt, maar omdat jullie leven oneindig is, zullen jullie elke uitdaging overleven. Al deze zaken zullen verder worden uitgelegd, maar we vermijden, zogezegd, over de top te gaan. Jullie inzicht is het meest gediend door het vrijgeven van een gestage stroom aan informatie. Maar met het versnellen van de tijd en het aflopen van jullie huidige cyclus moeten we jullie toegankelijk maken voor een zeker niveau van waarheid waarmee jullie al die overtuigingen kunnen afschudden, die zeer waarschijnlijk jullie vooruitgang zouden ophouden.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben slechts één uit een enorm team van zielen net als jullie, toegewijd er voor te zorgen dat jullie alle kansen hebben om te ascenderen. Ons plan heeft een punt van manifestatie bereikt dat ons zeer spoedig tot actie oproept. Onze bondgenoten zijn klaar en omdat jullie bewustzijnsniveaus blijven toenemen, nadert het moment om met volle kracht vooruit te gaan. Jullie voelen dat het zo is en jullie intuïtie laat weten wanneer het tijd is om klaar te staan voor de start van veranderingen, waarmee een nieuw tijdperk in jullie leven begint. Weet dat we iedere dag dichterbij komen en we kijken ernaar uit onszelf aan jullie bekend te maken.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.