Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 22, 2011

SaLuSa, June 22, 2011

Velen van jullie hebben net deelgenomen aan meditatie of andere vormen van erkenning met betrekking tot de Zomer Zonnewende. Het was voor ons hartverwarmend om jullie respons te zien, en het geeft aan hoe serieus jullie je verantwoordelijkheid nemen als Lichtwerkers. Deze gelegenheden zijn van meer betekenis wanneer jullie eraan meedoen, en het resultaat is dat het Lichtniveau op Aarde toch weer opnieuw is gestegen. Jullie dwingen de duisteren zich terug te trekken en hun zinloze pogingen te staken om vooruitgang tegen te houden. Ze blijven lastig en wij intensiveren ons plan om hen te verwijderen. We behandelen hen met liefde en begrip omdat we niet oordelen of veroordelen, want dat zou niet behulpzaam zijn als ze weer opnieuw naar het Licht moeten worden omgeschakeld. Alleen Liefde is de grote kracht die niet kan worden weerstaan, en zal het hardste hart verzachten. Onze wens is iedere menselijke ziel te zien verrijzen, zelfs als ze niet in staat zijn het deze keer te bereiken. Geen ziel wordt afgedankt of voor altijd verdoemd, maar zal altijd op zeker moment naar de Bron terugkeren als een Goddelijke Vonk.

Met het naderen van 2012 is er nog steeds veel om naar uit te kijken en het zal, voorzichtig uitgedrukt, een drukke tijd worden in de resterende maanden van dit jaar. We schuiven steeds verder op naar een beslissende stap vooruit, maar zoals gebruikelijk moeten we rekening houden met de invloed van elke actie die we ondernemen, als jullie daarbij zijn betrokken. Vrede is zo noodzakelijk voor ons werk omdat we anders niet echt verder kunnen met ons plan. Het heeft onze inbreng nodig om het te bereiken en om toezicht uit te oefenen over alle tot stand gekomen vredesakkoorden. Daar op terug komen, zoals voorheen, zal niet worden toegestaan en elk land zal zich aan de regels moeten houden. Ontwapening zal permanent zijn en wapens zullen onbruikbaar worden gemaakt en gerecycled. We weten dat de duisteren ondergrondse faciliteiten hebben maar dat maakt niet uit, want wij kunnen in hun bases kijken en zullen ook alle daar aanwezige wapenuitrustingen onschadelijk maken. De Ruimte is natuurlijk ons domein en we hebben vaak de bewapening daarvan moeten verhinderen, want ondanks onze verordening dat het niet zou worden getolereerd, werden er toch pogingen gedaan. Zoals jullie zouden zeggen, hebben we onze vinger aan de pols en we kunnen niet voor de gek worden gehouden, wat er ook wordt geprobeerd.

Van de ene op de andere week zouden we in actie kunnen komen, dus blijf positief en weet dat we komen om jullie allemaal van jullie gevangenisplaneet te bevrijden. Hoewel niet iedereen het als zodanig herkent, door jullie leven als normaal te zijn gaan accepteren, zullen jullie snel zien hoe beperkt jullie zijn geweest in vrije expressie en vrijheid. Maar jullie ontwaken, zijn niet meer makkelijk voor de gek te houden en kijken door de sluwe werken van de Illuminatie heen. Oorlog is één van hun grootste wapens en zelfs nu voeden zij de oorlogen die in het Midden-Oosten plaatsvinden. Deze moeten zeer binnenkort stoppen, maar enig karma moet worden uitgewerkt en zijn beloop hebben. Het is triest en we horen de schreeuwen van mensen in pijn, maar kunnen ons niet bemoeien met wat jullie zaak is en het gevolg van jullie daden. We willen niet hard klinken maar zijn gebonden aan Galactische Wetgeving, hetgeen we volledig begrijpen en waar we ons aan houden.

We merken op dat doordat jullie bewustzijn toeneemt, er een plotseling toename is in het aantal mensen dat ontdekt dat zij paranormale vermogens hebben. Het is voor de meesten daarvan het eerste begin maar besef dat als zoiets gebeurt, het de bedoeling is dat jullie dit als een natuurlijke eigenschap ontwikkelen die in de loop van de tijd steeds meer gemeengoed zal worden. Jullie zullen uiteindelijk allemaal verschillende soorten talenten ontwikkelen waaronder bijvoorbeeld telepathie. We praten over jullie verheffing naar een Galactisch Mens, die weinig gelijkenis zal dragen met hoe jullie nu jezelf ervaren. Maar maak je geen zorgen, want jullie worden geleidelijk naar deze veranderingen geleid en ze zullen jullie niet overweldigen. Jullie zullen echt dankbaar zijn voor deze extra vaardigheden, die jullie uitrusten en capabel maken om de Meester te worden die jullie zijn.

Terwijl al deze veranderingen doorgaan, zal de hele manier van leven veranderen en het wordt veel interessanter doordat het jullie de vrijheid geeft werkelijk overal waar jullie willen naar toe te reizen. Jullie zullen nooit moe worden van jullie net ontdekte vermogens, en zij maken van jullie een compleet Galactisch Mens. Jullie weten nog niet hoe het is om vrij te zijn van alle beperkingen, en dat is jullie aangeboren recht wat aan jullie opnieuw moet worden teruggegeven. Jullie zullen het bereizen van de ruimte door middel van jullie gedachtekracht meester worden, en het concept van jezelf gewoon ergens anders willen laten zijn, zal volkomen gebruikelijk worden. In feite zouden jullie op twee plaatsen tegelijkertijd kunnen zijn, maar dat is een sprong vooruit terwijl jullie eerst minder gecompliceerde ideeën moeten ervaren. Wees ervan overtuigd Dierbaren dat de aan jullie gemaakte beloften geen loze dromen zijn, want het is verordend dat jullie ascenderen om een nieuw hoofdstuk in jullie leven te beginnen. De dualiteit heeft wat jullie betreft, bijna zijn doel gediend. Richt je aandacht alsjeblieft op de toekomst, en laat de Dualiteit wegvagen want het is klaar.

Jullie zijn hele veerkrachtige zielen en het ziet er voor ons heel opmerkelijk uit dat jullie zo’n sterk gevoel voor overleven hebben. Jullie ervaringen zijn zeer uitdagend geweest, terwijl jullie er toch op de een of andere manier doorheen komen. Dat is het wat jullie gerespecteerd en bewonderd maakt, want die kwaliteit zal ervoor zorgen dat jullie die ervaringen gaan benutten wanneer jullie met ontwikkelde Wezens werken. Het is gebruikelijk voor geascendeerde zielen zoals jullie binnenkort worden, mogelijkheden te zoeken om anderen te dienen. Er verschijnen altijd weer nieuwe beschavingen, en de scheppers stoppen nooit met creëren. Niemand weet precies hoe velen er zijn, en de Ruimte met haar oneindige aantallen dimensies wemelt van leven dat onbegrensd verder gaat. De Allerhoogste Schepper is altijd bezig nieuwe levensvormen in een ontstaan te dromen, en deze zullen een vergelijkbaar pad van evolutie volgens, als dat van jullie.

Zoals we jullie eerder hebben laten weten zijn jullie aan de ene kant zo’n minuscuul deeltje van de schepping terwijl jullie vanwege Ascentie nu een belangrijk punt van aandacht en belangstelling vormen, en heel belangrijk zijn voor het hele proces. Het Universum is zich bewust van jullie binnenkort tot stand komende verheffing als fysieke Wezens. Het heeft zo’n belangstelling opgeroepen dat jullie behoorlijk wat publiek hebben dat ernaar uitkijkt van de gebeurtenis getuige te zijn. Het brengt zelfs zielen van andere Universa die de ervaring met jullie willen delen. Heb dus nooit het gevoel dat jullie onbetekenend zijn of vergeten, want jullie hebben nooit zoveel aandacht gehad als nu.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik geniet van de gedachte deel uit te maken van jullie Ascentie, en ik ben net zo geïnteresseerd als elke andere bezoeker van jullie Zonnestelsel. Ze mogen binnen komen en de Aarde naderen, maar we trekken een grens voor hoe nabij ze mogen komen. Het gebied rond de Aarde wordt door onze vloot bewaakt, en er is absoluut geen bemoeienis met jullie toegestaan. Jullie zijn met ons als jullie mentoren echt veilig.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.