Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 22 april 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 22 april 2016

Mike Quinsey

Lieve Mensen, jullie gaan goed om met de huidige situatie op Aarde, door jullie blik op Ascentie gericht te houden. Iedere dag die voorbij gaat komt het dichterbij, maar er is nog veel werk te verzetten voordat het jullie werkelijkheid wordt. In deze afsluitende periode is er veel te doen terwijl jullie degenen die zich op de voorgrond van de veranderingen bevinden ondersteunen. De handlangers van het Duister bezitten nog steeds voldoende macht om de algehele waarheid bij jullie vandaan te houden, maar ongeacht wat ze doen zal de waarheid boven water komen.

Nu is het de tijd om je eigen ontwikkeling aan te pakken, in plaats van je door anderen te laten leiden, door alle informatie die is doorgegeven op je in te laten werken wat betreft of het al dan niet goed “voelt”. Aangezien jullie op het pad naar het Licht al goed op weg zijn, dienen jullie voldoende kennis te hebben van wat er vóór jullie ligt. Gedurende enige jaren hebben Lichtwezens jullie in staat gesteld om verder te groeien en hebben ze jullie de weg naar het Pad van Licht gewezen. Het is nu echter tijd om de traditionele paden, die jullie strikte gehoorzaamheid aan hen heeft vereist, te verlaten. Jullie zijn hen ontgroeid en hebben voldoende vorderingen gemaakt om je eigen weg te bepalen.

Enorme veranderingen komen met grote snelheid dichterbij die jullie ongetwijfeld zullen leren dat het Nieuwe Tijdperk aangebroken is. Via het Internet kunnen jullie nog steeds het dichtst bij de waarheid komen, maar zelfs dit is soms onderhevig aan valse informatie. Wanneer je echter eenmaal betrouwbare bronnen hebt kunnen onderscheiden, zul je informatie in handen hebben aan de hand waarvan je diegenen kunt identificeren die op een veilige manier gevolgd kunnen worden om anderen te onderzoeken. Bij twijfel is je intuïtie je beste gids, maar wees altijd bereid om van gedachten te veranderen wanneer dit je naar een hoger niveau kan brengen.

Zoals bij de meesten van jullie al bekend is, staan alle vormen van religieuze leringen ter discussie, zoals de huidige berichten van de Aartsengelen en andere hoger bronnen hebben aangegeven. De gevestigde religies dienen aan nauwkeurig kritisch onderzoek blootgesteld te worden omdat er niet één aanspraak op de waarheid maakt. Wat betreft sommige kwesties blijven ze helaas in gebreke, maar een gevorderde ziel zou in staat moeten zijn vast te stellen welke dat zijn. In deze tijd van grote veranderingen worden zelfs de orthodoxe religies nader onder beschouwing genomen, maar sommige zielen zijn hier nog steeds sterk van afhankelijk en zullen hun eigen pad naar de waarheid moeten vinden. Gebed is nog steeds een krachtig en belangrijk middel, maar dient vanuit het hart te komen aangezien er herhaaldelijk gebeden worden toegepast die een werkelijke intentie van Liefde en Licht ontberen. Laat je eigen leven een gebed op zichzelf worden terwijl je het in onvoorwaardelijke Liefde leeft. Het is het hoogste doel van eenieder die zich op Ascentie voorbereidt.

Tijdens jullie reizen op Aarde hebben jullie op vele verschillende niveaus vele ervaringen opgedaan zodat jullie “doorgewinterde” reizigers zijn geworden, die klaar zijn om het volgende niveau te betreden. Iedere keer dat dit gebeurt worden jullie levens zo veel gemakkelijker en plezieriger, aangezien jullie niet langer onder de invloed staan van het Duister dat haar best doet om jullie af te remmen. Dit moment nadert nu en is elke inspanning die jullie erin hebben gestopt waard. Jullie zijn niet bedoeld om zwervers te zijn of in vodden te leven om je eer aan God te bewijzen, maar jullie hebben het recht om van het leven te genieten en in de overvloed van de Aarde te delen. Veel te lang hebben jullie “gebrek” ervaren, maar aan deze tijd zal spoedig een einde komen, ook al is deze situatie in sommige landen nog steeds van kracht. De Aarde heeft beslist voldoende voor eenieder om van een gelukkig en vruchtbaar leven te kunnen genieten, alhoewel het voor sommigen daar nu niet op kan lijken, maar in de nabije toekomst zal dit snel veranderen.

Moeder Aarde is, aangezien ze zich niet langer kan inhouden, begonnen met de schoonmaak van de planeet en zal duidelijke signalen afgeven van wat er komen gaat. Let hierop en je zult geen gevaar voor je leven of lichaam te duchten hebben. Sommige zielen die de wens hebben om de Aarde te verlaten zullen dergelijke gelegenheden aangrijpen, aangezien ze niet klaar zijn om te blijven en deel te nemen aan de Ascentie. Onthoud dat de dood slechts een overgangsvorm is van het ene niveau naar het andere, aangezien er in werkelijkheid niet zoiets is als “dood”, waarvan sommige zielen denken dat het een permanente toestand is. Het leven is eeuwig en de dood is niet zo’n beangstigende ervaring als sommigen kunnen denken. Wanneer de ziel het fysieke lichaam verlaat glipt die er makkelijk uit en gaat dan naar de Zomerrijken. Daar zal de ziel zijn leven overzien en daarna doorgaan naar een passend niveau, bepaald door de trilling.

Jullie zijn zo dicht bij het vernemen van de voorbereidingen m.b.t. de veranderingen die ophanden zijn. Veel werk is al gedaan en gaat nog door, en het is slechts de omvang van de uitdaging die de medewerking van zoveel andere mensen betreft, wat tijd kost om tot voltooiing te komen. Niets zal de geplande uitkomst tegenhouden, maar zoals jullie al hebben ondervonden, het is niet allemaal zo eenvoudig als je zou denken. Voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat er geen grote vertragingen zijn en met de belangrijkste uitdagingen is al afgerekend. Jullie kunnen er dus van verzekerd zijn dat de start van de onthullingen in de zeer nabije toekomst zal komen. Vele leden van jullie familie en vrienden wachten met liefde in hun hart om jullie te groeten.

De zaken op Aarde spelen zich af zoals noodzakelijk is vanwege karmische redenen, maar ze kunnen op elk moment door de hogere krachten van Liefde en Licht die jullie lot bepalen tot staan worden gebracht. Grootse Wezens hebben jullie vooruitgang altijd gevolgd en jullie ervaringen begeleid om voor een gestage voortgang te zorgen waar het jullie evolutie betreft. Er waren periodes waarin de energieën van het Licht de dominante kracht waren, maar in de cyclus die jullie net hebben afgemaakt werd de duistere Krachten toegestaan om jullie te beproeven. De uitkomst was geen voorspelbare slotsom, maar jullie van het Licht hebben de lagere energieën overwonnen om vast te houden aan jullie hogere Lichtfrequenties. Jullie worden hiermee gelukgewenst vanwege de immense uitdagingen iedere keer. Jullie zouden kunnen denken dat het nu “game over” is en dat alle acteurs nu hun normale bezigheden kunnen hervatten. Toch is het niet zo eenvoudig, aangezien terwijl er een enorm begrip bestaat voor iedere rol die elke ziel heeft gespeeld, sommige daden om karmische oplossingen vragen. Wees echter gerust dat er geen zielen worden gestraft, maar in plaats daarvan elke hulp wordt geboden om volledig naar het Licht terug te keren.

Velen vinden het moeilijk te begrijpen waarom jullie ervaringen niet als van jullie ware realiteit worden beschouwd. Natuurlijk zijn ze op zo’n moment perfect reëel, maar jullie hebben geen idee van de hogere niveaus waarvan jullie kwamen om ervaringen op te doen in vaste vorm. Jullie hebben vele honderden levens lang je eigen realiteit gecreëerd en hoewel jullie altijd begeleiding hadden, lag de uiteindelijke beslissing bij jullie. Het moeilijkste probleem wat jullie onder ogen zagen is het accepteren dat jullie Allemaal Eén zijn, en eonen-lang hebben jullie met elkaar om dominantie gestreden tot aan het punt van het vernietigen van degenen waarvan jullie vonden dat ze anders waren. Nu jullie weten dat jullie Allemaal Eén zijn, kunnen de moeilijkheden aan de kant worden geschoven en is er geen reden waarom jullie niet allemaal blijmoedig samen verder kunnen gaan. Het is duidelijk dat er een delen van de voortbrengselen van de Aarde dient te zijn, en dit zal mettertijd volgen.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


NB
Aangezien ik volgende week afwezig ben zal de volgende boodschap op vrijdag 6 mei zijn.Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!