Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 22 januari 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 22 januari 2016

Mike Quinsey

Jullie ervaren hoe snel de zaken kunnen veranderen en in nog maar korte tijd ziet de toekomst er plotseling minder rooskleurig uit dan voorheen. Angst is de geest van sommige mensen binnengedrongen omdat het zakenleven vastloopt en men het vertrouwen in monetaire wisselkoersen verliest. Achter de schermen wordt er door degenen in de machtsposities veel geregeld, met als doel om zich af te keren van de Amerikaanse Dollar. In dergelijke tijden heerst er weinig stabiliteit en zijn jullie overgeleverd aan degenen die de wereldmarkten controleren. Het zal onvermijdelijk zijn dat het eerst slechter wordt voordat de zaken geregeld zijn en de rust op de geldmarkt zal terugkeren. Er kan in korte tijd veel veranderen en er kan weinig worden gedaan om de uitkomst te veranderen. Wees er echter van verzekerd dat grotere krachten dan die op Aarde hun taken uitvoeren om ervoor te zorgen dat het resultaat jullie uiteindelijk zal bevallen.

Veel paden leiden, voor veel veranderingen die zich geleidelijk voltrekken, naar een bevredigende afloop. Het duister heeft nog steeds invloed maar haar macht om jullie toekomst te bepalen neemt zienderogen af. Veel landen komen samen om een stevig front te vormen en ‘disclosure’, evenals de revaluatie van jullie belangrijkste valuta, wordt steeds waarschijnlijker. Alles is ver van tevoren gepland en zal ten goede komen aan jullie wereldvolkeren. De weerstand hiertegen neemt af en niets zal de uiteindelijke gewenste veranderingen tegenhouden. Het zijn de eerste stappen die zo lang lijken te duren voordat ze gezet zijn, maar de revaluatie en de verdeling van fondsen over de hele wereld gaan door. Die zijn in werkelijkheid al begonnen, alhoewel dat tot nu toe nog niet is bevestigd.

De schending van de bronnen van de Aarde gaat nu langzamer, en het is uiterst belangrijk dat hier een einde aan komt. Zeker is dat het uiteindelijk zal stoppen en overbodig zal worden, aangezien jullie van de voordelen van nieuwe technologieën zullen kunnen gaan genieten. Er is echter tijd voor nodig om de overgang te voltooien, maar met de beschikbare middelen en de hulp van jullie vrienden uit de ruimte zullen de zaken snel van start gaan. Heb geduld en besef dat de opschoning eerst nog moet gebeuren, maar het zal snel worden afgerond. Wanneer degenen die jullie in de weg staan verwijderd zijn, zal de vrede zich snel vestigen en kan directe hulp geboden worden.

Als jullie de waarheid zouden kennen omtrent wat er op jullie planeet gaande is zouden jullie je geen zorgen maken over de voortgang die wordt geboekt. Over de gehele wereld dragen vele groepen bij aan de noodzakelijke veranderingen en hun macht is ontzagwekkend, aangezien ze geholpen worden door de troepen van het Licht die jullie Aarde omgeven. Op het juiste moment zullen ze in staat zijn om zichzelf volledig te openbaren en tot die tijd zullen ze met jullie samenwerken, zelfs als jullie je niet bewust zijn van hun aanwezigheid. Jullie zijn altijd geholpen door degenen van het Licht, maar ze hebben zelden hun aanwezigheid kenbaar gemaakt. Ze hebben ervoor gezorgd dat jullie beschermd werden en het mogelijk gemaakt dat het Plan voor de Mensheid zich volgens de Hiërarchie kan manifesteren. In werkelijkheid gaan jullie snel naar de voltooiing van de oude cyclus.

Alhoewel jullie allerlei soorten extremen ervaren in zaken zoals weersverandering, zal het zich uiteindelijk aanpassen naar een patroon van gematigde veranderingen. Het zal ervoor zorgen dat jullie niet de extremen zullen beleven die jullie nu ervaren. Jullie stevenen op vredevolle tijden af waarin de mens zich zal verenigen en in Eenheid zal samenwerken. Tussen alle landen onderling zal zich een vredig bestaan ontwikkelen en de groepen die verstoringen veroorzaakt hebben zullen dan verwijderd zijn. In dergelijke omstandigheden zullen harmonie en samenwerking op een natuurlijke manier ontstaan en de opbrengsten van de Aarde zullen op gelijke voet verdeeld worden. In de loop van de tijd zullen schaarste of problemen die jullie nu ervaren volledig verdwijnen, vooral door de komst van nieuwe en geavanceerde technologieën die zullen worden geïntroduceerd.

Zij van het Licht beginnen zich al voor te bereiden op de introductie van veranderingen ten goede, zodat ze bij de eerste gelegenheid verder kunnen gaan. Te lang al werden jullie deze veranderingen, die jullie kwaliteit van leven enorm verbeterd zouden hebben, ontzegd. Dit is tevens van toepassing op soorten behandelingen waarbij medicijnen en chirurgie, die ook onnodig zullen worden, betrokken waren. Nieuwe methoden wachten in de coulissen om te worden geïntroduceerd, methoden die de manier waarop het lichaam wordt behandeld in het omgaan met kwalen en ziekten, totaal zullen veranderen. Zelfs deze zullen uiteindelijk onnodig worden, aangezien de voortgaande toename in jullie trilling je voorbij het punt zal tillen waar ziekte kan bestaan. Deze veranderingen zijn niet zo ver van manifestatie verwijderd, dus jullie hebben veel om naar uit te kijken.

Zoals je denkt zul je ervaren, dat is de Wet van Aantrekking, die je datgene brengt waarop je je focust. Dus zelfs nu al begin je de toekomst om je heen te creëren. Het is echter ook goed om je te herinneren dat wanneer je geneigd bent je te focussen op de negatieve energie om je heen, je mogelijkerwijs meer van hetzelfde om je heen aantrekt. Door dit te doen geef je het energie, maar dat betekent niet dat je geen negativiteit om je heen kunt observeren. Daarom is het raadzaam je gedachten en handelingen zoveel mogelijk op het Licht geconcentreerd te houden. Wees nooit bang, aangezien dat de energie is die juist datgene oproept wat je problemen oplevert. Mits je normaal gesproken een positief persoon bent, is het onwaarschijnlijk dat je last hebt van andere gebeurtenissen om je heen.

Het Licht blijft snel groeien, zo zeer dat de het duister haar verloren terrein niet terug kan winnen. Jullie kunnen daarom gewoon doorgaan met de dagelijkse beslommeringen in het volle vertrouwen dat jullie toekomst zeker is en vast staat. Er zijn echter plekken waar de negatieve energie zich heeft opgebouwd en deze moeten worden geneutraliseerd. Het zal onvermijdelijk zijn en er zullen ongemakken worden ervaren wanneer die veranderingen zich aandienen, maar waar mogelijk zullen zielen die in gevaar zijn vooraf worden gewaarschuwd. Soms is er echter karma bij betrokken en sommige zielen zullen de veranderingen die plaatsvinden volledig ervaren. Wees ervan verzekerd dat alles zich zal uitwerken zoals het moet en mensen zullen precies daar zijn waar ze moeten zijn.

De Galactische Troepen zijn nog niet klaar om helemaal in de openbaarheid te treden en willen geen openlijke oorlog tegen jullie duistere garde riskeren. Ze bedreigen alle “indringers” die jullie Aardse atmosfeer zouden kunnen binnendringen, dus je kunt aannemen dat alle voertuigen die jullie zien van de geheime vloot zijn die zij bezitten. Er zal zeker geen van hun voertuigen zo dicht bij de Aarde komen om te vragen om moeilijkheden. De Galactische Troepen zijn vreedzaam en zullen alleen zelfverdediging gebruiken wanneer ze worden bedreigd; ze zullen zeker geen aanval op jullie initiëren. Ze gebruiken technologieën die veel verder zijn dan die van jullie beschaving en ze kunnen prima voor zichzelf zorgen wanneer ze in een dergelijke situatie worden gedwongen.

Ga door met het verspreiden van het Licht en je zult daarmee het beste doen wat je kunt om het einde van de activiteiten van het duister te versnellen. Hun tijd is bijna voorbij en je kunt er van op aan dat je veilig bent voor hun dreigementen/bedreigingen en dat de Galactische Troepen en nog hogere entiteiten jullie voortgang zorgvuldig bewaken. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!