Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, October 21, 2009

SaLuSa, October 21, 2009

Dierbaren, de strijd om jullie geest wordt intensiever doordat de duistere machten hun toevlucht nemen tot hun vertrouwde praktijk met de poging jullie in een angstige staat te brengen. Ze wisten enige tijd geleden al dat ze niet konden winnen maar met hun weerstand om een nederlaag toe te geven, proberen zij nog steeds jullie aandacht af te leiden van de belangrijkere zaken in het leven. Jullie hebben “Onafhankelijkheidsdag” gehad en dat werd gevolgd door “2012” maar zij stellen het doel van onze vloot en de betekenis van het jaar 2012 totaal verkeerd voor. Het is nauwelijks nodig de meer ontwaakten onder jullie voor te lichten over onze vreedzame aanwezigheid binnen jullie zonnestelsel. Ook is de hoofdreden, waarom we hier zijn, er op toe te zien dat jullie alle kansen krijgen om te ascenderen en 2012 vormt het begin van een grote verschuiving naar de hogere dimensies. Vernietiging zoals die door Armageddon wordt verbeeld maakt niet langer deel uit van jullie toekomst, die periode van potentiëlen ging voorbij met het begin van de 21e eeuw. Het was de tijd waarin de cyclus werd uitgebreid om meer zielen de kans te geven hun bewustzijn te verhogen. Vandaag zijn jullie dus al goed op weg naar Ascentie en steeds meer mensen ontwaken.

Wordt alsjeblieft niet bang van wat had kunnen gebeuren want dat is voorbij dankzij jullie verandering van richting naar een hoger pad. Onthoud dat jullie voortdurend jullie eigen realiteit creëren en jullie profiteren nu van de toewijding van de Lichtwerkers die stapsgewijs de Mensheid naar het Licht hebben geleid. Dood en destructie zijn de werktuigen van de duisteren en die worden tegen jullie gebruikt om jullie in de war te brengen met angst voor jullie leven terwijl jullie toekomst is verzekerd door middel van het goddelijke plan van jullie Schepper. Denk in vrede en liefde en help de vibraties te verhogen in een tijd waarin sommigen hun verstand verliezen door zorgen en daardoor kwetsbaarder zijn voor de bangmakerij. In de niet zo verre toekomst zal de waarheid worden uitgezonden zodat iedereen de kans krijgt hierover te leren in de overblijvende jaren naar 2012. Die jaren zullen opwindend zijn en vervullend door het brengen van geluk en vreugde bij de gedachte aan het zetten van een gigantische sprong vooruit, vanuit de duisternis naar het prachtige Licht dat zich al op Aarde vestigt.

Van nature zal er enig ongemak zijn bij alle veranderingen die gepland zijn plaats te vinden. Het zal echter met een minimum aan verstoringen zijn van jullie levens om het podium te vormen voor jullie projectie naar de hogere dimensies. Jullie zullen dan het volledige voordeel ervaren van jullie verheffing en de voorbije cyclus van dualiteit zal wegvagen als de slechte droom die het was. Er zal zoveel zijn om naar uit te kijken dat jullie weinig reden zullen hebben om terug te kijken. Jullie zullen druk zijn met het deelnemen aan activiteiten om een nieuwe Aarde te stichten, één die passend is voor de nieuwe Galactische Mens die tevoorschijn komt. Jullie spirituele behoeften zullen moeiteloos worden aangepast en vele Meesters en hoog ontwikkelde Wezens zullen in jullie midden zijn. Jullie zullen letterlijk nergens behoefte aan hebben omdat in al jullie behoeften wordt voorzien, op welk niveau die ook bestaan. We zouden kunnen zeggen dat jullie tot nu toe op geen enkele wijze hebben geleefd, dat het hemelse bestaan dat op jullie wacht, werd benaderd. Vrede, gezondheid en overvloed zullen jullie hebben, zonder de noodzaak terug te keren naar de lagere dimensies, tenzij het jullie keus is.

We praten niet over één of ander dromenland maar één die op zijn eigen manier solide is en toch buigzaam omdat jullie samen met ons mede-scheppers zullen zijn. Jullie beginnen je de kracht van een gedachte te realiseren en in jullie nieuwe kristallijne lichamen zijn jullie de schade voorbij van de oude vibraties die jullie ziektes brachten, gebreken en veroudering. Oh, hoe zeer verdienen jullie de verheffing waar jullie zo hard voor hebben gewerkt en welke opoffering jullie ook moeten volbrengen om er te komen, het zal jullie ruimschoots worden vergoed. Het is inderdaad een soort beloning maar het is in jullie belang je met hart en ziel in te zetten om Ascentie te bereiken. Het verschil tussen wat jullie nu ervaren en hoe het in de toekomst zal zijn, kan je niet vergelijken. De sprong vooruit in jullie bewustzijn is mogelijk omdat zoveel grote Wezens vanuit de hogere sferen aandachtig jullie ontwikkeling volgen. Zij zenden krachtige positieve stralen naar de Aarde die door diegenen, die daartoe in staat zijn, worden gegrond. Hun aanwezigheid zal allengs duidelijker worden wanneer zij ervoor kiezen de nieuwe Aarde te bezoeken. Er bestaat geen tijd waarin jullie alleen zijn doordat jullie voortdurend door dierbare, toegewijde zielen worden omringd. Zij dienen jullie allemaal, onafhankelijk waar jullie je op de spirituele ladder bevinden, en zij reageren op elke oproep om hulp, zelfs als jullie je niet bewust zijn van hun aanwezigheid.

Het grootse plan voor de Mens is perfect ontworpen en welk pad jullie ook nemen, het zal altijd naar je doel leiden. Er is een voortdurende aansporing jullie wakker te maken voor jullie ware zelf en het doel om hier op Aarde te zijn. Wanneer jullie bewustzijn zich uitbreidt, gebeurt dat ook met jullie inzicht in de mysteriën van het leven en jullie verbinding met de Bron van Al Dat Is. Jullie zullen altijd Eén blijven en als je die redenering toepast op jullie relaties met andere zielen, zal je hen behandelen als jezelf. Alles is daarom gepland ten bate van het Geheel en er worden geen uitzonderingen gemaakt. Wanneer jullie verrijzen zal jullie inzicht in dit soort verklaringen toenemen maar met jullie beperkte geest zijn er grenzen. Verwacht daarom dat je bepaalde informatie terzijde moet schuiven totdat jullie bewustzijn voldoende is ontwikkeld om de betekenis ervan te begrijpen. Jullie mogen alle informatie van binnen hebben maar het is verduisterd door eeuwen van misleiding door hen die zichzelf als leraren hebben opgeworpen. Zij hebben vaak vanuit een eerlijke benadering gewerkt maar het ontbrak hen aan het benodigde spirituele inzicht. Jullie zijn in dezelfde mate met doelbewuste dwaling in verwarring gebracht door degenen die jullie wensten te controleren.

Ik ben SaLuSa van Sirius en de Galactische Federatie kan jullie thuis zijn als je samen met ons andere beschavingen zou willen dienen. De keuze is natuurlijk aan jullie, al kunnen jullie jezelf nog niet vastleggen op een beslissing die nu wordt genomen. Jullie hebben een levenscontract, waarvan slechts weinig zich persoonlijk bewust zijn, waarin jullie naar de toekomst hebben gekeken en overeenkomstig hebben gepland. Sommigen van jullie zullen uiteindelijk naar jullie thuisplaneet terugkeren, die zich zelfs buiten jullie zonnestelsel kan bevinden, of in sommige gevallen in een ander Universum. Maak je geen zorgen over het verlaten van jullie geliefde Aarde want jullie ware thuis zal jullie als een magneet aantrekken. In de tussentijd hebben jullie wat zaken recht te zetten hier op Aarde en moeten jullie deze cyclus uitzitten. Er wordt een beroep gedaan op alle Lichtwerkers om onzelfzuchtig hun Liefde en Licht aan de Mensheid te geven. Hun wordt verzocht mee te helpen snel een einde te maken aan de macht van de Duisteren, wetende dat onze onsterfelijke liefde overal met jullie meegaat, waar jullie ook zijn. Wij zijn altijd Eén en zo zal het blijven.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.