Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, October 19, 2009

SaLuSa, October 19, 2009

Het is een vreugde voor ons te zien hoe velen van jullie positief hebben gereageerd op de komende aankondiging over ons bestaan. We hebben eigenlijk niet veel nodig, ten aanzien van publiciteit, om mensen te bereiken. Dankzij de aanwezigheid van onze vloot en de vele contacten die de afgelopen 50 jaar zijn gelegd, bestaat de zekerheid dat wij een plaats in jullie geest hebben. Het resultaat zal officiële erkenning zijn waardoor de cover-ups en valse verhalen over ons zullen worden weggeveegd. Diegenen onder jullie die ons accepteren, hebben geen moeite om al het bewijs te vinden dat jullie nodig hebben. Veel mensen hebben echter blind de verwerping van ons bestaan gevolgd door hen die geen wens hebben om vooruit te gaan of een nieuw Tijdperk te verwelkomen. Mensen komen in een gefixeerde toestand te zitten waardoor ze zich comfortabel voelen en worden zo erg kortzichtig. Gebeurtenissen kunnen niet langer wachten om hun bewustzijnsniveau’s te verhogen omdat bepaalde veranderingen op korte termijn moeten beginnen. Jullie naar een nieuw paradigma brengen, vereist vele veranderingen en het is belangrijk dat ze in overeenstemming met het Goddelijke Plan beginnen.

Wanneer de waarheid over onze motieven om contact met jullie te leggen bekend is, zal het een reddingslijn bieden aan diegenen die geen toekomst zien voor de Mensheid. Plotseling zullen jullie zielen worden opgetild door de belofte van een uitweg uit de doelbewust bij jullie veroorzaakte chaos. Wij mogen jullie helpen als jullie spiritueel aangestelde mentoren en omdat de cyclus van dualiteit tot een einde komt. Jullie werden niet verondersteld deze periode alleen uit te zitten en het plan heeft altijd gezorgd voor hulp en leiding zodat jullie op je ware bestemming aankomen. Ascentie is simpelweg een verheffing naar de hogere vibraties van het Universum en het betekent dat jullie er deel van uitmaken tenzij jullie middels een keuze besluiten er niet aan deel te nemen. Ondanks dat het zo simpel klinkt, heeft het wel verreikende gevolgen en niets zal eigenlijk meer hetzelfde zijn. Het is een schitterende gebeurtenis die jullie toestaat verder te gaan naar de schoonheid en vrede van de hogere dimensies. Het komt als jullie (voor-)recht en het is een kans die zich duizenden jaren niet opnieuw zal voordoen.

Begin in jullie geest vast voor te bereiden op de veranderingen die onvermijdelijk zijn wanneer we eenmaal openlijk tussen jullie kunnen arriveren. Jullie zullen geïnformeerd blijven over wat er plaatsvindt en met onze assistentie kunnen jullie er zeker van zijn dat er geen gebied op Aarde bestaat zonder contact. We kunnen, indien nodig, boodschappen op jullie televisietoestellen opleggen zonder jullie conventionele middelen daarvoor te gebruiken. Wanneer onze plannen eenmaal wijd en zijd bekend zijn, zullen er weinig of geen mensen zijn die zich verzetten tegen de verheffing die plaats zal vinden. Het terugwinnen van jullie vrijheid zal op zichzelf een groot resultaat zijn. Big Brother kan over jullie schouder meekijken maar we zullen hun geheime operaties en plannen voor grotere controle over jullie kortwieken. Dit wetende, hopen we dat jullie een ruimere blik zullen aannemen over wat plaatsvindt en laat ongerustheid of zorg je geest niet binnenkomen. Reageer zeker niet op het nieuws dat spreekt over de noodzaak om de krijgswet of oorlogstoestand te introduceren aangezien angst als kanker is en zich snel verspreidt. Neem de uitdaging aan, bedek het met jullie Licht en jullie zullen helpen de macht ervan te beperken om mensen in de val te laten lopen.

We verwachten dat jullie mooi door de komende maanden heen zeilen en jullie vertrouwen in ons zal voor even beloond worden door kennis over de laatste contacten die zijn gelegd. Zij zullen veel beantwoorden van de vragen die in jullie hoofd opkomen zoals waarom het zo lang geduurd heeft. Dat is wat ons betreft niet geweest om op de proef te stellen want wij hebben met zoveel leiders gedurende vele jaren zonder succes contact gelegd. Ons doel was onze technologieën aan te bieden op voorwaarde dat er een einde aan oorlog werd gemaakt en in plaats daarvan vrede werd gevestigd. Jullie regering keerde zich echter tot de Ruimte Wezens die jullie als de Grey’s kennen en sloten een geheime overeenkomst af om hen basissen op Aarde te laten bouwen in ruil voor geavanceerde technologie. Veel van jullie recente vooruitgang komt voort uit deze bron en jullie zouden anders bijvoorbeeld niet jullie chip- of lasertechnologie hebben gehad. Wat middels een vredesovereenkomst met ons rechtstreeks een onmiddellijk voordeel had moeten zijn, werd daardoor in het geheim gebruikt om werelddominantie over andere landen te krijgen.

In de Galactische Federatie probeert geen beschaving zichzelf boven een ander te plaatsen, er is echt een beleid om te delen zodat allen van elkaar kunnen profiteren ten bate van het geheel. Dat is een maatstaf voor hoe ver een beschaving zich heeft ontwikkeld en verdrietig genoeg wordt die van jullie in beslag genomen door dienstbaarheid aan het zelf. We zien echter dat de invloed van hen die wel voor anderen zorgen, terrein wint. Er bestaat een zich uitbreidend bewustzijn dat accepteert dat jullie Allen Eén zijn. Er is niet veel nodig om de liefde bij anderen op te roepen en wanneer men ziet dat al jullie problemen voortkomen uit beleid om jullie afgescheiden te houden, zullen dingen veranderen.

Jullie zijn niet allemaal gelijk vanuit een zuiver materialistisch standpunt gezien. Dat is niet de fout van het individu maar het gevolg van het eeuwenlang onderwerpen van tribale landen aan slavernij. Het is geen toeval dat zij zo lange tijd ver achterliggen bij de Westerse wereld. De Illuminatie hebben veel langer aan hun plan gewerkt voor volledige controle van de wereld dan jullie je misschien kunnen voorstellen. Ze hebben het niet helemaal op hun eigen manier kunnen doen want Lichtwerkers hebben ook plannen gemaakt om hun uiteindelijke poging om jullie allemaal tot slaaf te maken, te bestrijden. De rustige tegenwerking heeft zich geconcentreerd op het verhogen van jullie bewustzijn zodat jullie zelf de waarheid konden vinden en overeenkomstig konden handelen. Er zijn ook voorzieningen gemaakt om overvloed te brengen en jullie gebrek aan materiële rijkdom te veranderen. Het zal betekenen dat de schema’s voor eerlijke verdeling in werking kunnen worden gezet en niet langer zal iemand te arm zijn om zichzelf en anderen te voorzien.

Het is niet alleen de Galactische Federatie die op Aarde zal verschijnen en zoals we vaak gezegd hebben, zullen ook de Meesters terugkeren om de valse leringen recht te zetten die als het woord van God zijn verspreid. In een veel later stadium zal jullie Inner Aarde familie opduiken om jullie ook door Ascentie heen te helpen. Zoals jullie zien, zal de operatie om Moeder Aarde en al haar levensvormen te verheffen, worden bijgewoond door een veelvoud aan Lichtwezens die vanuit liefde voor jullie handelen. Zij zijn altijd dicht bij jullie geweest maar nu is het juiste moment voor hen om te verschijnen en hun vriendschap met jullie te vernieuwen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik deel jullie afwachting met betrekking tot wat zeer spoedig komt en wat jullie meer naar het Licht en inzicht zal brengen. Jullie vormen Eén Familie in de ogen van de Schepper en niemand wordt boven anderen bevoorrecht. Jullie bepalen waar jullie toekomst ligt en met het verstrijken van de tijd verwachten we dat veel meer mensen het pad naar ascenderen zoeken. Wees van Liefde en Licht en leef het leven als iemand die ernaar streeft dit te verspreiden, waar jullie ook heen gaan.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.