Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, April 21, 2010

SaLuSa, April 21, 2010

Al enige tijd hebben jullie je gerealiseerd dat de operaties op Aarde niet jullie nieuw gevonden inzicht dienen, en zeker niet de hogere niveaus van spiritualiteit die zich nu manifesteren. Het is duidelijk een gevecht om oppermacht, terwijl de duisteren elke truc in het boek gebruiken om het onvermijdelijke te vertragen. Lichtwerkers reageren standvastig met bewegingen die de lagere energieën omzetten, ervoor zorgend dat zij hun eigen hoge normen niet beïnvloeden. Hoe groter de uitdaging, hoe groter de reactie is die vergezeld wordt door Liefde en Licht. Het Licht is de bouwsteen van het Universum, en haar kracht ligt in haar puurheid en hoge vibratie. Blijf in de energie van Liefde, en je kunt niet overvallen worden door de pogingen van de duisteren om jouw ascentie te verhinderen. Er van uitgaande dat je jouw emotionele reacties kunt beheersen, is er geen reden waarom je zulke aanvallen op jezelf niet zou kunnen afslaan. Integendeel, hoe hoger je jezelf verheft, hoe meer je jouw positie kunt handhaven omdat jouw Licht je bescherming biedt.

Er zijn goede redenen om bezorgd te zijn over wat er gebeurt op Aarde, maar als je je bewust bent van de redenen achter de veranderingen zal dit geen problemen geven. Je kunt misschien nu het resultaat nog niet zien, en de reiniging zal enige tijd oncomfortabel zijn, maar dat gevoel zal daarna snel afnemen, wanneer je al vrij snel zult zien dat het nieuwe het oude vervangt. Dat is al gebeurd met een hele serie veranderingen die de vele rampen hebben overwonnen die jullie de laatste tijd zijn overkomen. In de nabije toekomst zal er een introductie komen van een hele reeks nieuwe ideeën, die zorgvuldig zijn uitgedacht. Zij zijn ontworpen om het gat te dichten in jullie vooruitgang, die al veel verder had moeten zijn dan zij nu is. Niet langer zullen diegenen met een andere agenda kunnen verstoren wat jullie toekomt en wat jullie is onthouden vanwege hun inhaligheid en de wens naar macht. De duisteren weten dat het tijd is voor hen om de handdoek in de ring te gooien, om het Licht naar de Aarde terug te laten keren en de laatste handelingen voor Ascentie in beweging te zetten.

Het was altijd voorbestemd dat er een einde zou komen aan de tijd waarop de activiteiten op Aarde een halt toegeroepen werd, en die tijd is gekomen. De levenscycli zijn voorbeschikt, en het is niet aan de Mens om te beslissen hen tegen te houden. De laatste dagen van jullie huidige cyclus zijn nabij, en jullie worden weggehaald uit de lagere energieën en vrijgelaten op het pad naar Ascentie. Niets minder dan een verordening van De Schepper kan de uitkomst veranderen, en je mag ervan verzekerd zijn dat jullie verheffing plaats zal vinden. De wensen van iedere ziel zullen de manier beïnvloeden waarop de laatste dagen uitgespeeld worden, want jullie scheppen nog steeds, en jullie gecombineerde energieën zullen de manier bepalen waarop zij uiteindelijk plaatsvinden. Zorg ervoor dat jullie je focus richten op alles dat van het Licht is, en laat je pantser niet zakken. Je wilt namelijk geen hulp geven aan diegenen die zich tegen je verzetten, en die jullie energie misbruiken voor hun eigen gewin.

Elke dag brengt je dichter bij het begin van het einde voor de activiteiten van de duisteren. Zij zullen worden uitgekleed, hun macht wordt weggenomen en zij zullen worden verplaatst naar waar zij niet langer jullie pogingen en die van ons kunnen verstoren om de Aarde te herstellen. Wij wachten simpelweg op een indicatie dat alles gereed is voor de laatste stap, om de bal aan het rollen te brengen. Misschien zou een sneeuwbal de meer juiste benaming zijn, omdat als die eenmaal begint te rollen hij snel een niet te stuiten impuls vergaart. Tegenstand tegen wat gepland is zal snel terzijde geschoven worden, en niet omdat wij onze missie opdringen, maar omdat er al een overeenstemming over bereikt is. Wat wij voorstellen is voor het welzijn van iedereen, en zal jullie vrijmaken van de onderdrukking die werd veroorzaakt door dualiteit. Een Nieuwe Mens komt tot leven op Aarde, spiritueel begiftigt met een opmerkelijk begrip van wat er nu noodzakelijk is om verder te gaan. Sommigen van hen zijn de vroege Indigo kinderen, of Sterrenzaden, die gegroeid zijn in voornaamheid en klaar zijn om jullie allemaal te dienen. Er wordt door hen een grote wijsheid en begrip meegedragen, en zij weten precies waarom zij op Aarde zijn in deze gedenkwaardige tijd.

Deze specifieke periode is al lange tijd geleden gepland, en de Hemel heeft haar Lichtkrachten gestuurd om jullie te helpen. Vele Hogere Wezens zijn dicht bij jullie en geven hun energieën af om de hoeveelheid Licht op Aarde te verhogen. Falen is niet overwogen of zelfs mogelijk, omdat het Universum zich beweegt naar een nieuwe vibratie en jullie en jullie Aarde zijn daar een volledig onderdeel van. De grootte van zo’n verandering is heel moeilijk over te brengen, het beïnvloed al het leven, elke Zon, planeet, maan en satelliet. Alhoewel maar een kleine onderdeel van wat er gebeurt, zijn jullie bijzonder belangrijk voor het geheel. Als individuen zijn jullie zeer geliefd, en omdat jullie hulp nodig hebben bij het ascenderen, hebben miljoenen zielen uit het gehele Universum een aandeel in jullie Ascentie. Soms zouden jullie je verwaarloosd kunnen voelen, maar geloof ons als wij zeggen dat wij in jullie harten zijn, en vereerd vanwege wat jullie hebben ondernomen en bereikt om jezelf weer te verheffen.

Er zijn tijden waarin wij ons verwonderen over jullie vasthoudendheid, en jullie vastberadenheid om te slagen is een lange weg gegaan in het bereiken van jullie huidige succes. Het lijkt erop dat hoe meer de duisteren zich aan jullie opdringen, hoe harder jullie terugvechten; zij krijgen niet gemakkelijk hun zin. Nu zij hun macht verliezen worden jullie brutaler en bieden zelfs openlijk tegenstand. Wij staan zonder twijfel achter jullie en doen alles wat wij kunnen om te helpen om jullie te laten slagen. Het zal natuurlijk veel gemakkelijker worden om het Licht in jullie dagelijkse leven te brengen als wij aangekondigd zijn en onze tegenstanders zijn verwijderd. Wij zullen de mensen aanmoedigen om samen te komen en hun kennis te delen, zodat de waarheid zo snel als mogelijk kan worden getoond. Angst moet overwonnen worden, en onze boodschap is dat wij komen in vrede en liefde voor de Mensheid. Onze daden zullen meer zeggen dan woorden, en wij kijken ernaar uit om jullie te helpen tijdens de laatste jaren van de dualiteitscyclus.

Het zal duidelijk een grote oplichting zijn voor jullie als wij openlijk kunnen verschijnen, en je zult zien dat wij in uiterlijk zoveel op jullie lijken dat er geen twijfel over kan bestaan dat wij Eén zijn. Wij kunnen natuurlijk de waarheid van die verklaring bevestigen, en jullie informeren over de vorige contacten die wij met jullie hadden. Deze hebben plaatsgevonden over honderden jaren, alhoewel het alleen in de afgelopen periode was dat wij onszelf zo vaak hebben laten zien. Het zal zeer bevredigend voor ons zijn om jullie te ontmoeten en te weten dat wij welkom zijn, en alleen al het in onze nabijheid zijn zal je overtuigen van onze eerlijke bedoelingen naar jullie. Wij hebben jullie allemaal werkelijk lief en zien jullie voor wie je werkelijk bent, als grote Wezens van Licht die gevangen zijn in het donkere web dat geweven werd door de duisteren. Maar, jullie breken los uit hun web en laten jezelf zien als de wonderbaarlijke Lichtwezens, die vele universele tijdperken geleden begonnen aan hun reis naar het duister van de lagere vibraties.

Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.