Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 21, 2012

Mike Quinsey - SaLuSa, March 21, 2012


Zonder twijfel zijn jullie bewustzijnsniveaus de afgelopen tijd naar ons toe echt aanmerkelijk toegenomen. Er bestaat veel meer interesse in ons en onze ruimteschepen, wat gedeeltelijk aan de frequentie ligt waarmee we nu in jullie luchtruim zijn te zien. Tenzij vanuit een poging tot desinformatie, is er nog nooit een verslag geweest met betrekking tot de Galactische Federatie waarin wij zonder reden vijandig waren. En zelfs dan doden we niet en wanneer we gedwongen worden beschermende maatregelen te nemen, worden de inzittenden van jullie vaartuigen eerst verwijderd, voor ze worden vernietigd. We worden vaak in zo’n positie gedwongen wanneer onze orders genegeerd worden en die geven we alleen wanneer we de bevoegdheid hebben gekregen in te grijpen. In de meeste gevallen is dat wanneer nucleaire wapens op het punt staan gebruikt te worden en al jullie regeringen zijn gewaarschuwd dat we niet zullen toestaan dat dit gebeurt. Geloof ons Dierbaren, een aantal van jullie militaire bevelhebbers hebben nog steeds de bedoeling ze te gebruiken om een nieuwe oorlog te beginnen. Het pad naar Ascentie wordt door ons beschermd en het is niet aan ons jullie te redden, maar wel de mogelijkheid veilig te stellen zodat jullie die kans kunnen pakken. Feitelijk zouden noch jullie, noch Moeder Aarde hier vandaag zijn als wij niet hadden opgetreden. God heeft zich over deze zaak uitgesproken en wij handhaven het edict dat deze cyclus met Ascentie gaat eindigen.

De Aarde is de parel in de kroon en bij andere beschavingen lange tijd gewild geweest. Er zijn pogingen gedaan om jullie over te nemen en die hebben wij verhinderd, maar de grootste bedreiging van jullie levens kwam van binnenuit. Jullie leren heel binnenkort alles over jullie geschiedenis en tot in detail wat betreft de afgelopen tijd. Jullie hebben een strijd gestreden zonder echt te beseffen waartegen, en veel ervan heeft op hogere niveaus plaatsgevonden. De wezenlijke strijd vond voortdurend tussen het Licht en het duister plaats en het is pas recentelijk dat jullie er echt doorheen zijn gekomen. Jullie zaten zo dicht bij een nederlaag en het is een opmerkelijk resultaat het duister te hebben overwonnen. Blijft alleen over de banden met hen volledig te verbreken en hen te verwijderen naar een plaats waar zij voor jullie geen gevaar meer vormen.

Veel hangt momenteel af van regeringswisselingen die worden gearrangeerd. Natuurlijk zal er oppositie zijn maar voor degenen van wie het lot is bepaald, bestaat er geen enkel argument dat hen kan redden. Wij kennen de waarheid en belangrijker, wij kennen de motieven achter hun bedoelingen. Omkoping en corruptie tieren welig in sommige gebieden maar dat zal worden veranderd, en wanneer dat is gebeurd, kunnen wij beginnen met het vestigen van de nieuwe Regeringen. Dan en slechts dan zullen jullie zien dat de tijd om te feesten jullie werkelijkheid is geworden en dat heel snel over de hele wereld de vrede wordt verklaard. In één klap komen jullie stevig op het pad naar Ascentie te staan, en wordt jullie toekomst niet meer bedreigd.

Wacht je tijd af terwijl de reiniging doorgaat en wees ervan overtuigd dat er geen oponthoud of bemoeienis meer is toegestaan in onze omgang met jullie. Er zal in jullie behoeften worden voorzien, inclusief het genezen middels methoden die over het algemeen nieuw zijn voor jullie en die het gebruik van medicijnen of het mes van de chirurg niet nodig hebben. Het wordt een tijd om vooruit te gaan en stevig de 21e eeuw in te stappen met al zijn nieuwe technologieën. Het onmogelijke zal bewijzen mogelijk te zijn en snelheid en efficiëntie zal onze bijnaam zijn. Ja, de tijd snelt voorbij maar wij kunnen ons aanpassen aan alle zich aandienende behoeften en het is de omvang van onze middelen die voor de door jullie gevraagde voltooiing zorgt.

We horen jullie smeekbedes en kennen jullie wanhoop omdat jullie geduld opraakt maar zoals we vaak opmerken, zal het wachten de moeite waard zijn geweest. Er is zoveel om naar uit te kijken en meer dan de meeste mensen beseffen of zouden kunnen bedenken. Jullie comfort en geluk staan hoog op onze lijst en dat omvat alles wat armoede en honger uitroeit. Oplossingen liggen klaar voor elk probleem dat op dit moment bestaat, en in relatief korte tijd zal alles worden aangepakt. Jullie bereidwillige aanbod om te helpen is genoteerd en we weten waar jullie allemaal zijn, dus op velen zal een beroep worden gedaan om bij te springen. Van te voren zullen er wat trainingen en voorbereidingen plaatsvinden in onze schepen maar jullie zullen in die zin niet veel nodig hebben want we weten dat jullie heel flexibel en leergierig zijn.

Ga gewoon door met jullie dagelijkse routine en houd de gebeurtenissen om je heen in de gaten hetgeen jullie de waarheid kan leren over wat er gebeurt. Het zal niet lang meer duren voor een aantal leden van de media geen andere optie meer hebben dan verslag te doen van belangrijke gebeurtenissen. Het idee om doelbewust feiten achter te houden of te verdraaien zal verdwijnen met een nieuwe resolutie om goede journalistiek toe te laten die de vrijheid heeft waarheidsgetrouw te rapporteren. Er bestaan weinig of geen grote organisaties die niet bedachten alleen datgene te tonen waarmee ze jullie in hun macht hielden en jammer genoeg is religie één van die schuldigen. De meeste religies zijn gebaseerd op een vervorming van de feiten die om regelrechte leugens zijn gedrapeerd. Zoals met alle andere zaken zullen zij net zo lang gezuiverd worden totdat alleen de waarheid overblijft en als ze in welke vorm dan ook willen overleven, dan zullen ze de waarheid moeten erkennen en zich eraan houden.

Jullie zullen nu beseffen dat de veranderingen ingrijpend zijn zodat jullie niet langer naar de leugens leven die als waarheid zijn verstrekt. Hebben jullie niet vaak gedacht dat er iets beters zou moeten zijn dan jullie hebben beleefd. Dat er een zeker doel in het leven moest zijn in plaats van de doelloze routine die jullie gebonden hield aan de dictaten van de Illuminatie. Louter het feit dat jullie nu worden geholpen om de sluier op te tillen die jullie weerhield de waarheid te zien, zou jullie moeten aanmoedigen sterk te staan en de vrijheid op te eisen die jullie is ontzegd. Iedere individuele ziel is ongeacht de rol die zij momenteel vervult, geliefd en jullie hebben allemaal gelijke kansen om door te gaan naar Ascentie. Jullie kunnen elkaar helpen in dit opzicht door degenen te ondersteunen die wakker worden en soms verward raken door wat ze gaan begrijpen. Het is inderdaad een schok te ontdekken dat jullie doelbewust zijn misleid over het ware doel van het leven.

We moeten de dieren van de Aarde niet vergeten omdat veel soorten door de fysieke veranderingen gevaar lopen. De Mens is niet altijd attent naar hen geweest en toch zijn ze net als jullie hier om te evolueren. Huisdieren worden over het algemeen goed behandeld maar samen met de dieren die jullie wild noemen, hebben ze allemaal vriendelijkheid en liefde nodig. Sommige zielen wijden zich aan dergelijk werk maar in de nabije toekomst zal er veel meer hulp nodig zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertel jullie dat ook wij dieren hebben op onze planeet en dat onze relatie er een is van wederzijds respect en liefde.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.