Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 19 februari 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 19 februari 2016

Mike Quinsey

De tijd blijft steeds sneller gaan en jullie bewustzijnsniveaus worden alsmaar hoger. Jullie zullen een punt bereiken waarop je niet langer in staat bent in de lagere trillingen te blijven en je zult ascenderen. Het is dit keerpunt waar jullie sinds het moment van jullie afdaling in de lagere trillingen op zijn afgestevend. Deze kans is aanwezig voor iedere ziel die zich op Ascentie heeft gefocust en die stappen heeft ondernomen om zich op een dergelijke gebeurtenis voor te bereiden. Wanneer je je hiervan bewust bent geweest en je trillingen hebt verhoogd is er geen reden om hier niet in te slagen. Deze kansen bestaan altijd voor iedere ziel die heeft toegewerkt naar een dergelijke verheffing, en zijn/haar Gidsen zullen hulp bieden om hierin succesvol te zijn.

De Aardse zaken bevinden zich in een fase van omvangrijke veranderingen en enkele belangrijke beslissingen zijn genomen die binnenkort de details hieromtrent in het publieke domein zullen brengen. Alhoewel er weinig publiciteit aan gegeven is, is de Staat Amerika tot stand gebracht en doorloopt deze nu legale verschuivingen om bekrachtigd te worden. Samen met valuta-veranderingen die eveneens vergevorderd zijn, streven vele landen ernaar om een andere leidende geldstandaard te vinden dan de huidige dollar. Daarbij zou er, met de komende valuta-herwaardering, hierdoor niemand bij in mogen schieten aangezien er regelingen getroffen zijn die erop zullen toezien dat er voor iedereen zal worden gezorgd. Er is eveneens al zeer lange tijd gepland dat er fondsen verdeeld zullen worden die onder de bescherming van St. Germain hebben kunnen aangroeien. Wees ervan verzekerd dat er uiteindelijk naar iedereen zal worden omgekeken en dat zijn/haar levensstandaard enorm zal toenemen.

Sinds lange tijd zijn er veranderingen gepland voor een succesvolle voltooiing van deze cyclus en machtige troepen van het Licht hebben ervoor gezorgd dat er geen inmenging wordt toegestaan. De Vrije Wil is nog steeds van kracht waar het personen betreft, maar voor de Mensheid als geheel is de bestemming reeds vastgesteld door grootse Wezens die jullie al eonen-lang begeleiden. Zoals de geschiedenis jullie laat zien, heeft het einde van een cyclus altijd enorme veranderingen te zien gegeven en of die veranderingen in jullie voordeel zijn hangt af van in welke mate jullie trillingen zich hebben verhoogd. Het was voorzien dat jullie voldoende vorderingen zouden maken om te kunnen ascenderen en er is nu niets wat de uitkomst kan veranderen.

Terwijl de veranderingen gaande zijn, zal er een zekere mate van ongemak zijn omdat ondanks dat ze zich snel voltrekken de taak een mammoetomvang heeft. Dus heb geduld terwijl de zaken lopen en weet dat de uitkomst naar ieders’ tevredenheid zal zijn. Er zal maar weinig droefenis zijn, want jullie zullen de verloren tijd goedmaken en veel méér winnen dan jullie mogelijk hebben verloren. In plaats van je leven lang dag in dag uit te werken zullen jullie zoveel méér tijd hebben om je eigen dromen na te jagen. Jullie zullen niet langer meer bezig zijn bijna al je tijd te spenderen aan het vergaren van een inkomen en jullie zullen meer dan genoeg tijd hebben om je met je eigen interesses bezig te houden.

De Duistere Garde is er zich terdege van bewust dat haar macht ernstig wordt beperkt en wat ze ook proberen om het weer terug te krijgen, dit zal ze niet lukken. Ze zijn eveneens op de hoogte van de beloften van degenen van het Licht die in snel tempo vooruitgang boeken. De Lichtwezens hebben nu de controle over de toekomst van de Aarde en haar volk in handen. Niets zal worden toegestaan invloed te hebben op de geboekte vooruitgang en iedere vertraging zal maar minieme gevolgen hebben. Geliefde mensen van de Aarde, jullie tijd is gekomen om een kwantumsprong voorwaarts te maken en zo de verloren tijd goed te maken die jullie heeft tegengehouden. Veranderingen zullen zich spoedig manifesteren en jullie zullen de wonderen gaan begrijpen die de toekomst voor jullie in petto heeft. Het zal vreugde en blijdschap zijn aangezien jullie bevrijd zullen worden van de aandacht van het duister. Blijf positief, weet dat alles voorspoedig vooruitgaat en dat de gunstige veranderingen zich beginnen te voltrekken.

Veel zielen willen in een dergelijke belangrijke tijd graag veel van zichzelf geven, maar wacht je tijd af en weet dat er spoedig veel gelegenheden zullen zijn om het Licht te dienen. Velen geven al veel van zichzelf voor de goede zaak, en ze dienen op verschillende manieren die het mogelijk maken dat deze zich manifesteert. Gebruik simpelweg iedere mogelijkheid om anderen verder te helpen en maak de waarheid bekend bij degenen van wie je denkt dat ze er klaar voor zijn. Mensen ontwaken voor de veranderingen, zelfs als ze het grotere doel erachter niet begrijpen. Dit is te verwachten wanneer de trillingen doorgaan hoger te worden en velen ontdekken nu dat hun bewustzijn zich opent. Dit kan verwarring veroorzaken en dat is waar de Lichtwerkers kunnen helpen door de situatie aan hen uit te leggen. Het zal nog enige tijd duren voordat de Pers uit de controle van de Duistere Garde is, dus tot dan zal de beste bron van de waarheid jullie Internet zijn. Dat wordt echter ook door de Duistere Garde gebruikt, maar als je intuïtief bent zou je in staat moeten zijn vast te stellen welke sites betrouwbaar zijn, en wiens boodschappen in waarheid worden gegeven.

Weet dat jullie in een hologram leven en dat het niet de ware realiteit waar jullie vandaan kwamen representeert. Deze is door jullie zelf gemaakt en heeft jullie de kans gegeven een leefomgeving van jullie eigen keuze te creëren. Eén waarin jullie een 3D realiteit kunnen ervaren waarin je een snellere ontwikkeling kunt doormaken. Vele aspecten zijn plezierig, maar zielen die van een lagere trilling zijn zorgen ervoor dat jullie ook negativiteit, wat gebrek en verdriet met zich meebrengt, ervaren. Het is een mengeling van beide dat voortdurend veranderingen en uitdagingen biedt. Jullie van het Licht kwamen er echter met vlag en wimpel doorheen met als resultaat dat jullie behoorlijk zijn geëvolueerd. Nooit zullen jullie nog dergelijke verwarrende ervaringen hoeven doorstaan.

Wat er op Aarde gebeurt is redelijk normaal aan het einde van een cyclus, maar niet alle cycli eindigen op dezelfde manier. Jullie leerden met succes de lessen die een 3D bestaan jullie gaf, waar recente beschavingen daar in faalden. Jullie worden gefeliciteerd met het bereiken van zoveel méér dan wat jullie momenteel begrijpen. De reis was lang en vol gevaren, maar jullie doorstonden de vuren van het materialisme en jullie kwamen er als overwinnaars uit. De ervaring heeft jullie goed gediend en zal ervoor zorgen dat jullie goed zijn toegerust voor welke toekomstige uitdaging dan ook.

De chaos heeft vele zielen hun leven lang begeleid, allemaal vanwege de voor hen benodigde ervaring. Wees er van verzekerd dat je er niet opnieuw doorheen hoeft te gaan. Je kunt je afvragen waarom je je er vrijwillig aan onderwierp, maar voordat je naar de Aarde kwam werd je je bewust gemaakt van de aard van je komende ervaringen. Je begreep dat je nooit zonder assistentie door de lagere dimensies zou reizen, zelfs in tijden dat je je er niet van bewust was. Elk leven dat je leidde heb je begeleiding gehad om er voor te zorgen dat je je levensplan, waarmee je instemde voordat je incarneerde, volgde. Dit is zo belangrijk voor je, omdat op momenten dat het je niet lukt dit te doen je het tijdens een ander leven alsnog dient te doen. Vele dingen lijken toevallig te gebeuren, maar wees ervan verzekerd dat alles wat van belang en noodzakelijk is voor je ontwikkeling, gepland is.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!