Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 17 februari 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 17 februari 2017

Mike Quinsey

Het totaalbeeld dat we hebben van de activiteiten op Aarde is anders dan dat van jullie omdat, zoals wij het kunnen zien, alles op vele verschillende tijdlijnen plaatsvindt waardoor het moeilijk is om, wat betreft de gang van zaken, een accurate voorspelling te doen. Eén ding staat echter als een paal boven water en dat is dat de duistere elite haar controle over jullie verder kwijtraakt en afstevent op een algehele ondergang. Het betekent een verpletterend einde voor een groep die er ooit van overtuigd was dat ze onverslaanbaar was en in staat om de toekomst van de Mensheid te bepalen. Nu worden jullie vrij om je eigen bestemming te bepalen, hoewel het voor een poosje chaotisch kan lijken, totdat het pad voor jullie duidelijk wordt. Het is onvermijdelijk dat er sprake zal zijn van misère en onzekerheid, maar te zijner tijd zal alles duidelijk worden en zal jullie toekomst verzekerd zijn wanneer jullie van je hervonden vrijheid kunnen gaan genieten.

De tijden beginnen sneller te veranderen dan jullie hadden verwacht en vanuit vele hoeken zal de waarheid, die eonen lang voor jullie is achtergehouden, naar buiten komen. De gehele geschiedenis van het Menselijk Ras zal herschreven dienen te worden en dat zal behoorlijk verschillen met dat wat jullie is geleerd. Jullie isolatie van andere Wezens is echter met opzet gedaan om ervoor te zorgen dat jullie je konden ontwikkelen zonder invloed of bemoeienis van buitenaf. Het zal echter nodig zijn om het kaf van het koren te scheiden, aangezien alleen die zielen die een hoger niveau hebben bereikt in staat zullen zijn om te ascenderen. Het betreft hier een natuurlijk proces en niemand kan bepalen wie er klaar is om te ascenderen, omdat het in behoorlijke mate afhankelijk is van je huidige trilling. Je kunt erop rekenen dat iedere ziel dezelfde kans heeft gekregen om te ascenderen, maar velen weten dat ze er op dit specifieke moment nog niet klaar voor zijn.

Realiseer je dat iedere ervaring waardevol is en dat ieder leven dat je hebt geleefd je de kans biedt om je trillingsniveau te verhogen. Je Gidsen spelen een grote rol in het je begeleiden op je pad dat aan je behoeften tegemoetkomt en aangezien zij een totaalbeeld hebben van je ontwikkeling kun je erop vertrouwen dat zij kunnen weten wat voor jou het beste is. Normaal gesproken zul je dergelijke zaken met hen bespreken en dan zul je nog steeds de vrijheid hebben om te kiezen welke kant je levensplan opgaat. Niemand zal zonder hulp alleen gelaten worden, alhoewel sommige zielen zich hier niet van bewust zijn; hun levens zijn vaak zoveel méér dan een uitdaging. Probeer, in welke fase je je nu ook mag bevinden, te ontdekken welke richting je opgaat en benut iedere kans om je te ontwikkelen ten volle. Blijf positief en vermijd negatieve zaken, aangezien deze gepaard kunnen gaan met karma waardoor de noodzaak kan ontstaan dat je meer ervaring op dient te doen dan je had gepland.

Besef dat jullie allemaal, een paar uitzonderingen daargelaten, oude zielen zijn met veel ervaring en jullie zouden in staat moeten zijn welke uitdaging zich ook aandient, deze aan te kunnen. Jullie herinnering van incarnaties uit het verleden zijn met opzet geblokkeerd om jullie in staat te stellen volledige ervaring in de lagere trillingen op te doen. Zonder deze herinneringen bestaan er al genoeg afleidingen en jullie hebben alle aandacht nodig bij de voortgang van je levensplan. Het is hier opnieuw belangrijk om te stellen dat jullie hiermee, voordat jullie incarneerden, akkoord zijn gegaan. Iedere ziel heeft een doelstelling en deze worden op verschillende niveaus van verwezenlijking bepaald, afhankelijk van hoe ver diegene zich heeft ontwikkeld. Jullie zullen nooit meer te behappen krijgen dan redelijkerwijs van je kan worden verwacht en zoals je weet bestaan er andere zielen in de hogere dimensies die met je samenwerken. Gedurende jullie leven zul je, als en wanneer dat nodig is, nieuwe mensen ontmoeten die je helpen een nieuw niveau te bereiken. Vanzelfsprekend zullen sommige van jullie belangrijkste relaties binnen je familie te vinden zijn. Jullie kunnen hier, wanneer deze relaties niet werkbaar lijken te zijn, je vraagtekens bij zetten, maar dat kan juist de reden zijn waarom juist zij aan je zijn verbonden. De waarheid omtrent alle relaties zal aan je worden uitgelegd wanneer dat bepaalde leven afgelopen is.

Een van de eerste dingen die je doet nadat je bent overgegaan is het opnieuw bekijken van je leven om te zien waar je vooruitgang hebt geboekt en niets kan of zal verborgen blijven. Op deze manier kun je eveneens ontdekken waar je hebt gefaald, zodat in je volgende leven de nodige stappen kunnen worden gezet om deze uitdagingen opnieuw aan te gaan. Het draait allemaal om je ontwikkeling. Omdat je in de lagere trillingen bent afgedaald heb je begeleiding nodig bij de manier waarop je je weg terug kunt vinden naar het Licht, dat je werkelijke thuis is. Moeder Aarde is een levend Wezen dat veel te bieden heeft en ze is een schitterende aardbol waarop zoveel verscheidenheid kan en zoveel wonderen kunnen worden ervaren. Na Ascentie zullen jullie de Aarde op het hoogtepunt van haar schoonheid kunnen zien, zonder een spoor van de schade en destructie die door de Mens is veroorzaakt. Kun je je voorstelen dat je in staat bent met alle levensvormen te communiceren, want die tijd ligt niet meer ver weg.

Jullie hebben een gezegde: "beoordeel een boek nooit op zijn kaft" en dit geldt zeer zeker voor de Mens die vaak op uiterlijke kenmerken wordt beoordeeld. In jullie tijd is Jezus meerdere malen op Aarde verschenen en hij werd niet geaccepteerd door degenen die hij tegenkwam en aan wie hij zijn ware identiteit onthulde. Dus je weet nooit wie je tegen kunt komen in de vermomming van Menselijk Wezen. Uiteraard zullen sommige zielen die Eén zijn met de Leermeesters soms de connecties uit hun vorige leven onthullen, maar het is gewoonlijk overduidelijk wanneer een hoog ontwikkelde ziel incarneert. Door jullie hele geschiedenis heen is dit gebeurd wanneer de Mensheid het nodig had om verheven te worden en deze huidige tijd is daarop geen uitzondering. Grootse zielen zijn gereïncarneerd om jullie te helpen door de uitdagingen heen te komen waarmee jullie werden geconfronteerd en zij konden niet falen. Kijk om je heen en je zult in staat zijn om dergelijke zielen in jullie midden te herkennen.

Het is bekend dat vele zielen in afwachting zijn van de valuta-revaluatie, maar zoals dat met alles gaat zal het alleen plaatsvinden wanneer de omstandigheden dit toestaan. Uiteindelijk zullen alle valuta worden geherwaardeerd en aangepast om voor een eerlijke koers te zorgen in vergelijking met andere. Uiteraard is het zo dat sommige landen meer natuurlijke activa hebben dan andere en dat zal worden weerspiegeld in de nieuwe wisselkoersen. De eerste noodzaak is pariteit (gelijkheid) tussen sommigen van deze die niet hun werkelijke waarde weerspiegelen. Deze taak is onderwerp geweest van vele besprekingen die min of meer zijn afgerond. Jullie kunnen ervan uitgaan dat het niet lang meer zal duren voordat de markten op gelijkwaardige basis zullen opereren, waar iedereen gelijke kansen heeft om zaken te doen.

Ondanks de klaarblijkelijke chaos om jullie heen bestaat er een onderliggend plan dat voortgang boekt en dat jullie zal voorzien van een aanzet om het Nieuwe Tijdperk tot stand te brengen. Vele groepen staan klaar om hier hun bijdragen aan te leveren en dat kan bijvoorbeeld maken dat jullie hier zo snel naar toe worden gestuwd dat jullie het met moeite bij kunnen benen. Dat is echter nodig om de verloren tijd goed te maken, want zoals jullie weten zouden jullie onderhand een stuk verder moeten zijn en moeten kunnen beginnen te genieten van de voordelen ervan. Nieuwe uitvindingen die het leven zo veel eenvoudiger zullen maken staan klaar om te worden geïntroduceerd en dan zullen jullie weten dat jullie werkelijk aan het begin staan van een Nieuw Tijdperk. Alles wat jullie is beloofd zal beschikbaar zijn en klaarstaan om jullie met grote snelheid de Nieuwe Tijd in te lanceren. Zoals jullie reeds is verteld staat vrije energie bovenaan de lijst van zaken die jullie kwaliteit van leven onmiddellijk zullen verbeteren.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!