Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, February 17, 2010

SaLuSa, February 17, 2010

Degenen onder jullie die goed op de hoogte zijn, zijn zich ervan bewust hoe snel gebeurtenissen zich ontwikkelen en het duurt niet lang meer voordat ze een hele reeks van resultaten tot stand gaan brengen. Het zal het domino-effect hebben en wanneer het eenmaal begint, is het niet meer te stoppen. Veel van jullie toekomst hangt samen met de onthullingen over ons bestaan en een open dialoog met ons zodat ons plan aan jullie kan worden gepresenteerd. Jullie hebben ons niet alleen uitgenodigd jullie te ontmoeten maar het maakt ook een integraal onderdeel uit van alle activiteiten die tot Ascentie leiden. Wij zijn uitgekozen om jullie tijdens de verschillende stadia van het proces te assisteren omdat we enorm veel ervaring hebben met het helpen van beschavingen hiermee. Het is in ieder geval de bedoeling dat jullie ons vergezellen zodat we de reis samen kunnen voortzetten naar de glorieuze dimensies van het Licht. Wij zijn Eén en dat is altijd zo geweest en wanneer de tijd verstrijkt, zullen we zelfs dichter bij elkaar komen. We kunnen jullie vertellen dat wij jullie echte familie zijn en velen van jullie zijn direct verbonden met beschavingen uit de Galactische Federatie.

Wanneer we andere beschavingen uitzoeken is dat nooit om ze te koloniseren maar sommige groepen E.T.’s (Extra Terrestials /Buitenaardsen) die geen lid zijn van onze Federatie hebben dat in gedachten. Het is met jullie gebeurd in het verleden en de aanwezigheid van de Annunaki, ongeveer 5000 jaar geleden in Sumerië, is zo’n voorbeeld. Veel van wat er uit die tijd is doorgesijpeld, heeft de mensheid langs een hellend vlak laten afdalen tot bijna een vernietiging. Terwijl het waar is dat zij zich valselijk als goden voordeden, bevond de Mens zich in die tijd op een laag punt in zijn vibraties en stond open voor hun heerschappij. De tijd van de oorlogsstrijders is nu echter overgenomen door de Lichtstrijders. Door het terugwinnen van jullie rechten zullen jullie ook opnieuw de Soevereine Wezens worden die jullie bestemd waren te zijn.

De duistere wezens zouden graag hun greep op jullie uitbreiden en omstandigheden proberen te creëren waarin dat mogelijk is. We zijn echter verheugd jullie te informeren dat zij niet langer die mate van controle hebben en hun commandostructuur verliest zijn machtsbasis. In het licht van de onthullingen die er aankomen over hun activiteiten zullen ze zelfs meer macht verliezen en het einde van hun heerschappij zal in zicht zijn. Veel zielen wachten in afwachting van een oproep het over te nemen en hun selectie is gebaseerd op hun integriteit en eerlijkheid. Zij zijn zielen van het Licht en zullen President Obama de ondersteuning geven die hem op dit moment ontbreekt. Vergis jullie niet Dierbaren, ongeacht opvattingen van mensen over zijn presidentschap tot nu toe, is hij door de Heren van Licht gekozen om jullie bijeen te brengen.

Weinig of geen van jullie op Aarde heeft een volledig overzicht over wat er gaande is met betrekking tot het Licht. Het is voldoende te zeggen dat jullie weten waar je heen gaat maar dat jullie nog niet weten hoe je er komt. Jullie hebben ideeën en er is doelbewust een schets aan jullie gegeven van het plan. Het is echter het beste dat de laatste details geheim blijven en zo zullen onze stappen meer impact hebben op de duistere Wezens. Geruchten zijn er onder dergelijke omstandigheden altijd in overvloed, dus wees kritisch en zorgvuldig waar jullie je vertrouwen in stellen. Het is heel belangrijk plotselinge veranderingen te aanvaarden en te weten dat deze tijd zo bepalend is voor jullie toekomst want de strategie kan vele keren worden gewijzigd. We zijn geduldig en weten dat wanneer we eindelijk in actie kunnen komen, het absoluut het juiste moment is.

Fysieke uitersten vormen een essentieel onderdeel van jullie ervaringen maar door de uitdagingen te aanvaarden die ze inhouden, hebben jullie de reikwijdte bewezen tot waar de Mens en het fysieke lichaam toe in staat zijn. Jullie zijn in de confrontatie met tegenslag zo sterk geworden dat niets wat nu nog komt, jullie kan overweldigen. Mentaal zijn jullie zo eigenmachtig geworden voor jullie rechten op te komen en wanneer meer van jullie meedoen, neemt jullie kracht toe. We zullen naast jullie staan om jullie aan te moedigen altijd verder te gaan en ons Licht zal met jullie zijn om een invloedrijke kracht te produceren voor het welzijn van allen. Zo veel mogen we doen en het is de Wet van Aantrekkingskracht in werking.

Karma wordt snel geklaard om te garanderen dat de hoogste Lichtniveau’s de Aarde bereiken. De lagere energieën worden omgevormd, evenzeer dankzij jullie toepassing van het Licht als die van ons. Vanuit het hele Universum blijft het Licht naar de Aarde gestuurd worden en Lichtwerkers zullen ervaren dat hun energieniveau voortdurend wordt vernieuwd. De duistere Wezens hebben geen antwoord op het Licht behalve dat zij jullie aandacht er van af proberen te leiden. Het creëren van chaos en angst is hun wapen maar het raakt jullie niet tenzij je het laat gebeuren. Zie niets behalve de toekomst en “voel” of je de prachtige energie kan voelen die voor jullie zorgt. Het is het Elixer van Liefde dat jullie grote vreugde en geluk brengt. Op een dag in de niet te verre toekomst zullen jullie in die hogere dimensie leven om van alles te genieten wat het te bieden heeft. Dat zal jullie een stap dichter bij de Schepper brengen en alles wat jullie je mogelijkerwijs kunnen verbeelden zal jullie uiterste en complete gelukzaligheid geven.

Wees zeker en positief in jullie overtuigingen en richt jullie blik op alles dat een perfecte expressie is van Liefde en Licht. Jullie zijn de ontwakende Gechristende Wezens en jullie zullen voldoen aan de lang verwachte terugkeer van Christus. Jullie zijn krachtiger dan jullie op dit moment beseffen maar jullie zullen met de komst van volledig bewustzijn jullie ware Zelf volledig kennen. Jullie vooruitgang naar Ascentie versnelt zich en bepaalde gebeurtenissen moeten binnenkort plaatsvinden zodat jullie hiermee door kunnen gaan. Niets kan dat proces stoppen, wat een andere reden is om jullie geest niet te laten vervuilen met de laatste pogingen van de duistere Wezens om jullie af te leiden. Jullie laten de oude energieën achter je omdat ze jullie niet langer dienen en jullie banden ermee worden permanent verwijderd. Ze kunnen in elk geval niet veel langer in de hogere vibraties blijven en zullen worden omgevormd. Kunnen jullie niet dat gevoel van gecentreerd zijn voelen, wetend dat je daarin veilig bent? Dat is waarvan we hopen dat jullie allemaal naartoe werken en jullie zijn allemaal heel goed in staat dat te doen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie de wens van zo velen van jullie om hun ware Zelf te vinden. Jullie vragen hoe jullie weten of jullie succesvol zijn en we zouden zeggen dat wanneer jullie vrede, geluk en liefde ervaren, dat jullie Een zijn met het Licht. Wanhoop niet als het op dit moment nog niet bepaald lukt, want de inkomende energieën worden voortdurend verhoogd om jullie verder te helpen. Wij geloven in het rustig naar het Licht toe leiden van jullie zodat jullie de tijd hebben om het in je Wezen te assimileren. We weten dat de druk van het dagelijkse leven zijn effect heeft op jullie en als jullie het gevoel hebben dat je verzwakt, neem dan de tijd om je plek van rust en vrede te vinden. Ontspan je in de droom zodat je de energieën van de toekomst naar je toe trekt en laad jezelf opnieuw op. Houd van jezelf zoals anderen dat doen want jullie zijn allemaal waardevolle zielen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.