Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 16 september 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 16 september 2016

Mike Quinsey

Het lijkt erop dat de zaken die verband houden met "Revaluatie" nu een punt hebben bereikt waar alle betrokken G20 landen klaar zijn om van start te gaan. Het is voor degenen die de leiding hebben een simpele zaak om de omschakeling te regelen zodat het op een gecoördineerde manier kan worden uitgevoerd. Het zal de eerste historische stap betekenen naar het creëren van vrede op Aarde. Er is nog steeds een behoorlijke weg te gaan voordat totale vrede kan worden uitgeroepen en ieder land zal weten dat door de vreedzame co-existentie die ze hebben onderschreven te breken, ze het risico lopen van de Aarde te worden verbannen. Dus wees verheugd dat het lange wachten bijna voorbij is en dat een vreedzame toekomst voor jullie en degenen die na jullie zullen komen, verzekerd is.

Je zou je kunnen afvragen hoe het resterende Duister kan worden bedwongen, maar wees ervan verzekerd dat onruststokers van de planeet zullen worden verwijderd en daar zullen worden geplaatst waar ze zich niet langer kunnen inmengen in de geplande veranderingen op Aarde. Het is mogelijk dat veel van de handlangers van het Duister zich over zullen geven en dat ze voor de populatie niet langer een gevaar zullen vormen. Omdat de nieuwe Aarde zich verheft zal het geen plaats meer zijn voor welke duistere ziel ook, of voor zijn/haar negatieve handelingen. Heel binnenkort zullen de vele vertraagde projecten die de Aarde zullen verheffen van start kunnen gaan om de welkome veranderingen die jullie met volle snelheid in het Nieuwe Tijdperk zullen brengen tot stand te brengen.

Er wordt, nu er wordt getwijfeld aan de gezondheid van Hilary Clinton, veel gespeculeerd over wat er tijdens de race om het Witte Huis zou kunnen gebeuren. Doanald Trump lijkt er niet happig op te zijn om President te worden en Bernie Sanders staat in de coulissen klaar. Opeens, terwijl Trump Clinton steeds dichter op de hielen kwam te zitten omdat hij recentelijk een plotselinge golf van steun ondervond, lijkt de situatie onzeker te zijn geworden. De Illuminati moeten zich vast extreem veel zorgen maken over de manier waarop de zaken zich tegen hen hebben gekeerd. Wees ervan verzekerd dat wat er ook gebeurt, het Licht zal zegevieren en dat niets haar mars naar de overwinning zal kunnen blokkeren.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat, terwijl de trillingen meer mensen verheffen, meer mensen ontwaken voor wat er gaande is, met als resultaat dat ze vraagtekens beginnen te zetten waar ze voorheen accepteerden wat hen werd verteld. Als voorbeeld: 9/11 is nooit zonder aandacht gebleven en er komt steeds meer los dat het een geplande verwoesting betrof, opgezet door de Bush-familie. Het heeft altijd in de verwachting gelegen dat er aan het einde van de oude cyclus veel zou worden onthuld dat de waarheid aan het licht zou brengen. Sinds hele lange tijd werd er al gespeculeerd over wie er achter 9/11 zat, maar nu zijn de bewijzen niet meer te ontkennen en zullen degenen die er verantwoordelijk voor zijn worden berecht. Niemand ontkomt eraan de waarheid onder ogen te moeten zien.

Wanneer je leven wordt geëvalueerd, wil niemand je naar beneden halen, maar als je fouten hebt gemaakt dienen deze te worden erkend. Vervolgens kun je je toekomstige handelingen met je Gidsen bespreken waarbij verdere ervaringen worden bekeken die jou je tekortkomingen zal doen overwinnen. Omdat je je echter aan het einde van een cyclus bevindt kan het zijn dat je "fouten", afhankelijk van hun aard, niet te maken krijgen met karma en de betreffende Wet van Genade. Zoals eerder al gezegd is, is het doel van een levensevaluatie niet: je voor je fouten te straffen, maar overeen te komen hoe de verdere ervaringen zullen verlopen die je zullen helpen deze te overwinnen.

Houd in gedachten dat iedere ervaring van waarde is en wanneer jouw pad naar ascentie meer tijd in beslag neemt, maakt dit weinig of geen verschil. De tijd waarin je succesvol zal kunnen worden is eindeloos en niemand zal je onder druk zetten om sneller vooruitgang te boeken, maar je zult zeker iedere hulp geboden krijgen. Je Gidsen hebben eerder met deze uitdagingen te maken gehad en hebben veel ervaring om je te kunnen assisteren. Doe iedere keer als je hulp nodig hebt een beroep op ze en ze zullen je met alle plezier van dienst zijn.

Er bestaan twee hoofdwegen waarop de mens zich vooruit beweegt. De ene is voorbehouden aan de lagere trillingen, aangezien het een pad door ellende en problemen binnen de derde dimensie probeert te creëren. Het andere pad geeft ruimte aan de hogere trillingen door middel van de kracht van het Licht, aangezien dit sterker en sterker wordt. Deze twee kunnen niet tegenover elkaar blijven staan en uiteindelijk zal alleen het Licht overblijven en slagen. Het stoomt al met volle kracht vooruit omdat meer zielen ontwaken die de charade die aan de orde is kunnen doorzien. De waarheid ligt binnenin en diegenen die de positieve energieën intuïtief kunnen onderscheiden van de rotzooi zullen zeker vooruitgang boeken. Jullie zullen in staat zijn de zielen die te vertrouwen zijn te herkennen en hun ingevingen volgen om je eigen weg uit te stippelen.

Iedere aanmoediging zal worden gegeven om je ware pad te vinden. Als je dit eenmaal hebt gevonden zou je in je voorbereidingen op Ascentie snel vooruit kunnen gaan. Zoals altijd zul je hulp krijgen om ieder probleem dat zich aandient te overwinnen. Als iets goed voelt kun je erop vertrouwen dat het dat ook is. Identificeer je met die zielen die door hun werk kunnen worden gezien als iemand van het Licht en geef, wanneer je hulp nodig hebt, gehoor aan hun advies of lering. In deze tijd worden er vele zielen ingezet om Licht en Liefde te verspreiden. Met jouw ervaring zou je in staat moeten zijn degenen die leraren van de Nieuwe Tijd zijn, te herkennen.

De vele veranderingen die erop wachten om te worden aangekondigd zullen zich binnenkort aandienen en deze zullen niet worden toegestaan om door wie dan ook negatief te worden beïnvloed. Het model ligt vast en is helemaal klaar om van start te gaan, maar minieme veranderingen in de vorm van aanpassingen zijn mogelijk. Wat er in deze tijd waarin jullie je bevinden zal ontstaan wordt het ''Oogsten van de Zielen" genoemd; jullie ascentie naar de hogere trillingen. Jullie zijn van ver gekomen en hebben vele levens doorgemaakt, en ondertussen zijn jullie ontwaakt uit je lange slaap in de Duistere Nacht van de Ziel. Zoals jullie vandaag de dag staan zijn jullie mensen die zichzelf hebben verheven en die in staat zijn datgene wat van het Licht is te onderscheiden van hetgeen in het duister is achtergebleven.

De media staan voor het grootste deel nog steeds onder controle van hen die het Duister steunen. Maar ook hier zijn er veranderingen gepland, zodat een waarheidsgetrouwe en betrouwbare nieuwsdienst beschikbaar zal komen. Er van uit gaande dat jullie je onderscheidingsvermogen blijven gebruiken zolang het nodig is, is jullie Internet de beste bron van nieuws omdat het jullie een betrouwbare actualisatie geeft van wat er in de wereld gaande is. Jullie neigen ernaar om voor je informatievoorziening naar het Westen te kijken en dit is op het moment ook de beste bron. Maar terwijl de waarheid boven zal komen zal dit op wereldwijde schaal gebeuren en zullen alle zielen bewust worden.

Het is zo belangrijk dat eenieder van jullie die de weg vooruit heeft gevonden zich op alles wat positief is concentreert. Door dit te doen geef je kracht aan die energieën die de veranderingen tot stand brengen en het kan niet vaak genoeg worden gezegd dat datgene waar je je op richt ook je energie krijgt, ook al is dit niet je bedoeling. Het Licht heeft succes behaald, maar je zou het behouden van een positieve houding niet los moeten laten. Er is nog veel te doen en zeer binnenkort zal er een beroep op je worden gedaan om een vooraanstaande positie in te nemen m.b.t. de veranderingen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!