Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 16, 2012

Mike Quinsey - SaLuSa, January 16, 2012


De gebeurtenissen gaan door richting de onvermijdelijke voltooiing en de tijd nadert dat jullie een aantal duidelijke aanwijzingen krijgen over wat gaat komen. De duisteren worden in toom gehouden en jullie zullen opgemerkt hebben dat zij niet langer kunnen dicteren wat er gebeurd in de wereld. Hun instellingen vallen uiteen en daarmee hun vermogen om te bepalen wat er in verschillende markten gebeurd. Hun inhaligheid en arrogantie hebben hen naar de afgrond geleid en het zal hen niet toegestaan worden hun rijk te herstellen. Jullie bevinden je daarom nog steeds in de overgangsperiode en onze bondgenoten voltooien geleidelijk aan de stappen die nodig zijn om de veranderingen op gang te laten komen.

Zoals altijd blijft het Licht groeien en het helpt die zielen die net pas ontwaken. Het vraagt veel van een aantal van hen om de geloofsovertuigingen te veranderen, die zij al hun hele leven hadden, naar de nieuwe die zo anders zijn dat het overwegen ervan al overweldigend is. Deel van het probleem is dat de gevestigde orde de foute overtuigingen heeft behouden in plaats van de waarheid toe te geven. Jullie weten dat wij de voortgang van de mensheid al duizenden jaren volgen en dat het bewijs van ons contact met jullie nog steeds bestaat. Jullie moesten geloven dat het niet bestaat en dat de Ruimte onderzocht wordt naar bewijs van ons bestaan. Gelukkig hebben zo velen van jullie onze schepen nu in jullie luchten gezien en hebben jullie de intelligentie om te realiseren dat de meerderheid ervan schepen zijn die wij gebruiken. Jullie hebben een aantal verklaringen uit de eerste hand met betrekking tot contact waarbij de schepen geland zijn op Aarde, evenals bewijs van bijeenkomsten met jullie Regeringen. De cover-up moet voorkomen dat er vragen gesteld worden, en dat zij in verlegenheid gebracht worden als zij moeten toegeven dat wij aangeboden hebben vrede naar de Aarde te brengen, en dat het geweigerd is.

Echter, wij dringen aan op Disclosure omdat, totdat wij officieel erkend en geaccepteerd zijn, wij geen massalandingen kunnen uitvoeren, maar wij zullen wel deelnemen aan fly-overs. Wat jullie moeten begrijpen is dat wij niet moeten verschijnen en onszelf aan jullie opdringen, maar dat contact moet geschieden als antwoord op jullie vraag en toestemming voordat wij dat kunnen doen. Als wij die voorwaarde zouden negeren, zouden wij jullie onterecht beïnvloeden terwijl jullie je eigen zielenreis moeten maken. Het is duidelijk dat als wij jullie openlijk kunnen ontmoeten, er nog steeds mensen zullen zijn die zouden willen dat wij niet gekomen waren, maar het is ons toegestaan te reageren als de meerderheid vóór is. Prioriteit is het omgaan met tekorten en de noodzaak om jullie snel voor te bereiden voor jullie verhuizing naar de toekomst, door het verstrekken van al die voordelen die via nieuwe ontdekkingen ontstonden en die tot op heden voor jullie verborgen zijn.

De taken die voor ons liggen zijn vrij moeilijk, maar wij bevestigen opnieuw dat wij geen enkel probleem hebben bij het snel beschikbaar maken van nieuwe technologieën aan jullie. Onze bondgenoten nemen zorgvuldige stappen voor de doorbraak want de timing moet goed zijn, en wij willen niet dat zij in problemen raken. Als zij eenmaal beginnen zal dat een serie gebeurtenissen inluiden die jullie zal verheffen en jullie zullen zonder twijfel weten dat het Nieuwe Tijdperk begonnen is. Er zijn bepaalde doelen die bereikt moeten zijn vóór Ascentie en onze betrokkenheid zal ervoor zorgen dat dat ook gebeurt. Geen taak is te groot voor ons, omdat wij miljoenen schepen hebben waarop wij op korte termijn een beroep kunnen doen. In feite worden de plannen voor onze missie regelmatig herzien, zodat wij altijd klaar zijn voor de start van de autoriteit. Die toestemming zal niet veel langer worden uitgesteld en is zo dichtbij dat wij erg enthousiast zijn over dat vooruitzicht.

Ascentie vereist dat jullie je onverminderd voorbereiden. Nu het trillingsniveau omhoog gaat moeten jullie dit in jezelf opnemen, en jullie zullen gaan merken hoe dit jullie versterkt, in tegenstelling tot vele jaren geleden toen de vooruitgang langzaam ging en nauwelijks merkbaar was. Nu zullen jullie ontdekken dat jullie veel meer bewust zijn en een hoog niveau van rust kunnen handhaven in alle situaties, zelfs te midden van lage trillingsenergieën. Het bouwt op tot een kritische massa die jullie tegen het einde van het jaar kracht geeft bij de doorgang door de sterrenpoort. Tegen die tijd zullen alleen degenen die zich succesvol hebben voorbereid doorgaan en ascenderen. Als het idee van ascentie jullie aanspreekt en het jullie bedoeling is om dit te doen, dan is het bijna zeker dat je het zult bereiken. Het vergt wel inspanning en aanpassing, maar het is bij lange na niet zo moeilijk als sommigen van jullie je voorstellen.

Jullie hoeven je echt geen zorgen te maken over pogingen door de Duisteren om jullie verwachtingen te bezoedelen als het jaar voortschrijdt, want zij zullen geen hand hebben in wat er plaatsvindt en inmenging zal door ons niet getolereerd worden. Hun tijd is bijna voorbij en zij zijn volledig bewust van hun aankomende uitzetting uit de macht. Wij hebben bij onze bondgenoten aangedrongen op voortgang want de zaken op de wereld lijken kwetsbaar en kunnen profiteren van de aankomende veranderingen. Als de juiste mensen eenmaal aan het roer staan kunnen wij allemaal doorgaan met onze verantwoordelijkheden aan elkaar. Houd in gedachten dat voordat jullie in dit leven kwamen, jullie wisten dat jullie deel zouden uitmaken van het Ascentieproces en velen van jullie zouden daar speciale werkzaamheden in hebben. Dat laat zien hoe goed Gods plan in elkaar zat om zeker te zijn van voltooiing binnen de gegeven tijdschaal. Alles was vanaf het begin met perfectie gepland en dat betekent dat de duisteren gedoemd waren te mislukken. Deze kennis zou moed moeten geven aan iedereen die twijfels heeft.

Moeder Aarde is relatief rustig geweest gezien het feit dat ze in de greep van haar eigen zuivering verkeert. Echter, blijf op je hoede omdat sommige fysieke veranderingen moeten plaatsvinden voordat deze cyclus sluit. Volg je innerlijke wenken, want jullie zijn allemaal intuïtief, maar slechts weinig mensen merken echt op wat jullie gegeven wordt. Verwar het niet met je reactie op angst, want dat zal leiden tot paniek in een tijd waarin jullie geadviseerd zijn rustig te blijven. Inderdaad, de komende periode zou jullie plezier moeten brengen, omdat jullie zeker zullen weten dat de laatste gebeurtenissen zichzelf uitspelen. Houd de komende tijd in gedachten evenals de prachtige finale die alle beloften aan jullie zal vervullen, beloften die verheffend zijn en die totale vrede en geluk zullen brengen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ontvang de gedachten die jullie aan mij richten. Ik dank jullie voor jullie vriendelijkheid en liefdevolle energieën die aan de leden van de Galactische Federatie gestuurd worden. Het doet onze harten goed dat jullie niet alleen onze aanwezigheid erkennen, maar dat jullie ons met plezier in jullie gedachten houden. Hoe meer wij ons met elkaar verbinden, hoe meer wij samenkomen in Liefde en Licht.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: PukShare |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.