Home > > Mike Quinsey – 15 februari 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 15 februari 2019

Mike Quinsey

Jullie kennen de uitdrukking: “de wereld is als een oester” en dat klopt, en de parel erin ben jij. Na zoveel levensstrijd en een overdaad aan uitdagingen staan jullie nu op de trap naar Ascentie. Jullie hebben je hoofd omhoog weten te houden en zijn na de meest moeilijke ervaringen steeds weer opgestaan. In sommige opzichten is het ook goed dat je je eerdere ervaringen niet meer kunt herinneren omdat ze zwaar op je hebben gedrukt. Uiteraard werden ze ook afgewisseld met levens die niet zo veel van je hebben gevraagd, maar de nadruk heeft voortdurend op jouw ontwikkeling gelegen. De mate van uitdaging waarmee je te maken hebt gekregen is altijd met jouw goedkeuring geweest, waarbij we nooit proberen je te snel vooruit te helpen. Feitelijk ben jij het die vaak snel vooruit wil komen en waarschuwen we je om niet te snel te willen, want zelfs met onze steun ben jij het die het moet doen. Er valt voor jou geen winst te behalen als we meer zouden doen dan je met onze adviezen vooruit helpen.

Op dit moment bevatten jullie nog niet wat een geweldige prestatie jullie hebben geleverd bij het passeren van het markeringspunt. We zijn nog steeds verheugd en vol bewondering voor jullie vastberadenheid en intentie om door te gaan, ongeacht de taken die in het verschiet liggen. Jij bent uitgekozen voor deze mogelijkheid om je op Ascentie voor te bereiden, omdat we terecht geloofden dat je de vastberadenheid en kracht bezat om hierin te slagen. Met het bestaan van de vrije wil hebben sommige zielen zich niet op hun taken toegelegd en ontbrak het hen soms aan de wil om te slagen, misschien omdat ze de eisen die aan hen werden gesteld zat waren. Dat geeft niet, er komt altijd een nieuwe kans; er is geen sprake van urgentie, maar we proberen je wel een duwtje te geven terwijl je je op de drempel naar Ascentie bevindt. We zouden graag zien dat je succesvol bent omdat er zoveel op je wacht dat een totale verandering zal betekenen van wat je gewend bent te ervaren. Mooie tijden zullen spoedig aanbreken en de chaos die op dit moment op Aarde in overvloed aanwezig is, zal verdwijnen. Blijf staan achter de logica van het stoppen van nucleaire oorlogen en besef dat dit het begin van het einde is wat betreft gewelddadige confrontaties. Je kunt er zeker van zijn dat het oorlogstuig tot zwijgen zal worden gebracht en dat dit eenvoudig kan worden bereikt.

We vertellen jullie deze dingen omdat we beseffen dat sommige zielen de verwachting hebben dat de zaken heel snel, te snel, veranderen vanwege de mate van negativiteit die van de Aarde moet worden verwijderd. Jullie krijgen hulp vanuit vele hoeken waarvan jullie geen weet hebben. Besef dat jullie Galactische familie op jullie vooruitgang toeziet en nooit ver weg is. Indien nodig, kunnen ze in een oogwenk naar de Aarde komen, zodat jullie volkomen veilig zijn voor externe verstoringen. De prachtige ‘Blue Avians’ waken over jullie en hun aanwezigheid zorgt ervoor dat er geen inmenging van buitenaf kan plaatsvinden. Ze hebben een bijzonder grote interesse in jullie welzijn en helpen de mensheid vooruit op manieren waarvan jullie je niet bewust zijn, waarbij ze, net als de Pleiadiërs, dichtbij zijn. Jullie zijn hen voor hun onophoudelijke liefde voor de Mensheid veel verschuldigd en in het bijzonder de Pleiadiërs zijn jullie familie.

Stel geen grenzen aan je kijk op de toekomst, want jullie zullen aangenaam verrast zijn over hoeveel er zal gebeuren dat positief is, en houd je blik stevig gericht op je pad naar het worden van een ??Galactisch Wezen. Het mag dan toekomstmuziek zijn, maar het is jullie bestemming, waarbij jullie je uiterste best doen bij alles wat je doet. Jullie zeggen soms: "Het beste moet nog komen" en hoe waar is dat, houd je aandacht dus sterk gefocust op het door jou gekozen pad, wetende dat je bij elke bocht hulp en leiding krijgt van degenen die zoveel van je houden. Onthoud dat dit het moment is waarop je je karma mag loslaten terwijl jij de leiding hebt en jij het pad kiest dat je wenst te nemen.

Besteed, terwijl je steeds hoger komt, even aandacht aan die zielen die zich vrijwillig hebben aangemeld om de rol van een duister iemand te spelen. Net als jij worden ze geboren met alles wat ze nodig hebben dat het uitwerken van hun levensplan mogelijk maakt. Elk heeft een rol te spelen en ze laten je zien in hoeverre ze het Licht kunnen uitdagen, waar ze behoorlijk goed in zijn geslaagd. Jouw rol is geweest om boven dergelijke negatieve energieën uit te stijgen, je Licht te behouden en dienovereenkomstig te handelen. Kijk er eens naar van bovenaf en je zult het ermee eens moeten zijn dat je soms tot het uiterste werd getest. De oude gebruiken en dagen zijn nog niet voorbij en je zult moeten toegeven dat je ervaringen je sterker hebben gemaakt. Denk eens aan toneelstukken in het theater; ze hebben een einde en wanneer het gordijn valt en weer open gaat stellen de spelers zich in één lijn op, waarbij ze elkaar meestal bij de hand nemen als ze voor het publiek buigen om hun applaus in ontvangst te nemen. Uiteraard is het leven op Aarde echt, maar houd in gedachten dat het levensplan van elke ziel zodanig is georganiseerd dat karma wordt ingelost, hoewel er soms dierbare zielen zijn die offers brengen, gewoon vanwege hun grote liefde voor de mens. De meest voor de hand liggende was Jezus, die bereidwillig zijn leven gaf om de Mensen te helpen de liefde en het inzicht te vinden dat in hun leven op Aarde ontbrak.

Wat een prachtig samenspel bestaat er in de Geestenwereld, een samenspel dat meer ervaren en geëvolueerde zielen in staat stelt diegenen te helpen die in hun voetsporen treden. Dit gaat steeds maar door terwijl jullie je in nog hogere trillingen verheffen, waarbij jullie voor hulp altijd een beroep kunnen doen op hoog ontwikkelde zielen. Dit systeem heeft zich allang bewezen en zoals jullie je misschien realiseren, is het al heel lang actief. De zielen die jullie zijn voorgegaan hebben veel ervaring om op terug te vallen en kunnen zeer nauwkeurig voorspellen wat jullie zullen doen op je evolutionaire pad. Jullie moeten al eens de uitdrukking hebben gehoord dat er “niets nieuws onder de zon” is en nu kunnen jullie misschien begrijpen waarom dat zo is. Alle combinaties van omstandigheden zijn keer op keer uitgespeeld en uiteraard bestaat in de hogere dimensies alles in het heden en kun je alles zo ervaren als je wenst. Je kunt bijvoorbeeld in de tijd teruggaan naar elke periode die je wenst om daar opnieuw ervaringen door te maken.

Lieve Mensen, accepteren dat "alles in het nu is" en dat je elk detail van je ervaringen kunt oproepen is voor jullie waarschijnlijk te veel om te behappen. Maar terwijl je bewustzijn zich uitbreidt, wordt ook je geheugen beter, zo goed dat je je kunt afstemmen op elke ervaring die je je wenst te herinneren. Terwijl je de lagere trillingen verlaat, zal je herinnering aan gebeurtenissen uit het verleden verbeteren. Alles wat er in je huidige levenscyclus is gebeurd, is in de ether vastgelegd en je zou terug kunnen gaan om iets wat in het verleden heeft gespeeld recht te zetten. Gelukkig is het zo dat je vooruitgang boekt in een tempo dat bij jou past, dus hoef je je niet te laten overweldigen door de verantwoordelijkheden die je draagt.

Houd je toekomstvisie vast en als je dit doet zul je dit helpen zo vroeg mogelijk te manifesteren door het verhogen van de trillingen. De Fotonengordel maakt eveneens deel uit van jullie verheffing en jullie zijn goed op weg naar je doel, waarbij in de niet al te verre toekomst grootse Wezens weer op Aarde zullen verschijnen om jullie te begeleiden.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!