Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 13, 2011

SaLuSa, July 13, 2011

Er bestaan veel tegenstrijdige ideeën over hoe de laatste maanden tot aan Ascentie zullen verlopen. Ons antwoord daarop is jullie aan te raden niet te rigide aan jullie huidige opvattingen vast te houden. Wees altijd bereid mee te stromen met nieuwe dingen die jullie leren, en wees ervan overtuigd dat er zeer binnenkort veel gaat gebeuren. Geen individu heeft het volledige plaatje in handen, en velen dragen bij aan jullie kennis. Jullie zouden intuïtief moeten weten wat je moet geloven. Op termijn zullen er helemaal geen twijfels meer zijn als wij meer open kunnen zijn door het bereiken van de bevolking middels televisie en massamedia. Ook de geëerde Meesters wiens woorden worden gerespecteerd, zullen weer opnieuw bij jullie terugkomen. Natuurlijk moeten er tegen die tijd keuzes worden gemaakt, en mensen zullen precies weten wat er op het spel staat. Iedere ziel gaat naar binnen en wordt zich bewust van haar levensplan, en als er gekozen wordt niet te ascenderen, zal het een onderbouwde keuze zijn.

Wanneer mensen het belang van het uitoefenen van de vrije wil van iedere ziel begrijpen en het bepalen van haar eigen weg, zullen zij beseffen dat relaties die bedoeld zijn voor aardse ervaringen vaak slechts een tijdelijk karakter hebben. Wees er daarom op voorbereid dat vrienden of zelfs familieleden een andere keuze dan jij maken. Bedenk je eens hoeveel relaties jullie tijdens honderden levens op Aarde hebben gehad. Jullie zullen merken dat waar je ook reist, veel zielen elkaar om die reden herkennen. De liefdestrilling is de sterke energie die de verbinding tussen jullie levend houdt. Wanneer jullie je echte familie onder jullie Ruimte vrienden ontmoeten, wordt het zeker een prachtige reünie en jullie zullen hen onmiddellijk herkennen. Een aantal van jullie heeft die ontmoeting al voor Ascentie wanneer jullie aan boord van hun schepen worden uitgenodigd, maar dat zal niet voor iedereen gelden. Als jullie deze meer persoonlijke aspecten overdenken, zullen jullie beseffen wat voor schitterende tijd er aan komt.

De Chaos op Aarde neemt momenteel toe omdat de duistere machten de uiteindelijke uitkomst proberen te negeren. Door dit te doen verdwijnen hun problemen niet maar wordt hun ondergang gegarandeerd, en het zal ook leiden tot het steeds urgenter worden van veranderingen, en de mensen zullen ook duidelijk zien dat niets minder dan een complete verandering in een oplossing voorziet. Jullie zijn bijna halverwege, waar jullie moeten beslissen of je in de dualiteit wil blijven of dat je verdergaat en ascendeert. We weten dat sommige van jullie zich afvragen hoe dat van toepassing kan zijn op kinderen of baby’s, en wij vertellen jullie dat hun beslissing al is genomen voor zij incarneerden. Jullie vragen je misschien ook af wat de reden is dat zij voor zo’n korte periode op Aarde zijn. Het antwoord is Dierbaren, dat zij zich met hun Aarde familie willen verbinden en het betekent zeer waarschijnlijk dat zij samen verder zullen gaan.

Het Plan voor dit Universum is onberispelijk en jullie kleine Aarde is zo belangrijk voor het uiteindelijke resultaat. Jullie hebben een invloed op alles die veel groter is dan jullie je mogelijkerwijs voor kunnen stellen. Jullie trillingen zijn niet nuttig voor de andere Zonnen en planeten en dat heeft weinig te maken met jullie omvang. Het is de lage trilling die dingen kan ontregelen zoals hun omloop, al moet gezegd worden dat het Licht momenteel de dominante kracht is. We doen alles wat we kunnen om het zo te houden, en kunnen jullie geruststellen dat we hierin zullen slagen. Wanneer jullie teruggaan naar de grondbeginselen, begrijpen jullie dat alles om jullie heen energie is in één of andere vorm.

De uitstromende energieën die naar de Aarde worden gezonden, bereiken hun doel om jullie te verheffen. Veel zielen merken op dat zij geleidelijk veel kalmer zijn geworden, en met name wanneer ze met omstandigheden worden geconfronteerd die hen gemakkelijk hadden kunnen verontrusten. Dat is een teken dat jullie de hogere energieën naar jezelf aantrekken, en zo zal het door blijven gaan. Als Bakens van Licht helpen jullie de lagere energieën om te vormen, en het tijdstip dichterbij te halen waarop ze hun macht verliezen om te dicteren wat er op Aarde gebeurt. Het is al aan het afnemen en hun frustratie laat zich zien wanneer ze uithalen in een laatste wanhopige poging om het vast te blijven houden. Het Licht neemt sneller toe en de tijd is zich nog steeds aan het versnellen, en dat vertelt jullie hoe goed jullie de pogingen aan het bestrijden zijn om jullie van je pad naar Ascentie af te houden.

Als individuen vinden jullie het moeilijk er achter te komen hoe de veranderingen tot ontwikkeling komen, maar weet dat wij van de Galactische Federatie altijd bij een aantal activiteiten zijn betrokken in verband met Ascentie. De meeste daarvan worden buiten jullie zicht uitgevoerd of zijn zo subtiel dat jullie ze toch niet zouden opmerken. Dat is mogelijk vanwege onze geavanceerde technologie en ons vermogen alles heimelijk te monitoren wat gaande is. Een gebied dat jullie zal interesseren heeft te maken met Chemtrails omdat wij ze hebben opgeruimd, zoals we in het verleden jullie luchten vrij hebben gehouden van radioactieve neerslag. Zoveel mochten we doen, want de duisteren hebben het niet helemaal voor het zeggen. Vervuiling in het algemeen is iets wat we binnen de perken houden, in zowel jullie belang als dat van Moeder Aarde. Wanneer we openlijk ons werk kunnen doen en de acties van de duisteren tot een stilstand zijn gebracht, zullen we de reiniging afmaken en dat zal vrijwel geen tijd kosten.

Jullie kunnen aan de manier waarop wij werken dus zien dat er weinig is waar jullie je zorgen over hoeven te maken, want wij zitten bovenop de problemen die jullie bezighouden. We opereren niet alleen rechtstreeks vanuit onze Ruimtevaartuigen boven jullie Aarde, maar hebben ook ondergronds en op de zeebodem een aantal basissen. Velen bestaan al duizenden jaren, en verslagen daarvan zijn in jullie oude geschiedenis te vinden. Het is nog maar relatief kort geleden dat jullie de betekenis van dergelijke verslagen hebben begrepen. Jullie vliegende schilden, wagens, vuurballen en zelfs Goden zijn een verwijzing geweest naar de activiteiten van Ruimte Wezens en hun vaartuigen. In werkelijkheid zijn we altijd bij jullie geweest en hebben we jullie uit problemen geholpen die anders serieuze gevolgen hadden kunnen hebben.

Ik ben SaLuSa van Sirius, wij gaan door met het inlichten van jullie, en jullie zijn in een relatief korte tijd zo ver gekomen. Jullie hebben een goed begrip van onze plaats in jullie leven, en het vermogen te onderzoeken wat je wordt gegeven. Dat moedigen we aan want jullie zouden jezelf ervan moeten vergewissen dat wat je accepteert in lijn is met je eigen bevindingen. We dringen nooit onze woorden aan jullie op, maar vragen alleen zorgvuldig te overwegen wat we aan jullie overbrengen. Het moet jullie inmiddels bekend zijn dat alleen de waarheid gestand houdt, en dat iedere ziel uiteindelijk dat niveau van inzicht bereikt door het verhogen van haar bewustzijn. Ga door en het pad zal geleidelijk veel duidelijker worden en vrij van obstakels.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.