Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 11, 2011

SaLuSa, July 11, 2011

Zoals beloofd, worden de spinnenwebben van bedrog en leugens geleidelijk opgeruimd en nemen de onthullingen dagelijks toe. Ze laten zien hoe gezaghebbende instanties zijn ontaard, en tonen de noodzaak aan om alle betrokkenen te verwijderen. Als jullie ooit eerlijke en betrouwbare autoriteiten willen aanstellen, is het onmiskenbaar noodzakelijk iedereen te vervangen door mensen waarvan men weet dat ze goed zijn voor de tijd waarin jullie nu leven. Velen van jullie zijn voor zo’n gelegenheid voorbereid, en als jullie niet al voor het Licht werken, komt jullie tijd zeer binnenkort. We nodigen iedereen uit om op alle mogelijke manieren te helpen, zelfs als het alleen is om Liefde en Licht uit te zenden. Jullie bijdrage hoeft niet bijzonder te zijn, zolang het maar van hart en ziel afkomstig is. Als collectief van de Mensheid doen jullie het eigenlijk enorm goed, en zodoende blijft de energie exponentieel toenemen.

We zien dat mensen niet meer bang zijn om over hun eigen waarheid te spreken, en het vertrouwen neemt toe omdat jullie elke dag dichter bij het begin van een reeks belangrijke gebeurtenissen komen. Jullie moeten beseffen dat het wachten vroeg of laat een keer ophoudt, want de druk op de duisteren creëert voor onze bondgenoten mogelijkheden om verder te gaan. Er komt een tijd dat mensen zich bij de omstandigheden moeten neerleggen, en moeten toegeven dat ze niet langer de macht bezitten. Onze wens is het begin van disclosure in te luiden, zodat de waarheid kan worden vrijgegeven met betrekking tot de aanwezigheid van onze ruimteschepen, en vervolgens logischerwijs de staf die ze bedient. Jullie moeten je ook bewust zijn van de vele contacten die we al hebben gelegd, zowel met jullie politieke als militaire vertegenwoordigers omwille van vreedzame doeleinden. Er zullen veel vragen worden gesteld wanneer wordt onthuld hoe vaak we hebben geprobeerd wereldvrede tot stand te brengen.

Het maken van contact is als onderdeel van jullie groei een heel natuurlijke ontwikkeling. Jullie hebben lang deelgenomen aan het veroveren van de Ruimte, en het is nu tijd jullie Ruimte familie te ontmoeten. Jullie kunnen je eigenlijk niet verder wagen dan jullie nu doen, want het is uitgesloten dat jullie je wapentuig buiten de atmosfeer van de Aarde mogen meenemen. De Verlichte Mens zal dat wel kunnen, en jullie zullen ons inderdaad buiten in de ruimte vergezellen. Onze vaartuigen zijn niet louter om ons te vervoeren, maar zijn ook zelfvoorzienend voor verre reizen naar zelfs andere Universa. Een aantal van hen zijn al ongeveer 50 jaar nabij jullie Aarde gestationeerd. We komen en gaan op ons gemak in kleinere vaartuigen die bedoeld zijn om in jullie atmosfeer te reizen, en dit zijn degenen die jullie het meeste zien.

Jullie gaan een kwantumsprong in de toekomst maken, en wij zijn hier om ervoor te zorgen dat het een succes wordt. Jullie zullen inmiddels een aardig goed idee hebben wat het inhoudt, maar toch weten we dat het jullie nog gaat verrassen. Jullie snelle verrijzenis vanuit de duisternis naar het Licht is geenszins compleet, maar al de tijd dat jullie aan je eigen verlichting werken, versnellen jullie de veranderingen. Vrede en tevredenheid kan door een aantal individuen worden ervaren, maar het doel is iedereen omhoog te tillen in voorbereiding op Ascentie. Vele wegen leiden ernaar toe, en zij geven ruimte aan ieders persoonlijke visie over hoe het zich zal manifesteren. Het maakt niet uit wat jullie nu geloven, alleen dat jullie klaar zijn voor de grote dag waarop alles zich voltrekt zoals jullie is verteld.

Het vertrouwen van de duisteren is snel aan het verdwijnen aangezien ze niet langer de gehoorzaamheid van hun volgelingen kunnen afdwingen. Sommige ontwaken van binnen voor het Licht en brengen drastische veranderingen aan in hun leven. Dat gebeurt niet onverwacht omdat velen werden gedwongen met hen samen te werken, terwijl er vaak geen uitweg leek te bestaan. Dat verandert allemaal en onze bondgenoten profiteren van elke zwakte in het vermogen van de duisteren om hun toekomst te beheersen. De grote maatschappijen waar de duisteren zijn geïnfiltreerd, zullen hen identificeren, en hun verantwoordelijkheden zullen hen worden ontnomen. In dit opzicht vormen de Verenigde Naties geen uitzondering. Onder ons toeziend oog kan geheimhouding niet worden gehandhaafd, en er zijn letterlijk geen schuilplaatsen die we niet kennen. Feitelijk zijn er geen onneembare schuilplaatsen, en wij hebben de middelen de individuen te verwijderen die een gevaar voor de mensheid blijven vormen. Wanneer het Goddelijk Plan eenmaal begint, zullen er veel activiteiten plaatsvinden op veel plaatsen van gezag, zoals het Pentagon.

Wijzelf zijn het voortdurende gekibbel tussen jullie politieke partijen soms wel beu. Niets daarvan zal in de toekomst bestaan omdat er een ander systeem komt dat voorziet in snelle beslissingen in het hoogste belang van iedereen. Er zullen geen verborgen agenda’s bestaan, en alle transacties zullen openbaar worden gemaakt zodat de mensen volledige kennis hebben van wat er gebeurt. Wij laten ons niet in met politiek maar hebben onze Raden, die echt alle meningen vertegenwoordigen. We hebben volledig vertrouwen in hun verlichte beslissingen omdat eigen-belang geen enkele rol speelt. Jullie politieke systemen zijn corrupt en negeren zelfs jullie eigen Wetten en Statuten. Ze moesten falen, omdat ze in ieder geval anders zelf zouden zijn geïmplodeerd. Het had zo anders kunnen zijn maar jullie hadden niet voldoende mensen van het Licht om de benodigde niveaus te handhaven voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving.

Toch hebben jullie een hoop geleerd van het verblijf in de dualiteit, en het heeft jullie vermogen versterkt om negatieve energieën te weerstaan. Als jullie dat niet hadden gedaan, was het twijfelachtig geweest of jullie de neiging naar zelf-vernietiging hadden kunnen ombuigen. Jullie hebben nu de belofte van veranderingen die voorzien in een nieuw leven, welke in vergelijking met jullie huidige leven ronduit hemels en verrukkelijk zal zijn. Ongeacht van wat jullie denken, vestigt vrede zich op Aarde en de dagen van oorlog zijn bijna voorbij. Jullie angsten worden daarom behandeld, en jullie kunnen je concentreren op de gelukkige toekomst die voor jullie verrijst.

Moeder Aarde gaat rustig door met haar eigen reiniging, die verre van compleet is. Sommige grote veranderingen worden tegengehouden, en kunnen het beste worden voortgezet wanneer we bij jullie zijn, en ze openlijk kunnen volgen en controleren. Er bestaat geen intentie gedeelten van de Aarde te vernietigen, zoals sommige geloven, met bijgevolg de dood van velen. Het is precies het tegenovergestelde, en onze inspanningen zullen ervoor zorgen dat slechts degenen die overeengekomen zijn de Aarde voor Ascentie te verlaten, dat ook doen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben weer opnieuw blij de mogelijkheid te hebben gehad jullie over onze huidige activiteiten in te lichten.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.