Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 13 mei 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 13 mei 2016

Mike Quinsey

Niet alleen gaat de tijd sneller dan ooit voorbij, maar ook de gebeurtenissen op Aarde gaan steeds sneller. Er zijn invloedrijke groepen gevormd die de mensen van het Licht zullen ondersteunen die streven naar “Disclosure” en er is veel vooruitgang geboekt. Hier is bij jullie veel geduld voor nodig geweest en binnenkort zullen jullie het resultaat zien van een lange voorbereidingstijd om de controle door het Duister weer in eigen hand te nemen. Er is zich een grote verandering aan het voltrekken en terwijl het moeilijk is om een duidelijke indicatie te geven, lijkt het erop dat het binnen de komende twee maanden een begin zal nemen. Er zijn uiteraard nog andere zaken waar aandacht aan geschonken dient te worden en er bestaat een gevoel van tijdsdruk met het oog op de reeds verloren tijd. Wees er echter opnieuw gerust op dat alles op de juiste manier en zo snel vooruitgaat dat de progressie nu niet meer kan worden gestopt. Deze gebeurtenissen worden gesteund door uitzonderlijk invloedrijke machten zowel op als buiten de Aarde. Het belang van het zo hoog mogelijk houden van jullie trilling door je voortdurend op het Licht te focussen kan daarom niet vaak genoeg worden benadrukt.

Het is bekend dat veel mensen zich beter zouden voelen wanneer ze het bewijs zouden kunnen zien van jullie Ruimtevrienden in de lucht. Ze zijn uiteraard in grote getale aanwezig, maar voor bescherming vaak in onzichtbaarheid gehuld. Het moment van massale waarnemingen zal aanbreken wanneer dit veilig is om te doen en het is mogelijk dat dit nog een poosje duurt. Jullie worden echter door de Galactische Troepen die vanaf een veilige afstand toezicht houden op de Aarde beschermd. Het is mogelijk dat sommigen niet begrijpen waarom deze troepen, met hun superieure technologie, iets te vrezen zouden hebben, maar confrontatie en geweld is niet hun manier om met tegenstand om te gaan. Jullie Ruimtevrienden bevinden zich op een vredesmissie om ervoor te zorgen dat jullie overgang van de heerschappij door het Duister naar die van het Licht veilig en op een positieve manier verloopt.

Jullie zullen de mate waarin jullie gecontroleerd en onderdrukt werden als verbijsterend ervaren, dus is er veel terrein te winnen. Jullie lopen vele jaren achter t.a.v. het punt van ontwikkeling dat jullie nu zouden hebben moeten bereikt,. Er wordt gezegd dat jullie je in een tijdlus bevinden en dit is wel de meest adequate omschrijving. Hoe meer tijd er echter zonder werkelijke vooruitgang voorbij gaat, des te moeilijker het voor het Duister wordt om hun geheimen en hun macht over jullie in stand te houden. Jullie hebben veel verloren tijd goed te maken en er staan zoveel uitvindingen klaar om vrijgegeven te worden. De Keshe Foundation heeft reeds vooruitgang geboekt en is baanbrekend wat betreft het in de openbaarheid brengen van geavanceerde technologieën. Terwijl het vertrouwen toeneemt zullen er meer volgen die degenen die hun presentatie proberen tegen te houden trotseren.

Totdat de Pers gezuiverd kan worden van degenen die er alleen op uit zijn om verwarring te zaaien kan het moeilijk zijn om vast te stellen welk deel van het nieuws waarheidsgetrouw is. Het is zoals altijd het beste om op je intuïtie af te gaan, in combinatie met bewezen betrouwbare bronnen. Houd in gedachten dat deze bronnen nooit dreigende woorden van kwaad loslaten op het Menselijke leven of gebruik maken van intimidatie en geweld. Onderhand weten jullie waarschijnlijk wel hoe je de daden en woorden van het Duister kunt herkennen. Besef dat hun boodschappen soms heel waarheidsgetrouw en geloofwaardig over kunnen komen, maar vaak alleen staan in de uitspraken die worden gedaan. Als het niet goed klinkt, laat het dan zijn voor wat het is totdat je het zeker weet. Soms gebeurt het dat je een bijzonder verontrustend probleem een nachtje laat liggen en je er de volgende ochtend een duidelijk inzicht in hebt. Je meest bekwame werk wordt vaak tijdens de periode van slaap verzet.

Grootse tijden liggen vóór jullie, waarin jullie waarheidsgetrouwe verslagen van je geschiedenis zullen krijgen, die voor velen uiterst onwaarschijnlijk zullen lijken, behalve dan dat er geen twijfel zal bestaan over de bron. Veel van wat jullie is doen geloven is een vervorming van de waarheid of zijn regelrechte leugens die op dat moment zeer aannemelijk leken. De Duistere Garde was zeer behendig in het jullie misleiden naar een pad dat ze voor jullie hadden uitgestippeld. De tijd heeft hen echter ingehaald en gelukkig zijn velen van jullie voor het bedrog dat gaande was ontwaakt. Een nieuw tijdperk is komende en de mogelijkheid om naar de oude manieren terug te keren is absoluut onmogelijk en dit zal zoveel vreugde en geluk met zich meebrengen, niet alleen bij degenen van het Licht, maar bij het publiek in het algemeen. Voor het eerst zal men zich realiseren dat er méér is in het leven dan dat men tot nu toe heeft ervaren en is men bereid om mensen samen te brengen die als Eén en vastberaden verder zullen gaan.

Jullie zouden jezelf voor moeten bereiden op de komende verheffing die jullie in de hogere sferen zal stuwen. Het heeft lang geduurd voordat dit punt kon worden bereikt en jullie zullen binnenkort de vruchten van jullie inzet kunnen oogsten. Het zal een gedenkwaardige tijd zijn en terwijl jullie niveaus van bewustzijn zich verhogen zullen jullie je werkelijke plaats in de Kosmos herinneren. Het is al vaker verkondigd dat jullie Goden zullen worden en dat jullie nu op weg zijn om je bestemming te vervullen. Op dit moment zijn jullie maar een bleke afspiegeling van wie je werkelijk bent, maar jullie verplaatsen je snel op het pad naar vervolmaking. Sommigen kunnen zich afvragen hoe je een God in wording kunt zijn terwijl je nu nog maar net bent begonnen je trilling te verhogen. Het is daarom verstandig om in gedachten te houden dat je tijdens je verblijf op Aarde slechts een aspect van je Hogere Zelf bent.

Een grootse viering nadert nu jullie je, na een extreem beproevende periode van leven op Aarde, je grootse prestaties realiseren. Moeder Aarde heeft jullie gevoed en op haar schouders meegedragen, maar spoedig zal het tijd zijn om als Kosmisch Wezen je vleugels te spreiden. Moeder Aarde maakt echter eveneens deel uit van deze voortdurende reis en haar bestemming is om een Zon te zijn. Evolutie is een proces van altijd durende vooruit- en opgang en staat in werkelijkheid nooit stil. Het Universum is gevuld met levensvormen die zich allemaal op een zich altijd uitbreidende reis bevinden, maar die op hetzelfde moment uiteindelijk zijn voorbestemd voor de perfecte staat van Eenheid binnen de Godheid. Jullie hebben echter nog een lange reis te gaan voordat jullie het einde van je reis hebben bereikt, dus geniet van je geluk terwijl je het Universum voor je ogen ontdekt.

In de hogere sferen boven de Aarde zul je vrij zijn om de Kosmos te onderzoeken en zul je verschillende levensvormen ontmoeten die zich in andere stadia van de evolutie bevinden. Er kan informatie uitgewisseld worden aangezien alle leven met elkaar verbonden is en afhankelijk is van elkaar. Jullie bestaan tenslotte allemaal binnen het lichaam van de Oppergod en zullen nooit ophouden je te ontwikkelen totdat je de perfecte Staat van Eenheid hebt bereikt. Op je huidige niveau kan dit vergezocht lijken maar dat is simpelweg omdat je een beperkt niveau van bewustzijn bezit. Het gaat natuurlijk door zich uit te breiden aangezien je doorgaat je verder en hoger te bewegen. Er is zoveel dat je kunt doen en realistisch gezien zul je hierdoor nooit een staat van verveling bereiken. Het leven op Aarde heeft haar enerverende momenten en kan veel plezier genereren, maar dualiteit zal ook altijd de negatieve aspecten naar voren brengen en dit is de manier waarop je alles ervaart wat je nodig hebt om te evolueren.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!