Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, October 12, 2011

Mike Quinsey - SaLuSa, October 12, 2011

Het is duidelijk dat jullie creatieve krachten paden naar Ascentie aan het openen zijn die extreem krachtig zijn en dat versnelt de veranderingen. Het gebeurt op meer dan één niveau en leidt tot de eerste van vele inleidende wijzigingen die dingen gereed maken zodat de belangrijkere veranderingen van start kunnen gaan. Alles verloopt goed en de oude garde heeft de boodschap begrepen dat wij niet langer bereid zijn te wachten tot ze aan de kant gaan. We gaan iedereen verwijderen die onze inspanningen belemmert zodat de mensen van de Aarde posities kunnen innemen van waaruit zij het hele proces van Ascentie kunnen beginnen. Er is al veel gedaan om de fundering voor succes aan te brengen en we bouwen er nu op verder.

Elk individu kan op dit moment helpen door zich op het Licht te concentreren en op alles wat positief is. Jullie weten misschien niet precies wat er gaat gebeuren maar jullie weten voldoende om te kunnen projecteren wat jullie visualiseren hoe het Gouden Tijdperk tot stand komt. Zie het geluk dat wordt gecreëerd door jullie bevrijding van de ketenen die jullie hebben tegengehouden en door jullie terugkeer tot Soevereine Wezens. Voel de nieuwe vrijheid en het weghalen van alles wat jullie voortgang tot nu toe beperkte. Weet dat jullie op zeker moment naar alle plaatsen in de wereld kunnen reizen door een nieuwe technologie waardoor afstand geen rol speelt. Snelheid zal van essentieel belang zijn en wordt bereikt door gebruik te maken van vrije energie die in overvloed aanwezig is in het Universum.

Ergens onderweg komen er perioden van onzekerheid als het oude door het nieuwe wordt vervangen en dat komt omdat sommige kwesties zoals de financiële veranderingen niet in één nacht kunnen worden ingevoerd. Op vergelijkbare wijze kunnen er wat distributieproblemen ontstaan wat betreft het vervoer van levensmiddelen en in sommige regio’s zouden tekorten kunnen ontstaan. Maar raak niet in paniek want wij zullen onze faciliteiten gebruiken om ze te overbruggen zodat dingen zo snel mogelijk tot een normale toestand terugkeren. Als jullie in geïsoleerde of afgelegen gebieden leven, zijn jullie misschien meer aan de problemen blootgesteld maar jullie zullen intuïtief weten wanneer jullie je er op moeten voorbereiden. Wij noemen dergelijke mogelijkheden opdat jullie er ruim van te voren wat aandacht aan kunnen geven.

Natuurlijk zorgen wij ervoor dat als wij vrije toegang tot de media hebben jullie goed geïnformeerd worden over wat er om jullie heen gebeurt. Op dit moment hopen wij jullie voor het einde van het jaar te hebben geassisteerd bij het uitvoeren van de eerste veranderingen. Maar het moet voor velen van jullie al duidelijk zijn dat we dingen snel op gang moeten krijgen omdat er veel te doen is in een steeds kortere periode. Wij kunnen het aan maar we denken aan de impact op jullie omdat zoveel mensen nog steeds niet bewust zijn van wat zich in hun leven aan gaat dienen. Het zal geweldig nieuws zijn maar toch ook iets van een schok om je leven plotseling op zijn kop te zien staan. Dat is waar Lichtwerkers van grote waarde kunnen zijn door uit te leggen wat er gebeurt. Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat de cyclus moet eindigen maar dat het door middel van een verplaatsing naar een ander pad is, waardoor jullie naar de hogere dimensies worden opgetild.

Dierbaren, wij zijn echt trots op jullie inspanningen om met ons te werken en samen hebben we ondanks de weerstand grote stappen gezet. We weten dat zelfs meer van jullie staan te popelen om hun diensten aan ons en Moeder Aarde aan te bieden, en jullie kans komt uiteindelijk. Wees ervan verzekerd dat het altijd al gepland stond jullie in onze projecten te betrekken en eigenlijk hebben we jullie hier altijd toe aangemoedigd. Het was nooit de bedoeling dat wij vanuit onze rol al het werk zelf zouden doen en we zouden jullie kunnen voorhouden dat het jullie Aarde is en jullie verantwoordelijkheid om alles weer opnieuw goed te maken. Maar we zouden altijd wel gaan assisteren omdat de taak jullie huidige capaciteiten te boven gaat.

Bijna zouden we even kunnen stoppen en jullie kunnen laten genieten van de komende weken, wanneer duidelijk wordt dat zaken onmiskenbaar afstevenen op een vorm van bekendmaking. Degenen onder jullie die toegang hebben tot betrouwbare informatiebronnen zoals David Wilcock op Internet, om er maar één van een aantal te noemen, kunnen ontwikkelingen daadwerkelijk volgen als ze plaatsvinden. Toch moeten jullie je eigen oordeelkundigheid gebruiken bij wat je accepteert want desinformatie wordt nog steeds met waarachtige verslaggeving vermengd. Hoe dan ook staan jullie op de drempel van opwindende tijden en de vervulling van jullie verwachtingen. Het jaar 2012 nadert snel en we durven te suggereren dat het met een vlaag van gebeurtenissen van start gaat, die duidelijk het begin van het einde van de dualiteit te zien geven, en de aanvang van een nieuw tijdperk dat door het Licht wordt gedicteerd.

Dit is het moment om te genieten van wat er gebeurt door achter de directe wijzigingen te kijken naar de te verwachten uitkomst. Jullie weten dat het “schoonmaakproces” een onmisbare noodzakelijkheid is om ruimte maken zodat het nieuwe zijn plaats in kan nemen. Natuurlijk zal de ervaring voor sommige mensen onaangename gevolgen hebben die er onvermijdelijk bij betrokken raken. Voor sommige zal dit om karmische redenen zijn en als jullie geloven dat dit het geval is, accepteer dan dat er een les uit geleerd moet worden. Het is vaak iets wat niet direct met je huidige leven te maken heeft maar is meegenomen vanuit een eerder leven. De neiging bestaat zich af te vragen wat jullie gedaan hebben om dit te verdienen maar kijk er niet naar als een soort van bestraffing. Alle leven is een voortdurende ervaring en onthoud dat er “goed” karma bestaat dat ook door jullie gedachten en handelingen wordt aangetrokken.

Verlies nooit het perspectief over wat er om jullie heen gaande is want jullie zijn je niet noodzakelijk bewust van de redenen. Maar het begrijpen van het Ascentieproces zal jullie in staat stellen de noodzakelijke veranderingen toe te laten, die de komst inluiden van alles wat jullie gaat verheffen. Terwijl jullie de bewustzijnsniveaus niet kunnen zien groeien, kunnen jullie wel de hogere energieniveaus om je heen voelen. Met de komst van 11.11.11 zal een nog grotere verschuiving worden gevoeld en jullie zullen echt weten dat er een grote sprong vooruit is genomen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en onze activiteiten rond de Aarde nemen toe met de bedoeling de oude garde onder onze controle te brengen. Hun vermogen problemen te veroorzaken is gekortwiekt en zij leren dat we niet van plan zijn nog meer onzin van hen te tolereren. Ze zijn in shock omdat ze dachten onoverwinnelijk te zijn en hun arrogantie heeft hen naar een doodlopende weg geleid. Het Licht is oppermachtig en blijft zich over de Aarde verspreiden. We hebben de strijd gewonnen en kijken ernaar uit jullie te helpen nieuw bestuur op de wereld te vestigen, een bestuur dat gebaseerd is op Licht en Liefde voor alle wezens.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.