Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 9 december 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 9 december 2016

Mike Quinsey

De zaken ontwikkelen zich sneller dan ooit tevoren en er bestaat geen twijfel dat de waarheid omtrent de zaken aan het licht komt. Niets kan het algemene gevoel stoppen dat de onthullingen niet langer kunnen worden tegengehouden omtrent wat voor de mens verborgen is gehouden. Zoals jullie zouden zeggen: "het tij is gekeerd" en terwijl dit gebeurt bevrijdt de waarheid de mensen van manipulatie en de leugens die als waarheid werden neergezet. Men is zo veel wijzer geworden en vertrouwt degenen wiens woorden als eerlijk en betrouwbaar werden beschouwd niet langer. Men is begonnen degenen die blijken de waarheid in hun eigen voordeel te vervalsen en te verdraaien af te wijzen. In sommige landen heeft dit geresulteerd in demonstraties tegen hen die schuldig zijn en die de macht van het volk kennen. Wanneer het op verkiezingen aankomt geeft men nu krachtig uitdrukking aan hun eigen mening en worden zij die dit negeren, verwijderd.

Nu meer dan ooit tevoren willen de mensen hun recht doen gelden om te demonstreren tegen hen die geen gehoor geven aan hun wensen. Er bestaat binnen het Menselijk Ras een sterke behoefte om de nodige veranderingen in het leven aan te brengen en wanneer hun vertegenwoordigers dit negeren zal dit voor deze laatste nadelig aflopen. Er dient rekening te worden gehouden met de wil ven het volk, omdat het wanneer dat nodig is, Regeringen omver kan werpen die geen gehoor geven aan hun wensen. De geschiedenis laat jullie zien dat het kan leiden tot revoluties wanneer de mens door de Autoriteiten blijft worden genegeerd en vertrapt. Vrede is soms moeilijk om te bereiken wanneer degenen die aan de macht zijn dwang uitoefenen om het volk te onderdrukken. De strijd is echter verre van eenzijdig, aangezien de Galactische Troepen niet-gewelddadige manieren zoeken om vrede te bereiken en hun begeleiding zal hen van het Licht helpen.

Onthoud dat, waar geïncarneerde zielen moeite hebben te accepteren wat het leven hen te bieden heeft, zeer weinigen inzicht hebben in hun levensplan. Het is vaak het beste dat jullie met de zaken omgaan zoals ze zich aandienen, in de wetenschap dat jullie Gidsen altijd beschikbaar zijn om te proberen jullie bij het afgesproken levensplan te houden. De ervaringen die je nodig hebt om je te kunnen ontwikkelen zijn zorgvuldig gepland en worden alleen aan je gepresenteerd wanneer zeker is dat je in staat bent om deze aan te kunnen. In deze tijd, meer dan ooit, is het belangrijk dat je aan het einde van je leven kunt constateren dat je succesvol bent geweest. Voor vele zielen zal dit de laatste incarnatie in de lagere trillingen zijn, dus is het zaak om ervoor te zorgen dat ze op een succesvolle manier omgaan met het resterende, niet ingeloste karma. Op rustiger momenten zullen je Gidsen dichterbij je komen en zul je in staat zijn met hen te "praten". Op die manier zullen ze je behoeften leren kennen en vooropgesteld dat dit overeenkomt met je levensplan zullen ze hun uiterste best doen om je te helpen.

Het leven in de lagere dimensies is niet jullie permanente thuis, het is een grote uitdaging en wordt bijzonder goed omschreven als de Leerschool van het Leven. Jullie hebben dergelijke ervaringen op vrijwillige basis geaccepteerd in de wetenschap dat hoe ver je ook zou mogen afdalen, je iedere hulp zou worden geboden om je te herpakken. Jullie zijn gekomen van het niveau waar jullie een Lichtwezen waren en hier zullen jullie naar terugkeren wanneer jullie weer oprijzen. Ter vergelijking zijn de trillingen van de Aarde nu heel zwaar en Geestelijke Wezens vinden het heel moeilijk om hierin te verblijven. Tijdens de slaap verlaten jullie echter je lichaam en soms wordt jullie grootste bijdrage aan de Geestenwereld in die periode geleverd.

Na het verlaten van je fysieke lichaam bevindt je jezelf in je etherische lichaam, dat ogenschijnlijk precies hetzelfde is zoals je jezelf gewoonlijk ziet. In de hogere dimensies wordt je niet langer blootgesteld aan de extremen die je in de lagere dimensies ervaart. Feitelijk is het bestaan veel plezieriger en verschilt het volledig van waar je aan gewend bent, omdat je ogenblikkelijk kunt reizen door gebruik te maken van zuivere gedachten. Het contact met anderen verloopt eveneens via gedachten en omdat je je in een energielichaam bevindt kun je, wanneer je dat wenst, jezelf in een ander lichaam "denken" dat je doel beter dient. Met deze niveaus ben je reeds bekend en dit is je natuurlijke staat van zijn.

De valse buitenaardse aanvallen zijn op kleine schaal begonnen, maar tot nu toe werden de ruimtevaartuigen die erbij betrokken waren steeds vernietigd voordat hun missie kon worden uitgevoerd. De activiteiten vinden buiten deze planeet plaats en de Lichtkrachten hebben zich in de "oorlog in de hemel" gemengd en zijn jullie garantie dat de mensheid tegen iedere grote aanval wordt beschermd. In jullie recente verleden aan het einde van een Tijdperk hebben er negatieve gebeurtenissen plaatsgevonden die hebben geresulteerd in de bijna volledige ineenstorting van het weefsel dat de Mensheid gaande heeft gehouden. Echter, deze keer zullen jullie succesvol zijn in het bereiken van je doelen. Voor sommigen van jullie kan de reis risicovol zijn, maar jullie zullen er bovenop komen en kunnen gaan genieten van de bevrijding uit de klauwen van het Duister.

Jullie zijn reeds geïnformeerd over het bestaan van de Blue Avians die alle activiteiten op en rond de Aarde overzien. Het zijn Wezens van het Licht in het bijzonder aanwezig om ervoor te zorgen dat buitenstaanders zich niet kunnen bemoeien met jullie pad naar Ascentie. Rondom jullie en Moeder Aarde is een beschermend schild geplaatst waardoor niets jullie kan verlaten of bij jullie kan komen. Er is veel gaande waar jullie je niet van bewust zijn en dat is al lange tijd zo. De Mens wordt beschermd om er zo voor te zorgen dat wat er ook gebeurt, de eindtijden overeenkomstig het hogere plan verlopen. Dit is waarom het voor jullie soms voelt alsof jullie helemaal geen hulp krijgen waar feitelijk enorme hulp wordt geboden waar jullie je vaak volkomen onbewust van zijn. Besef dat jullie allemaal vrije wil hebben gekregen en uiteindelijk zijn het jullie die je toekomst bepalen en jullie zullen worden aangemoedigd om een bepaald pad te lopen dat naar vervulling en Ascentie zal leiden.

Realiseer je dat jullie, die Lichtwerkers zijn, gekozen werden om hier te zijn voor de eindtijden, omdat jullie de vaardigheden en de ervaring hebben om jullie taken te vervullen. Jullie werden in feite goed voorbereid op deze tijdsperiode en wat jullie doen zal natuurlijk makkelijk hanteerbaar lijken. Het is een fraai aspect van het leven wanneer iemand ontwaakt en zich realiseert dat “dienstbaarheid aan anderen” het pad is dat ontwikkelde zielen volgen. Er wordt geen beloning gezocht voor zulk werk, daar het doen ervan een beloning op zich is. Toch, aangezien gelijken elkaar aantrekken, zul je ontdekken dat de manier waarop je anderen behandelt, je ook zelf behandeld zult worden.

Blijf het Licht delen met anderen als vriendelijk commentaar of wens voor het ontwaken van een ziel, en door die person te zegenen. Als je de waarheid zou kennen zou je je realiseren dat gedachten krachtig zijn, en terwijl de trillingen omhooggaan dien je op te passen geen negatieve gedachten te richten op een andere ziel. Terwijl je echter omhooggaat en meer Licht absorbeert, zul je een veel sterker Lichtwezen worden en waarschijnlijk niet zomaar van je pad afwijken. Het is bijvoorbeeld normaal om een emotioneel persoon te zijn, maar het is mogelijk dat je een keer niet op je hoede bent en tijdelijk de controle over jezelf verliest. Zolang je je er maar bewust van bent zou je in staat moeten zijn de nodige zorg en voorzichtigheid te betrachten om vergissingen te vermijden.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze Boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!