Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, December 9, 2009

SaLuSa, December 9, 2009

Zoals we een aantal keren eerder hebben gezegd, gaat geluid een grote rol spelen in jullie leven voor zowel ontspanning als genezing. Het heeft zijn keerzijde op Aarde en wordt gebruikt op frequenties die je werkelijk gek kunnen maken en ziekte kunnen veroorzaken. Wanneer het op deze manier wordt gebruikt is het een stille moordenaar en moeilijk waar te nemen. We zullen in gevallen waarin technologie tegen jullie wordt gebruikt, opnieuw niet toestaan dat het escaleert tegen de wereldbevolking. Dit probleem van misbruik van technologieën bestaat al lange tijd en heeft ertoe geleid dat nieuwe ontdekkingen geheim werden gehouden. Dit gebeurde omwille van de winst en zelfs die ontdekkingen die heilzaam zouden zijn, werden achtergehouden. Daardoor werd jullie de vooruitgang ontzegd die had moeten komen. Evolutie kan echter niet te lang statisch blijven en zij die dit veroorzaakten zullen uiteindelijk uit hun machtspositie worden verwijderd.

De algemene ontwikkeling van de Mensheid wordt altijd opnieuw vastgesteld en het is de verantwoordelijkheid van ons en anderen zoals wij, ervoor te zorgen dat jullie op gepaste tijdstippen grote stappen vooruit zetten. Uitvindingen en ideeën worden onderbewust aan individuen doorgegeven die de interesse en het vermogen hebben ze ten voordele van iedereen te manifesteren. Helaas worden sommige uitvinders bedreigd of gechanteerd om hun uitvindingen aan de duistere Wezens over te dragen. Hetzelfde was het geval met de overgedragen geavanceerde technologie van de Grey’s die uitsluitend voor militaire doeleinden werd gebruikt. Enkele nevenproducten zoals de chip hebben echter hun weg naar het algemeen gebruik gevonden maar veel meer blijft geheim. Dit zal allemaal met onze komst veranderen en is de reden waarom jullie een grote revolutionaire stap vooruit zullen ervaren. In werkelijkheid zullen jullie verder komen dan waar jullie nu hadden moeten zijn. En terwijl jullie dus veel te leren zullen hebben, zullen jullie ook tijd hebben om veel meer activiteiten te ondernemen dan voorheen.

Tijd op Aarde is meestal jullie vijand geweest omdat jullie zelden voldoende tijd hebben om alles te doen wat jullie willen. Doen wat je verkiest, zal jullie bevrijding zijn van de afmattende banen die nodig zijn om de wereld draaiende te houden. Veel is echter niet productief terwijl jullie tijd beter gespendeerd zou kunnen worden. Dat verandert ook allemaal op korte termijn en jullie zullen je tijd kunnen spenderen met gebruikmaking van je talenten in het voordeel van iedereen. Jullie hebben de ervaring en talenten om elk project met elkaar aan te pakken. Met onze hulp en geavanceerde technologieën zullen dat aangename en bevredigende ervaringen zijn. Deze ontwikkelingen zullen allemaal deel uitmaken van jullie leerproces waardoor jullie in staat zullen zijn uiteindelijk je plaats naast ons in te nemen. Jullie zullen daarom zien hoe deze veranderingen deel uitmaken van jullie Ascentie. Het uiteindelijke resultaat zal jullie ontwikkeling naar volledig bewustzijn inhouden.

We weten dat sommige van jullie het gevoel hebben dat ze geen hulp nodig hebben bij hun problemen maar het is noodzakelijk als jullie deze cyclus succesvol gaan afsluiten omdat jullie het binnen de resterende tijd niet alleen kunnen. Er bestaan tal van opvattingen over hoe de cyclus zal eindigen maar voor degenen die ons uitnodigen in hun leven is Ascentie het pad dat voor hen openstaat. Wij zien niet de massale verstoringen die sommige voorspellen, al kan het op delen van jullie Aarde nodig zijn zielen naar veiliger gebieden te verplaatsen. Men moet niet vergeten dat omdat Moeder Aarde ook deel uitmaakt van Ascentie, zij in voorbereiding hierop ook de noodzakelijke veranderingen moet kunnen ondergaan. Alles in het Zonnestelsel krijgt de kans zich te verheffen en jullie gaan de andere planeten vergezellen bij deze gedenkwaardige gelegenheid.

Jullie leiden echt dubbellevens omdat in jullie dagelijks bestaan het leven doorgaat als voorheen, terwijl jullie je ook voorbereiden op Ascentie. Jullie kunnen je nog niet helemaal bevrijden van de oude manieren maar jullie kunnen geleidelijk een nieuwe manier van leven aannemen. Het gebeurt in overeenstemming met jullie verwachtingen en geconditioneerde denkwijze die ruimte geeft aan veranderingen bij je. Zolang als jullie je visie op de toekomst blijven projecteren, helpen jullie met de manifestatie ervan. Dat is de reden waarom we jullie hebben verteld dat jullie je bestaande werkelijkheid hebben gecreëerd en dat niemand anders daarbij is betrokken. God kijkt toe en ziet dat alles in orde is omdat jullie de vrije wil gegeven is om te creëren zoals jullie wensen. Jullie ervaren nu hogere niveau’s van een ontwakend bewustzijn en jullie verheffen je blik om in een hoger niveau van perfectie te creëren.Jullie realiseren je dat jullie de macht hebben en daarmee ook de kennis over hoe je het verstandig moet gebruiken.

We zien jullie bij elkaar komen en krachtiger worden en in staat om het verloop van de successen van de Mensheid te dicteren ten voordele van iedereen. Dit bewijst hoe ver jullie in korte tijd zijn gekomen en toont ook dat velen van jullie zich naar het Licht hebben verplaatst. Jullie zijn een proefmonster voor hoe het is om opgetild te worden uit de derde dimensie naar de hogere vierde/vijfde niveau’s en dit proces zal doorgaan totdat jullie je optimale punt bereiken in de nieuwe cyclus. Jullie zoeken altijd naar de hoogste uitdrukkingsvorm van jezelf omdat jullie van nature weten dat jullie bestemming is terug te keren naar de Bron. Jullie zullen niet compleet zijn tot je dit doet maar dat moment is net zo dichtbij of ver weg als jullie het zelf willen maken. Jullie hebben alle tijd om ervaringen op te doen en alles bestaat reeds in het Nu.

Tegen de tijd dat jullie ascenderen, bevindt jullie bewustzijn zich veel verder dan waar het nu is. Jullie worden een geheel nieuw soort Wezen, sterk lijkend op hoe wij nu zijn en in staat om vanuit Onvoorwaardelijke Liefde te handelen. Veel van jullie beginnen zich nog maar net te realiseren dat alle leven heilig is en gerespecteerd dient te worden. Jullie zijn veel verschuldigd aan de verschillende (dieren-)rijken die jullie op jullie reis door de dualiteit hebben vergezeld. Zij ontwikkelen zich ook en jullie zullen een laatste kans krijgen om wat van jullie verwaarlozing en misbruik van hun dienstbaarheid aan jullie, goed te maken. Jullie zijn bedoeld om de Opzichters van de Aarde te zijn en jullie hebben in dit verband nog steeds lessen te leren. Wanneer jullie dat stadium bereiken waarin jullie in staat zijn je telepathisch met hen te verbinden, zullen jullie duidelijk weten wat er van je wordt verwacht. De dieren zijn ernstig misbruikt in het verleden en toch zul je zien dat zij een grote liefde voor de Mens hebben.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik moet jullie vertellen dat wij, van de Galactische Federatie, veel bewondering voor jullie allemaal hebben omdat jullie zijn afgedaald naar een hel van eigen makelij maar in staat zijn geweest jullie weg terug naar het Licht te vinden. Jullie hoeven die reis nooit meer opnieuw te maken en jullie zijn des te groter vanwege de opgedane lessen. Het was op geen enkele manier een straf die jullie naar de lagere dimensies leidde. Jullie namen de uitdaging van de dualiteit aan uit jullie liefde voor God, wetende dat jullie nooit achtergelaten zouden worden.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.