Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, December 7, 2009

SaLuSa, December 7, 2009

Er zijn maar weinig mensen die zich er niet bewust van zijn dat tijd, zoals jullie die kennen, sneller voorbij gaat dan ooit. Zij die de tijd nemen om het te begrijpen en spirituele gebeurtenissen volgen, zijn volledig op de resulterende veranderingen voorbereid. Maar hoe dan ook bestaat er een gevoel van een aanleiding, en een gevoel dat er iets belangrijks op het punt staat te gebeuren. Dit komt voort uit het effect van de instromende energieën en het openen van jullie bewustzijn. Het kan voor sommigen ongemakkelijk zijn, maar anderen voelen zich opgetogen en ervaren hogere bewustzijnsniveau’s. Deze omstandigheden zullen stapsgewijs intenser worden en worden uiteindelijk te veel voor sommige mensen om te kunnen doorstaan. Voor hen volgt een bevrijding bij de eindtijden wanneer er een onvermijdelijke splitsing van wegen ontstaat. Dat is volkomen natuurlijk en brengt de cyclus van dualiteit tot zijn afsluiting.

In de tussentijd zijn jullie kwesties doorgaan zoals gebruikelijk maar dat is slechts de uiterlijke schijn. Achter de schermen worden er vele kansen aangegrepen om te verhinderen dat ze tot opperste chaos escaleren. We spreken hier over de erfenis die door eerdere tijdperken is nagelaten en de bedoeling van de duistere Wezens om hun plannen voor een Wereld Regering voort te zetten. Dat plan zal niet in vervulling gaan en wanneer zij hun stap zetten; zullen wij de situatie ten gunste van jullie onder controle houden. Lange tijd hebben wij met dit doel aan een netwerk van onze bondgenoten gewerkt. We moeten voorzichtig zijn niet te veel bekend te maken van onze plannen, aangezien verrassing nog steeds een waardevol wapen is waarmee ze worden verslagen. Jullie zouden natuurlijk graag opnieuw-verzekerd worden van onze plannen door meer te weten, en op gepaste tijdstippen zullen we die informatie met jullie delen. Wij zullen inderdaad na First Contact, wanneer er veranderingen in jullie Regeringen hebben plaatsgevonden, in staat zijn om jullie volledig te informeren over onze onmiddellijke plannen.

Wij vragen jullie dus Dierbaren, opnieuw geduldig te zijn omdat alles in de juiste volgorde zal plaatsvinden. Het kan niet op een andere manier en wij zijn hier om te garanderen dat voltooiing een schitterende, vreugdevolle gebeurtenis wordt. Zaken kunnen op Aarde vrij snel veranderen en er is alleen maar een beetje extra druk nodig vanuit jullie, de mensen, om meer onthullingen over het plan tegen jullie door de duistere machten naar buiten te brengen. Hun daden veroorzaken al een reactie tegen hen door het bij elkaar brengen van verschillende partijen en in jullie aantallen schuilt jullie kracht. We kunnen jullie verzekeren dat de duistere Wezens bang zijn van jullie, en dat zij weten dat jullie collectief een grote uitdaging voor hen vormen. Stemmen komen als in één koor samen en jullie creatieve energieën zullen resultaat geven.

Door de Wet van Aantrekkingskracht zullen jullie krachtiger worden en niets zal jullie in de weg staan. Wij, van de Galactische Federatie, hebben door precies dezelfde Wetten toestemming om jullie te helpen en jullie macht wordt zo nog verder versterkt. Op het moment verhinderen wij het in scène zetten van een incident dat bedoeld was om onze naam in diskrediet te brengen. Degenen onder jullie die ons volgen, kunnen niet voor de gek worden gehouden maar velen zijn er die ons en andere Wezens al aan de negatieve krachten hebben gekoppeld. We hebben zo vaak onze vreedzame bedoelingen benadrukt en we hebben zorgvuldig de geringste kans op een confrontatie vermeden. We zijn natuurlijk niet de enige Buitenaardsen die in jullie atmosfeer kunnen afdalen maar beperkingen staan hen niet toe dichter bij jullie te komen.

We hadden gebeurtenissen graag sneller laten plaatsvinden maar tijdsplanning heeft voor ons geen echte gevolgen omdat we onze plannen heel gemakkelijk kunnen aanpassen. We hebben alle ondersteuning die we ooit nodig zouden mogen hebben binnen de Galactische Federatie. Alle denkbare steun is aanwezig en de omvang van onze operaties levert geen problemen op. Er is een miljoenenvloot waar elk moment een beroep op kan worden gedaan en die is permanent gereed. Verder kunnen wij veilig op enige afstand van de Aarde opereren, veilig voor aannemelijke pogingen om ons te hinderen. Het is om deze redenen dat we vol vertrouwen en naar behoefte jullie problemen kunnen behandelen, en kunnen garanderen dat jullie allemaal klaar zijn voor Ascentie.

Op Aarde zijn veel zielen ontwaakt voor hun redenen om hier te zijn in zo’n belangrijke tijd. Zij hebben het op zich genomen anderen te dienen door hen te helpen begrijpen wat er gaande is zodat zij vanuit alle chaos het ware doel van het leven kunnen gaan zien. De oude manieren moeten door meer geschikte worden vervangen, die blijk geven van de gesteldheid van de nieuwe orde. Sommige mensen zijn terughoudend om het oude te laten gaan maar wanneer ze zich volledig bewust zijn geworden van de voordelen voor hen en de planeet, zal het gemakkelijker worden. Mensen zijn heel flexibel maar moeten volledig worden geïnformeerd over wat er nu gaande is, en wat er in de onmiddellijke toekomst plaats zal vinden. Om die reden verwelkomen we deze kans om direct tot jullie te spreken. Zoals wij het zien, bevinden jullie bewustzijnsniveau’s zich op een punt waarop zij klaar zijn om jullie collectieve manier van denken te transformeren. Jullie nemen spoedig een sprong in de toekomst maar moeten wel voorbereid zijn en dan verwelkomen jullie de veranderingen.

Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn wanneer we openlijk voor jullie zijn verschenen. In feite zijn we al op de hoogte van de opwinding en verwachting die onze komst veroorzaakt. Ons ontmoeten en bij elkaar komen is een heel natuurlijke ontwikkeling in jullie leven en helemaal niet vreemd maar vertrouwd omdat jullie dit eerder hebben meegemaakt. Heel wat Lichtwerkers kennen hun familiebanden met ons en worden door hun kameraden geleid die zich met hen hebben verbonden vanwege deze speciale tijd. Zij komen aan boord van onze ruimtevaartuigen maar hebben daar niet noodzakelijkerwijs volledige herinneringen aan wanneer ze naar de Aarde terugkeren. Dit is met opzet zo opdat ze op hun werk gericht blijven; anders zou hun aandacht waarschijnlijk gemakkelijk afgeleid worden. Jullie worden collectief door enorme aantallen Wezens geholpen uit verschillende Sterren Beschavingen, sommige zien jullie maar anderen houden zich buiten zicht. Jullie zullen zien dat in de eerste dagen van contact in de vorige eeuw, los van de Grey’s, de meeste contacten met mensachtige Wezens zijn gemaakt. Sterker nog, zij hebben vaak onopgemerkt tussen jullie gelopen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat wij er ook heel menselijk uitzien. Het is de vorm die voor dit Universum was geselecteerd en van waaruit zich vele soorten hebben ontwikkeld. Zelfs nu worden er nieuwe varianten op de Menselijke vorm ontwikkeld, altijd op zoek naar een nog passender voertuig bij welke planetaire omstandigheden dan ook. Perfectie wordt in alle dingen gezocht en vanuit liefde voor de Schepper gecreëerd.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.