Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, November 9, 2009

SaLuSa, November 9, 2009

De huidige tijd is zo dat je kunt heroverwegen wat er van je oude zelf verder met je mee wordt gedragen. Het maakt deel uit van jullie persoonlijke reiniging die verbindingen verbreekt met bepaalde aspecten van jullie bewustzijn, die niet langer iemand dienen met aspiraties om zijn huidige niveau te verhogen. Waar jullie mee worstelen zijn denkpatronen die lang deel uit hebben gemaakt van jullie psyche. Zij bepalen jullie reactie op omstandigheden op basis van eerdere ervaringen en jullie eigen idee over wie je denkt dat je bent. Jullie hebben te maken met automatische reacties die mogelijk niet meer passen bij de veranderingen die jullie ondergaan zodat jullie bewustzijn wordt verhoogd. Jullie kunnen de verbinding verbreken door het geen energie te geven waardoor de manifestatie ervan zal worden verhinderd. Laat gedachten je geest passeren op dezelfde wijze als jullie nu observeerder worden van actuele gebeurtenissen en laat ze onmiddellijk los. Wees ervan overtuigd dat jullie te zijner tijd in staat zullen zijn volledige beheersing te hebben over jullie gedachten en daden.

Jullie worden een sterker aspect van jullie Hoger Zelf en jullie zullen zeker de veranderingen binnen het Zelf hebben opgemerkt. In plaats van gebonden te zijn aan hoe jullie zijn grootgebracht en wat als een “normale” manier van leven wordt beschouwd, staan jullie open voor leiding vanuit de hogere sferen. Dit houdt jullie stevig op weg naar ontwikkeling en de wording van een volledig ontwikkeld Wezen van Licht, hetgeen noodzakelijk is als jullie deel gaan uitmaken van het Ascentieproces. Jullie zullen ervaren dat het stapsgewijs gemakkelijker wordt een hoger bewustzijnsniveau te bereiken omdat de vibratie op Aarde op een voortdurend versnellend tempo toeneemt. Er is niet eerder zo’n geschikte tijd geweest als nu om de cyclus van re-incarnatie te verlaten. Jullie hebben jezelf, zoals jullie zouden zeggen, gekwalificeerd om je weg te vinden naar de hogere dimensies. De dualiteit heeft jullie de achtergrond en denkrichting gegeven om je te realiseren dat jullie voldoende van jullie ervaringen hebben geleerd, om ze achter je te laten.

De omvang van wat jullie hebben bereikt, zal jullie niet eerder dagen dan wanneer jullie de dualiteit verlaten hebben en jullie jezelf in de hogere Lichtsferen aantreffen. Dan zullen jullie in staat zijn om naar jullie totaal van ervaringen terug te kijken en zonder twijfel zullen jullie je verbazen over de hoogte- en dieptepunten. Met behulp van leiding hebben jullie de ervaringen waarmee jullie je persoonlijke doel bereikten, naar jezelf toegestuurd. Want ten slotte Dierbaren, hebben jullie je pad gekozen en niet iedere ziel heeft dezelfde wens of doel in gedachten. Jullie kunnen het Licht op zoveel manieren dienen en er bestaan veel zich ontwikkelende beschavingen die van jullie kennis zouden kunnen profiteren. Wie kan je beter dienen, anderen die zich nog in de dualiteit bevinden of degenen die hun wedstrijd al hebben uitgelopen?

Jullie werkelijkheid is een illusie maar een vrij echte als je er middenin zit. Op enig moment in de toekomst zal die volledig verdwijnen, want zoals al het andere van een lagere vibratie kan het niet bijeen worden gehouden wanneer diegenen er omheen zich verheffen. Niets gaat natuurlijk verloren maar keert gewoon terug naar zijn originele essentie om opnieuw voor een nieuwe creatie te worden gebruikt, die voortdurend door het hele Universum plaatsvinden. In de hogere dimensies zullen jullie de schepper zijn van wat jullie hart ook maar wenst en het zal zuiver zijn en in balans met al het andere. Het zijn geen plaatsen voor iets anders dan de zuiverste gedachten. Het kan ingewikkeld lijken om je eraan aan te passen maar met jullie terugkeer naar volledig bewustzijn zullen jullie het als vrij natuurlijk ervaren om mee om te gaan. Jullie zullen op niveau’s zitten die jullie ware thuis zijn vanwaar jullie oorspronkelijk afkomstig zijn.

Dierbaren, jullie zullen zowel verbaasd zijn als opgetild worden door de veranderingen die zo dichtbij zijn. Wat jullie dachten dat bijna onmogelijk was, zal gebeuren omdat het Licht mensen de kracht heeft gegeven te handelen. De ene na de andere onthulling zal naar buiten komen wanneer het allemaal begint te rollen en het zal de valse omstandigheden openbaren waaronder jullie hebben geleefd. Jullie zoeken de waarheid over jullie zelf en het zal vele misvattingen over jullie ophelderen. Er bestaan geen uitverkoren mensen die boven anderen worden bevoorrecht en het is door middel van jullie eigen inspanningen dat er vooruitgang wordt geboekt. Ondanks dat het uiterlijk zo lijkt te zijn, zijn jullie allemaal gelijkwaardig. Dat de Mens een systeem heeft verzonnen waarin anderen wordt voorgehouden minderwaardig te zijn, is louter om macht over hen te hebben. Verlichte mensen zijn normaal gesproken bescheiden en gebruiken hun kennis om anderen te helpen, zonder een beloning te verwachten. Vanuit een spiritueel oogpunt is het jullie intentie die bepaald hoe onzelfzuchtig jullie daad wordt beschouwd.

De zielen die voorbereid zijn op Ascentie zoeken gelijkgestemden om hun kennis mee te delen om zoveel mogelijk te helpen te kunnen ascenderen. Hoe meer Licht naar de Aarde wordt aangetrokken, hoe groter de kans dat anderen mee worden opgetild. We zien veel zielen die vanuit hun sluimer wakker beginnen te worden, die plotseling het “licht” zien en zichzelf bevrijden van de banden die hen weerhielden. De onafhankelijkheid die velen voelen, drijft hen al tot een gevecht om vrijheid en jullie zullen hebben opgemerkt dat zij allerlei verschillende achtergronden hebben. Spiritualiteit kan niet aan een persoon gezien worden of afgemeten aan zijn rijkdom of status in de maatschappij. Daden spreken zeker luider dan woorden, maar woorden dragen ook een vibratie met zich mee die iemand kan genezen, of beschadigen. Wees daarom voorzichtig Dierbaren, door zorgvuldig jullie woorden uit te kiezen want zij dragen de scheppingskracht in zich.

Het is moeilijk consequent de waarheid te spreken in een maatschappij die op leugens is gebouwd en die ze gebruikt voor eigen gewin of bevoordeling. En toch is oprechtheid en eerlijkheid noodzakelijk als jullie je plaats in de hogere sferen innemen waar iets anders overduidelijk zou zijn. We zien echter weinig of geen problemen opkomen omdat jullie de intentie zullen hebben om je leven naar het hoogst mogelijke niveau van perfectie na te streven. Er wordt niets onmogelijks van jullie gevraagd, het is alleen in vergelijking met jullie huidige levens dat de veranderingen zo gigantisch lijken, maar het is bereikbaar. Beschouw jullie potentieel als onbegrensd en alles wat jullie wensen te doen, is als mede-scheppers van God ook binnen jullie bereik.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertegenwoordig slechts één bron van contact met leden van de Galactische Federatie. Anderen, zoals de Pleiadiërs, hebben ook regelmatig contact met jullie en zij hebben een speciale belangstelling vanwege hun langdurige samenwerking met jullie en jullie Aarde. Wanneer je erover nadenkt, hoe zou het komen dat sommigen van jullie zo gemakkelijk het idee opnemen om contact met ons te hebben? Dat komt omdat jullie ons tijdens andere levens hebben gekend en lang geleden zeer waarschijnlijk contact met ons hebben gehad. Onze ruimtevaartuigen zijn jullie ook niet vreemd en in jullie ver teruggaande geschiedenis worden ze genoemd. Spoedig zal er een nieuwe intrede plaatsvinden en dit zal het grootse gebeuren zijn met onze massale landingen. We zullen in liefde komen en klaar om onze diensten aan jullie allemaal aan te bieden.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge