Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, November 6, 2009

SaLuSa, November 6, 2009

Doordat jullie bewustzijnsniveau’s heel krachtig blijven groeien, helpen jullie doeltreffend anderen zich samen met jullie te verheffen. Dit resulteert in snelle veranderingen in jullie massabewustzijn en jullie zijn daardoor in staat gemakkelijker jullie banden met de lagere vibraties door te snijden. Dit ontneemt de macht van de duistere Wezens om mensen achterop te houden en zij kunnen tot hun ware zelf ontwaken. De duistere Wezens hebben jullie systematisch inferieur laten voelen en afhankelijk van hun steun en leiding in jullie leven. Door dit te doen hebben zij jullie voor hun eigen doeleinden onder controle gehouden en jullie weggehouden van de waarheid over jullie creatieve krachten. Jullie leren echter snel dat jullie toekomst in jullie eigen handen ligt en hun wordt verdere controle over jullie ontzegd. Jullie eisen jullie rechten op door bevrijding van hun onderdrukking en helpen de energie voor verandering te creëren. Wat jullie nu zien is een chaotische toestand op Aarde en toch zullen hieruit de nieuwe energieën tevoorschijn komen die jullie snel zullen verheffen naar nieuwe niveau’s. Dus we kunnen spreken over First Contact als resultaat van jullie toewijding om de duistere Wezens omver te werpen en hun plan voor jullie slavernij te dwarsbomen.

Jullie zijn, Dierbaren, gedurende vele levens naar de Aarde gekomen met de bedoeling Licht te brengen naar een schaduwwereld. Er heeft altijd een lange termijn plan bestaan om jullie te helpen te verrijzen en velen van jullie die hier vandaag leven, zijn verantwoordelijk geweest voor het succesvol veranderen van de balans ten gunste van het Licht. Het is echt pas in de afgelopen eeuw dat jullie een massale doorbraak bereikten en die vormde het podium voor de laatste opmars naar volledige vrijheid. Het kan nog steeds voelen alsof succes ver weg is maar met de volledige samen-werking van de verschillende raden die jullie evolutie overzien, is het veel dichterbij dan jullie je kunnen indenken. Jullie kozen ervoor hier te zijn om het te ervaren en deel uit te maken van het laatste hoofdstuk in de cyclus van dualiteit. Vele, vele zielen hebben een dergelijke kans gezocht maar jullie aanwezigheid betekent dat jullie geschikter waren voor de gelegenheid en jullie brachten een schat aan ervaring met je mee. De duistere Wezens hebben geen echte antwoorden wanneer ze strijden met het Licht en lange tijd vreesden ze het succes dat jullie hebben bereikt. Ze wisten dat het onvermijdelijk was maar trouw aan zichzelf, weigeren ze koppig hun ondergang te erkennen. Is het niet ironisch Dierbaren, dat zij nu degenen zijn die in angst leven nadat ze het als een wapen tegen jullie hebben gebruikt.

We mogen dan regelmatig naar de duistere Wezens verwijzen maar we veroordelen ze niet, dat zal aan hun eigen zelf-beoordeling worden overgelaten wanneer ook hun tijd in deze cyclus wordt beëindigd. We zouden jullie willen vragen vergevingsgezind te zijn zoals van degenen wordt verwacht die zich naar de Lichtfrequenties hebben verplaatst en de waarheid met zich mee dragen. Alle zielen zijn gelijkwaardig en geliefd bij de Schepper, die de dwalenden niet straft zoals sommigen geloven. Ieder van jullie heeft ervaring opgedaan met het duister en het Licht want dat is de reden dat jullie deze cyclus zijn begonnen. Ervaring betekent vooruitgang en het is jullie weg terug naar het Licht, dat zijn gelijke niet kent. Jullie hebben zoveel te leren en Ascentie zal jullie eerste grote stap vooruit zijn naar een echt begrip over jullie reden om hier te zijn. Jullie zullen ook leren over het continuerende plan voor jullie verdere ontwikkeling in de hogere sferen. Jullie drijven niet als een kurk doelloos op en neer in de zee maar jullie hebben een duidelijke, uitgestippelde koers voor je liggen en wij zullen jullie loodsen.

Jullie ontwaken snel met een goed besef van waar wij in jullie levens passen. Wij zijn al die tijd al bij jullie geweest en met onze open aankomst, na een eerdere aankondiging, zullen jullie snel accepteren dat wij één familie vormen binnen dit Universum. Al het leven, vanaf het kleinste partikel, is door bewustzijn met elkaar verbonden en wordt om die reden gerespecteerd. Het is daarom triest te zien hoe sommigen van jullie andere mensen als verschillend beschouwen, alleen vanwege hun uiterlijk of overtuigingen. Sta vrijheid van keuze toe omdat iedereen zijn eigen plaats en tijd heeft gekozen om zijn ervaringen op te doen. Help elkaar zoals jullie je eigen familie zouden helpen en er zal spoedig een volledig nieuw gevoel van Eenheid bestaan. Jullie zijn hiertoe, en meer, in staat maar jullie gevoelens zijn verlamd geraakt door jullie ervaringen onder de willekeur van de duistere Wezens. Een nieuwe dag opent zich wanneer alles begint te veranderen in een tempo dat jullie zal verbazen. Alles is lange tijd gepland voor deze speciale gelegenheid en er is absoluut niets dat buiten ons behandelingsvermogen of bronnen ligt. We weten dat sommigen van jullie zich dit afvragen omdat jullie niet vertrouwd zijn met onze geavanceerde technologieën of ons hoge niveau van samen-werking met onze leden van de Federatie.

De meeste van jullie zullen dit binnen hun leven zien uitkomen en het zal zijn alsof de nachtmerrie wordt omgekeerd naar een aangename droom. Het zal natuurlijk meer zijn omdat we spreken over jullie realiteit en verheffing naar een geheel nieuwe dimensie van Licht. Waarheid is vreemder dan fictie, al werden jullie schrijvers, zoals Arthur C. Clarke, geïnspireerd om echte feiten in hun verhalen te verwerken. Gedurende lange tijd heeft de strijd om jullie geest zich op dit niveau afgespeeld en het was nodig de angstige verhalen over Ruimte Wezens te overwinnen met series als Star Trek. Uiteindelijk besluiten jullie wat je gelooft maar met onze komst zullen velen van jullie een her-overweging moeten maken. Jullie zullen zien dat we snel geaccepteerd worden omdat men ziet dat onze intenties vreedzaam zijn en ten gunste van het geheel.

Houd moed en deel je kennis over de komende gebeurtenissen met hen die enige interesse tonen wanneer de gelegenheid zich voordoet. Probeer iemand niet met te veel informatie in een keer te overspoelen; het kan anders veroorzaken dat ze het in het geheel naast zich neerleggen. We kunnen jullie vertellen dat de bewustzijnsniveau’s het afgelopen jaar veel hoger zijn gestegen dan in enige vergelijkbare andere periode. Dit zal natuurlijk op een voortdurend toenemend tempo doorgaan en degenen onder jullie die er gevoelig voor zijn, zullen het verschil opmerken. We kunnen de niveau’s registreren dus we kunnen jullie garanderen dat er enorme vooruitgang wordt geboekt, en precies zoals we hadden verwacht.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik heb zoveel van jullie geleerd over Mensen en hun gewoonten. Er bestaat niets op het gebied van ervaring uit de eerste hand en daarom hebben jullie deelgenomen aan de cyclus van dualiteit. Jullie kunnen je afvragen waarom je het hebt gedaan maar als een werkelijk evolutionaire stap van enige betekenis, is er weinig dat dit evenaart. Het zal zo prachtig zijn als jullie je jas van de dualiteit aan de kapstok hangen en wij zullen erbij zijn en aan jullie vieringen meedoen. Houd je blik gericht op het doel en kijk nooit terug.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge