Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, June 9, 2010

SaLuSa, June 9, 2010

Zien jullie nu Dierbaren, wanneer elke crisis zelf mag worden opgelost, dat door dit te doen jullie ogen worden geopend voor wat er ernstig verkeerd is aan de houding van de Mens ten opzichte van zijn leefomgeving en het leven om hem heen. Dat op zijn beurt motiveert jullie te zoeken naar een oplossing die verder gaat dan de oude manieren die jullie niet langer dienen. De oplossingen hoeven nog niet duidelijk te zijn maar ze zijn in handen van degenen die onafhankelijk jullie behoeften en die van Moeder Aarde hebben onderkend. Hun wens de mensheid te helpen werd afgewezen door degenen die hun eigen belang boven dat van de massa plaatsten. Spoedig zullen zij in het publieke domein komen en niets zal hen tegenhouden geïntroduceerd te worden om problemen op te lossen die jullie dreigen te overweldigen. Vooruitgang kan niet eindeloos worden opgehouden, en jullie hebben een heleboel in te halen. Met de aanwinst van onze geavanceerde technologieën zullen de veranderingen snel en veelvuldig komen, en zullen ze jullie het Nieuwe Tijdperk inschieten.

Jullie kunnen het gevoel hebben dat zaken al ondraaglijk zijn maar zit deze tijd uit, met de wetenschap dat de duistere Wezens de strijd om jullie ziel verliezen. Het klinkt op deze manier misschien dramatisch, maar jullie hebben lange tijd in jullie lichaam gevangen gezeten, met weinig uitzicht op enige verdere spirituele vooruitgang. Veel zielen hebben jullie echter doelbewust in deze periode vergezeld. Hun rol is er voor te zorgen dat de eindtijd geen teken is van jullie ondergang maar in plaats daarvan een grote stap voorwaarts naar de hogere dimensies met een volledig gewaarborgde toekomst. Ascentie is het natuurlijke einde van dualiteit en is altijd voorbeschikt te worden voltrokken.

Voor degenen onder jullie die zich bewust zijn van wat er gebeurt en een sterk geloof in jullie toekomst hebben, zullen de komende gebeurtenissen eenvoudigweg jullie verwachtingen vervullen. We zouden jullie willen vragen je kennis goed te gebruiken en anderen helpen alles te begrijpen, omdat de onzekerheid in hun geest angstige reacties veroorzaakt. Het laatste wat we willen zien is een terugkeer naar paniek en verward denken. Een dergelijke hulp zal zaken stabiliseren totdat we openlijk bij jullie kunnen komen. Sommige groeperingen met hun eigen stelsel van overtuigingen zijn van mening dat zij het zonder ons aankunnen, maar dat is niet het geval en zonder de reeds gegeven hulp zouden jullie er vandaag niet meer zijn. Jullie kunnen gemakkelijk de bedreiging die de Illuminatie vormde, onderschatten doordat de meeste van hun operaties als ‘black ops’( letterlijk zwarte operaties) in het geheim zijn uitgevoerd. Ze zijn ook heel handig geweest in het verbergen van hun sporen maar dat heeft niets opgeleverd want wij zijn niet zo makkelijk voor de gek te houden.

Niets kan voor degenen die de Aarde monitoren worden verborgen omdat ieder van jullie als een boek kan worden gelezen. De Galactische Federatie kan ook elke persoon nauwlettend volgen die zij wenst op te sporen. Ieder van jullie heeft zijn eigen signatuur die door de uitstraling van jullie energie wordt gevormd, en die is voor iedere ziel heel uniek. Het maakt niet uit of jullie zichtbaar zijn of verborgen voor ons gezichtsveld, we zullen jullie lokaliseren. Deze informatie verklaart ook hoe we jullie bij één of andere noodsituatie die het noodzakelijk maakt jullie op te tillen, kunnen vinden. Het zal niet de eerste keer zijn dat we door dit te doen mensen hebben gered, en enkele van jullie Astronauten zullen een paar verhalen hebben wanneer zij vrij zijn ze te vertellen.

Als de waarheid komt over wat er zonder jullie medeweten gaande is geweest, zullen jullie versteld staan dat jullie zo gemakkelijk voor de gek konden worden gehouden en het aflegden tegen de duistere Wezens. De methoden die hen in staat stelden dit te doen waren subtiel, en werden op zo’n manier uitgevoerd dat jullie de waarheid niet vermoedden. Zij hebben hun operaties ook bekleed met mensen die zich er niet echt bewust van waren dat ze werden gebruikt. Hun favoriete truc is de juiste omstandigheden te creëren waarbij jullie een beroep op ze doen om de actie uit te voeren, waar dit voor in elkaar werd gezet. Als de waarheid naar buiten komt, zal de ene na de andere opschudding volgen en een aantal zeer grote namen zullen hierbij sneuvelen. In de toekomst zullen jullie echter weten wie je kan vertrouwen, en zielen zullen op basis van hun niveau aan spirituele ontwikkeling worden gekozen om jullie te dienen.

Sommige van jullie vragen zich af waarom jullie nog niet over alle voordelen kunnen beschikken die wij jullie al veel eerder hebben beloofd. De reden is dat jullie als beschaving open bleven staan voor de lagere invloeden en niet voldoende vooruitgang boekten op spiritueel vlak. Als jullie dat wel hadden gedaan, was er gepland dat jullie de ondersteuning zou worden gegeven die jullie zou hebben opgetild. Meer zielen met een groter spiritueel inzicht zouden dan ook zijn geïncarneerd, in posities van waaruit zij jullie verder hadden kunnen brengen. Een verbetering van jullie ontwikkeling kan worden herleid tot de ommekeer van de 20e eeuw, maar het is een hele langzame bewustwording geweest. Er is echter ook een duidelijke sprong vooruit geweest tegen het einde van deze eeuw, in samenhang met de Harmonische Convergentie. Sinds het Millennium is het opnieuw enorm toegenomen, en het is nu klaar voor nog een andere grote stap vooruit. Aangezien het exponentieel toeneemt, zal het een onstuitbare kracht blijven die jullie langs de hele weg naar Ascentie voert.

Grote veranderingen staan niet alleen aan de horizon maar wachten bij jullie simpelweg op de juiste gelegenheid om van start te gaan. Dus als we er over praten als zijnde zeer nabij, dan is dat exact wat we bedoelen. Sommige zijn bedoeld binnen enkele weken uit te komen, als de omstandigheden hetzelfde blijven. Er zijn echter veel aspecten die tezamen de “juiste” tijd bepalen, en nu we zo ver zijn, gaan we het resultaat niet in gevaar brengen door te gehaast te zijn. Dat is niet onze manier en is ook echt niet nodig, want we werken in ieder geval strikt naar de uiterste datum toe waarop actie wordt ondernomen. Een paar weken extra zal geen echt effect op de uitkomst hebben, maar zorgt ervoor dat alles op zijn plaats is voor de laatste zet. Ons besluit wordt niet bepaald door wat er slechts in één land gebeurt, want wij moeten altijd de situatie over de hele wereld in gedachten houden. De aandacht mag liggen bij wat er in de V.S. gebeurt maar we moeten jullie eraan herinneren dat we met de garantie komen van een vreedzame toekomst voor iedereen in jullie wereld.

De financiële ineenstorting blijft doorgaan en moet zijn dieptepunt nog bereiken, en de gevolgen daarvan worden over de hele wereld gevoeld. Het heeft alle betrokkenen de gelegenheid gegeven een meer bevredigende manier te vinden om jullie geldzaken af te handelen. Er kan geen terugkeer plaatsvinden naar jullie oude systemen, omdat die bewezen hebben niet in jullie belang te werken. De vereiste veranderingen worden al besproken en er worden afspraken gemaakt om ze in te voeren.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertrouw erop dat mijn benadering van jullie belangen, geholpen heeft jullie te inspireren met vertrouwen en geloof in onze besluiten, die voor jullie worden gemaakt.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge