Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, November 8, 2010

SaLuSa, November 8, 2010

Er zit veel vaart in gebeurtenissen maar in jullie beleving lijkt het langzaam omdat jullie niet het voordeel hebben het hele plaatje te zien. Wij monitoren bepaalde individuen die plannen maken voor geheime operaties tegen jullie, en ook onze bondgenoten die onze bescherming nodig hebben. We mogen zo ver gaan zonder dat dit als bemoeienis met jullie zaken wordt beschouwd omdat we toch een belangrijke speler zijn in jullie nabije toekomst. We ervaren regelmatig kleine problemen maar niets kan het plan voor jullie Ascentie stoppen. Iedere ziel zal in werkelijkheid de oude Aarde achter zich laten om haar plaats in overeenstemming met haar levensplan in te nemen. Zij die met Moeder Aarde ascenderen zijn de zielen die dit ook specifiek zo hebben gepland en zij zijn hier volledig op voorbereid. Het is een speciale gelegenheid waarin jullie heel snel, met immense hulp van buitenaf, vooruitgang kunnen maken. Individueel heeft er altijd Ascentie plaatsgevonden door middel van absolute vastbeslotenheid en werken in het Licht. De mogelijkheid wordt nu aan zo veel mogelijk zielen bekend gemaakt.

Ieder individu zal tegen het einde van de cyclus helder begrijpen wat er gaande is. Op het moment is er enige verwarring omdat er veel verschillende versies van de eindtijden bestaan. Het maakt bij wijze van spreken niet uit hoe je het ziet, omdat jullie uiteindelijk het pad bewandelen dat jullie bestemming vervult. Het heeft echter de voorkeur een bepaald doel in gedachten te hebben waar je naar toe kan werken. Laat je niet van de wijs brengen door de verwachtingen van anderen, die een andere uitkomst dan die van jou visualiseren. Jullie weten onderbewust al waar je op afstevent, omdat die kennis innerlijk reeds bestaat. Want jullie ontdekken dat de eindtijden duizenden jaren terug al bekend waren, omdat ze deel uitmaakten van het plan voor jullie beschaving. Jullie meer recente cycli eindigden tot nu toe in een verwoesting als gevolg van eigen handelen van de Mens, en deze keer werd verordend dat het succesvol zal eindigen. Dat is de reden waarom wij de afgelopen eeuw openlijker bij jullie zijn geweest, en waarom onze aanwezigheid heel recentelijk wordt benadrukt. Het is juist heel begrijpelijk dat we jullie in de laatste periode van voltooiing zullen vergezellen.

We hebben onszelf niet aan jullie opgedrongen maar hebben stapsgewijs met veel mensen contact gemaakt en communicatiekanalen opgericht. Onze opdracht is ervoor te zorgen dat jullie en Moeder Aarde volledig klaar zijn om te ascenderen en jullie te assisteren wanneer jullie een kwantumsprong in de toekomst maken. Wij hebben ook, als zelf geascendeerde Wezens, vele spirituele aspecten opgenomen in ons contact met jullie. Er is veel dat verduidelijking behoeft als jullie volledig bewust worden van de waarheid over jullie soevereiniteit, en over jullie bestaan als zielen van Licht. Dat gebeurt nu met de instroom van Licht, en de daaruit volgende stijging van jullie bewustzijnsniveaus. We moeten zeggen dat jullie nu zeer snel wakker worden, en het brengt jullie op een punt waarop alles wat jullie altijd als waarheid werd gegeven, ter discussie wordt gesteld. Jullie hebben jezelf te lang, met het volste vertrouwen, in bijna alle aspecten van jullie leven laten leiden. En jullie leven had heel veel beter moeten zijn dan wat jullie hebben ervaren. Er bestond aan de zijde van de duistere Wezens een doelbewust plan om jullie in onwetendheid te houden over jullie werkelijke kwaliteiten en rechten.

Dierbaren, jullie bevinden je al op het pad dat tot Ascentie leidt, en er zal geen weg terug zijn naar het oude paradigma. Degenen onder jullie die onzeker zijn over waar hun toekomst ligt, hoeven zich geen zorgen te maken omdat jullie doorgaan naar jullie zelf verkozen pad om volgens plan dit leven af te maken. Weinigen begrijpen de volledige drijfkracht van wat er gebeurt maar het zal in de zeer nabije toekomst duidelijk worden. Deze tijd is heel bijzonder en alle aanwezigen zijn bevoorrecht er deel van uit te maken. Vergeet jullie directe problemen en ontberingen want weldra zullen jullie begrijpen hoe dergelijke omstandigheden snel ten goede zullen veranderen. We zien dat jullie vertrouwen in de toekomst jullie in staat stelt de angstfactor achter je te laten, vanuit de wetenschap dat weinig of niets jullie kan schaden wanneer je eenmaal jezelf met Licht omringt. Jullie zijn machtige wezens en jullie beseffen dat jullie de duistere Wezens kunnen confronteren, zonder voor hun angst zaaiende tactieken te bezwijken. Jullie zijn het, de mensen, die de lakens beginnen uit te delen, en jullie zijn niet gebonden aan degenen die geloofden dat zij de macht bezaten.

De Zon verandert, de Aarde verandert, en het is een teken hoe verreikend de veranderingen zich uitstrekken in jullie zonnestelsel. We verwachten niet dat jullie helemaal begrijpen hoe massaal de veranderingen zijn, laat staan het volledige effect binnen jullie Universum. Kunnen jullie voor een ogenblik de kracht van Lichtwezens beseffen die een dergelijke taak uitvoeren. We verwachten niet dat jullie daar in dit stadium toe in staat zijn, want jullie hebben met je eigen ascentie al genoeg om je geest mee bezig te houden. Er heeft echter een tijd bestaan waarin ook jullie in de hogere dimensies aanwezig waren en begrepen hoe de hiërarchie functioneerde. Sommige van jullie waren leden van de Raden of groepen die uit hoogst ontwikkelde Wezens waren samengesteld, en daalden uit dienstbaarheid aan de Mensheid af naar de lagere trillingen. Verlaag jezelf niet door te denken dat je geen waarde hebt, want jullie gaan nu de waarheid over jezelf leren.

Kijk naar anderen met de ogen van je ziel en probeer het glorieuze Wezen van Licht te zien dat voor je staat en onthoud dat hun aardse status in dit opzicht zeer weinig betekent. Zelfs drugsverslaafden en criminelen zijn zielen die op een manier ervaringen opdoen die hen opnieuw verheft. Dat klinkt jullie zonder twijfel vreemd in de oren maar houd in gedachten dat wij over lessen praten die als onderdeel van de weg terug naar het Licht moeten worden geleerd. Dergelijke zielen hebben jullie liefde net zo zeer nodig als ieder ander, zo niet meer, omdat zij hun zwakte hebben erkend en de uitdaging accepteerden deze te overwinnen. Jullie hebben allemaal dergelijke periodes tijdens jullie levens op Aarde meegemaakt, en het is een kwestie van anderen behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Laat met andere woorden het oordelen of beoordelen van anderen gaan, want het is niet aan jou de feiten omtrent het levensplan van een andere ziel te kennen.

Beschouw het leven als één groot spel, waarin iedereen de rol van zijn of haar keuze heeft. Wanneer het doek valt, wordt alles weer normaal, en keert terug tot het Licht. De Liefde voor je mede Mens werd aangetast door de waargenomen verschillen die jullie van elkaar verwijderden. In werkelijkheid is niemand beter dan een ander, zelfs als het er uiterlijk anders uitziet. Wanneer jullie de eindtijd naderen, zullen jullie beseffen dat dit waar is, omdat jullie bewustzijnsniveaus en inzichten aanzienlijk zullen zijn toegenomen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik weet dat jullie allemaal je bestemming bereiken, en wij van de Galactische Federatie hebben de eer jullie te vergezellen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge