Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 5 December 2014

Mike Quinsey - SaLuSa, 5 December 2014

We waren zeer verheugd een stap opzij te doen zodat Michael in de gelegenheid was om een ander bericht te sturen in plaats van ons gebruikelijke bericht. De informatie die is verstuurd moet jullie aanzienlijk opgevrolijkt hebben, aangezien jullie al lange tijd wachten op een verheffend bericht dat duidelijkheid geeft over het begin van vele welkome veranderingen op aarde. Er zullen vele veranderingen komen waarvoor de voorbereidingen reeds zijn getroffen. Het betekent dat heel weinig tijd verloren zal gaan bij het veranderen van jullie huidige situatie van oorlog en disharmonie naar een andere staat van zijn, dat de komst van liefde en vrede op aarde aankondigt. Wij hebben jullie heel vaak verteld over de veranderingen die gaan komen en uiteindelijk zullen jullie een duidelijk signaal van bevestiging krijgen. Velen zullen nog steeds weigeren te geloven wat zij voor hun ogen zien gebeuren, maar ontkenning zal het feit niet kunnen verbergen dat het Nieuwe Tijdperk is begonnen.

Wanneer je terugkijkt zul je zien dat wij ons woord hebben gehouden, wat inhoudt dat de Galactische Federatie bezig is geweest ervoor te zorgen dat vrede in de wereld gehandhaafd blijft. Kleine oorlogen en andere opstanden zullen uiteindelijk ophouden en er komt een tijd wanneer dergelijke negatieve acties onuitvoerbaar worden. De trillingen verhogen gestaag en zullen in de toekomst te hoog zijn voor dergelijke negatieve acties om zich te manifesteren. Geliefden, de strijd tussen het donker en het Licht is bijna voorbij en in jullie tijd zullen jullie zien dat degenen die verantwoordelijk zijn voor jullie ondergang verwijderd worden, zodat ze niet langer de veranderingen kunnen vertragen. Dergelijke acties zullen voldoen aan de beloften welke een lange tijd geleden aan jullie zijn gedaan en we danken diegenen die standvastig aan onze kant stonden en weigerden te worden verwijderd van hun pad.

Zoals we al hebben gezegd, is het jullie verantwoordelijkheid om anderen te helpen met de veranderingen en ze de weg te wijzen op het pad van het Licht. Wij en andere groepen die werken voor het Licht zullen onze inspanningen niet stoppen voordat er vooruitgang is geboekt en wij waken voor inmenging van welke bron dan ook. Zaken zijn nu goed gevorderd, maar zoals altijd vertrouwen wij op alle Lichtwerkers dat zij hun taken ijverig ten uitvoer brengen. Natuurlijk, bij het bereiken van zo een cruciaal punt in de vooruitgang van de Mensheid zal alles in het werk worden gesteld om jullie evolutie een grote stap voorwaarts te laten maken. Het is inderdaad duidelijk dat vele zielen zich ervan bewust zijn dat er iets zeer positiefs gebeurt, zelfs als ze niet op de hoogte zijn van hoe het zich zal manifesteren. Helaas zijn jullie nieuwsbronnen nog steeds onder de invloed van de volgelingen van het duister en horen jullie niet de waarheid over wat in jullie wereld gebeurt. Echter, goed nieuws kan niet voor eeuwig verborgen blijven en het zal beginnen door te sijpelen ongeacht de methoden die worden gebruikt om het te onderdrukken.

Zoals altijd is een onderdeel van onze missie het patrouilleren in jullie luchten om ervoor te zorgen dat er geen ongenode bezoekers zijn, of pogingen worden ondernomen om wapens in de ruimte te plaatsen die tegen jullie gebruikt kunnen worden. Jullie Aarde is vele jaren in quarantaine geweest, om ervoor te zorgen dat geen andere beschavingen invloed op jullie konden hebben of met zich jullie vooruitgang konden bemoeien. Soms was het nodig om een benadering toe te staan, maar alleen om jullie reacties te testen. Het heeft jullie geholpen om het Universum en andere levensvormen die hierin bestaan, te begrijpen. Vele andere beschavingen lopen ver voor op jullie intelligentie, maar als jullie evolueren hebben jullie ook de mogelijkheid om jullie niveaus sterk te verhogen. In plaats van jullie tegen te houden, zijn wij als jullie bewakers erop gebrand om jullie zo snel mogelijk vooruit te helpen, jullie naar niveaus terug te laten keren waarop jullie je eerder hebben bevonden.

Wat jullie waarnemingen van onze vaartuigen betreft, tenzij je in staat bent om de verschillende bronnen waarvan ze afkomstig zijn te identificeren kan het verwarrend zijn. Jullie duistere garde is nu zo geavanceerd en kundig in het ontwerpen en vervaardigen van vaartuigen die vergelijkbaar zijn met die van ons, dat afgezien van de markeringen die worden weergegeven op een aantal van hen, ze erg op elkaar kunnen lijken. Dit kan ook leiden tot incidenten die worden verondersteld te worden veroorzaakt door ET’s, terwijl het jullie eigen zwarte operaties zijn die bezig zijn. We weten dat het niet de eerste keer is dat hun gedachten uitgaan naar het creëren van een incident dat ons kan worden verweten. Wij kunnen ons niet bemoeien met jullie keuze van actie, tenzij het van een dergelijke omvang is dat het waarschijnlijk het plan voor jullie Zonnestelsel zal veranderen. Jullie hoeven echter niet te vrezen voor de toekomst omdat het gewaarborgd is en jullie al de energieën van het Nieuwe Tijdperk ingaan.

Moeder Aarde is ook begonnen veranderingen te verwezenlijken, aangezien ook zij zich zal verplaatsen binnen het Nieuwe Tijdperk. Haar werk is het reinigen van de Aarde en het weer in haar oude ongerepte toestand brengen en het zal enige tijd duren, omdat ook zij door de nieuwe trillingen heen zal opstijgen. Dus zoals je kunt zien, vindt er een heleboel actie plaats die allemaal in jullie voordeel is en uiteindelijk ten behoeve van jullie vreedzame en lonende bestaan. Jullie verlaten de lagere trillingen voorgoed en alle hulp wordt gegeven om jullie te verheffen. Toen jullie je reis eonen van tijd geleden begonnen, waren jullie blije zielen vastbesloten jullie kansen te benutten om ervaringen in de lagere trillingen op te doen. Jullie wisten dat je nooit zou worden verlaten en dat jullie vooruitgang zorgvuldig in de gaten zou worden gehouden en als de tijd daar was jullie geholpen zouden worden om terug te keren naar het Licht. Die tijd is nu aangebroken en er is al vooruitgang geboekt, wij zijn altijd bij jullie geweest en het zal werkelijkheid worden als we jullie opnieuw in persoon ontmoeten.

Wij delen jullie vreugde bij de gedachte elkaar opnieuw te ontmoeten en hoewel we ook gelukkig zijn ervaren wij de emoties niet zo extreem als jullie. Onze gevoelens draaien om Universele Liefde die het ons mogelijk maakt de daarmee gepaard gaande diepte van geluk te voelen. Het is niet gemakkelijk om het in jullie woorden uit te leggen, daar ze niet altijd geschikt zijn voor de expressie die nodig is. Echter, wanneer je in onze aanwezigheid komt weet je zonder elke twijfel dat we Wezens van Liefde zijn en inderdaad, je het zult voelen. Het is een staat van zijn die vrede en vreugde in één zal zijn en het zal van jou zijn wanneer je bent uitgegroeid tot een volledig ontwikkeld wezen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij jullie begrip te vergroten van de tijden die jullie nu zijn ingegaan. Geniet ervan terwijl jullie de lagere trillingen achterlaten.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Elene

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl