Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, April 5, 2010

SaLuSa, April 5, 2010

Deze specifieke tijd op de Westerse kalender is er één met veel introspectie omdat het vieren van Pasen ter herinnering aan Jezus plaatsvindt. Het is misschien triest dat het zich meer op de kruisiging richt en minder op het werk dat deze grote ziel tijdens zijn leven tot stand heeft gebracht. Jullie geschiedenis laat zien dat er op gezette tijden vanuit jullie midden een leider opstaat, die een Wegwijzer is met leringen die passend zijn voor die tijd. Jezus kwam niet om een religie te stichten maar om met zijn eigen voorbeeld te tonen hoe de Mens zou moeten leven. Hij was het perfecte voorbeeld van Een die naar zijn woord leeft en wanneer hij liefde predikte, was dat exact wat hij was- Geïncarneerde Liefde. Er bestaat niets anders in jullie leven dat zo belangrijk is en het begint bij het houden van Jezelf, en dan van anderen. Waarom zou je een ander deel van jezelf anders dan anderen behandelen, als jullie allen Een zijn. Jullie eerste les is in staat te zijn Onvoorwaardelijke Liefde tot uitdrukking te brengen en wanneer jullie dit kunnen, mag je beweren de Weg te hebben gevonden. We weten dat het niet gemakkelijk is het leven plotseling heel anders te beschouwen in vergelijking tot wat jullie gewend waren, maar als jullie je gaan ontwikkelen moeten jullie je overtuigingen wijzigen.

Jullie kunnen stil staan en zelfs achteruit gaan maar met de opgedane ervaring gaan jullie uiteindelijk vooruit. Het kenmerk van de dualiteit is jullie te helpen met de confrontatie van wat jullie goed of kwaad noemen, zodat jullie begrijpen wat het is om gebrek en afscheiding te ervaren. Deze uitdagingen voeden jullie spirituele evolutie en door jullie inzicht komen jullie boven je beperkingen te staan. Ook jullie kunnen dan een levend voorbeeld worden van de waarheid in actie en wees ervan overtuigd dat anderen dit zullen opmerken. Mensen worden omringd door voorbeelden van onwaarheden en regelrechte leugens en er heerst een gevoel dat het acceptabel is om op deze manier succes te bereiken. Zelfs degenen waar jullie tegen opzien en ontzag voor hebben, zijn vaak geneigd niet helemaal de waarheid te spreken en eerlijkheid wordt een zeldzame eigenschap. Probeer het Dierbaren, een dag niets anders dan de waarheid te spreken, het is veel moeilijker dan jullie je kunnen voorstellen. Maar als jullie je willen verheffen en de zuivere trillingen willen aantrekken, moeten jullie streven naar niets minder dan een waarheidsgetrouwe relatie met iedereen die je ontmoet.

Wij van de Galactische Federatie hebben dergelijke problemen niet omdat we al lange tijd de manieren van de Mens achter ons hebben liggen. Het kan gek klinken voor jullie maar op ons niveau kan slechts de waarheid bestaan omdat alles wat minder is, wordt “gevoeld” door een verandering in de energieën die met het gesproken woord gepaard gaan. Het wordt ook in jullie aura gezien doordat de zuiverheid van de kleuren zijn glans verliest. Dit is ook van toepassing op telepathisch contact met elkaar, wat ons gebruikelijk communicatiemiddel is. Begrijpen jullie nu dat wanneer we met jullie regeringsfunctionarissen praten, we niet door een of andere bedrieglijke bedoeling van hun kant voor de gek kunnen worden gehouden? De meeste van jullie vertegenwoordigers hebben hun belofte om jullie te dienen, gebroken en wij zijn ons volledig bewust van degenen onder jullie die wel jullie hoogste belangen ter harte nemen. Wanneer de regeringswijzigingen plaatsvinden, en dat is heel binnenkort, kunnen jullie er zeker van zijn dat slechts degenen die spiritueel gemotiveerd zijn, zullen worden aangesteld.

Velen van jullie willen zich bij ons aansluiten maar dat is niet zo simpel als het er uit mag zien. Jullie kunnen het door je in te spannen om je vibraties te verhogen, op de manier zoals wij eerder hebben uitgelegd. Tenzij jullie je kunnen meten aan de trillingen van de hogere dimensies, kunnen jullie er niet naar toe. Wanneer het jullie intentie is dit te doen, zal jullie alle hulp worden gegeven en in dat geval zal je bijna zeker succesvol zijn. Ieder van jullie heeft de potentie om te ascenderen maar er moet een sterk verlangen bestaan. Jullie kunnen het niet halfslachtig bereiken en het vereist wat werk van jullie kant om jullie doel te bereiken. Het geeft niet als jullie dit keer niet succesvol zijn want elke vooruitgang die jullie boeken, plaatst jullie steviger op het volgende pad naar Ascentie. De cycli van het leven geven jullie voortdurend de kans je te ontwikkelen want geen ervaring gaat ooit verloren.

Deze tijden zijn opwindend als jullie kijken naar wat voor je ligt, want vanuit de chaos zal een welomschreven plan tevoorschijn komen dat iedereen zal begrijpen. Wanneer het eenmaal op gang komt, zal de ene na de andere verandering tot stand komen, allemaal met het doel het Nieuwe Tijdperk te laten beginnen. Jullie hebben een hoop in te halen en het zal jullie geest of gemoed in nauwelijks of geen tijd verheffen. De doelen zullen heel helder zijn en jullie zal voldoende informatie worden gegeven om het te begrijpen. Ieder die de boodschappen over Ascentie volgt, zal al een goed idee hebben waar alles naar toe leidt. Na veel beloftes over actie kunnen we zeggen dat zaken tot een breekpunt komen. Het duister blijft zich verzwakken door hun gebrek aan samenhang en kracht. Dit maakt hen tijdelijk gevaarlijk, als een in de hoek gedreven dier dat uithaalt. We monitoren echter hun activiteiten en verwachten geen dramatische gebeurtenissen. Onze bondgenoten zijn goed gepositioneerd om plotselinge stappen onder controle te houden.

Laat dit een periode zijn waarin jullie nadenken over jullie resultaten tot nu toe en als je de tijd neemt om open en eerlijk naar jezelf te kijken, zal je weten hoe ver je nog moet gaan om klaar te zijn voor Ascentie. Wijd je aan de taak verder te gaan met je voorbereidingen want de beloningen zijn zo groot. Vanaf de tijd dat jullie voor het eerst afdaalden naar de lagere dimensies, wisten jullie dat deze periode jullie zou bevrijden van de dualiteit. Pak het met beide handen aan, wetende dat je deze reis niet opnieuw hoeft te maken. Laat de afleidingen aan je voorbij gaan want zij oefenen geen aantrekkingskracht op je uit, tenzij je het laat gebeuren. Jullie zouden er nu echt een sterke verdediging tegen moeten hebben, wetende dat jullie wilskracht al-machtig is.

Dierbaren, jullie zijn over het algemeen zo geduldig en we hebben nog wat tijd te gaan voordat we details over onze aanwezigheid bekend kunnen maken. We beschouwen het niet als dringend omdat er al zoveel acceptatie van ons bestaat. Er staat echter een hele keten van gebeurtenissen klaar, en wanneer dit eenmaal publieke kennis wordt, kunnen ze zich met snelheid ontrollen. We bevinden ons in wat jullie zouden kunnen noemen, “de bijna-tijden”, want een aantal keren zijn we zo dicht bij onze bekendmakingen geweest. Houd jullie ogen open en jullie zullen er lucht van krijgen wanneer er iets belangrijks staat te gebeuren.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat de hoeveelheid Licht op Aarde juist de laatste tijd immens is toegenomen. Jullie kunnen dus op je gemak rusten, vanuit de wetenschap dat de trilling toeneemt, zoals nodig is om Ascentie te laten plaatsvinden. De schaduwen worden verjaagd doordat het Licht elke hoek doordringt en de duistere energieën omvormt. Blijf jullie prachtige werk doen want jullie zijn allemaal nodig en allemaal heel geliefd.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.