Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 4 september 2015

Mike Quinsey - SaLuSa, 4 september 2015

Geliefden, wat een tijd maken jullie door aangezien de boodschappen die jullie nu ontvangen in het algemeen met elkaar overeenkomen m.b.t. wat er binnenkort gaat gebeuren. Deze maand is een keerpunt ongeacht wat er gebeurt, omdat de inkomende energieën in mindere of meerdere mate iedere ziel zullen beïnvloeden. Eigenlijk hebben ze hun bestaan al bevestigd door jullie bewustzijn binnen te treden met als resultaat dat velen van jullie de veranderingen in zichzelf waarnemen. De hogere energieën brengen liefde en uiteindelijk een vrede die jullie alleen maar kort hebben kunnen beleven in jullie huidige dimensie. De entiteiten op jullie Aarde die hun trillingen niet kunnen verhogen zullen naar een passend niveau geleid worden dat aan hun behoeften tegemoet komt. Iedere ziel zal zichzelf op het juiste niveau aantreffen wat betreft hun toekomstige behoeften en alle zaken zullen precies zijn zoals het bedoeld is.

Dit is de tijd waarin de waarheid geleidelijk aan boven zal komen totdat het een toevloed aan informatie wordt die jullie hoofden zal laten tollen. Er is zoveel dat jullie ten onrechte als “waarheid” werd voorgeschoteld, bedoeld om jullie in de greep van het Duister te houden. Dat verliep inderdaad grotendeels succesvol maar door het zich uitbreidende niveau van bewustzijn, kan het onmogelijk verhinderen dat de waarheid bekend wordt. Het betekent dat jullie niet langer automatisch accepteren wat jullie voorgeschoteld krijgen en dat jullie beter onderscheid kunnen maken en vragen stellen. Tegelijkertijd treden vele Lichtwerkers naar voren om hun kennis met jullie te delen. De waarheid kan jullie niet langer onthouden worden en terwijl jullie je voorbereiden om actief deel te nemen aan het Nieuwe Tijdperk maken vele bekwame zielen zichzelf kenbaar.

Terwijl de toekomst nog onthuld moet worden lijkt het voor jullie alsof er rondom jullie totale verwarring heerst. Dit zal enige tijd zo blijven maar wanneer de activiteiten van het Duister eenmaal ingeperkt zijn, zal ze niet meer in staat zijn jullie te dicteren of zich met jullie kunnen bemoeien. De veranderingen van het Nieuwe Tijdperk zullen daadwerkelijk beginnen en heel snel zullen jullie kunnen zien dat de voordelen zich in snel tempo achter elkaar aandienen. Jullie moeten niet vergeten dat we niet afhankelijk zijn van jullie kennis maar dat we jullie huidige niveaus al ver ontstegen zijn. Maar jullie zijn al op de goede weg aangezien jullie al enkele jaren baat hebben gehad bij de vooruitgang die het resultaat was van nieuwe technologieën die via ons zijn gekomen of gehaald vanuit andere dan jullie eigen bronnen.

Jullie bevinden je in een enerverende tijd, die jullie zal optillen uit de lagere trillingen, waarin jullie kunnen profiteren van nieuwe uitvindingen en bestaande technologieën die bij jullie vandaan werden gehouden. Er zal volledige aandacht besteed worden aan jullie behoeften en uiteindelijk zullen jullie zoveel tijd voor jezelf hebben, zonder de noodzaak veel van jezelf te geven, om een bevredigend leven te kunnen leiden. Het Duister heeft nooit gewild dat jullie onafhankelijk werden en hun doortrapte plannen hebben jullie moedwillig als slaven aan jullie werk en het geldsysteem gebonden. Mettertijd zal dit alles veranderen maar eerst moeten degenen die in de grootste nood verkeren uit armoede en gebrek gehaald worden. Het lijkt een onmogelijke taak maar met onze hulp zullen jullie volledig en compleet verrast zijn over hoe snel het uitgevoerd kan worden.

De mensen moeten erop voorbereid zijn ten goede te veranderen en elk ongemak zal zeer de moeite waard zijn. Jullie zullen uiteindelijk zelfvoorzienend en onafhankelijk zijn omdat de tijden waarin jullie zoveel van je tijd hebben gegeven om alleen maar in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien, zullen veranderen. Jullie zullen meer dan genoeg tijd hebben om je eigen bezigheden te volgen en op avontuur te gaan naar verschillende delen van de Aarde voor welke bezigheid dan ook.
Wees ervan verzekerd dat waar het deze zaken betreft de toekomst zeker is en God heeft besloten dat het zo zal zijn. Oorlogen en enigerlei vorm van agressie zullen verdwijnen en mensen zullen harmonieus en in blijdschap samenleven. Met permanente vrede gevestigd zullen jullie Ruimtevrienden uitgebreider contact maken en jullie zullen ervan genieten samen met hen activiteiten te ondernemen. Het zal spoedig tijd zijn andere beschavingen te ontmoeten die eveneens hun kennis met jullie willen delen en sommigen zijn al in jullie Zonnestelsel aanwezig, wachtend op de juiste tijd om zich openlijk bij jullie te introduceren.

Individueel is jullie grootste uitdaging om op het Licht gefocust te blijven en niet afgeleid te worden door ook maar iets dat er rondom jullie heen gebeurt. Er zullen afleidingen zijn en valse informatie zal welig tieren aangezien degenen die bang zijn voor veranderingen zich wanhopig vastklampen aan wat ze kennen en waarbij ze zich comfortabel voelen. Tezelfdertijd zullen meer feiten aan het licht komen m.b.t. hoe jullie werden gemanipuleerd door het Duister. Een aantal van jullie kan nu echter duidelijk de leugens doorzien die werden verteld en zijn zelfs klaar om te ontwaken voor de waarheid. Het zal zich als een lopend vuurtje verspreiden, grotendeels door gesprekken, totdat de Pers en andere bronnen gedwongen zijn de veranderingen die plaatsvinden te rapporteren. De waarheid zal correct klinken omdat jullie intuïtief weten wat te accepteren en veel zal jullie verrassen en tevens verwelkomd worden aangezien het ten goede van Iedereen zal zijn. Wees echter voorbereid je weg te vinden door de enorme hoeveelheid informatie die jullie gepresenteerd zal worden.

Wanneer jullie terugkijken zullen jullie je realiseren dat er een vooropgezet plan was om jullie te verlichten, dat vele jaren heeft gekost om tot bloei te komen. Het ging langzaam om tijd te gunnen aan degenen die veel meer hulp nodig hadden om uit de kluisters te breken die hen tegenhielden. Oorspronkelijk kwamen alle zielen naar de Aarde vanuit hoge niveaus en toen ze zich in de lagere trillingen onderdompelden verloren ze hun contact met het Licht. Daarom krijgen jullie alle hulp om je te herinneren wie je werkelijk bent en om jullie terugkeer naar het Licht zo makkelijk mogelijk te maken. Jullie Gidsen zullen jullie op weg helpen dus vraag ze om hulp als je hun hulp nodig hebt. We kunnen ook helpen terwijl we de ontwikkelingen overzien om jullie succes te verzekeren en jullie veilig door deze periode heen te helpen. Er is zoveel om naar uit te kijken dat jullie in vervoering zal brengen en elke inspanning die jullie gedaan hebben de moeite waard zal blijken te zijn.

Jullie krijgen nu een paar interessante ontwikkelingen te zien die het begin zullen zijn van vele opwindende veranderingen, die jullie niet langer laten twijfelen dat het Nieuwe Tijdperk er daadwerkelijk aan komt. Jullie verheffen je met Moeder Aarde, die met haar eigen Ascentie te maken heeft en er naar uitkijkt om jullie met haar mee te dragen. Jullie handelingen die positief zijn zullen helpen gebeurtenissen te versnellen en uiteindelijk zijn het de collectieve trillingen op Aarde die zullen bepalen wanneer jullie ascenderen. Jullie hebben een lange weg afgelegd om deze zo belangrijke tijd in jullie evolutie te bereiken en het gevoel van vervulling groeit nu alle zielen de kans hebben om zich te verheffen. Jullie kunnen elkaar door de moeizamere tijden heen helpen door angst op afstand te houden, daar de uitkomst verzekerd is en deze jullie terug naar het Licht zal brengen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en slechts een van de vele Ruimtevrienden die jullie vooruitgang volgen en jullie waar mogelijk begeleiden naar jullie voorbestemde succes. Mettertijd zullen jullie ons als gelijken vergezellen en we zullen met plezier het Universum in trekken en vele avonturen delen. Wanneer jullie echter eenmaal meer van het Licht zijn, zullen jullie zelf bepalen waar jullie reizen je zullen brengen aangezien dat jullie keus zal zijn. Denk groot, Geliefden, aangezien jullie voorbestemd zijn volledig terug te keren naar het Licht.

Dankjewel SaLuSa,

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Marja/Rob
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!