Home > > Matthew Ward - 12 Mei 2013

Matthew Ward - 12 Mei 2013

Hoger Perspectief van de Aarde; geweld, dualiteit; CIA, Boston marathon bombing; Zionisten beweging; UFO hoorzittingen; klimaat verandering

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We weten dat het moeilijk voor jullie is om je opgetogen te voelen over de Aarde die in de vierde dichtheid zit, terwijl geweld nog steeds een stevige plek heeft in jullie wereld, en jullie je afvragen waar de beloofde Gouden Periode is.

Aarde ging over de drempel van haar Gouden Periode toen zij de veilige haven binnenging van de vierde dichtheid, bijna zes maanden geleden, maar velen van haar bewoners die haar vergezelden hebben die dichtheid van spiritueel en bewust besef nog niet bereikt .Dus is het begrijpelijk dat jullie je ontmoedigd voelen door wat maar weinig progressie schijnt te zijn naar een vredige wereld.

Ja, we hebben die gevoelens eerder genoemd en nu, net als toen, is dit nooit met kritiek. In alle waarheid, we zouden hetzelfde kunnen voelen als we alleen zouden zien wat jullie doen, maar we hebben het immense voordeel om in staat te zijn de Aarde te zien vanuit een buitengewoon voordelig punt.

We zien de verbluffende verschillen in jullie wereld heden vergeleken met condities aan het begin van Aarde's ascentie, nog maar zeventig en nog wat jaren geleden. We zien antieke energie portalen zich opnieuw openen en het binnenkomende licht dat over de hele planeet wordt verankerd. We zien de myriaden vonkende lichten van zielen die ontwaken terwijl de aarde doorgaat naar steeds hogere vibraties en we zien dat al haar Gouden Periode glories al gedaan zijn (fait accompli)

Jullie zouden je niet alleen bemoedigd voelen, maar jubelend als je dit alles ook kon zien en hoe wensen wij dat jullie dat konden! Maar dat kunnen jullie niet, dus, laat alsjeblieft ons kennen over wat er is gebeurd en wat er aan het gebeuren is, voor jullie op dit moment elke ontmoediging verdrijven die je misschien hebt zodat zijn lage vibraties jullie licht niet dempt. Jullie standvastigheid in het licht is net zo vitaal als het altijd is geweest voor jullie persoonlijk en voor je gemeenschap – jullie zijn de wegwijzers voor de pas ontwaakte ziel-zoekers.

Laat die overheersing van geweld zien dat het duister de Aarde nog steeds in zijn greep heeft? Kort gezegd is dat wat sommige lezers aan mijn moeder hebben geschreven en hun zorg wordt gedeeld door andere lichtwerkers. We verzekeren jullie dat het duister dat de planeet al millennia heeft omhuld, werd achter gelaten toen de Aarde uit de derde dichtheid ging.

Om uit te leggen waarom geweld nog steeds doorgaat, zelfs alhoewel de planeet veilig in de vierde dichtheid zit, gaan we een beetje terug in jullie timeframe. Langs Aarde's pad, ging de planeet door vele energie niveaus en enige tijd geleden bereikte ze een niveau dat alle karakteristieken en alle gedrag begon te vergroten. Terwijl de tegengestelde einden van dualiteit intensiveerden, namen daden die het beste weerspiegelden van de mensheid toe en net zo was het met daden die het ergste weerspiegelden. Dualiteit zit op zijn toppunt en iedereen reageert op de "vergrote stem van binnen"- mensen met neigingen naar geweld volgen hun verhoogde drang om gewelddadig te reageren.

Maar, niet alles is wat het kan schijnen. De door Illuminati beheerste factie van de CIA die nog actief is in terrorisme, is soms samen met personeel van de wetsversterking, zonder het te weten eerder medeplichtig dan dat ze de bedrijvers gevangen nemen. Hierbij gevoegd de paar overblijvende individuen die mind-controlled zijn (beheerst worden in hun geest) die zij geprogrammeerd hebben, die factie heeft een lijst van "waarschijnlijke" personen om die de schuld te geven van hun terroristische activiteiten. Zij fabriceren plausibele fundering rond selectieve feiten over die individuen en geven aan dat verhaal voeding naar de media toe.

De ‘bombing' bij de Boston marathon was hun handwerk. De twee broeders die "zogenaamd" de bommenleggers waren, pasten zeer goed bij wat de factie nodig had voor die gelegenheid. Ze hadden geweten van de interesses van die jonge mannen in gewone bom constructie's en zetten dat aan hun "radicale" godsdienstige overtuigingen vast met de oudere broeder die maanden in Tsjetsjenië/Chechnya en in Dagestan verbleef, ze schiepen "verdachten" die het publiek geloofwaardig zou vinden.

Het is droevig voor jullie en voor ons dat elk gewelddadig incident nog steeds deel is van het leven op Aarde. Dat is tragisch, inderdaad voor iedereen die het verlies van mensen ervaart of die ernstige verwondingen moet verdragen. Wij wensen oprecht dat de rouwende families konden weten dat hun familieleden bij het binnenkomen in het Nirvana, begroet werden door "al verscheiden" (overleden) familie en lieve vrienden en wier leven gevuld is met activiteiten, diversiteiten en een blij beseffen dat ieder deel is van de Eenheid van Alles.

Ondanks het verwrongen verbergen van de mainstream media van "tereur daden" en andere afschuwelijke misdaden, verdwijnt de angst energie. Op zielenniveau weet iedereen dat de planeet honderdvoudig minder "giftig" is dan die maar enkele jaren geleden was, en terwijl de energiegolven de Aarde in toenemend hoge vibraties blijft bewegen, begint die kennis door het bewustzijn heen te siepelen. Velen die vroeger intens beïnvloed werden door de vrees verkoop praatjes van de media, zijn er nu niet langer meer vatbaar voor.

Er is een wettelijke speculatie en ook ernstige strategische geruchten over waar Syrië's burgeroorlog toe zal leiden. Er zullen geen "vol opgeblazen" internationale oorlogen meer komen en pogingen om nucleaire wapens te gebruiken zullen niet succesvol zijn. Uiteindelijk zullen de vrijheidsstrijders in Syrië gaan zegevieren en zoals andere landen waar de burgerij despotische heersers buiten zette, zo zal die natie ook door een periode van onrust gaan voordat ze sociale en stabiliteit in leiderschap verkrijgen.

Israëls's hardnekkige oorlogsvoering is het werk van de Zionisten – een van de ongelijksoortige groepen – die alleen hun eigen belangen van overwinning dienen. Tegengesteld aan wat zij willen dat jullie denken, vertegenwoordigt de Zionistische beweging niet de wil van de Israëliërs of van de Joden ergens anders in de wereld. Op zijn tijd zal deze beweging de gunsten verliezen zelfs bij zijn vroegere hechte bondgenoten, en zal totaal zijn geloofwaardigheid en invloed verliezen.

Het is zo dat veel zielen wettelijke, gezondheidszorg, opleiding, economische en sociale gelijkheid worden ontzegd; en oneerlijke wetten, surveillance methodes en andere activiteiten die op jullie privacy inbreuk maken en beperkingen brengen naar vrijheden. Chemtrails doorkruisen nog steeds jullie hemelen op sommige plekken en andere vervuiling van jullie lucht, water en grond gaat ook door; en dit is dus ook zo met de ontheiliging van jullie bossen en de vreselijke behandeling van dieren in de zeeën en op het land.

Regeringen kunnen niet langer meer de eisen ontkennen voor belangrijke hervormingen in die gebieden en alle andere schadelijke situaties. Gunstige veranderingen komen omhoog door de acties van de volkeren en achterban bewegingen in jullie hele wereld zwellen snel aan in aantallen en effectiviteit. Jullie zullen zien dat alle bestaande of voorgestelde wetten, gedragslijnen, beperkingen, producten en systemen die het leven op Aarde bestrijden en er een impact op hebben, oplopend zullen worden geschrapt.

Personen die de puntjes verbinden van positieve ontwikkelingen die gemeld worden met onafhankelijke publicaties, op internet sites en televisie documentaires en interviews voelen zich bemoedigd. Een recent puntje van internationale toepassing was in de Verenigde Staten. Een groep met media vertegenwoordigers en enkele vroegere leden van het Congres spraken over hun persoonlijke waarnemingen en kennis die duidelijk bewijzen leveren van intelligent buitenaards leven. [Citizen Hearing on (UFO) Disclosure in de National Press Club, Washington, DC, van 29 April tot 3 Mei 3].

Een twaalftal jaren geleden was de groep op dezelfde plek voor dezelfde bedoeling. Die korte vergadering werd toen totaal genegeerd door de media – niet te zeggen, de regering van de VS – en alhoewel die pas vijfdagen van formele hearings geen hoofdlijnen genereerden over de hele wereldbol, werd het in enkele persstukken wel genoemd en werden er verslagen van gedaan op talloze internet sites.

Maar van veel groter betekenis dan dat week lange gebeuren is dat het gebeurde. De invloed van de Illuminati in de Verenigde Staten, hun laatste vesting is zo ernstig verzwakt dat zij dit niet konden voorkomen. Jullie regeringen kunnen niet veel langer meer doorgaan om de aanwezigheid van jullie familie te verbergen, maar verwacht niet om volgende week al handen te schudden van degenen die tussen jullie in leven of om landende bemanningen te begroeten. Een officiële verklaring dat andere beschavingen bestaan – of misschien alleen al de waarschijnlijkheid dat ze bestaan – zou een voorzichtige eerste stap zijn, en jullie leiders die betrokken zijn bij het plannen van aankondigingen argumenteren er nog steeds over: Wanneer zullen de mensen er klaar voor zijn om dit te horen?

Die leiders weten niet dat het niet aan hen is dat besluit te maken. In zijn Oneindig grotere wijsheid, zal God weten wanneer het GO ! signaal wordt gegeven aan de hoogste universele raad, en dan zullen enkele van de duizenden bemanningen die om jullie planeet heen cirkelen naar jullie toekomen. Ze zullen hun technologieën voegen bij hen die dezen vele jaren geleden ontwikkelden door jullie wetenschappers maar die wederrechtelijk werden toegeëigend door de Illuminati, en als jullie niet langer meer hun hulp behoeven, dan zullen deze familieleden terugkeren naar hun thuislanden.

Dit is een juiste plek om over nog een zorg te praten die door een aantal lichtwerkers wordt gedeeld. Nee, het feit dat er geen massale landingen zijn geweest betekent NIET dat de goedwillende mensen in onze universele familie jullie in de steek hebben gelaten en dat er nu een beschaving op hun plaats zit die jullie in slavernij wil brengen! De enige bemanningen aan jullie hemelen zijn lichtstrijders, en zij dienen jullie op intens nodige manieren.

Technologieën op de schepen verminderen de vervuiling in de atmosfeer, veroorzaken dat oorlogswapens niet meer werken, voorkomen massale terroristische pogingen, sturen licht naar jullie wateren om het zeeleven te ondersteunen, en schieten naar of vaporiseren kleine deeltjes in de ruimte, die de Aarde konden beschadigen. Grote, krachtige beschavingen stralen nog steeds van verre licht naar de planeet, en ET's daar duwen/pressen tegen jullie, degenen die op posities van invloed zitten, zetten hen aan tot hervormingspogingen.

Laten we nog een gebied opnoemen waar verdergaande argumenten zinloos zijn. "Wereld opwarming" vanwege het opzettelijke negeren van de mensheid, onwetendheid en ontkenning, is absoluut werkelijk, om zeker te zijn, maar het smelten van pool ijs, records brekende temperatuur extremen en andere weersafwijkingen zijn Aarde's eigen stappen naar de terugkeer van een gematigd klimaat, wereldwijd, zoals het was toen de gehele planeet "de tuin van Eden" was.

Skiërs en andere koud weer sport enthousiasten moeten niet vrezen dat bergen met sneeuwkappen zullen gaan verdwijnen –zeer zeker, zal dat niet gebeuren! Aarde's majesteitelijke bergketens en ontzaggelijke ravijnen die door dynamische omwentelingen zijn gevormd en machtige wateren die bestonden niet toen de planeet voor het eerst in aanzijn kwam, maar deze spectaculaire aspecten van haar natuurlijke schoonheid die jullie heerlijk vinden, daar geniet zij ook van.

Moeder, ik denk dat lezers zullen genieten van het deel van de overdracht van die lieve ziel in het Nirvana wat bij het klimaat hoort. Wil je die er alsjeblieft tussen zetten en ook haar latere korte conversatie met jou zelf.

[Het volgende is een uittreksel van Grace's informatie uit Aarde's Gouden Periode – Leven Voorbij 2012. Haar deel van het boek is een korte selectie van haar diverse lange transmissies die het "Grace"hoofdstuk werden in Iluminaties voor een Nieuwe Era. De informatie hieronder komt uit haar eerste transmissie in 1999]

Mijn dienst op dit moment is het bestuderen van de mechanieken van aparte weersafwijkingen en die te nemen en hun effecten te verzachten in onze atmosfeer. En ik bedoel "ons" – zoals die die van jullie en die van ons. We zijn helemaal niet ver weg van jullie, weet je, en verder hebben wij zulke nauwe banden met jullie allemaal dat we op veel manieren niet gescheiden zijn. Door onze lichtere dichtheid en respectievelijk weer, ja, zijn we, maar nog steeds is het jullie EN onze atmosfeer waar ik aan werk.

Ik weet dat klinkt bijna te gek om te geloven, maar dat is de makkelijkste manier om jullie dit te vertellen. Het is helemaal niet zoals ik het hier beschrijf, maar jullie hebben onze woorden niet dus hoe konden jullie beginnen te weten wat ik bedoel als ik onze vocabulaire gebruik? Er zijn geen synoniemen of gelijkluidende uitdrukkingen voor dit proces. Het is iets dat niet onmiddellijk helpt maar in de lange run, is wat ik doe een goed verschil maken.

Het is niet dat ik de winden van de Aarde in het gareel kan dwingen, of werken alsof ik een wereldlijke paraplu ben bij die grote stormen. Ik bestudeer hoe je de energie kan vasthouden zodat die uiteen kan worden gejaagd, liever dan die bijeen te zamelen en dan te laten exploderen. Ik zou uiteen gejaagd hebben moeten zeggen op een routinematige en langzame en makkelijke manier in plaats van gewoon even te zitten en dan te handelen alsof die de hele wereld bij de staart heeft en dan, let op – daar komt weer een andere orkaan of tornado!

Het gaat even duren dat dit enig effect heeft, weet je? Er is veel meer te doen door welke benaming dat ook krijgt – reiniging, zuivering, toename van licht, Aarde's lasten van negativiteit oplichtend, ascentie proces – maar dit voegt allemaal toe aan het zelfde ding – veel geologische activiteit met best hevige schade nog in voorraad.

Er is geen weg hieruit, weet je. Energie is energie en jullie kunnen niet zeggen: "Hallo baby, ga je verspreiden." Feitelijk is dat waar ik aan werk, hoe tot die staat te komen om in staat te zijn met dingen om te gaan zodat als er regen nodig is, dat die ook komt, gewoon genoeg ervan. Als dat klaar is, gaat het weg totdat het weer nodig is. Het ritme, het patroon is geplaatst, zie je.

[Het volgende is deel van Grace's en mijn korte conversatie in oktober 2011]

De bemanningen aan onze hemelen worden zenuwachtig. Ze waren al jaren klaar om te gaan landen en zijn bezig met de dingen waarmee ze jullie kunnen helpen, wat hun technologieën kunnen doen. Als jullie ontwikkelingen van je zelf hebben, die in wikkels zijn verborgen gehouden en enigen van jullie weten dit en waar die toe in staat zijn, wacht maar totdat je ET in actie ziet!

Ook jullie weer- en "natuurlijke"rampen – een paar woordjes daarover. Je weet dat eeuwenlang veel hiervan werd gecreëerd door technologie combinaties die beheerst werden door de Illuminati – nou dat gaat in een sneltreinvaart eindigen. Feitelijk is die nu al verlangzaamd, en geen van die claims over fantastische – zoals in fantasie – schijnvertoningen, geen fantastische fabuleuze – rampzalige omwentelingen, die langs het internet zwerven, zullen ooit gebeuren. Houd gewoon je ogen gericht op een glorieuze wereld, Aarde's Gouden Periode, en wees niet bang voor GROTE veranderingen – die zijn allemaal ten goede(voor het beste)

"Grace, hoe gaat het met wat je doet, je "weer van de toekomst"?

Prachtig! We zijn allemaal klaar voor de tijd waarin de Aarde alle negativiteit heeft laten vallen en we kunnen handelen door haar keuze voor een mild klimaat, overal. Het duurt niet zo lang als jullie misschien denken voordat woestijnen omkeren/veranderen in groene tuinen!

Dank je, moeder. Nu, beste Aarde familie, jullie weten dat mensen in het Nirvna meer dan alleen liefde naar jullie stralen – ze dienen op manieren die jullie je misschien nooit hebben voorgesteld dat iemand die in een spirit wereld zou hebben geregeld.

Veel landen eren moeders op deze dag, en al jullie landen hebben speciale dagen om individuen te eren die buitengewone bijdrages hebben gegeven op een of andere manier. Wat een vreugde zal er zijn als jullie op iedere dag jezelf eren en alle andere zielen in dit universum als Gods familie van goddelijke wezens.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

[Vaak krijg ik aanvragen voor toestemming om een boodschap door te sturen om te posten op een blog of site – dat mag je altijd doen. Wil je een uittreksel posten, email dan een mail naar suzy@matthewbooks.com. Dank je!]


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl