Home > > Hatonn over Raketten en Obama

Hatonn over Raketten en Obama

Steve Beckow
door Steve Beckow

Zoals Stephanie [een bezoeker van de site van Steve?] vroeg, heb ik Suzy Ward geschreven en haar gevraagd aan Matthew of Hatonn te vragen ons te vertellen wat de raketlanceringen inhielden. Ik twijfel om Suzy vaak om informatie te vragen omdat ik weet dat zij het druk heeft, maar toen SaLuSa de zaak van de raketten niet besprak heb ik dat vanochtend toch gedaan.

Hatonn heeft gereageerd en wat hij zegt spreekt de theorie tegen dat de Chinezen een raket gelanceerd hebben en hij geeft heel geruststellend nieuws over President Obama en de opdoemende nederlaag voor de cabal. Hatonn vertelt ons dat de Galactische [Federatie] inderdaad deze raketten neutraliseerde.

Hij zegt dat President Obama nu weet dat hij en zijn familie onder galactische bescherming staan. Hij kent nu de tijdstabel voor Ascentie. Hij heeft contact met andere wereldleiders om de cabal te sluiten.

Hij vertelt ons dat sommige Aardse bondgenoten van andere planeten zijn verschenen in hun werkelijke vorm aan machtige individuen, wat veroorzaakte dat sommige Caballisten het zinkende schip hebben verlaten. Hij geeft ons aan dat de dingen sneller zullen gaan en dat wij enorme veranderingen kunnen verwachten. Het zal een heftige rit worden zegt hij.

Deze boodschap is heel krachtig voor mij. Laat me niet weer en weer herinnerd worden dat de lichtkrachten aan de macht zijn met betrekking tot ons lot en dat alles voorwaarts gaat richting een succesvolle voltooiing.

Laten we nu achter de President gaan staan terwijl hij de leiding neemt in de pogingen tegen de cabal. Als anderen niet weten wat wij weten of het niet geloven, dan is dat hun standpunt. Maar wij weten het wel.

Als ik voor mezelf spreek: het weten helpt me door deze tijd van nooit eerder geziene chaos te komen, ons voorbereidend voor een tijd die komt, niet al te ver in de toekomst, van nooit eerder geziene groei.

Hier is Hatonns bericht:

Hatonn
"Steve, dit is Hatonn. Gegroet en saluut! De raketten werden onklaar gemaakt – wij nemen GEEN risico als iets het oppervlak verlaat. De raketten kwamen uit de US, maar in sommige gevallen zijn de troepen speciale troepen die onder Illuminati commandanten staan.

Geen enkele regering [dat wil zeggen, tegengesteld aan de Illuminati] met militaire macht wil zo’n ‘incident’ initiëren in dit wereldwijde economische klimaat en terwijl de onrust van hun mensen groeit, en elke uiting van macht komt vanuit de Illuminati en van hun ‘schaduw’machten.

Ik kan jullie vertellen, dat zij gefrustreerd zijn zoals je je niet kunt voorstellen, omdat geen enkele nucleaire kernkop levensvatbaar is en geen enkele van deze objecten zijn doel bereikt.

Obama weet nu dat wij hem rugdekking geven en dat hij kan doorgaan zonder angst voor de veiligheid van zijn familie of hemzelf. De media rapporteert wat hen verteld wordt, natuurlijk, maar de waarheid is, nu hij de tijdstabel van de ascentie van de Aarde weet, hij onderhandelt met degenen aan de macht, zowel persoonlijk als via veilige communicatiekanalen, om de bolwerken van de Illuminatie in dit land, Europa en de Oriënt te sluiten.

Sommige van onze collega’s op de planeet hebben hun aanwezigheid ontegenzeggelijk bekend gemaakt omdat zij verschenen in hun werkelijke vorm. Zij bezoeken machtige individuen, waaronder sommige die werken buiten het zicht van het publiek, om hen te informeren over netwerken op en buiten de planeet, en de ratten starten wereldwijd met het verlaten van het zinkende schip. Jullie horen hier niets over, evenals over het opruimen dat gaande is.

Interpreteer dit niet alsof wij de controle overnemen! Onze collega’s onder jullie werken met Obama en anderen met invloed om de overblijvende Illuminati bolwerken te verjagen en om het grondwerk te verrichten voor hervormingen op grote schaal.

Het is een zaak dat alles bereikt moet worden in een tamelijk korte tijd en de tegenstand van het duister moet ontmanteld worden voordat dat kan gebeuren. Wij hebben jullie dat al enige tijd verteld om jullie voor te bereiden voor de enorme veranderingen die komen. De komende paar maanden zullen een behoorlijk heftige rit worden – blijf in het licht en je zult door de ruwe wateren heen navigeren op een goede manier."Blog: The 2012 Scenario
Vertaling: Puk


Eén van de falende illuminati raketten die op beeld vastgelegd werd in Californië: