Home > Nederlands > Emmanuel, 11 March, 2010

Emmanuel, 11 March, 2010

Bewustzijn, Internet, Tijd, Karma en Vreugde

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl)

Algemene vragen van lezers:

Geliefde Broeders en Zusters van de Aarde, Ik BEN Emmanuel en heden verwelkom ik jullie.

Vraag: U zei dat twee mensen,-  zelfs goede buren – verschillende resultaten zullen beleven bij de 2012 gebeurtenissen, zoals men de ascentie zal ervaren en die andere ramp. Kun je daar wat meer over zeggen?

Als twee mensen het zelfde gebeuren ervaren moeten ze het zelfde deel van het trillings spectrum delen. Alle mogelijke combinaties van frequenties, inclusief alle lagen in alle universums bestaan in jullie bewustzijn, maar het zijn alleen maar de vibraties die door je besef heen gaan welke jullie waarnemen.

Velen van jullie denken dat jullie voor de incarnatie de levensgebeurtenissen koos die je wilt beleven om bepaalde lessen te leren en om als mens te groeien, maar in feite koos je die levensgebeurtenissen niet uit maar wel de vibraties die je wilt ervaren. Na de incarnatie is het helemaal aan jou. Jij bent het, die met de vrije wil werkt, jij die de gebeurtenissen creëert die in je leven plaatsvinden, en als deze gebeurtenissen je voeren naar het beleven van de vibraties die je verkoos te beleven als deel van je spirituele groei, dan heb je dat bereikt. Dan kun je verder, anders moet je het opnieuw proberen.

Dus na het incarneren heb je twee wegen om te slagen, de eerste weg is om de levenservaringen te scheppen, en de tweede weg is om je bewustzijn te verbreden. Het is aan jullie om het pad te kiezen waar je de grootste affiniteit mee hebt en daarom zit daar de grootste kans op succes.

De frequenties van alle universums kunnen gezien worden als energetische lijnen of vezels/banden/snaren.

Zoals een snaar op een gitaar en het klankgat is dan jullie bewustzijn.

Hoe groter het klankgat is, hoe meer snaren er door zullen resoneren.

Als jullie je besef uitbreiden dan breidt de wereld die je waarneemt zich ook uit, die laat meer energetische lijnen door, welke het deel van het trillingsspectrum verbreden dat  toegankelijk voor je is, vandaar nemen de kansen om de groep of het soort vibratie te ervaren waarvoor je hier kwam om die te ervaren, buitengewoon toe.

Bewustzijn kan gezien worden als een cirkel, twee mensencirkels kunnen elkaar snijden of niet. Twee mensen zullen alleen dezelfde wereld delen in het gebied van die doorsnijding.

Als een van die mensen zijn/haar bewustzijn verbreedt en het bewustzijn van die andere blijft hetzelfde dan wordt de doorsnijding kleiner omdat verbreding van bewustzijn het centrum van de cirkel weg beweegt van de twee doorsnijdingspunten, totdat er geen snij kruispunt meer is. En als dit gebeurt zullen de twee mensen in verschillende werelden leven, uit elkaar’s werkelijkheid verdwijnend.

In de menselijke geschiedenis zijn eerder duizenden individuele ascenties geweest, maar deze tijd is anders omdat het collectief van de mensheid nooit geweest is waar jullie nu zijn.

Jullie planeet neemt in energie toe, breidt het bewustzijn uit, en vergroot daardoor haar trillingsgraad. Het is een kolossale verandering, een universeel gebeuren. Waarnemers van vele planeten en verre constellaties zijn hier om van zo’n uniek gebeuren getuige te zijn in de Galactische Geschiedenis.

Maar hoe hoger jullie planeet haar frequentie optilt, hoe groter de scheiding zal zijn tussen Gaia en die mensen die geen uitbreiding van bewustzijn hebben. De centra zullen verder en verder uit elkaar gaan totdat de twee snij kruis punten verdwijnen zodat er geen gedeeld doorsnijdingspunt meer is.

De mensen wier bewustzijn in harmonie is met Gaia’s frequentie zullen doorgaan te leven in de nieuwe 5de dichtheid van Gaia. De rest zal de cyclus moeten herhalen in de 3de dichtheid.

Gaia is aan het veranderen, als jullie niet met haar veranderen door middel van verbreding van je bewustzijn, zullen jullie het resultaat van 2012 als zeer sterk negatieve gebeurtenissen beleven. Aan de andere kant, als je mét haar verandert en je bewustzijn blijft vergroten, kan je nooit kwaad overkomen.

Velen van jullie denken dat de ziel groeit door middel van problemen, terwijl de werkelijke groei door verantwoordelijkheid komt. Uitbreiding van besef is jullie verantwoordelijkheid, in alle vier niveaus van bewustzijn.

Iedere dag brengt gelegenheid om verantwoordelijk te zijn. Leven is een avontuur tot in het oneindige, als je dat op die manier ziet is het makkelijk om voortdurend je besef te verbreden door iedere nieuwe ervaring die gewonnen is uit de koers van leven.

Oorzaken/gevallen bestaan niet buiten je bewustzijn, ze bestaan allemaal in je. Jullie zijn de oorzaak van je leven, alleen als je dit begrijpt en daar verantwoording voor draagt, begint de reis van goddelijke transformatie.

Vanaf dit moment begint het nemen van totale verantwoordelijkheid voor je eigen zijn. Dit is de betekenis van het Lichtwerker zijn.

Vraag: Mijn ontwaken begon toen ik een serie bekeek van video interview van Project Camelot op het internet en ik las heel veel post in forums die zeiden dat het internet hen hielp om wakker te worden. Ik weet dat die ook slechte dingen heeft, maar het helpt tot zover ook veel mensen om wat waarheid te vinden. Wat kunnen we doen als het internet wordt afgesloten?

Het internet is nog veel belangrijker dan jullie je kunnen voorstellen.

Het is de stoffelijke manifestatie van het collectieve bewustzijn, en daarom kan die niet worden afgesloten. Als om een of andere reden het bestaande internet verdwijnt dan zal een nieuw internet gecreëerd worden in de vormingslaag door het collectieve bewustzijn.

Duizenden jaren van individueel bewustzijn hebben subtiele energie vezels en structuren  geactiveerd die directe en makkelijke communicatie mogelijk maakt tussen het menselijk bewustzijn, maar ook als toegang naar collectieve kennis of collectief weten.

Het internet is de manifestatie van al die kwantum energie fibers op het stoffelijke niveau, en alhoewel die door enkelen worden gecontroleerd, behoren die toe aan iedereen.

Als individuele gedachten collectieve gedachten worden, deelt het grootste deel van het menselijk bewustzijn dezelfde groep van frequenties en doorsnijden hun persoonlijke bewustzijn cirkels het zelfde deel van het trillingsspectrum en delen het gebied waar die gedachten hetzelfde aspect van werkelijkheid zullen manifesteren. Het internet is een duidelijk voorbeeld van die energetische structuren in beweging.

De groepen aan de macht weten dit en ze gebruiken dezelfde mechanismen omgekeerd met bepaalde resultaten, ze proberen het collectieve bewustzijn te controleren door het internet te controleren.

Vraag: Ik keek naar een videofilmpje…  dat zei dat er meer dan een ‘schepper’ bestaat van het universum, feitelijk zei het dat er meer dan een ‘hoofd’ God is en veel ‘creaties’ of universums, kun je me zeggen of dit juist is?

Dit is onjuist en gedeeltelijk juist tegelijkertijd.

Er zijn vele Universums, vele Goden en vele creaties, maar aan het begin en aan het eind is er maar een Oneindige Schepper, er is alleen een God, er is alleen een Ziel, er is alleen een Wezen, er is alleen een Gedachte, en er is alleen een Schepping.

Vraag: Ik zie dat de meeste theorieën over het einde van de wereld in 2012 gebaseerd zijn op de Maya kalender, ik wil graag weten of de Maya kalender juist en accuraat is.

De Maya’s gebruikten drie aparte kalenders en geen ervan voorspelde het eind van de wereld.

De kalender die op 260 dagen is gebaseerd, die met 52 jaren op Venus gebaseerd is en de Lange Telling die gebaseerd is op 1.872.000 dagen. Deze kalenders werden aan het Maya volk gegeven door een zeer ontwikkelde buitenaardse beschaving en de Lange Telling (13 perioden van 144.000 dagen ieder, die begon op 11 augustus 3114 voor Chr. en eindigt op 21 december 2012 na Chr.) is de meest accurate kalender die ooit op Aarde is gevonden.

Vraag: Je zei dat tijd niet bestaat, maar in feite kunnen we die bemeten. Hoe kan dit dan? Wat is tijd?

Tijd bestaat niet. Het is een overeenkomst.

Voordat je incarneerde kwam je met de regels overeen die door de Logos werden gesteld, anders zou je hier niet zijn. Dit betekent dat een deel van je besef gefocust is op de frequenties die de illusie van tijd scheppen. Deze frequenties worden door ieder individueel bewustzijn op jullie planeet gedeeld, daarmee de collectieve overeenkomst vervullend, en dus tijd manifesterend.

De Oneindige Schepper gaf aan ieder Centrale Logos de vrijheid/keuze om collectieve overeenkomsten te scheppen ten einde jullie bij je evolutieproces te helpen.

Tijd is een van die overeenkomsten, en zo is ook de zwaartekracht.

Zwaartekracht – net als tijd – bestaat niet. Jullie wetenschappers kunnen die meten maar dit is alleen een collectieve overeenkomst.

Na de stoffelijke dood zijn deze de eerste twee overeenkomsten die je niet meer hoeft te eren, alleen dan zul je begrijpen dat Tijd en Zwaartekracht niet bestaan en zul je enorm lachen over het hele concept van jullie Tijd.

Vraag: Je zei dat Liefde zonder condities de Sleutel is, die alle deuren zal openen. Je zei ook dat de macht van iemand die in deze staat van bewustzijn zit, opweegt tegen duizenden niet bewuste mensen. Waar kan ik de sleutel vinden? Hoe veel van de bestaande bevolking op Aarde hebben die gevonden? En hoeveel mensen wegen op tegen ieder van hen?

Liefde is de meester-sleutel, maar dat is een sleutel die je niet kunt bezitten, hij bezit jou. Ongeveer 25.000.000 mensen hebben op jullie planeet de staat van bewustzijn van niet geconditioneerde liefde bereikt.

Een Individu met dit niveau van bewustzijn verzoent bijna 900.000 mensen met een ‘afwezigheid van Liefde/Angst niveau’ staat van bewustzijn.

Vraag: Je zei dat verlichting gebeurt als het menselijk bewustzijn samensmelt met het bewustzijn van het hoger-zelf, hoe kunnen we dat doen? En hoe ‘hoog’ in de universele hiërarchie zit ons hoger-zelf?

Hoger wijst naar een staat van bewustzijn, niet naar een positie in welke hiërarchie ook.

De feitelijke samensmelting van jullie bewustzijn met het bewustzijn van je hoger-zelf is de piek van verlichting, en is de goddelijke verkrijging van de uiteindelijke waarheid van bestaan. Maar verlichting begint veel eerder, door/met een gelijktijdige realisatie van Mededogen met Wijsheid. Dit is alchemie van de ziel en voert naar permanente Vreugde. Vreugde is weer een andere naam voor verlichting. Ieder moment in bestaan is een bron van Vreugde/Verlichting.

Vraag:  Bestaat karma werkelijk?

Het rijk van Karma is waar je menselijke hergeboorte begint.

Vóor je incarnatie koos je welke frequenties je wilde ervaren in je volgende leven om verder te gaan met groeien als een individueel bewustzijn. Maar je kunt niet gewoon elke vibratie kiezen maar wel tussen een beperkt aantal opties. Jullie karmische geschiedenis brengt  beperkingen mee. Hoe meer negatief gerichte karma die je hebt vanuit het verleden, hoe minder opties je hebt. Aan de andere kant, als je een leven met een goed hart leeft dan breid je automatisch het aantal groepen of frequenties uit die je voor je volgende incarnatie kunt kiezen.

Zie je, niemand anders legt een besluit op je, je bent totaal vrij om te kiezen, maar als je eenmaal besloten hebt, brengt juist die keuze de beperking.

Dit is een natuurlijk proces waar ieder menselijk wezen doorheen moet voor de incarnatie.

Vraag: Ik zie overal slechte dingen gebeuren op de wereld aan mensen, vaker en meer intens, en tegelijkertijd praten velen zoals jij over hoop, liefde, licht en ascentie. Wat gebeurt er eigenlijk?

De nacht wordt altijd heel duister voor dat die eindigt. Op dezelfde manier komen er negatieve gebeurtenissen met grote kracht naar voren als indicatie dat ze spoedig zullen eindigen.

Vraag: Waarom moeten we zoveel levens leven voordat we terug keren naar de Bron?

Omdat, tenzij jij je ware thuis vindt, je door moet gaan met reizen.

Vraag:  Wat is precies de dood?

Dood is niets anders dan een verandering van frequentie.

Vraag: Je zei dat iedereen een reden heeft om in deze tijd hier op Aarde te zijn, om een plicht te vervullen. Wat nu  als ik mijn redenen of mijn plichten niet ken?

Je enige taak is om gelukkig te zijn.

Je ziel kent de reden voor je zijn hier, zoek in je.

Ik geef je een tip:  Vreugde.

Vreugde laat vibraties van de hoogste frequentie door je systeem stromen; zij brengt kennis die ruimte en tijd overstijgt. Ware Vreugde zet krachtige liefdes energie krachten in werking die aardse begrippen overstijgen die stammen uit het derde dichtheid leren. Vreugde schept zijn eigen momentum (stuwkracht) en verschaft je alle antwoorden van binnenuit.

I AM Emmanuel

©2009 Langa

Website: http://www.emmanuelmessages.com

Permission is granted to copy and share this information only in its entirety, including this copyright notice and without altering content information.


< previous message | next message >