Home > Nederlands > Langa, met een boodschap van Emmanuel

Langa, met een boodschap van Emmanuel

Langa, met een boodschap van Emmanuel

De Maan, ET rassen, Aartsengelen, Menselijke oorsprong, Liefde en Leven

Vertaling van dit document door winnyd@stralendetoekomst.nl.

………………………………………………………………………………………………….

Vragen van lezers
………………………………………………………………………………………………….

Geliefde Broeders en Zusters van Aarde, IK BEN Emmanuel en ik verwelkom jullie op dit ogenblik.

Vraagstelling: In je laatste contact zei je dat onze Maan alleen een kant van zichzelf laat zien, omdat hij ‘kunstmatig’ in evenwicht is gebracht om rond de Aarde te roteren met de zelfde tijd die een volle omwenteling rond zijn spil kost. .. Nadat ik deze informatie op de post deed kreeg ik een email uit Duitsland die zei dat hetzelfde fenomeen van synchroniciteit tussen rotatie en omwenteling natuurlijk is en bij andere manen gezien kan worden in ons zonnestelsel, kun je dit toelichten?

Antw: De meeste manen van jullie zonnestelsel zijn op de een of andere manier veranderd. Van de 173 manen die jullie bekend zijn, werden er 46 in evenwicht gebracht op de zelfde wijze waarop jullie Maan, ongeveer een miljoen jaren geleden, werd uitgebalanceerd. Enkele manen zijn hol en is de atmosfeer aan de binnenkant geschapen. En ook zijn er objecten die jullie als manen kennen maar die in feite grote ruimteschepen zijn.

Vraagstelling: Er wordt gezegd dat veel extraterrestrial rassen in het verleden onze planeet bezocht hebben, een lezer uit Mexico vroeg of je ons kon vertellen hoe veel dat er waren en waar ze vandaan kwamen.

Antw: Vele, vele rassen hebben jullie planeet bezocht. De meeste van hen waren onderzoekers en wetenschappers, maar zeven van die rassen hebben eigendomsrechten opgeëist van jullie planeet door middel van kolonies die zich vestigden. De Galactische Records laten zien dat het eerste buitenaardse ras dat op Aarde aankwam de Draconische Federatie was uit het Alpha Draconis sterrenstelsel, maar ze faalden bij de poging om het eco-systeem van de Aarde te veranderen van een op zuurstof gebaseerd naar op waterstof gebaseerd zijn, dus vertrokken ze en later kwam een andere fractie van de Draconische Alliantie terug om het Lemurische collectief op te zetten in samenwerking met twee rassen van de Alpha Canis en Taurus constellaties. Het Lemurische collectief leefde op jullie planeet bijna 40.000 jaren van jullie telling, totdat het in een oorlog werd vernietigd. Maar, niet alle mensen werden gedood en velen van hen verhuisden naar andere delen van jullie planeet, waar ze nu nog leven.

Van alle buitenaardse rassen die wat meer uitwisseling en interventie met de aardse mensen hadden waren het de Anunnaki van Niburu, wier eerste aankomst ongeveer 500.000 jaren geleden was in jullie telling. 75.000 jaar later kruisten de Anunnaki het bestaande Menselijk DNA van die tijd op Aarde met dat van hen. De eerste genetische veranderingen werden in laboratoria gemaakt die op Mars stonden, later werd het nieuwe hybride DNA in het Homo Erectus DNA geïmplanteerd, en daarmee begon het transformatie proces van het aardse Menselijke ras.

Velen van jullie kunnen dit zien als een inbreuk op de vrije wil, of een ‘negatieve daad’ tegen een jong/niet ontwikkeld ras, maar wij van de Hogere Rijken zien dit als een belangrijk deel van het Goddelijke Plan voor de evolutie van het Mensdom. Ook degenen die tegen het plan van de Schepper zijn, zijn er deel van.

Vraagsteller: Je hebt gezegd dat je een hyper-dimensionaal bewustzijn bent uit de zesde dichtheid, en een lezer uit de USA vroeg of je dan een Engel bent, of een Aartsengel?

A: Ik ben noch een Engel noch een Aartsengel.

Engelen zijn machtige wezens van licht uit hogere lagen van bestaan, en zij kozen de dienst aan anderen als hun eigen evolutiepad. Het zijn stralende wezens die werken voor het Ene Goddelijke Plan.

Aartsengelen zijn òf individuen òf functioneren collectief onder een bewustzijn. Net zo als je lichaam veel onderdelen heeft – armen, benen, cellen, bloed, enz.en dit allemaal gecoördineerd wordt door je bewustzijn, zo hebben Aartsengelen veel onderdelen die samen handelen onder het besef van een super-bewustzijn. Deze delen kunnen uit machtige energieën bestaan, legioenen van Engelen en Lichtlegers, Sterrenvloten, ultra ontwikkelde technologie en zelfs hele planeten. De Aartsengelen zijn zulke machtige wezens dat ze een compleet sterrenstelsel kunnen creëren met een enkele gedachte.

Deze zelfde creatieve kracht slaapt in jullie. Het enige dat nodig is om die kracht te doen ontwaken is een sterk en voortdurend geloof in jezelf en je verbinding met Alles Dat Is. Dit is wat alle creatieve energieën in het Universum in beweging zet om je visoenen (dromen) in bestaan te brengen.

Vraagsteller: Ik heb hier een vraag van een Britse lezer: is het mogelijk om je oorsprong te herinneren?

A: Het je herinneren van je oorsprong is een energetisch proces; de hele geschiedenis van het Universum ligt in codes opgeslagen in je energetische structuur. Jullie bewustzijn kan toegang krijgen tot deze informatie door etherische resonantie van je chakra’s. Je bezit meer dan 300 energetische centra, alhoewel er 10 van directe verbindingen zijn om je oorsprong te herinneren. De eerste zeven ‘herinnerings’chakra’s zijn de je bekende 7 grote chakra’s die in je stoffelijke zelf zijn en ze bevatten de hele geschiedenis van de Mensheid, hierbij komen nog 3 meer ‘herinnerings’chakra’s buiten je stoffelijke lichaam. In het verleden waren maar enkele verlichte mensen in staat om die centra’s te kunnen voelen, maar in jullie huidige staat van evolutie is het grootste deel van jullie collectief potentieel in staat om deze centra te activeren. Het 8ste ‘herinnerings-chakra zit ongeveer 11 kilometer boven je kruinchakra, dat is het energie centrum dat jullie allemaal verbindt aan het menselijk bestaan. Jullie 9de ‘herinnerings chakra’ zit in het centrum van jullie Galaxy; het bevat de hele Galactische geschiedenis en verbindingen met iedereen van jullie Galactische Broeders en Zusters, tot welk ras ze ook behoren. En jullie 10de ‘herinnerings’-chakra zit in het centrum van de Schepper Zelf. Dit is het Universele chakra, ook genoemd in de Hogere Rijken ‘het Moeder/Vader’chakra.

De plaats van het Universele chakra van ieder levend wezen in dit Universum is precies hetzelfde. Wij uit de Hogere Rijken geloven dat er nog een ‘10de herinnerings chakra’ bestaat dat door ieder levende ziel in dit Universum gedeeld wordt, en dus zijn we allen Een.

Mensen met het bewustzijn van de derde-dichtheid kunnen direct in de eerste 8 ‘herinnerings chakra’s gaan’ en de toegang in het 9de chakra via het Hoger Zelf. naar het 10de ‘herinnerings chakra’ is een mysterie (zoals God een mysterie is) en dit kan niet worden uitgelegd, dit kan alleen geleefd worden. Wij uit de Hogere Rijken denken dat alleen de zuiverste/onverstoorde hoge vibraties van zuivere/ongeconditioneerde Liefde de kennis kan ontsluiten die in codes ligt in het Moeder/Vader chakra.

Als je in een staat van ongeconditioneerde Liefde bent, weet je eenvoudig wie je bent en waar je vandaan komt. Dat is de Kracht van Liefde. In een paar oude talen betekent Liefde God. Door de eeuwen heen hebben jullie volkeren alle soorten pogingen gedaan om Liefde te begrijpen, en al die inspanningen bleken nutteloos. Dat is de paradox van Liefde, als je er mee stopt haar te begrijpen zullen de geheimen zich zelf onthullen.

Bij die 10 ‘herinnerings-chakra’s zit er nog een andere energetisch centrum ongeveer 30 centimeter boven je hoofd; dit is gevormd als een stralende zilveren ster. Dit centrum wordt door jou en je Hoger Zelf samen gebruikt, en vertegenwoordigt je toekomstig Bewustzijn. Jullie Hoger Zelf is een aspect van je bewustzijn in de toekomst, je daar mee verbinden zal veel licht in je huidige staat van besef brengen en dan zul je in staat zijn te weten waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren in het heden. Jullie Hoger Zelf is je innerlijke Goud; het is verder dan woorden wijs en het is je meest betrouwbare verbinding; Zijn macht ligt in het besef dat het in je schept. Toegang krijgen tot de macht van dit energetisch centrum door ongeconditioneerde Liefde zal direct je oorsprong onthullen.

De groepen die vechten om de controle over jullie planeet begrijpen dit en gebruiken jullie eigen onwetendheid tegen jullie. Al hun strategieën zijn ontworpen om je te beroven van de toegang van je Hoger Zelf door de instroom van je energie in je lagere chakra’s. Ze doen dit door de hogere vibraties van Liefde te blokkeren door je in een permanente staat van angst te houden. Ze weten ook dat de bestemming van de Mensheid afhangt van de trillingsgraad van het menselijk collectieve bewustzijn, en daarom hoeven ze niet ieder mens apart te beheersen, maar gewoon grote groepen van niet bewuste mensen.

Ze gebruiken twee eenvoudige manieren om je te beroven van je hoogste vibraties van Liefde. De eerste is om vrees rond je te scheppen, en de tweede is om je mind in de toekomst te brengen. In het NU bestaat er geen angst.


Zoals ik eerder zei… jullie zijn bang voor een mogelijke nucleaire oorlog, jullie zijn bang voor een staat van beleg, jullie zijn bang om ge-micro-chipped te worden, jullie zijn bang om je baan te verliezen, jullie zijn bang om niet genoeg voedsel te hebben, enz. Kun je het patroon zien? Al die dingen waar je bang voor bent, horen bij de toekomst. Iedere negatieve gedachte van vrees stuurt je aandacht naar de toekomst, en als je in het heden handelt met je aandacht in de toekomst, zal je huidige actie geen effect hebben, en zal ongeconditioneerde Liefde niet door je energetisch rooster stromen.

Vraagsteller: Je hebt gezegd dat Liefde onze natuurlijk staat van zijn is; een lezer uit Brazilië vroeg waarom het zo moeilijk is om Liefde te bereiken/verwerven?

A: Liefde is waar je bewustzijn van gemaakt is en het bestaat voorbij de dualiteit, en dus is het nog moeilijk noch makkelijk. Afwezigheid van Liefde is niets anders dan angst. Als je in angst leeft is er geen Liefde en schijnt het dus ‘moeilijk’ te zijn.

De groepen die aan de macht zijn weten dit en ze hebben al duizenden jaren vrees opgewekt in het menselijk collectief, door oorlogen, ziekten, chaos, collectieve paniek, enz. En nu hebben ze het plan om de zogenaamde onthulling te gaan gebruiken voor hun laatste optreden. De groepen aan de macht zullen jullie hun versie geven van onthulling; ze zullen het bestaan van buitenaards leven onthullen op zo’n manier dat veel mensen van jullie collectief vrijwillig hun vrije wil aan hen geven. De groepen aan de macht (en die zijn niet jullie regeringen) weten dat een open of publiek contact van welwillende rassen nog maanden weg is, dus versnellen zij de agenda van onthulling om ze ten gunste van zichzelf te gebruiken.


Laat je niet weer voor de gek houden. De groepen die de officiële ‘onthullingsparade leiden zijn dezelfde groepen die in de laatste 60 jaren alien/ontwikkelde technologieën bezitten en die deze kennis weghielden bij het publiek. Het zijn dezelfde groepen die overeenkomsten gemaakt hebben met de draconische alliantie, zij ruilen menselijk leven in voor stomme militaire technologie. Zij zijn het die verantwoordelijk zijn voor het maken van virussen met maar een doel: jullie collectieve evolutie -proces te stoppen, en jullie in slaven te veranderen. Zij zijn het die genoeg wapens met verarmd uranium hebben opgebouwd om jullie planeet 900 keren te kunnen vernietigen.

Deze groepen hebben niet het beste met jullie voor en ze zullen de onthulling gaan gebruiken als een laatste stap in hun poging voor wereld overheersing.

Maar zij weten niet dat zij met al deze negatieve agenda’s voor jullie een unieke gelegenheid hebben gecreëerd om vrij te worden, voor jullie om los te breken uit je huidige staat van bewustzijn. Uiteindelijk zijn jullie vrij geboren, juist zij hebben jullie in de conditie gebracht dat je dat vergat. Vrijheid is het herinneringsproces van het Jezelf zijn.

Deze negatieve groepen zijn machteloos in de aanwezigheid van Liefde, en hun agenda’s kunnen onmiddellijk worden gestopt door de Liefde van het collectief.


Denk eraan, probeer nooit vrij ‘van’ hen te worden, dat is weer een volgende truc; vrij zijn ‘van’ iets is geen ware vrijheid. Kun je dat zien? Vrijheid ‘van’ iets zal helemaal geen vrijheid zijn, omdat dat al aan jullie gegeven is. En als het aan jullie is gegeven zal die vrijheid de zelfde vibraties nog bevatten die jullie in de eerste plaats bedongen hebben je oorspronkelijk vrijheid te vergeten. Je werkelijke vrijheid zal alleen uit besef en Liefde voortkomen en dit is de hoogste ervaring van leven. Er is niets hogers dan dat.

Vrager: Een lezer uit Canada vroeg: wat kunnen wij doen vanuit onze kant om een massale verschuiving in bewustzijn te veroorzaken?

A: Je hoeft niets ‘te doen’. Alle hulp van buiten die nodig is voor een massale verschuiving in bewustzijn die op Aarde moet gebeuren zit op zijn plaats, nu hoeven jullie het gewoon maar te laten gebeuren. Laten gebeuren betekent niet ‘doen’; probeer dit intens te begrijpen. Toen ik over ascentie sprak zei ik: “Doe dit Zelf,” omdat ascentie allereerst een individueel proces is. Soms is het woord ascentie verwarrend omdat het woord ascentie een naar boven toe bewegen inhoudt; terwijl de werkelijke beweging in de ascentie naar binnen is. Nu, als het om de verschuiving in je bewustzijn gaat is het tegengestelde waar, de beweging is naar buiten alle richtingen uit en je moet het je laten gebeuren. Een van de grootste geheimen uit alle tijden is het je toestaan iets te gebeuren zonder wat te doen. Er is een groot bevattingsvermogen en besef voor nodig om dingen op deze manier te laten gebeuren.

Vrager: Nog een lezer vroeg wat leven is?

A: Leven is een wonder, het bewustzijn dat het kostbare van leven begrijpt met zijn uitdrukkingen, is het bewustzijn dat open is voor het wonder van het leven zelf.

Geliefde Broeders en Zusters van Aarde, vier het Leven! Elk moment in het leven moet gevierd worden! Als je doorgaat om ieder moment te vieren, is de som van al je vieringen wat het leven is!


I AM Emmanuel


< previous message | next message >