Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - December 28, 2010

December 28, 2010

Nou, Kerstmis is voorbij en we gaan het nieuwe jaar in. Gaat het goed met jullie?

Het gaat nooit anders met ons. Gaat het goed met jou, geliefde dame?

Ik neem altijd aan dat jullie dat weten omdat je mijn energie oppikt.

En is het dan niet beleefd om daar naar te vragen?

Dat denk ik wel. Dank je, het gaat goed met me. Mag ik jullie een vraag stellen over die pilaren van Licht waarover de laatste keer werd gesproken toen we mekaar spraken?

Natuurlijk.

Een paar prachtige pilaren van Licht verschenen in Noorwegen en ik nam aan dat dàt was waarover jullie hadden gesproken. Maar door meer onderzoek leek het dat deze Lichten al eerder waren verschenen en dat het met weersomstandigheden had te maken en met ijskristallen of iets wetenschappelijks dat boven mijn pet gaat. Ik was wat teleurgesteld moet ik zeggen. Kunnen jullie wat Licht op deze zaak schijnen?

Wat jullie in die foto’s zagen die getoond werden, was een vorm van kunstherkenning die gematerialiseerd werd door verschillende patronen van interstellaire activiteit.

Natúúrlijk… wist ik dat! ?

Er zijn er op jullie aardeplan die gewoon weigeren aan te nemen dat bepaalde omstandigheden deze vertoningen laten zien van verzamelde moleculen die NIET gevormd worden door weersomstandigheden… om zichzelf te presenteren op de manier zoals jullie werden geïnformeerd.

Dus in een woord… waren het die pilaren van Licht waar jullie over spraken?

Nee, en toch weigeren we de vraag niet, wat betreft of die wel of niet geformeerd worden om nieuwsgierigheid te scheppen.

Dus, wat bedoelen jullie met interstellaire activiteit? En dan moet je er even aan denken dat ik moet volgen waar jullie over praten.

We hoeven niet technisch te worden om iets uit te leggen dat heel simpel is. Er zullen altijd fenomenen zijn die zullen worden ‘verkocht’ als iets wat het niet is, om nieuwsgierigheid in bedwang te houden. Er zullen zoveel zijn dat deze vertoningen gewoon neergezet worden als dingen zoals wat we vertelden… dingen die ze niet kunnen ‘weg verklaren’.

Dus, zeggen jullie nu dat deze stralen van Licht niet door het weer werden veroorzaakt?

Ze werden niet door het weer veroorzaakt en toch hielp het weer bij hun formatie.

Werden ze ‘geleid’ door jullie?

Nee.

Hadden ze iets met jullie te maken?

Ja.

Wat dan?

Wij vragen aan degenen van jullie die sympathiek gebogen staan naar onze status om gebeurtenissen van deze aard te accepteren die hebben plaats gevonden en zullen gaan plaats vinden dat die van een bedoeling zijn die anders is dan ‘schoonheid’.

Ik worstel hier om de stroom te laten gaan. Misschien ben ik het zelf, maar… ik maak me zorgen dat ik niet weet waar jullie over praten. Laat me dit zeggen om de ‘stroming’ te laten doorgaan, dat de stralen van Licht die jullie me in mijn hoofd lieten zien, veel groter waren in wijdte dan die in Noorwegen waren, maar ik dacht misschien was dit ‘telepathische vrijheid’ ?

Als die waarover wij spraken, hier aankomen, zal er geen mogelijkheid meer zijn om die te laten doorgaan als iets van het weer. Want ze zullen in alle soorten verschillende weersomstandigheden voorkomen, en daarom alle vragen loslaten over die mogelijkheid.

Ik stem me op jullie af, omdat ik de verbinding heel zwak voel. Ik ga een tijdje door om te zien of het makkelijker wordt. Over naar jullie… is dat mogelijk?

De omstandigheden van jullie wereld in deze tijd aannemend, doen we het buitengewoon goed. En ja, we praten over condities betreffende extreme weerspatronen die op veel plaatsen op jullie wereldbol plaatsvinden. Er vindt interferentie plaats die niet precies is wat jullie ‘politiek correct’ zouden noemen. Deze grillige omstandigheden kunnen niet altijd worden verklaard door moeder natuur en het schijnt voor degenen van ons die misschien intelligente krachtstromende informatie krijgen vanuit delen van jullie planeet naar ons… (misschien zouden jullie dat ‘ informanten’ noemen) ….dat het zich bemoeien met zulke krachten niet is aan te raden. Die incorrecte politiek kan niet toegestaan worden verder te gaan zoals dat nu gebeurt. Het is een serieuze zorg dat wat er achter de schermen plaatsvindt zo’n verwoestend effect heeft en er zijn beperkingen aan ons geduld betreffende het protocol.

Ik weet niet precies waar jullie hiermee naar toe gaan… zou je misschien wat meer kunnen geven?

Vanuit het perspectief van Het Groter Goed is er alleen een beperkte acceptatie van bemoeiingen met dat wat ontworpen was als ‘natuurlijk’. Er is te veel ‘ over genomen’ op jullie planeet, en veel te lang.

Interessant, omdat ik een gevoel heb van…. eh… ‘boosheid?’ die niet van jullie Wezen is.

Dat is geen boosheid, lieve dame, maar voor de beschrijving van jouw kennis van emotie, mag je het als zodanig beschrijven. We zouden dat liever laten kennen als het ‘omslaan van tolerantie’.

Ik maakte een grapje, maar ik voel dat dit op dit moment niet gepast is.

De extreme niveaus waarop sommigen voorbereid zijn om de Waarheid te maskeren zal niet langer en kan niet langer worden getolereerd. Wij zijn niet boos. Dit is onze manier niet en toch hebben de collectieve raden van gecombineerde universums (?) besloten dat bepaalde formaties verdreven moeten worden om aan bewegingen getrouw te zijn.

Ik heb absoluut geen idee waarover jullie praten!!!

Laten we dat uitleggen, want we willen geen verwarring brengen. Er zitten praktijken in positie op planeet Aarde die ontworpen zijn om spirit te verafschuwen. Die zijn zeker niet van een aard die men Liefdevol zou noemen. Dit vragen we jullie te accepteren, want we passen er voor om aan de energie ervan toe te geven. Er zijn op Aarde mensen die denken dat ze de ‘masterminds’ zijn van veel plannen waarvan zij denken dat die succes zullen hebben, en toch benadrukken wij met grote bevestiging/kracht dat dergelijke ‘vernietiging om zelf bekrachtiging te verkrijgen’ niet wordt toegestaan door te gaan. We zullen dit behoorlijk duidelijk maken als bepaalde gruwelijkheden op de voorgrond gaan treden… en laat het bekend worden dat ze beëindigd zullen worden voordat er schade is opgetreden.

Dit is helemaal buiten jullie gewoonlijke wijze van uitwisseling. Wat is er aan de hand?

Wij informeren gewoon degenen die moeten weten dat het eind van de weg voor hen in zicht is.

Vrede moet in jullie wereld worden hersteld. Alle haat… oorlog… ALLES dat niet van Liefdevolle aard is moet stoppen en het zal stoppen. De oorspronkelijke blauwdruk van jullie bestaan was niet bedoeld om in die mate verwrongen te worden. Er werd de vrije wil gegeven, en toch waren degenen die betrokken waren bij het ontwerpen niet op de hoogte van de mate waarin dit de koers kon veranderen van het eerste plan. Maar NU... nu zetten jullie je koers terug. Nu, geliefde zielen, keren jullie terug naar de kusten van jullie tehuis waarnaar jullie harten verlangen. De ontreddering die bij jullie is zal spoedig luwen en er zal opnieuw, zoals dat is ontworpen… een plek zijn voor jullie zielen om in te wonen wat een ‘hemels comfort’ is voor jullie geest en lichaam.

Je bent aan het controleren of wij jouw gebruikelijke gesprekspartner zijn, nietwaar?

Ja, neem me niet kwalijk… dat is altijd het beste. Ik voel me niet onprettig met jullie, alleen wat anders.

We erkennen jouw waakzaamheid. Mogen we je van onze Waarheid overtuigen?

Hoeft niet. Ik kan me voor mijn leven niet voorstellen, dat na al die tijd en Vertrouwen iets ongunstigs in staat zou zijn om ‘binnen te dringen’, dus ik ben niet echt bezorgd… maar zoals je zegt… ik ben wel waakzaam. Ik voel ook dat als we naar het volgende decennium gaan, de dingen in veel aspecten echt worden opgevoerd en we moeten naar onze eigen Waarheid luisteren om ons te kunnen aanpassen. Plus, heb ik net teruggelezen wat werd besproken en ik kan ‘jullie’ hierin voelen. Het kwam meer door de soort discussie die ongebruikelijk was.

We zeggen je dit. Wat gebeurt, wat zichzelf zal presenteren is ver voorbij jullie voorstelling. We hebben jullie dit eerder gezegd en toch kunnen jullie nu in staat zijn om het ‘binnen te laten komen’ naar een plek waar het kan worden geaccepteerd en waar het GEKEND kan worden. De dagen die voor je liggen zijn een grote verandering. Ze zullen jullie soms op je kop laten staan want jullie zullen niet weten uit welke hoek je alle nieuwigheid zult grijpen die over je heen komt.

HOLD ON TO THOSE HATS. (zeggen ze, HOUD JE HOED OP, omdat zij zegt, blow your hats off, = dat je hoed wordt weggeblazen, = verbluffend) Wij willen dat jullie in grote opwinding komen!

Ik kreeg zo’n enorme tintel van Waarheid toen je dat zei.

Want dat ligt voor je… Onze Waarheid… Jullie Waarheid. Er is niets om voor te vrezen.

Nou, ik voel dat dit het eind van deze sessie is. Het is een beetje alle kanten uit, maar het is zoals het is.

Voor we deze keer weggaan willen we onze gedachten van zuiverste Liefde sturen naar ieder van jullie. We voelen ons zo verbonden door dit gesprek met zo veel mensen. We zijn ons bewust van hoevelen er wakker zijn geworden en hoe helderder de energie van jullie aan het worden is. Er is NIETS dat de Nieuwe Wereld kan tegenhouden… de Nieuwe Wereld van Liefde en Verlichte Wezens… die naar hun rechtmatige plaats gaan. Laat jullie Liefde je kracht en leiding zijn. Laat alles dat jullie zijn het nieuwe pad worden van jullie wereld. Laat los wat je niet langer dient en verdrijf alle gedachten over zaken die niet horen in jullie Liefdesenergie.

Jullie zullen ons KENNEN. Jullie zullen onze Waarheid KENNEN over niet zo lange tijd. Allen die samen zijn gekomen en die Pilaren van Licht zijn gebleven… Bakens van hoop… zullen het huis van hun ziel herkennen in de dagen die gaan komen. Het zal ineens gebeuren. Alle twijfel zal uiteen gejaagd worden want het KENNEN van de Waarheid wordt GEWETEN/GEKEND.

Dank je, guys. Er is opwinding. Ik kan het voelen. Wij allemaal kijken zo uit om een kop thee met jullie te drinken en om verhalen uit te wisselen van onze zielenreis!!! In Liefde en Dank.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge