Home > > Blossom Goodchild - 28 maart 2020

Blossom Goodchild - Channeling White Cloud - 28 maart 2020

Blossom Goodchild


Transcript

Blossom: Hallo, mijn naam is Blossom Goodchild en ik ben in zelf-afzondering … Haha, ja echt, ik ben in zelf-afzondering na mijn verblijf in Hawaii, waar het geweldig was.

De dolfijnen hebben ons omringd in het water, en als we op de boot waren werden we omringd door walvissen. Het was alsof al het leven in zee rond onze boot kwam en ons Licht voelde. Zelfs hamerhaaien! Ben ik bij hen in het water gegaan? … Neen. Maar veel van onze deelnemers hebben dat wel gedaan en het was geweldig. Er waren iets van 40 van die haaien en we konden hun vinnen zien, u weet wel * Blossom zingt de filmmuziek van Jaws *.

Twee van de deelnemers waren een beetje verder af van de groep en er kwam een haai naar hen toe, gewoon om hallo te zeggen of misschien om hen zijn Licht of codering door te geven.
Er waren vijf mensen in de boot, en de bemanning zei dat ze dit nog nooit hadden gezien, dat er twee haaien langszij kwamen en echt kwamen bovendrijven zodat we ze volledig konden zien, en er bestond geen twijfel over dat ze enkel maar hun Licht aan ons wilden geven, ook al … Had ik ooit hamerhaaien beschouwd als Lichtwezens? Neen! Maar nu dus wel. Het was geweldig om één te worden met het water, en dat White Cloud en de Federatie in de namiddag bij ons waren was beslist verLichtend voor ons allemaal. Het was ook een voorbereiding voor onze terugkeer, naar deze afzondering.

Dit is mijn zevende dag, maar weet u … het is goed zo, we moeten er maar gewoon het beste van maken. Dat ik nu deze video maak, komt doordat ik toch nog veel e-mails krijg van mensen die … in angst leven. Daarom dacht ik dat het fijn zou zijn als White Cloud kon doorkomen om met de mensen te praten, om diegenen die angst voelen te helpen bij het loslaten ervan. Ik weet dat velen van u die nu kijken NIET in angst leven, en dat wij weten waarom wij hier zijn en wat er gaande is. Het is bezig … het IS BEZIG, mensen … eindelijk! Al die tijd hebben wij gewacht en gewacht … ik heb de voorbije jaren zoveel e-mails gehad van mensen die zegden ‘Blossom Goodchild, wanneer gaat het nu gebeuren? Ik ben het wachten BEU! Ga ik het nog meemaken, in dit leven?’

Het doet me plezier om nu te kunnen zeggen: het is begonnen! Ik wéét dit in mijn hart: de VERANDERING IS HIER! Vele mensen vragen ‘is dit Het Gebeuren’? We zullen zo meteen horen wat White Cloud daarover te zeggen heeft, maar naar mijn mening is dit … de … de voorbereiding … de aanloop naar … de Verandering … naar dat prachtige Licht aan de hemelen, naar die grote Golf van Liefde … ik weet niet WANNEER die gaat komen, dat weet niemand … maar ik denk niet dat het nu nog tien jaren gaat duren (lacht).

Maar ik ga stoppen met praten en nu White Cloud laten doorkomen, zodat hij zijn Wijsheid met u kan delen. Misschien kom ik er af en toe wel even tussen, gewoon als interactie wanneer ik dat nodig acht … daarnaast is het mijn intentie dat hij na afloop een korte meditatie kan geven, om mensen te helpen bij zichzelf te blijven en in hun Licht en hun Kracht te blijven. Maar dat zal dan waarschijnlijk in een aparte video komen. Genoeg gebabbeld nu, over naar White Cloud.

White Cloud: Welkom mijn vrienden, ook ik wil graag met u babbelen … niets méér dan dat. Zoals u weet hou ik ervan om te lachen, maar ik kan niet zingen en ik kan niet lachen wanneer ik gebruik maak van Blossom’s stem.
Dat is één van die dingen die we nog niet meester zijn geworden. Maar welbeschouwd, in de bijna 21 jaar dat we samenwerken … toen ik de eerste keren doorkwam, kon ik nog niet haar ogen openen en sprak ik bijna een octaaf lager … zo waren er nog dingen … ik zat als het ware in een harnas, omdat ik niets kon. Terwijl ik nu, ik mag wel zeggen DANKZIJ BLOSSOM, zelfs heb kunnen zwemmen in het water, met een snorkel en duikbril, en ik heb in mijn eigen taal kunnen spreken met de dolfijnen … Dit was echt een spectaculaire ervaring voor mij, ik had dit nog nooit meegemaakt.

Er was nog een keer dat ik in het water was en een vriend een gelukkige verjaardag wenste, maar dat was in het Engels en toen dreven we in het water. Ik kon toen niet lang blijven, want hoewel Blossom helemaal in orde was … werd ik zeeziek!

Mijn Vrienden, u wist … u WIST dat deze tijd zou komen. U heeft erover gehoord, u bent erop voorbereid geworden … u heeft uw Wezen versterkt in Licht en in Kennis … zodat nu de tijd aangebroken is, u degene bent die uw Licht zal stralen naar de Planeet.

Het is zo belangrijk dat u dit dagelijks doet. Want door dat te doen, door het besef van het Licht van Liefde dat u bent … wanneer u dat Licht uitstuurt, helpt u … niet alleen alles wat er gaande is en alles wat er te gebeuren staat, maar u helpt ook de mensen die angstig zijn. U kent vast wel iemand die angst ervaart … De angst is zoveel méér besmettelijk dan het virus! Dat is de echte ziekte! Want het is door de angst dat het wordt geactiveerd en dat u er de symptomen van ervaart.

Maar zij die gewoon wéten dat ze immuun zijn, dat hun Licht uitstraalt en dat het virus hen niet kan raken … zij zijn het die, zoals ik nu tot u spreek, zullen helpen … door uw Licht uit te stralen naar hen die nog steeds nergens iets van afweten. Blossom krijgt e-mails waarin mensen zeggen ‘hoewel ze dit en dat weten en ze alle channellings hebben gelezen … het toch moeilijk is om geen angst te voelen’.

Maar mijn Vrienden … laat de angst los! Laat het los … Is dit niet waarvoor u hierheen bent gekomen? Precies voor deze tijd, voor dit ogenblik … dit is waarvoor u gekomen bent: de Sterksten onder de Sterken … de zwakkeren konden niet worden toegelaten om in deze tijd hier te zijn, omwille van wat er komen gaat.

Ik wil u niet bang maken, dat is niet mijn standpunt … maar ik zeg u: dit is pas het begin. Dit is als het ware fase 1 … en wat komen gaat zal – zoals de Federatie van Licht zegt – nog véél ernstiger en veel méér beangstigend worden … niet vanwege het virus – het virus zal weggaan, het zal zijn tijd uitdienen en na bewezen diensten zal het verdwijnen.

Dat wat er nog gaat komen, zal het lichaam beïnvloeden ... niet door ziekte, maar door schok … voor velen!
Want datgene wat MOET worden verteld, wat nu eindelijk MOET worden onthuld omtrent uw Planeet … zal van invloed zijn op het menselijk Wezen. Daarom praat ik vandaag met u: om u te vertellen dat u STERK MOET BLIJVEN! Hoelang, hoelang heeft u hierop gewacht?

Zovelen van u zeggen: ik weet niet waarom ik hier ben, wat moet ik eigenlijk doen? Wel, geloof mij … naarmate de tijd verstrijkt zult u het weten! U zult kalmte en vrede moeten uitdragen in uw wereld, hetzij door meditatie of naar de mensen waarmee u moet praten.

U moet iedereen laten weten dat NA AFLOOP van dit alles, het Licht ZO HELDER ZAL STRALEN.
Velen van uw zullen het hebben meegemaakt, dat u het Licht door u heen voelt stromen en u zich in de wolken waant … dat is het Licht, het niveau van Licht, dat u niet kunt voelen in een wereld die ten prooi is aan duisternis.

Stel u nu eens voor, stel het u voor … hoe dat Licht ZAL en KAN worden uitgedragen naar u, via u, door u en ALS U … wanneer het duister uw planeet heeft verlaten … WANNEER HET DUISTER ... UW PLANEET HEEFT VERLATEN …

Zulk een Vreugde, zoveel gelach, zoveel vriendelijkheid, zoveel gulheid … elk woord wat u maar kunt bedenken … dat het Hoogste Goed dient.
Dit alles komt uw kant op, maar op een niveau dat u nooit eerder heeft gekend … in dit leven of in uw vele vorige levens. Omdat het duister heerste over uw Planeet … hoe bijzonder is de komende tijd … hoe onvoorstelbaar!

Het zal voelen alsof u herboren bent, en in zekere zin … zonder teveel details te vertellen, opdat u niet overdonderd raakt … zult u ook ... herboren worden!

Blossom: Ik denk dat ik daar véél mailtjes op ga krijgen … (lacht) … Ik moest dit even met mijn eigen stem zeggen, anders kon ik me niet concentreren (lacht).

White Cloud: Toch is het zo … wanneer u zich voelt zoals ik u nu vertel, zult u precies weten wat ik bedoel. Vrijheid … Vrijheid … van uw Zielen, en die bevrijding van het duister dat u omringde … daardoor zult u leven in het Licht en de Liefde, als nooit voorheen.

Dus in de komende tijd – en wij kunnen u niet vertellen hoe lang het zal duren voordat dit alles is afgelopen … maar in de komende tijd, wanneer u voelt dat het allemaal tevéél wordt om te verwerken … sta uzelf dan toe om te huilen, sta uzelf toe om boos te zijn, sta uzelf toe om alles los te laten wat nodig is … maar daarna … weet ... WÉÉT … dat de Vreugde die u wacht … in niets zal lijken op wat u ooit eerder heeft ervaren op Aarde …

Blossom: Ik wist natuurlijk dat wij hierna een meditatie zullen doen, maar ik voel echt op dit ogenblik dat dit alles is wat White Cloud wilde vertellen. En dat hij nu graag wil overgaan tot de meditatie. Laten we dat dus maar doen.

White Cloud: Blossom heeft gelijk. Maar u weet dat wij dit afsluiten in de zin van … u wéét … u WÉÉT wie u bent ...u herinnert zich nu WIE U BENT … en naarmate de duisternis verdwijnt zult u zich steeds méér van uw WARE ZELF gaan herinneren … en door u heen Stralen.

De tijd is aangebroken! Aan het einde van de Regenboog zult u zien, waarom deze fase moest worden geopenbaard … en het zal zo gruwelijk zijn … ik wil u voorbereiden en waarschuwen … veel gruwelijker dan u zich waarschijnlijk/mogelijkerwijs kunt voorstellen … Zelfs voor diegenen die dachten dat ze al veel hadden onderzocht … er zal nog véél naar buiten komen dat een schok is voor hen die dachten dat ze ‘het al wisten’ …
Stel u dus voor, hoe het zal zijn voor diegenen die geen idee … geen enkele notie … hebben van wat er gaat komen …

Daar ligt uw taak, mijn Vrienden … dan treedt u naar voren … dit is waarvoor u bent gekomen … en u zult de Liefde dienen, in de Allerhoogste mate …

Zie jezelf veranderen … en sterker worden en meer wetend … herken het gevoel van ‘dit is het, dit is wat ons werd verteld, dit is waarvoor ik hier ben’!
U zult het VOELEN … u zult zich met elkaar VERBINDEN, op andere niveaus …

Tot slot nog dit: LACH … LACH … LACH … vind uw LACH … er is al veel gelachen tijdens deze tijd van ‘binnen opgesloten zitten’, nietwaar?
Blijf lachen, want dat is de hoogste Genezer.

En zo is het ... en hiermee wil ik afsluiten. We gaan een meditatie doen …

Ik wil u vragen om, vanuit heel diep in uw buik, in te ademen …
en weer uit …

Doe dit nog een paar keer …

Terwijl u dit doet, visualiseer dan hoe de linkerkant van uw brein wordt stilgelegd … doe daar het licht uit … aan de linkerkant … zodat u kunt VOELEN dat het is stopgezet.

Richt u dan op de rechterkant van uw hoofd. Ga er naar binnen en doe het Licht aan …
Zet de ‘ventilator’ aan … dat is uw pijnappelklier … zie hoe die gaat draaien en wordt geactiveerd … blijf intussen diep doorademen … op een tempo dat aangenaam is voor u.

Binnenin die ruimte in uw hoofd ... zoek een gemakkelijke stoel in het midden. Neem daarop plaats … en terwijl u in die ruimte op die stoel zit … sluit uw ogen, en voel hoe alles om u heen verandert naar een Hogere Trilling … het lijkt wel wat op elektriciteit die rondom u tintelt … voel die Energie …

Terwijl u daar zo zit … ziet u … hoe Engelen, Lichtwezens, Vrienden en Familie die niet langer op Aarde zijn, dieren waar u van hield … allemaal Wezens die ervoor zorgen dat u zich … in uw Hoogste Staat van Zijn voelt … ze voegen zich nu bij u … Ze glimlachen allemaal, en u kunt niet anders dan zelf ook glimlachen … omdat er zoveel Liefde wordt gestuurd naar u, doorheen u, het wordt opgenomen in u, om u Kracht te geven, om uw Licht te verhelderen, om uw Trilling te verhogen … VOEL hoe dit voelt. DENK NIET aan hoe het voelt, maar VOEL … hoe het VOELT.

En terwijl u in deze vredige plek zit, brengt u uw Wezen terug naar de tijd vóórdat u deze keer naar de Aarde terugkeerde … toen u zich vrijwillig aanmeldde als één van de Sterksten der Sterken … en u werd uitverkoren … U … beseft u wat dat inhoudt?

Uw Licht is van zulk een Helderheid … zulk een Kracht … zulk een Kennis van en Inzicht in dit Plan … dat u deze uitgelezen Kans kreeg om in deze tijd op Aarde te zijn, om te dienen … van onderaf …

Neem een ogenblik de tijd … om de U – waarover ik spreek – te VOELEN … VOEL UZELF, laat alle zorgen los over wat er komen gaat … en vervang die zorgen … met het WETEN waarom u nu op Planeet Aarde bent …

En wanneer u dat VOELT … herinner u dan nu alle andere Wezens die toen bij u waren, die zich ook vrijwillig hebben gemeld en die nu op Aarde zijn, bij u … zij voelen dezelfde Kracht die u voelt, ook zij zijn opgewonden dat de Tijd is aangebroken … diep vanbinnen kent u deze meest geweldige gebeurtenis die gaat plaatsvinden …

Terwijl u met elkaar samenkomt in dat Weten … wordt de band tussen u gevoeld als één, door ieder van u … ziet u het Licht dat u schept? Ziet U en voelt u de Energie van Licht en Liefde, welke u uitstraalt vanuit uw Wezens?
Terwijl u uw Licht en Liefde uitstuurt naar AL het Leven op uw Planeet ... BESEF, dat u de angst verdrijft … BESEF, dat u zaadjes plant van Liefde en Moed, die u dagelijks water zult geven en ziet groeien.

WÉÉT, dat u bij iedereen die u spreekt niet in detail hoeft te gaan over wat er gaat komen, als dat niet gepast is … MAAR … WÉÉT, dat het Licht … dat u naar hun Wezen stuurt terwijl u met hen spreekt en hen in de ogen kijkt … zijn Werk zal doen.

U bent NIET alléén. U bent nooit alléén geweest …
Wéét, dat alle Lichtwezens van heel veel verschillende plekken bij u zijn in deze wonderbaarlijke transformatie …

Mijn Vrienden, slecht voor één ogenblik … visualiseer dat de Hemel boven u opengaat, en terwijl dat gebeurt u dan het meest Heldere, Stralende Licht ziet doorkomen … het is alsof uw oogkleppen zijn afgenomen … en binnenin dat Licht is de diepste, zuiverste, hoogste Liefde … die uw Ziel diep vanbinnen kan aanvaarden …

Kunt u ook maar een flinter voelen, van wat ik vertel? Lieve Zielen, lieve Dappere Zielen van de Aarde … diegenen van ons die niet de kans hebben die u heeft, om op de Grond te zijn … wij eren u, wij staan u bij … bij elke stap van de weg … spreek met ons als u dat nodig heeft … uw Ziel zal onze antwoorden ontvangen, wij spreken ook met u …

Stel u nu al die Grote Lichten voor … zoals u zelf bent … die uw Planeet omringen ... in de hemelen … die uw en elkaars hand vasthouden … over heel de wereld …

Ik vraag u om drie keer diep adem te halen … tezamen … als ÉÉN … en te VOELEN hoe uw Licht in Werking treedt op uw Planeet.
Zie de Verandering van een grijze film, zo u wilt … naar kleuren die u nog nooit eerder heeft gezien.
Dit is UW werk! Dit is UW GODDELIJK WERK!

Prachtig … Speel met die kleuren! … Visualiseer hoe ieder van u, wereldwijd, LACHT … het is aanstekelijk … en terwijl u lacht, horen wij ook hoe de Planeet zelf lacht!
En dat lachen, terwijl het opstijgt, wordt de meest prachtige muziek ooit …

Wanneer u er klaar voor bent, keert u terug naar uw stoel in de rechterhersenhelft …
uw dankbaarheid voor wie U BENT en voor ALLES DAT IS …

Keer nu terug, in uw eigen tempo … en wéét dat u héél veel heeft bereikt …

Mijn Vrienden … Ik dank u! Ik hou van u! Zo intens …

...

Adieu, mijn Vrienden, tot de volgende keer! Adieu!


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!