Home > Nederlands > Blossom Goodchild - February 26, 2010

February 26, 2010

Goede morgen aan jullie. Als ik ‘opsta en schijn’(‘rise and shine’)op deze nieuwe dag hoop ik contact te hebben met wat ik altijd voel dat de planeet ook helpt om op te staan en te schijnen. Welke woorden van wijsheid zullen jullie ons vandaag schenken?

Zoals altijd woorden van Liefde aan degenen van jullie die zich op het nieuwe pad van jullie reis hebben ingescheept. Met iedere stap zijn er ‘gevoelens’ van opwinding en wonder.

Eh.. Waarom krijg ik nu een beeld van een koekenpan? Zeg het me?

Vroeg jij de vorige keer niet naar je talent om te doen wat je doet?

Ja.. Maar ik voelde dat ik daar een reden voor had.

En wij zeggen dat jij besloot om het besluit te nemen om je zelf zo te laten voelen. Heeft jouw vriend White Cloud dit beeld niet laten zien?... zichzelf op het hoofd slaande met een koekenpan? Daarentegen voelen wij ons, vanuit ons perspectief, zeker over een zaak door onze ontdekkingen… het maakt niet uit wat die zullen zijn… Want wij zijn zeker door het kennen van onszelf dat alles in orde is ondanks hoe de dingen kunnen ‘schijnen’ te zijn.

We hebben hier vaak over gesproken. Over het feit dat hoe iets zich ook kan laten zien aan ‘jullie kant van het hek’.. is in essentie zeer verschillend vanuit onze kant gezien. Wat jullie misschien soms als een ramp kunnen zien… is in het plaatje over alles heen.. eenvoudig een stap dichterbij een beter resultaat verderop het pad.

Is het niet bekend van de phoenix die uit de as verrijst? .. dat uit die as waar alles is achtergebleven van het oude… zich nieuw leven begint te vormen? Dat is voor ons frisheid. Een nieuw begin… en toch vanuit het aspect van mensen op jullie planeet zou zo’n natuurlijke ramp gezien worden als schadelijk nietwaar?

Bl: Ik zie wat je zegt en ik weet dat White Cloud altijd gesproken heeft over ‘ons’ die niet in staat zijn om dingen te zien vanuit een breder perspectief. Ik denk dat als we twijfels in ons Wezen laten komen dat alleen maar kan dienen om ons te laten merken dat twijfelen zinloos is… en toch… het jezelf afvragen… van wat we misschien doen… dat is gewoon deel van het menszijn.

Correctie… WAS een deel van het menszijn. Een zelf geschapen verwoestende button/knop wat zich al vele jaren heeft voorgedaan. Het is noodzakelijk dat die nu wordt weggehaald. Want het heeft maar weinig zin. Als je iemand zou kunnen zien vanuit zijn Ware Lichtheid… zoals wij dat doen… zou je lachen en grapjes maken over dat waar we nu over spreken. Vanaf waar wij ons bevinden, zien we maar weinig heil om het zelf omlaag te brengen… gewoon vanwege een haperingetje even in de trillingsfrequentie die een nano seconde van zelftwijfel liet ontstaan… wat dan wordt opgepikt door elke dichtbije negativiteit om zich zelf mee te voeden. En daarom dat ene minuutje hapering in de matrix….

Waar heb ik dat eerder gehoord Neo?

… dat in alle proporties te escaleert. Het is de taak van negativiteit om op die manier dienen!

Dienen?

Inderdaad. Want alles is deel van dienst aan het geheel… ook al wordt dat vaak vermomd voorgesteld.

Maar wat is de zin daarvan?.. Ik bedoel.. echt.. het leven zou veel makkelijker zijn als het allemaal voorgesteld werd.. zoals het is.. zonder al die vermommingen.

En toch komt het niet door die dingen die opgedoken zijn en die ‘moeilijk’ waren waar de grootste groei door is gekomen? Daarom is hun ‘dienst’ van grote waarde.

Geaccepteerd. Je zei in een andere sessie dat ‘in onze aardse termen, onze wereld zeer spoedig zou heel anders verschijnen dan zoals het nu is.’ Iemand vroeg me of je zo vriendelijk bent om dat uit te leggen? Bijvoorbeeld, zou er ziekte en dood zijn, etc.?

Dat zal er van af hangen.

Waarvan?

Van de zuivere gedachte van hen die zichzelf in de Nieuwe Wereld terugvinden.

Toch zei je ‘onze wereld’.

En dat hebben we ook zo bedoeld. Want jullie begrijpen nog niet dat de Nieuwe Wereld jullie wereld is. Het is de opstijgende vibratie van jullie zelf en je planeet die ALLES aan het veranderen en transformeren is in deze NIEUWE WERELD. . en toch kan het niet zo zijn dat het niet ‘komt’ van de wereld waarin jullie nu zijn, omdat deze NIEUWE WERELD jullie oude is.

Jullie zijn allemaal aan het opstijgen op je eigen tempo. Er kan geen enkele atoom zijn die geen deel is van dit grote plan. En toch.. kan het soms lijken dat er mensen zijn die geen deel zijn van wat er plaats vindt. Of kan het zijn dat dit zo is met jullie ogen gezien. En dan opnieuw… neem niet aan dat omdat er iets ‘uitziet’ alsof het daar niet bij betrokken is, dat is niet zo. Zeer het tegendeel zelfs. Neem een boom. Die blijft op zijn zelfde plaats. Je kunt hem niet groter zien groeien want dat is niet mogelijk met je aardse ogen. En toch door de honderden jaren van zijn ascentie … vanaf hij een zaailing was… naar de machtige toren van kracht waarin hij is gegroeid… moest hij omhoog gaan. Omdat… nu op zijn hoogte… is hij net zo plat als de neus op je gezicht waarin dit plaatsvond. Het kan niet worden ontkend. En toch… zag je die beweging? NEE. Toch vond dit plaats voor je eigen ogen ook al zag je dat niet. Iedere seconde van zijn verandering was voor jullie onzichtbaar. En precies zo is het wat nu in jezelf gebeurt en in de planeet. Juist omdat je het niet kunt zien.. betekent dat niet dat het niet gebeurt. En zo zal het zijn… dat als iemand zegt ‘hoe kan het dat die boom zo groot is geworden,’ dezelfde vraag omhoog komt van hoe iemand zo Licht kon worden. En in die ‘Lichtheid’ zal de wereld zijn waarin jullie wonen. En die… zal ‘zeer anders zijn dan waar jullie nu in leven.’

In de Hogere Vibratie kunnen er geen zaken zijn van oorlog en haat en hebzucht en al de zaken van ‘die’ vibratie. Dat kan niet naar binnen gaan. die zullen achtergelaten worden.

Voor degenen die zich ziek ‘voelen’.. die zullen ziek zijn als ze daar voor kiezen, maar dat zal niet in de Nieuwe Vibratie zijn… want ziekte is er geen deel van.

Mmmm. Ok.. Laat me jullie dan dit vragen… Ik ken zielen uit deze aardse vibratie die echt erg ziek zijn…en deze zijn ook het meest prachtige voorbeeld van Licht… dus is het me duidelijk dat de Nieuwe Vibratie van zuiverder Licht ook voor hen zal zijn. Maar hoe kunnen ze ‘naar binnen gaan’ als ze zulke zieke lichamen hebben?

Omdat hun ziekte zal ‘wegvallen’. Op dezelfde manier dat alle dingen die niet van zuivere Liefde zijn ook wegvallen. Opnieuw is het gebrek aan uitdrukking door woorden waardoor we niet kunnen uitleggen wat we willen uitleggen. Ziekte is werkelijk een werkelijkheid voor hen die deze ziekte beleven. En toch is het geen werkelijkheid… het is een illusie.

Met alle respect… heel makkelijk voor jullie om dat te zeggen. Ik weet dat wat je zegt een Waarheid is. Ik weet zelfs dat sommige erg zieke mensen weten dat dit waar is… en toch laat dit WETEN de ziekte niet verdwijnen.

Want in de dichtheid van deze illusionaire wereld, is de schepping van voortdurende ziekten deel van de sleutel voor hun groeien. Iedere ziekte werd gekozen voor de tijd die men er mee doorbrengt.

Ik begrijp het. En toch voor degenen die zo immens lijden, weet ik zeker dat ze daar niet mee eens zijn. Is het niet zo dat op een andere niveau van de ziel zelf zulke ziektes werden overeen gekomen om of zichzelf te dienen (in vermomming) of anderen?

Dit is zo… dat is een vereenvoudigde versie. Oh! .. om jullie maar even een glimp te laten zien van het grotere plaatje. Door het begrijpen van het over alles heen grotere plaatje daardoor kunnen we dit ‘pakken’. We proberen met alle Liefde die we zijn om jullie het zelfde te laten doen. En toch zoals we zo vaak zeiden… vanuit ons perspectief kan dit niet zo zijn. Jullie kunnen het volledige plaatje niet zien en daarom kunnen jullie zulke zaken als de reden achter ziekte en achter veel andere zorgen niet begrijpen.

Zoals jullie weten, ik wil niet ruw zijn… mijn vraag komt niet hieruit voort… maar als dat wel zo is… als wij het niet ‘kunnen pakken’ door waar we zijn… waarom doen jullie daar dan moeite voor? Waarom blijven jullie zeggen ‘totdat je ‘het pakt’? .. Omdat als we het niet ‘kunnen pakken’ vanwege onze positie… hoe kan het dan dat jullie ons dat vragen?

Wij vinden dit niet wat je zei ‘ruw’.. ? We vinden het volmaakt begrijpelijk dat je zo’n passende vraag stelt.

Zoals je beseft… onze doelstelling bij deze communicatie door jou heen… die veel anderen ook bereikt… is om je voor te leggen…. …. (Hij zei ‘propose’… wat ook betekent een meisje ten huwelijk vragen….winny)

Sorry! … Ik speelde even met de gedachte ‘maar ik ben al besproken’… en dat brak even de gedachtereeks… sorry.. ik kon het niet helpen…. WEES SERIEUS BLOSSOM!!! Waar zijn we gebleven?

We genieten van elk moment van ons gesprek… jij werd niet uitgekozen om je serieusheid! Ons doel is om je het perspectief voor te leggen van de NIEUWE WERELD. Jij weet dit al in je meest innerlijke gedachten. We zijn die gedachten louter aan het WEKKEN zodat jij ze verder brengt in jullie werkelijkheid…

En die is dus een illusie… juist?

Jullie werkelijkheid in deze tijd is een illusie omdat jullie een wereld hebben opgeroepen/getoverd die zo is.

Dus zeg je dat de Nieuwe Vibratie waar we naar toe gaan niet het zelfde zal zijn? Die zal niet een illusie zijn, maar die zal WERKELIJK zijn?

JA, zeer zeker zo. In de zin dat er geen illusie kan zijn op de hoogtes van deze Nieuwe plek. Want het is van een Licht dat slechts kan schijnen zoals het is… als Licht. En jullie zijn allemaal Licht. En daarom is dat WERKELIJK.

Maar zullen wij als mens verschijnen?

Zolang als jullie de noodzaak daartoe voelen.

Ah, dank je. Dat helpt nogal!! Het is zo… dat klinkt heel erg als van een ziel die haar aardse lichaam achterlaat (wat wij ’dood’ noemen), en die haar menselijke verschijning vasthoudt totdat ze begrijpt dat ze dat niet langer nodig heeft.

En jou punt is?

Is waar we naar toe gaan als we sterven, is dat een zelfde soort ervaring van wat we de Nieuwe Wereld gaan noemen?

Ja… en Nee.

Opnieuw helpt dat zeer!

Zie je… als ieder van jullie een leven beleeft op je aardse niveau… jullie zitten allemaal op dezelfde planeet… in bepaalde mate… dezelfde vibratie… en toch zou je niet zeggen dat de ervaring die ieder van jullie heeft… heel anders is dan van ieder ander? Jullie zijn individuen. Dat is jullie Goddelijkheid. Daarom ervaren jullie hetzelfde.. dezelfde wereld maar vanuit het perspectief van JULLIE zelf. En zo zal het zijn dat op deze NIEUWE plek.. in zijn GLORIE, jullie de uitdrukking zullen zijn van JULLIE WARE LICHT. En toch… hoe jullie verkiezen om deze uitdrukking te zijn… zal aan ieder individu zijn. Dus als het zo is dat het iemands keuze is om in de menselijke vorm te blijven tot aan de tijd dat iemand wat anders kiest, dan zal het zo zijn voor dat individu. In dezelfde adem willen we zeggen dat als iemand kiest om alleen in de vorm van hun Licht te wonen, dan kan dat ook zo zijn.

Alleen even ter verduidelijking… Deze Nieuwe Wereld is niet dezelfde plaats waar een ziel naar toe gaan nadat hij het Aarde plan verlaat?

Dat is correct. Maar die zaak moet voor een volgende keer blijven liggen. Want we voelen nu dat we onze quota van jouw energie gebruikt hebben.

Dat is goed. Ik heb in ieder geval waanzinnig mijn breakfast/ontbijt nodig!

We kunnen alleen maar proberen dat gevoel van honger te begrijpen die door menselijke wezens wordt ervaren. We hoeven geen fast te breaken omdat we onderhoud nodig hebben op de manier zoals nodig is om jullie stoffelijkheid te onderhouden… want die hebben wij niet.

Aan iedereen die zich voegt bij deze nieuwe manier van het jezelf begrijpen en het geheel begrijpen, zeggen wij een innig vaarwel tot aan ons volgende gesprek.

En VANUIT allen die zich voegen bij deze nieuwe manier van begrijpen… zenden wij onze Liefde en dank naar jullie voor jullie hoffelijkheid bij deze hele affaire! Gouden Stralen worden terug naar jullie gestraald! (beaming right back at ya!)


Website: Blossom Goodchild


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.