Home > Nederlands > Blossom Goodchild - March 14, 2010

March 14, 2010

Het zit in mijn gedachten om me vanmorgen met jullie te verbinden. Vraag me af of het ook voor HET AL geschikt is?

We zijn in de positie om die wensen in te willigen. We begrijpen dat alhoewel het misschien soms onzorgvuldig van ons is om niet altijd verder te gaan met dat waarover we de laatste keer spraken… het dient niet altijd onze bedoeling om door te gaan waar we afbraken.

O dear! Omdat ik weet dat sommige mensen echt geïnteresseerd zijn om te horen wat je verder zou gaan vertellen bij die laatste channeling.

En toch antwoorden we dat in ons weten “timing” alles is.

En toch hebben jullie geen tijd.

Dit is juist en toch betekent dat niet dat we niet in staat zijn om ‘op dit moment’ de gevoeligheid te peilen van de globale totale energie.

Dus zeg je nu dat sommigen klaar zijn om dit te horen en anderen niet?

Dat is zo. Het is een zaak van samenvoegen van wat verenigbaar is voor het grotere goed. Het past niet bij jouw wensen om informatie te geven wat slechts van een niveau is dat alleen door enkelen kan worden begrepen.

Best interessant dat je dat zegt… Ik ben me bewust van diegenen die ZO ontwikkeld zijn in hun kennis over deze planeet en anderen. Ze schrijven me op een compleet ander niveau van begrip… wat in alle Waarheid… echt niet mijn ding is! Ik ben niet werkelijk geïnteresseerd in die diep betrokken, zeg maar wetenschappelijke laag. Ik begrijp die niet… Het resoneert helemaal niet in me.. en toch accepteer ik volledig dat voor hen die in dat veld ZIJN, hoe opwindend dat voor hen moet zijn. Betekent dit, vraag ik me af.. dat degenen die in andere wereldse zaken zitten op een complexere manier, zich meer bewust zijn en wakkerder zijn, zeg maar… dan IK? Daar heb ik helemaal geen probleem mee, we zijn allemaal anders, maar er zijn sommige zaken waar ik gewoon geen idee van heb… en opnieuw.. het amuseert me dat jullie mij gekozen hebben als jullie boodschapper…

We informeren ‘jou’ precies wat dit aangaat. (?) Als we moesten communiceren met diegenen die geïntrigeerd zijn bij zulke ingewikkeldheden van interplanetaire, elektromagnetische raakvlakken van het binaire consortium…

Ik lach!!! Ik snap wat je bedoelt!

We dachten al dat je dat deed. Zie je? Het gaat niet om intelligentie, het gaat niet om geen intelligentie… het gaat alleen maar om Liefde… En Liefde is niet gecompliceerd, lieve. Liefde is gewoon zo. Terwijl het zichzelf doorzendt aan iedere ziel op elk ogenblik afhankelijk van het begrip over Liefde van de ziel die de informatie ontvangt. En daarom, wat wij verkozen aan jou door te zenden, doen we met een bevattelijke herkenning om door zielen te worden ontvangen.

En weet je… afhankelijk van op welk energieniveau (stemming) ik zit, kunnen zelfs de eenvoudigste boodschappen begrepen worden maar toch niet altijd aanvaard worden? Het verbijstert me hoe ik soms zo onbewust kan zijn, gewoon door de ruimte waarin ik ben. Het ‘geworstel’ om in het juiste denkkader te blijven, daar kan ik soms niet bij en dan bezwijk ik voor de niet zo bloesemende mij! En toch werkelijk… wetend wat ik al weet… Moet ik niet beter weten?

Beter weten hoeft niet te betekenen dat de daad erop volgt.

Toch als wij onze nieuwe wereld moeten scheppen voor onszelf, door gedachte, dan moeten we werkelijk waakzaam zijn voor onze gedachten. En als we niet in een super – duper gelukkige ruimte zitten… als we een beetje depressief zijn… scheppen we dan niet een nieuwe wereld die een beetje gaat lijken op deze, als we doorgaan om die denkkaders “niet te overstijgen” als ze zich voordoen?

Maak je je daar zorgen om?

In ben geïntrigeerd, dat is alles. Soms voel ik dat we een enorme stap maken op deze planeet.. op dat verlichte pad waarvan ons wordt verteld dat we het daarop zo goed doen… en andere keren lijkt het zo’n droom te zijn… dit nieuwe bestaan waar we verondersteld worden naar toe te gaan, en er lijkt werkelijk helemaal niets te veranderen… Inclusief mijzelf!!!

En toch weet je wel beter, niet?

Alleen als ik in een goeie stemming ben.

En waarom faalt of verandert dat weten dan, als je daar niet in bent?

Door mijn denkkader.

Precies.

Wie zit nou achter wie zijn staart aan?

Jij schijnt achter die van jou aan te jagen. Of zo lijkt het voor jou… voor velen. Alsmaar ronddraaien en feitelijk niet verder doorgaan. Wat zou er voor nodig moeten zijn om de Waarheid te aanvaarden van wat er feitelijk wordt bewerkstelligd?

Iets meer tastbaars denk ik. Iets waardoor we zeggen: “WOW!! JIPPIE!!! HARDOP!!! .. en het dan nog harder herhalen terwijl je niet meer op de grond kunt blijven staan, en dan weer nog harder en harder…

Mmm.. ik ga dit niet doorstrepen… maar ik laat dit nu even los… Mijn denkkader is duidelijk niet juist voor jullie verhandeling… Nou tenminste in mijn ogen dan. Sorry hiervoor en misschien gaan we daar later nog meer door.

Weet je… we konden nu ook doorgaan…

Als dat zo is… dan blijf ik er buiten… als jullie hier mee verder willen gaan, dan doe dat. Ik houd mijn mond!

Het is gewoon onvermijdelijk voor mensen op het aardeplan om zich soms niet aanvaard te voelen. Om het ergens anders willen leven te voelen. Om een contributie te wensen van iemand/iets anders om dingen te veranderen van de wijze zoals ze schijnen te zijn. Wij begrijpen dit. We kunnen alleen maar op dit punt met jullie zijn op een wijze die toegestaan is… En dat kunnen jullie niet vatten. Het concept van onze feitelijke verschijning aan jullie hemelen is voor sommigen snel aan het verflauwen en is toch voor anderen steeds dichterbij aan het komen. Wanhoop niet lieve vrienden. Zie de mogelijkheden van een toekomst onder ogen die alleen van Licht is. Houd de kennis vast van de Waarheid van die mogelijkheid. Geloof in het diepst van je Wezen dat wat de wens van jullie ziel is zich als Waarheid openbaart. JULLIE ZIJN NIET VAN DE AARDE. JULLIE ZIJN VAN LIEFDE. Jullie zijn bezoekers van een buitengewone bewoning die jullie de jou laat worden zoals die oorspronkelijk was.

Sorry… ik wil even onderbreken alhoewel ik zei dat ik mijn mond zou houden… Zijn jullie ooit hier beneden geweest? Hebben jullie een aards bestaan beleefd?

Nee, dat hebben we niet. Maar dat wil niet zeggen dat we onwetend zijn van deze format/formule/opzet. We wenden niet voor dat we alles weten dat nodig is om iemand in een leven te beschouwen… en toch kennen we een manier om te assisteren. We kennen energieën die ALLES optillen uit zijn huidige opzet en die kunnen transformeren wat onverenigbaar is met de Waarheid van het zelf in dat wat de correcte formule is.

Omdat ik respect voor jullie heb, laat ik het er nu echt even bij zitten. Ik zal het later opnieuw proberen als het juister voelt. Veel dank aan jullie. Ik voel me niet lekker en mijn stemming is niet geëigend voor communicatie met jullie.

We aanvaarden dit besluit.

LATER:

Opnieuw hallo… Ik zit nu in een veel beter denkader. Ik bid je, zullen we doorgaan.

Dat is altijd een genoegen.

En ik denk dat jullie weten dat mijn dag werd verhelderd doordat ik hoorde dat jullie woorden nu ook in het Chinees worden vertaald!! Ik neem aan dat jullie daar misschien ook een hand in hebben gehad?

Veel is beschikt en toch willen we herhalen dat er in jullie wereld.. de vrijheid van keuze is. Misschien zou je verbaasd staan over hoeveel er, juist hierdoor, kan veranderd worden in het plan. Gelegenheden worden gepresenteerd… een ziel kan de gelegenheid herkennen als deel van het proces van het levensplan en van de ontwikkeling van haar reis rond die tijd… In de meeste scenario’s wordt de gelegenheid aangegrepen en er wordt mee gewerkt en alles gaat overeenkomstig met dat wat besproken werd vóór dat men het aardse bestaan binnenging. Maar… dit is niet altijd het geval. Het kan die teleurstelling zijn… als voorbeeld… heeft een ziel zichzelf toegestaan om van het bedoelde pad af te wijken… en toen er daarom voorgesteld werd wat een ziel te wachten staat wat haar zou worden gegeven, (een ziel kan kiezen een suggestie te mijden… misschien door de behoefte om aan haar verdriet toe te geven…) dan is dat in die tijd groter dan de behoefte om haar bestemming te vervullen.

Mmm! Dat moet dan een behoorlijk diep verdriet zijn. Ik zou dan denken dat de ziel zich moest schikken met een specifieke suggestie als zij wist dat het dàt was waarom ze kwam om te doen… anders zou zij zich echt gefrustreerd en verloren voelen.

En toch is ze al in die situatie, het kan zijn dat ze niet in staat is om die weer aan te bieden in die specifieke tijd. Zie je, er is veel betrokken bij de kleinste plannetjes van de plannen in plannen in plannen!

Daar kunnen we beter niet verder in. Dat zou mijn kop eraf blazen!! Dus zou dan iemand anders die bedoelde taak op zich nemen in plaats daarvan?

Dat hangt ervan af. Het kan zijn dat de taak wordt geprolongeerd, even vast gehouden zoals je zou zeggen, totdat die zelfde ziel uit zijn eigen toegeeflijkheid stapt en besluit om de gelegenheid nog aan te pakken als het op een andere tijd wordt aangeboden. Denk er ook aan dat er geen tijd is, dus als die ziel de noodzaak voelt om aan een andere zaak deel te nemen en te leren en er door te groeien, dan zo zij het. Vrijheid van keuze.

Maar verknoeit dat dan niet het hele systeem?

We glimlachen bij je commentaar. Want als je de volle breedte wist van wat dat zo genaamde ‘systeem’ inhield, dan zou er geen eind komen aan het ‘verknoeien’. En toch zeggen we je dat het systeem onfeilbaar is.

En nu wil je dat ik vraag “wie regelt dat systeem?”

Doe het.

Een uitleg zou duidelijk nuttig zijn op dit punt.

Dan geven we die gaarne. Een systeem werd op zijn plaats gebracht in de tijd van de creatie van de menselijke vorm. Het systeem is enorm complex en toch is het steeds veranderend. Dat is het systeem van het systeem. Dat het een formule op ieder moment kan veranderen afhankelijk van de correlatie met wat er gebeurt OP dat gegeven moment. Dus in dat opzicht kan het systeem feitelijk niet “verknoeid worden”, omdat het zichzelf weer aanpast terwijl het doorgaat. Je leert over co-creëren nietwaar? Jullie accepteren en begrijpen dat JIJ het bent, ieder van JULLIE die het volgende moment creëert in jullie leven. Het systeem werkt hier mee. Het geeft zichzelf de volgende beweging aan om met jullie volgende beweging te werken. Het is altijd adaptable, aanpassend. Daarom zie je… in ZIJN ogen, zo gezegd, is er geen goed of fout… het is alleen een “is”.

Dus dan, wat is het systeem feitelijk? Hoe wil je dit uitleggen? Wat is zijn rol?

Om het geheel tot nut te zijn. Als je wilt, zeggen we dat het ieder partikeltje van het leven en diens zetten noteert.(records)

Wat een systeem!!! Tot welk doel? Om welke reden?

Om dezelfde reden waarom jullie allemaal overeen stemden om je akasha records (Akasha optekeningen) te hebben. Alles is voor kritisch onderzoek. (under scrutiny)

Wat! Waarom?

Omdat ALLES deel is van een evoluerend proces. Jullie hebben een gezegde in jullie wereld… “Je leeft en leert”,.. en dit is precies wat dit systeem vastlegt…En er van leert.

Wat? … dus maken we dezelfde fouten niet meer opnieuw?

Dat is niet aan het systeem… dat is natuurlijk aan het menselijke ras van die tijd.

Dus gaat ons menselijke ras verder? Blijven we, omdat we weten wat mensen eens zullen zijn als we eenmaal zijn geascendeerd?

We zeggen je dat jullie ras doorgaat met evolueren zoals het dit altijd heeft gedaan en daar mee doorgaat. Het zal zijn dat jullie een ander ‘type’ mens zijn, maar als je terugkijkt zou je dan niet zeggen dat het menselijk ras zoals het vandaag verschijnt.. niet lijkt op dat wat hetzelfde genoemd werd in de dagen van mannen en vrouwen die in grotten leefden? Het is hetzelfde. In de nieuwe wereld, zal het nieuwe ras dat er deel van zal zijn, terugkijken naar de mens zoals die vandaag is en diens gedrag bekijken zoals jullie in jullie tijd terugkijken naar het gedrag van de grottenmensen.(cavemen)

Is het woord dat je zoekt ‘barbaars’?

Dit is jouw woord, niet het onze.

Toch, verdrietig genoeg zou ik zeggen dat ze misschien waarschijnlijk nog in bepaalde gebieden van onze planeet leven.

We voelen je verdriet en we pikten ook de vibratie schaamte op.

Ja, omdat toen ik schreef… ja dat is precies wat ik voelde… om een vreemde reden.

Omdat jij en velen nu het collectieve bewustzijn ingaan, ook al zul je individu blijven. Jullie begrijpen de grotere goedheid van het Goddelijke Plan en terwijl je meer en meer groeit in dat plan, begin je de kennis te begrijpen/omvatten dat je allemaal EEN bent. Het is heel moeilijk woorden te lezen, ze te aanvaarden en ze te erkennen… om ze dan eigenlijk VAN jou te laten zijn. Velen op jullie planeet accepteren nu de EENheid die jullie zijn, maar om dit volledig TE ZIJN en TE VOELEN dat is echt een heel andere zaak, alles bij elkaar genomen.

‘Snappen’ jullie het volledig? Leven jullie in deze Eenheid… altijd?

Ja, dat doen we. Want WIJ zijn een.

Hoe heerlijk moet dat zijn. In zoveel opzichten moeten wij zo erg kansarm zijn (ze schrijft: disadvantaged) en zo ver achter zitten in het systeem dat we scheppen.

Disadvantaged? Kansarm? … Nee, want hoe zou dat kunnen als jullie essentie LIEFDE is. Op een dag, lieve vrienden van de Aarde, zullen jullie zelf ervaren dat wat wij uit jullie Wezens en uit je planeet zien stralen. Er is heel veel meer hoop aan de horizon dan jullie heden kunnen bevatten. Wij zijn vereerd om deel te zijn van die verandering die plaats vindt op jullie geliefde Moeder Aarde. Haar binnenste kern rijst omhoog naar de Nieuwe Dageraad waarover is gesproken. Wees vol van de diepste Liefde voor HAAR. Troost je te weten dat haar opstijgen uit de duistere krachten die haar hart hebben gevangen gezet, er EEN zal zijn die DOORGAAT naar haar nieuwe positie.

En ik erken hier een cryptische verklaring. Kleine subtitels die jullie geven. Ik moet alleen maar zeggen, en ik weet niet waarom, dat ik me realiseer dat het voor ons zo is om NIET alles te weten wat voor ons ligt. Wij, als we in onze Waarheid zijn, moeten eenvoudig ontwaken op iedere nieuwe dag en ZIJN wie we zijn. We kunnen Vreugde onder ogen zien; we kunnen pijn onder ogen zien. Toch, wat het ook zal zijn, zolang als we in onszelf Vertrouwen en wat we leren betreffende het allerbeste te ZIJN dat we in iedere situatie kunnen zijn, dan voel ik dat we Werkelijk onszelf zullen vinden… weten hoe we met ALLE ervaringen moeten omgaan die op ons af komen.. terwijl we die betere wereld voor onszelf en voor wie na ons komt creëren. Hier eindigt mijn preek!!!! Dank je wel Guys and Gals!!! (Jongens en Meisjes!!!) Ik weet dat het nu klaar is.

En onze dank aan degenen van jullie die wat wij willen presenteren achten om het feit te accentueren dat Liefde alles is waar je in moet ZIJN. BIJ alles wat je doet. BIJ alles dat je denkt. BIJ alles dat jullie voelen, IN alles dat jullie zijn.

We doen ons best. Onze zegeningen aan jullie… zoals ik weet dat die van jullie bij ons zijn. Tot aan de volgende keer.


Website: Blossom Goodchild


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.