Home > Nederlands > Blossom Goodchild - September 23, 2009

September 23, 2009

Blossom: Hallo daar. Ga maar direct door met dat wat je voelt is geschikt om ons mee te verlichten.

Federatie van het Licht: Liefste zielen van de aarde. Wij vloeien over van Liefde voor jullie en voor jullie service aan de verbetering van jullie planeet en aan diegenen die daarop en daarin leven. Mogen wij voor een korte tijd jullie herinneringen opfrissen? Want het is nog niet zo lang geleden dat binnenin de grote diepten van jullie wezens, velen van jullie, ja, tot in de miljoenen, een groot schip in jullie luchten verwachtten te zien.

Blossom: Het is moeilijk voor te stellen dat de eerste verjaardag er al aankomt.

Federatie van het Licht: En toch liefsten, zouden jullie niet willen zeggen, dat als je een reisje over de herinneringsstraat zou maken ... jullie eigen privé individuele werelden sterk veranderd zijn binnen deze tijdsspanne op aarde? Hebben jullie je niet omringd met veel expressie van de zielswaarden? Heeft niet ieder individu binnenin zichzelf de Waarheden beoordeeld die solide gebleven zijn en de gedachten die eens Waarheden waren maar die nu ongeldig geworden zijn?

Zien jullie daarom niet hoeveel jullie gegroeid en geexpandeerd zijn binnen jullie EIGEN WAARHEID? Vanwege buitensporig veel informatie heeft een ieder op zichzelf moeten vertrouwen om het kaf van het koren te scheiden. En zien jullie het nu? De meest valide van alle Waarheden is dat jullie allemaal de Waarheid zijn gaan accepteren die nu goed zit met het zelf en zich niet langer zorgen maakt over dat wat niet gemakkelijk in jullie hart plaats blijft.

Mogen we zeggen met … zoals jullie het zouden zeggen … de tong in de wang ( = letterlijke vertaling en betekent dat deze zin ironisch bedoeld is – red.) ... We hebben goed les gegeven. Want is dit niet dat wat we verlangd hebben om bij te brengen? Iemand kan heen en weer geslingerd worden door de wind en de stormen die jullie pad kruisen, terwijl jullie verder het Light inlopen ... echter als jullie vaste positie is gevestigd en jullie WETEN dat JULLIE WAARHEID jullie thuis zal brengen, dan is de kracht die geaccumuleerd is van de Hogere aspecten van jullie zelf in staat die grond vast te houden en jullie veilig voorwaarts te leiden.

Blossom: Ik dacht eerder … aan mij worden dingen die met elkaar conflicteren gezonden … en nog altijd wordt informatie gezonden die zegt dat JULLIE niet van het Licht zijn en dat ik misleid ben en daardoor velen misleid. Het goede is ... het afgelopen jaar, ben ik met zoveel uitdagingen geconfronteerd, welke mij toegestaan hebben mijn Waarheid solide te maken en heb geen twijgels of wat dan ook dat JULLIE in mijn ogen de goeden zijn, ongeacht hoeveel anderen het tegendeel willen proberen mededelen. Het kwam tot me dat met al deze verschillende “channelers” die via “het net”voor ons beschikbaar zijn ... en velen zeggen dat anderen misleid zijn en “de duisteren”ons gebruiken enz. enz enz ... Het begint een beetje als een religie te worden! Hemel verbied! Wat ik waardeer van jullie jongens, is dat jullie niet iets zeggen tegen niemand. Jullie stimuleren zielen alleen maar om te gaan voor dat wat voelt confortabel voor ze. Het is niet gemakkelijk om dit in woorden te zeggen maar we zouden zeker allemaal voorbij de “mijn gids is beter dan jouw gids”mentaliteit moeten kunnen gaan.

Federatie van het Licht: En wij zouden het van ganze harte met je eens willen zijn. Dit is datgene wat we proberen te voorkomen. Opdat jullie wereld zichzelf verheft naar een nieuwer zuiverder ideaal, alle gedachten van misleiding van iemand anders z’n wereld kunnen er niet binnengaan. Totdat een ieder een ander kan behandelen, zoals door de tijd heen is gezegd ... als hun broeder ... inderdaad behandeld te worden, zoals zijzelf behandeld wensen te worden ... zal de mensheid niet in de Hogere plaats geaccepteerd worden ... omdat het daar geen plaats heeft ... als het door blijft gaan met kleineren en veroordelen.

Wij hebben vele manieren van begrip van de WARE betekenis van LIEFDE aangeboden. LIEFDE VOOR ALLEN. Toch kunnen wij jullie niet zo MAKEN ... omdat dit bij een ieder komt van diep van binnen. Een ieder is HIERVAN, en toch maakt dit niet afzonderlijk de behoeften noodzakelijk van diegenen die het niet gevonden hebben ... alhoewel zij HIERVAN zijn. We zouden ook willen noemen dat het voor niemand is om te PROBEREN HET te ZIJN. Omdat iemand het gewoon moet ZIJN, zonder dat er inspanning bij betrokken is. Dit is waarnaar jullie toewerken.

Blossom: Dus zou je dan niet willen zeggen dat als we ernaar toewerken, dat we het dan moeten “proberen”? Soms word ik geconfronteerd met omstandigheden, waar ik doorheen moet werken, alvorens ik Gouden Stralen aan ze kan sturen. Ik werk in de richting van HET ZIJN ... maar op het moment moet ik het PROBEREN ... als je begrijpt wat ik bedoel. Voor ons om te ZIJN in de Nieuwe Wereld, moeten we allemaal die plaats van LIEFDE ZIJN hebben bereikt? Als dat zo is ... Mmm!! ... Met alle respect ... het zou een beetje leeg kunnen zijn!

Federatie van het Licht: Je houdt geen rekening met het feit dat er nog steeds tijd is voordat dit voltooiing bereikt. Er is altijd TIJD ... maar niet op de manier dat jullie die kennen. Denk voor de tweede keer aan deze tijd, zoals jullie die begrijpen ... aan de snelheid waarmee alle dingen worden gerealiseerd. Jullie kunnen gewoon niet voorbestemmen dat wat niet kan worden voorbestemd. ... jullie bestemming!

Blossom: Maar als het bestemming is ????????

(De link brak toen en ik kwam deze avond 24 september weer terug, om te zien of we het vanaf hier op kunnen pakken, daar waar we gisteravond gebleven waren. Ik heb niets anders terug gelezen dan deze laatste paragraaf.)

Blossom: We spraken over bestemming en dat wat niet kan worden voorbestemd? Zou je voor uitwerking willen zorgen alsjeblieft?

Federatie van het Licht: Het zou van veel vreugde zijn om door te gaan. Maar we accepteren dat jouw energieën vanavond verschillend zijn van die van jouw vorige avond.

Blossom: Yep. Ik was ok … totdat ik hier kwam en in mijn email vier werkelijk beledigende berichten vond. Je weet … ik ben momenteel in menselijke vorm en ze waren zo aanvallend, dat ze me onverwacht raakten en ik vind dat ze werkelijk mijn stemming beinvloed hebben. Echt ik zit en zend Gouden Stralen ... Ik voel dat je dat weet ... maar op hetzelfde moment, baal ik meer dat ik nu hierdoor in een rare stemming ben, omdat ik werkelijk een channeling wilde realiseren en nu, ik weet niet of ik in de juiste ruimte ben om je te ontvangen.

Federatie van het Licht: En wij zouden willen zeggen … laat ons het omdraaien. Zoals met alle dingen die ogenschijnlijk zijn ontworpen om overstuur te maken en iemand anders gaven te bagatelliseren ... draai het om. Denk alleen aan de kans die deze ziel je heeft geboden. Denk alleen aan de behoefte die deze ziel heeft om wat jij noemt jouw “Gouden Stralen”te ontvangen. Vraag jezelf ook ... als er een keuze was ... wie zou je liever willen zijn? Dit is een Gouden kans voor ons om uit te leggen wat we je aanmoedigen om te begrijpen. Deze scenarios zijn de gehele essentie van het jullie toestaan om jullie Ware zelf te worden. Het zijn geen testen, zoals sommigen van jullie ze beschouwen te zijn. Het zijn kansen. Kansen om LIEFDE in haar zuiverheid uit te drukken. Kansen om jezelf en anderen de weg vooruit in het LICHT te laten zien. Maar als je kiest om op enige andere manier dan Liefde te reageren, dan is het niet meer dan een “gerichte” gebeurtenis om aan je te onthullen waar je “standaarden” van je kennis binnenin je zitten. Want inderdaad liefste, er is veel dat we kunnen leren aan velen. Toch is het het in praktijk brengen van deze leringen dat wat de ziel toestaat opnieuw in z’n Ware vorm te groeien.

En dit zou ons netjes voeren tot waar we gisteravond plotseling “verbroken” werden.

Jullie zien geliefde zielen … de vibratie die jullie Wezens omringt is zodanig dat het toestaat dat een zeker niveau van begrip wordt geopenbaard. Als deze vibratie wordt verhoogd door de verlichting van jullie weten, werpt het Light op de volgende fase van begrip enzovoort enzovoort. Daarom hoe meer jullie “praktiseren” niet “proberen” hoe sneller de verheffing van jullie zelf en het Geheel zal gebeuren. Het is bestemming. Maar ... we kunnen niets voorbestemmen! Omdat … als we het zo zouden zeggen ... jullie lot is aan jullie. Zoals we vele malen eerder hebben gezegd ... op vele verschillende manieren ... Jullie besturen het schip ... Jullie brengen je koers in kaart ... Jullie GAAN waarheen jullie KIEZEN te GAAN ... Elke individueel brengt z’n eigen reis in kaart.

Velen van jullie schijnen de vooronderstelling te hebben, dat wat plaatsvindt voor iemand plaats zal vinden voor iedereen. En dit, dierbaren is waardoor al deze verwarring ontstaat. Dit is waardoor conflicten hun spel starten van wie is beter dan wie. Dit dierbaren is, wanneer onbegrepen inderdaad hoe oorlogen beginnen!!!!!! Dit is waarom wij jullie smeken om simpel te volgen wat voor jullie goed voelt! Als jullie hart WAARLIJK to jullie spreekt en jullie vertelt dat “zo en zo” is WAAR ... voor JULLIE ... dan ga daarvoor. En dit gedeelte ... vinden jullie veroorzaakt behoorlijk veel controverse ... maar we zeggen jullie ... realiseren jullie je niet dat deze uitgebreide cosmos ... dit extreme planetaire systeem ... dit universum dat ligt binnenin het hart van vele andere universums ... Is het nooit bij jullie opgekomen dat inderdaad elk scenario uitgevoerd kan worden? Jullie spreken tegenwoordig in jullie wereld over de wet van de aantrekkingskracht en het naar jullie toebrengen van datgene dat jullie creëren door gedachte. Daarom, voegt dit niet iets toe aan het overduidelijke feit dat ... als ieder van jullie een WAARHEID vindt die bij je behoort ... dat daar inderdaad vele vele mogelijkheden zullen zijn voor al deze WAARHEDEN om uitgevoerd te worden. Daarom … zouden we willen zeggen dat niet één onjuist is ... het zal afhangen van de erop geconcenteerde energie ten behoeve van het tot stand brengen van een bepaalde omstandigheid.

Blossom: Ok … ik ga hier voor goud … dus … zeg je dat voor diegenen die “denken”dat ze ondergronds of in jullie schepen gaan ... zij zullen. Voor diegenen die denken dat een grote planeet ons pad nadert en misschien zal botsen met de aarde ... het zal. Voor diegenen die geloven dat ze door zullen gaan met het vinden van Ware Zuivere Liefde en dat ze gewoon de aarde en zichzelf zullen transformeren met elke voorbijgaande dag in een paradijs ... zij zullen. Je krijgt mijn drijfkracht over wat ik vraag, ik ben er zeker van.

Federatie van het Licht: Ja, wij begrijpen dat wat je zegt en wij zouden willen zeggen dat het zal afhangen van de energie die opgebouwd is met betrekking tot enig specifiek “spel”. Als een enorm aantal zielen bijvoorbeeld geloven dat Armageddon zal plaatsvinden dan zal dat ... voor deze zielen.

Blossom: En wat als de buren die dat niet geloven, maar WETEN dat ze om dinsdag om 6.30 uur bij de dansles moeten zijn? Ik probeer hier niet grappig te zijn ... het is alleen, zoals je weet, velen hebben geen idee van al dit soort dingen ... dus wat gebeurt er met hen wanneer de dansleraar z’n tas voor een universum rondtrip van een paar miljoen jaar. Het is heel moeilijk voor mij om te begrijpen hoe dit alles zzou uitwerken.

Federatie van het Licht: Het betreft massa bewustzijn

Blossom: En voor een groot deel “ingewikkelde timing” zou ik zeggen. Weet je, ik heb ook gehoord dat de Maya’s voorspellen dat onze wereld 30 uur volledige duisternis doorgaat en dan wanneer het ochtendgloren aanbreekt ... hey en ineens ... de nieuwe Wereld. Dus ... Als dat gebeurt ... wat gebeurt er met de theorieën van diegenen die verwachten door het 11:11 portaal te gaan? Je kan zien is het niet ... waarom wij hier beneden meer dan een beetje in verwarring kunnen raken?

Federatie van het Licht: Liefste dame … Weet je dat je werkelijk met ons op een ander niveau van jezelf bent geweest en alles WIST en begreep. Dat alles zal gebeuren in deze volgende jaren?

Blossom: Nee … Ik heb problemen met het herinneren waarvoor ik in een andere ruimte ging! Waarlijk wat is de reden om mij dat te laten doen als ik er geen herinnering aan heb?

Federatie van het Licht: Omdat het voor jou nodig was deze dingen te bevatten op een niveau van jezelf dat de toekomst zou kunnen accepteren. Dit betekent niet dat je alles wat aan je was getoond zou kunnen accepteren in je aardse belichaming met al haar disfunctionerende geest spellen.

Blossom: Eerst dacht ik alleen … rustig aan ... maar ik moet gaan glimlachen omdat ik precies weet wat je bedoelt.

Federatie van het Licht: Gedurende deze conversatie die wij deze avond met jullie delen hebben we ÉÉN ding dat we nastreven met de uitleg gedurende alles wat we je hebben gegeven. Onze Missie ... onze reden om naar je door te komen en met je te spreken, is om je te helpen “HET TE KRIJGEN”. Omdat hoe meer van jullie dat doen ... als we doorgaan met het uitspreken naar jou ... hoe meer van jullie zullen de “bestemming” teweeg brengen die jullie verlangen dat die hier beneden tot stand komt.

Deze aarde van jullie transformeren in haar schoonheid.

Mooie zielen in LIEFDE te ZIJN.

Jullie wilden deze mogelijkheid om deze veranderingen te maken hebben. Dus deze kans was jullie gegeven. En nu dat jullie op deze mensen wereld zijn, hebben jullie jezelf toegestaan gebombardeerd te worden met uitingen van twijfels en angsten van anderen. Jullie hebben diegenen die het nodig hebben om te controleren, toegestaan om hun verlangens te vervullen. En nu, kom jullie hier om jezelf te bevrijden. Dit is waarom wij aan jullie vragen om WAKKER TE WORDEN en te HERINNEREN wie jullie zijn. Herwin jullie WARE reden en sta een bewuste poging toe om tot stand te brengen dat wat jullie WETEN jullie bestemming is. Dat wat jullie kwamen doen. Laat alle angsten of wat jullie zouden kunnen denken losen LUISTER naar jullie aloude zelf. Omdat dat deel van jullie de kennis bevat die jullie zoeken. We worstelen om je woorden te geven voor dat waarvan we weten dat je het kan voelen Blossom.

Blossom: Het is een gevoel van … geen aandrag ... maar alsof ... je alleen wil dat wij het BEGRIJPEN. We doen ons best. Zo velen van ons, en als de time verder gaat zullen er zo veel meer zijn. We hebben een connectie ... wij allemaal ... ongeacht wat aan ons gepresenteerd kan worden om te overpeinzen. En die connectie is standvastig. Ze is verbonden door LIEFDE en we weten allemaal dat ze niet kan worden verbroken. Grappig. Alhoewel we vanavond rond en over huizen zijn gegaan, ben ik gestopt met manisch typen omdat je de woorden er niet snel genoeg uit kon krijgen ... wat er tot nu toe uitziet als een gelijkmatige beweging van mijn vingers. Alsof ze dansen. Het ritme van het leven. Ik ervaar een Weten van niets Weten ... anders dan ... Alles is precies goed aan het gaan. Als we laten gaan en laten stromen ... wat een verschil in onszelf ... en ik veronderstel dat als we meer en meer VERTROUWEN, dat door die stroom te VERTROUWEN, het ons zal leiden naar de bijzondere plaats waar we hiervoor naartoe kwamen om er te komen, dan zouden we allemaal kunnen starten met van het proces veel meer te genieten in plaats van onszelf zorgen te maken over de “wat als-en” die mogelijk nooit gebeuren.

Federatie van het Licht: Mogen we deze sessie eindigen met een opmerking over Licht hartigheid. Laat het worden verwelkomd in de harten van allen die deze woorden lezen ... dat wij, net als jullie hetzelfde doel in gedachten hebben. En hoe meer energie we binnen dat doel kunnen verzamelen ... zal het toestaan te ZIJN.

Blossom: En dat doel zou zijn?

Federatie van het Licht: ONGECONDITIONEERDE LIEFDE. IN ALLES ... VOOR ALLES ... ALS ALLES. De reis naar deze plaats kan alleen via jullie harten bewandeld worden. WEET VAN HET LIED DAT JULLIE STEEDS DICHTERBIJ LEIDT. WEET DAT LIEFDE IS ALLES WAT ER IS ALS DE ONWAARHEDEN ZIJN WEGGESTRIPT. WIJ ZIJN LIEFDE ... JULLIE ZIJN LIEFDE ... ER IS NIETS ANDERS.

Blossom: Behalve die onwaarheden die we opgeroepen hebben. Abracadabra ... alles weg!!! Bedankt hiervoor mijn vrienden. Ik zal het nu teruglezen en overdenken. In Liefde en Licht en die schijnende Gouden Stralen.


Website: Blossom Goodchild


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.