Home > > Blossom Goodchild - 23 februari 2020

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 23 februari 2020

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo daar, Prachtige Lichtwezens! Het ziet ernaar uit, dat er hier op Aarde nog altijd veel mensen zijn die het moeilijk hebben. Ik weet wel dat ons ‘Eénheid van Zelf’ ons helpt met alles schoon te maken. Er is zoveel emotionele strijd gaande voor zovelen, afhankelijk van hun specifieke intense situatie en in welk werelddeel zij wonen. Maar toch, namens ons allen … Kunt u ons niet iets van een héle kleine mini-pauze geven? Ik weet dat het niet echt aan ‘jullie’ ligt en dat jullie het niet kunnen veranderen. Daarom vraag ik u of u ons kunt helpen om ‘de schakelaar’ te vinden, waarmee we weer kunnen veranderen in de ‘Gelukkiger Wezens’ van eerder? Met het grootste respect, ik voel al dat u zult gaan zeggen dat we de mantra ‘IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM.’ kunnen gebruiken. Dat doen we, maar het voelt voor mij alsof we ons vasthouden aan een laatste zijden draadje – voordat we over de rand vallen … in plaats van ons te voelen als ons Glorieuze Zelf. Uw advies wordt zeer op prijs gesteld. Dank u.

Federatie van het Licht: Lieve Blossom, lieve ALLEMAAL. Wij zijn ons ten zeerste bewust van de strijd die het Zielzelf nu doormaakt, voor de meesten onder u. Wij kunnen dit Energetisch waarnemen en hoewel u zich nu misschien niet ‘op de top van de wereld’ voelt … zit u daar toch echt wel middenin en doet u precies wat van u wordt verlangd. U … transmuteert/verzwakt … de oude, muffe, ellendige Energieën, niet enkel voor uzelf uiteraard, maar voor alles wat in gedurende eonen PLAATSVINDT/HEEFT PLAATSGEVONDEN op uw Planeet. U kunt zonder veel na te denken zo al tien dingen opnoemen die op grote schaal uw Aarde hebben doen verzinken in het moeras … en dan nog tien en nog tien. Stel u eens voor WAT u allemaal aan het opruimen en aan het weghalen bent.

Ja, het lijkt wellicht alsof het allemaal heel persoonlijk is … DAT IS HET OOK. Want uw personage laat de – niet als dusdanig herkenbare – misstappen los. Door u te tonen wat u moet reinigen om daarna verder te gaan, neemt u meteen ook een heleboel ‘restmateriaal’ mee dat daarmee verbonden is … en dat u opruimt, voor Het Geheel.

Blossom: Dat begrijp ik. Maar, op het moment van het diepste verdriet of de grootste frustratie – of welke emotie dan ook – die men op enig moment … doormaakt … voelt het beslist niet alsof we dit doen voor Het Geheel. Het voelt zo intens.

Federatie van het Licht: Dat bedoelen we dus! De reden waarom het zo intens voelt, is omdat het intens IS. U voelt dat het tot diep in uw Ziel gaat, en dat misschien alleen het gebrul van een leeuw het daar kan wegjagen naar de openheid. Wij gebruiken dit beeld omdat de leeuw bekend staat als de Koning van de jungle. Laat die brul dus krachtig weerklinken. Laat uzelf en alle anderen … WETEN dat u weer herrijst in volle kracht, en dat niets u nog kan tegenhouden.

Herinner u, Blossom … hoe diep de wonden van uw Planeet kunnen gaan. Wonden die nooit geheeld zijn, worden nu voor eens en altijd heelgemaakt.

Want u wéét dat u niet … simpelweg niet … kunt overgaan naar een Hogere Trilling – ALS ÉÉN – totdat dit volbracht is.

Blossom: Ja. Dat begrijp ik, maar ik voel dat door het ervaren van deze ‘fase’ ik mijn Licht en mijn Liefde niet kan uitstralen naar de Planeet, zoals ik zou moeten. Verwacht u niet van ons dat wij boven dit alles uitstijgen en de Lichtbakens zijn die de weg tonen? Niet het geval, mijn vrienden! Echt niet het geval! Ik voel me te zeer vastzitten in mijn ‘verwarde kluwen’ en daardoor straal ik mijn toorts niet uit naar waar dat nodig is. En als ik dat wel deed, zijn mijn batterijen behoorlijk leeg.

Federatie van het Licht: Wij weten van dit dilemma. Maar wij stellen voor, dat u het beschouwt als een tijdelijk probleem. Want dat is het feitelijk ook.

SPREEK DE MANTRA UIT.
BESEF, WELK VERSCHIL DIT TEWEEGBRENGT.
WEET HET. WEET HET. WEET HET.

Ga niet uit van de zwakke ‘hoop’ dat het misschien nog iets Goed brengt. WEET dat zelfs al is het niet altijd ‘van harte’ … de Codering in het uitspreken van deze woorden, toch wel op eigen kracht zijn magie zal brengen.

Met dit verschil dat, hoe LICHTER de Ziel is van degene die ze uitspreekt, des te krachtiger is de werking ervan.

Blossom: Euh, hallo? Heeft u niet gehoord wat ik net heb gezegd?

FVL: Zoals altijd vinden wij uw humor leuk.

Blossom: De schakelaar. Waar is die schakelaar? Soms denk ik dat hij verborgen zit op een plek waar de zon nooit komt! Zoveel mensen, zoals u weet, zijn allang het stadium voorbij waarin we ‘positieve bevestigingen’ moesten leren. Deze ‘middelen’ kennen we al. Maar deze tijden lijken ons Wezen veel, véél dieper in de afgrond te storten en er is zelfs geen zijden draadje te zien. Zelfs wanneer we PROBEREN, wanneer we een POGING ertoe WAGEN … duurt het vaak letterlijk maar een ogenblik en dan BOEM! Terug in de diepste put, over iets héél klein. Dus wordt de mantra herhaald … en daar gaan we weer, steeds opnieuw. Hoe kunnen wij in deze tijden MOED HOUDEN? We weten dat wij hiervoor hierheen zijn gekomen. Ik denk dat dit pas het begin is, dus het ziet er niet zo goed uit als wij het nu al zo slecht aanpakken! Jullie kunnen maar beter deze kant opkomen, jongens. Ik méén het!

Federatie van het Licht: Blossom en alle Zielen die nu gestationeerd zijn op Planeet Aarde. Er is geen ‘magische’ schakelaar. Er is enkel het BESEF dat OOK DIT VOORBIJ ZAL GAAN. Tijdens deze ‘integratie van Energieën’ … van de Hoogste tot de laagste … van de laagste tot de Hoogste en alles daar tussenin … heeft u er een dagtaak aan om gewoon te ZIJN zoals u verkiest te ZIJN, met elke ademhaling.

Blossom: Maar, het is niet mijn keuze om ellendig/gefrustreerd of noem het maar op te Zijn … het lijkt wel alsof dat eerder hun keuze is!

Federatie van het Licht: Deze Energieën vinden u/kiezen u … omdat u ERMEE HEEFT INGESTEMD dat zij dat mochten/konden … opdat u ze zou kunnen VERANDEREN … opdat u ER IETS AAN KUNT DOEN … EN DAT DOET U.

DAAROM: WEES VREUGDEVOL TIJDENS UW INZINKING!

Blossom: Geweldig!

Federatie van het Licht: Maar eerlijk Blossom, stel dat wij een verhaaltje zouden verzinnen over deze schakelaar waar u naar zoekt … Wanneer u ervaart dat alles wat u voelt u leegtrekt van alles wat u wéét dat u bent … zet dan een stapje opzij en Lach! Prijs uzelf voor dit verbazende bewijs, terwijl u UW PLANEET VERANDERT NAAR GEZONDHEID EN GELUK.

Dus ... door uw tranen heen, door uw uitroep heen van ‘genoeg is genoeg’ … vanuit een ander deel van uw Wezen … doe een stapje opzij en glimlach. Erken hoe goed u het doet. Hoe dieper de ‘pijn’, des te beter verricht u uw taak!

Blossom: Ik begrijp wat u bedoelt. Ik denk dat, als we het onszelf toestaan, we ons schuldig zouden kunnen voelen omdat we ons Licht niet stralen nu dat zo nodig is, en dat we het onszelf kwalijk zouden kunnen nemen dat we zo zwak zijn.

Federatie van het Licht: Maar op dezelfde manier … kunt u er trots op zijn dat u ‘HET GEHEEL DIENT’.
HET ZAL VOORBIJ GAAN.

Blossom: Ik vermoed dat de ‘domme’ vraag nu zou zijn … hoeveel langer gaat dit nog zo ‘voelen’? Ik heb het gevoel dat ik allang voorbij mijn uiterste verkoopdatum ben!

Federatie van het Licht: Dat is niet dom, Blossom. Helemaal niet. Wij kunnen begrijpen dat u het wilt weten. Helaas kunnen wij u dat niet vertellen … want dit gaat niet over ‘tijd’ in uw wereld. Het gaat over LIEFDE.

Blossom: Mooi geantwoord! Het punt is … u zegt dat er dit jaar zoveel zal worden onthuld en dat de Waarheid verteld zal worden. Wel, is het niet zo dat het merendeel van deze Waarheden (op zijn zachts gezegd) niet zo aangenaam zullen zijn? Betekent dit dan niet, dat we nog veel meer van deze ‘rotzooi’ zullen moeten transmuteren?

Federatie van het Licht: Ja, dat klopt.

Blossom: O kijk! Daar is Scotty! (de technicus die in de Star Trek series verantwoordelijk was voor het ‘ophalen/overbrengen’ van de bemanning, uit moeilijke/gevaarlijke situaties naar de veiligheid van het ruimteschip de Enterprise – V)

Federatie van het Licht: Maar herinner u ook, Blossom, dat wij daarbij nog gezegd hebben dat er veel verLichting zal komen, wanneer u Hogere aspecten van uw Wezen ontdekt, waardoor ongekende wonderen zich kunnen aandienen.

Blossom: Terwijl we ons zo ‘in de put’ voelen?

Federatie van het Licht: Als u de ‘tussenruimte’ toestaat om u te tonen hoe … dan ja, inderdaad.

Blossom: En hoe vinden we die ‘tussenruimte’?

Federatie van het Licht: Door binnen te gaan in de stilte van het Zelf. Het enige wat u daarvoor moet doen, is op gelijk welk ogenblik drie keer diep in en uit te ademen. U hoeft niet noodzakelijk op te houden met waar u mee bezig bent, maar indien mogelijk is dat wel beter. Gewoon drie keer diep ademhalen en VOELEN dat u verbonden bent. Dan zult u … mettertijd/gaandeweg … deze kleine en grote ‘voorvallen’ gaan opmerken, die de weg tonen naar het Hogere Pad dat u verkiest om te gaan volgen … mettertijd/gaandeweg, één stap per keer.

Blossom: Gaandeweg?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Wij zullen het hierbij laten, zodat u kunt nadenken over de betekenis daarvan.

Blossom: Om heel eerlijk te zijn, als ik nog veel langer nadenk over alles wat met het leven te maken heeft, dan denk ik mijzelf rechtstreeks wég van deze Planeet. Heel vaak, wanneer ik dingen niet begrijp of merk dat iets te diep gaat om er vat op te krijgen, dan kies ik ervoor om het los te laten, een kopje thee te drinken, TE WETEN DAT HET ER HOE DAN OOK TOCH NIET TOE DOET en terug te keren tot de I AM mantra. HOUD HET EENVOUDIG … LATEN WE ALLEMAAL ONS BEST DOEN OM HET EENVOUDIG TE HOUDEN. We zijn klaar voor vandaag, nietwaar?

Federatie van het Licht: Ja, dat zijn we. Wij genieten ervan om bij u te zijn.

Blossom: En wij om bij u te zijn! In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!