Home > > Blossom Goodchild - March 19, 2012

March 19, 2012


Blossom: Een gloednieuwe start in een gloednieuwe week. Grondcontrole aan Majoor Tom… is er iemand thuis?

Federatie van Licht: Wij zijn altijd thuis want we zijn altijd in ons centrum en in het Zijn van Liefde. We voelen ons nooit ‘homesick’ (hebben nooit heimwee) zoals velen van jullie dat hebben… als je het WETEN hebt dat wij en jullie huis maar een paar ademhalingen ver weg zijn.

Blossom: Dat is juist en troostgevend…. Over….

Fed.v.L: We voelen jouw Hoge spirit. Te zijner tijd zul je de latente ziel Waarheid herkennen die in zo’n mate zal oprijzen dat de vreugde die je nu voelt nogal mat zal lijken vergeleken met wat je kunt verwachten. Zo lang al hebben jullie geleerd om geduld te hebben. Er zijn vaak tijden geweest waarop je de handdoek in de ring wilde werpen… toch WIST jullie hart dat er een reden was om door te zetten… en doorzetten deden jullie. Zo velen van jullie hebben zich moedeloos gevoeld toen er, wat jullie noemen, ‘geen vertoningen’ waren. Jullie vragen je de mogelijkheid af of de ‘wel vertoningen’ ooit zullen gaan gebeuren. Hebben we jullie dat niet beloofd? Hebben we jullie door onze LIEFDE voor jullie niet overtuigd dat ALLES waarover we spreken, zal gebeuren?

Blossom: Ik voel jullie Liefde zonder twijfel. Zoals jullie weten komen ‘onze’ twijfels voortuit wat wij beschouwden onvervulde beloftes. Toch ben ik gaan begrijpen dat dit ‘zaken van tijd’ zijn of misschien zelfs verkeerde interpretaties zijn van een boodschap. Toch in mijn hart… ik WEET dat de dag zal komen waarop jullie beloftes worden vervuld en dat alle verkeerd begrijpen tot niets zal vervagen.

Fed.v.L: Liefste Lichtste Familie… wij zijn jullie broeders en zusters. We verwachten dat jullie bezorgd zijn over onze komst want dat zal inderdaad een enorme verandering worden. Hoe kan iemand totaal opgewonden zijn als hij niet zeker is van het resultaat? We hebben eerder gezegd dat er veel beroering zal zijn om mee te beginnen…. Want velen zullen geheel buiten zichzelf zijn door de visies voor hen.

Toch zijn er velen van jullie bereid om ons te ontvangen. We danken jullie vanuit de diepste plek van ons Zijn voor deze ontvangst vanuit je hart. We zijn ervan verzekerd dat degenen van jullie die NU deze verandering gaan accepteren in je Wezen standvastig degenen in nood zullen gaan helpen als onze komst aanstaande en duidelijk is.

Nooit, vanaf het moment van absolute Waarheid zal jullie planeet weer wegzinken in zo’n ellende. Het eind van deze tijd is nu daar voor jullie. Leidt jullie verder in een wereld van eer. Een wereld van vreugde. Een wereld van Vrede. Jullie thuiskomst zal NU op dit moment in je hart worden gevierd. Want in onze termen is het hier… toch zijn jullie nog steeds aan het wachten.

Bereid je zielen voor, dierbare harten. Zoals altijd herinneren we jullie eraan om enige minuten van je drukke leven deze Hogere Liefde in te ademen… dit Hoger Licht… deze sterkere vibratie. Adem dit het BESTAAN in. Hoe meer jullie dit doen, hoe makkelijker zal het voor jullie zijn om ons te accepteren als we in jullie status overgaan.

Wij zijn van een Hogere frequentie… vanwege de planetaire bijstand in deze zaak zullen we in staat zijn om samen te smelten met dat waarin jullie wonen… want het is nu klaar om te vibreren in die mate die verenigbaar is met die WIJ ZIJN. Zo veel als jullie je opgewonden, blij VOELEN, begrijp ook dat wij ook opbruisend zijn.

Blossom: Ik kan het VOELEN… Mijn hartplek is net popcorn die op het punt staat te poppen!

Fed.v.L: Meestal zijn we zo omdat WIJ WETEN wat in het vooruitzicht ligt. En wat ‘in jullie richting gaat’…. En ja… we voelen dat we het onpopulaire woord ‘spoedig’ moeten zeggen.

Blossom: Dodgy ground! (zeg maar: moeilijk onderwerp!)

Fed.v.L: Ja, we weten het. Toch accepteren we de betekenis ervan voor jullie op Aarde en voelen ons veilig genoeg om het te gebruiken als onze uitgekozen uitdrukking.

Blossom: Velen, velen van ons zitten in de positie zo veel als we kunnen om ons dat voor te stellen. Jullie hebben eerder gesproken over ‘onze orders’ die aan ons zullen worden onthuld en we zullen precies weten wat te doen. Kun je hier een beetje meer over spreken? En best zodat we niet op onze hoede hoeven te zijn.

Fed.v.L: Voordat jullie naar deze planeet kwamen… voordat jullie zelfs maar in de menselijke status gingen… kwamen jullie overeen om in deze tijd waarin je NU bent, te helpen… om de status van de situatie te veranderen. Ieder van jullie, begreep en masse wat er nodig moest worden gedaan op de aangewezen tijd. Ieder van jullie zal je zich zijn positie herinneren als dit nodig is.

Blossom: Zal er twijfel zijn? Niet over wie je bent maar wat het is wat we verondersteld worden te doen.

Fed.v.L: Niet als je naar je zielzelf luistert en VERTROUWT op wie je bent. Zoals jullie WETEN, GA … ALTIJD … MET JE GEVOEL… Het zal een tijd zijn waarin je meer dan ooit eerder ‘kruisbedradingen’ zult beleven. Want er zullen degenen zijn die de ‘dingen niet zien’ zoals jullie dat zien. Er zullen de laatste wanhopige pogingen zijn om ‘kenmerken te vervalsen’.

Blossom: Ik had wat moeite met dat woord ‘kenmerken’… Wat bedoelen jullie daarmee?

Fed.v.L: We drukken eenvoudig uit wat wij weten dat er zal worden geprobeerd.

Blossom: Het vervalsen van kenmerken op of van wat?

Fed.v.L: Van kennis van overeenkomsten die gemaakt zijn maar valsheden zullen eenvoudigweg niet langer meer worden getolereerd. Er is zoveel dat in de openbaarheid moet worden gebracht. Zoveel wat het grootste deel ongelooflijk zal vinden omdat ze nooit zulke gruwelijkheden en vervalsingen hebben overwogen. Velen zullen veel langere tijd nodig hebben dan anderen om te accepteren dat dit de wijze van leven is die ze hebben doorstaan. Ze zullen het moeilijk vinden om buiten hun eigen gevangenis te gaan want ze waren zich niet bewust dat ze eerstens al ‘gevangen’ waren.

Geleidelijk aan, als het ‘Licht opgaat’ zullen zij die verloren waren zich gaan realiseren welke vrijheid voor hen komt. WARE VRIJHEID. Want dit is alleen bekend voor zover in jullie slapende of meditatie uren. Neem enige momenten en sluit je ogen en adem diep. Je hart spreekt tegen je, nietwaar?

Die uitdrukking van Liefde in je stoffelijkheid is eenvoudig je ziel die je thuis verwelkomt. Hoe dichterbij je bent, hoe luider je verwelkomend comité is.

Wees heel verheugd en blijf dit. Dit is op zichzelf deel van het plan. Ongelukkig zijn velen in de val gezonken van ellende en gebrek… en vergaten hun deel in dit Goddelijke plan…

VAN VREUGDE ZIJN. VAN LIEFDE ZIJN… DAT IS HOE DE TRANSFORMATIE GEBEURT.

Wij kunnen niet met jullie samengaan in deze grote expeditie totdat jullie een bepaald niveau hebben bereikt van verworvenheid. Jullie missie op aarde IS om de vibratie van de planeet uit zijn diepste kern naar de hoogste atmosfeer op te tillen… door de LIEFDE TE ZIJN DIE JULLIE ZIJN.

JULLIE WETEN DIT

WIJ WETEN DAT JULLIE DAT WETEN OMDAT JULLIE HET AL GEDAAN HEBBEN!

Zie je dat niet? SNAP JE HET NU?

HET SPEL IS OVER!

HET LICHT HEEFT GEWONNEN!

HET IS KLAAR, GEDAAN!

Alles wat jullie nu nog hoeven te doen is je prijs ophalen.

Er is een grote oorzaak voor viering in jullie en in alle rijken. Want dit is een verwerving van de grootste gelegenheid. Haal diepe ademhalingen en feliciteer jullie innerlijke Wezen. Terwijl jullie dat doen, stel je dan iedereen op de planeet voor die dit heeft meegemaakt… die hun deel hebben gedaan… en juich ze toe of klap voor je. Hoor het geluid van het applaus terwijl het door jullie wereld heen resoneert. Iedereen in LIEFDE applaudisseert en juicht voor deze enorme bereiking. Laat het applaus resoneren in het gelukkigste GEVOEL dat jullie kunnen VOELEN. DOE HET NU. OP DIT MOMENT. VOELT dit niet als werkelijkheid voor je?

Blossom: Nou de deksels vliegen me net van de pan!! En de vreugde van mijn hart lekt uit mijn ogen.

Fed.v.L: Dit is opwinding die tastbaar is omdat dit WERKELIJK is.

VOEL DEZE WERKELIJKHEID. HIJ IS HIER. HIJ IS ER NU.

HET HEEFT ALLEEN JULLIE NODIG OM HET TE WETEN OM HET ZICH TE LATEN MANIFESTEREN.

WEET HET…. WEET HET…. WEET HET.. ZO ZIJ HET.

Blossom: Is dat het? Vast niet… jullie kunnen me hier niet laten bengelen zo hoog…. Ik kan er nog af vallen!

Fed.v.L: Er is zoveel waarop zo velen van jullie antwoord willen. Wij KENNEN die worsteling waarin men verlangt te vergelden. Toch vragen we jullie om nog even langer geduldig te zijn in alles. Aan alles wat jullie nodig hebben wordt tegemoet gekomen… zelf meer dan je nodig hebt. Want begrip komt samen met het Hoger jullie. Er is veel wat niet geschikt is om over te spreken, gewoon omdat jullie trillingsgetal niet kan deelnemen aan zulke kennis en jullie hersenen kunnen er roereieren van worden.

Blossom: Dat begrijp ik. Roereieren… popcorn.. en hoeveel suiker wil je?

Liefde en Licht recht achter je, mijn vrienden. Jullie hebben me met opwinding, vreugde en Liefde gevuld.. Net waar de dokter en het Goddelijke bevel toe gaven!

Fed.v.L: VOEL ons om je heen glimlachen. Want ieder van jullie kan in je hart ‘onze’ opwinding, vreugde en Liefde oppikken die dichter bij jullie vibreert dan ooit eerder. In VREDE gaan we vandaag uit jouw energie.

Blossom: Gouden Stralen gewenst en oh zo veel waardering!


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website

Share |