Home > > Blossom Goodchild - 17 mei 2020

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 17 mei 2020

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo aan u, van ons allen hier beneden.

Federatie van het Licht: En hallo aan u van ons allen ‘hier’.

Blossom: En waar is dat?

Federatie van het Licht: Overal.

Blossom: U heeft dus niet een echte ‘verblijfplaats?’.

Federatie van het Licht: Enkel als wij daar op een gegeven ogenblik voor kiezen.

Blossom: Kunt u dan gewoon kiezen waar u ‘voelt’ dat u zou willen Zijn?

Federatie van het Licht: Ja. Soms is het nodig om ‘schijnbaar’ op een plek te zijn, omwille van Raden en dergelijke. Maar ‘wij’ zijn even gelukkig … altijd gelukkig … om nergens anders te zijn dan omringd met LIEFDE.

Blossom: Soms zie ik voor me dat ik u ontmoet en we rond een tafel zitten in een bijeenkomst of in een kring met u … Ligt dat aan mij?

Federatie van het Licht: Ja … en aan ons. Alles kan overal plaatsvinden, als daar behoefte aan is. Zoals u weet, Blossom, zit u niet opgesloten in het fysiek lichaam en de fysieke wereld.

Blossom: O, maar zo lijkt het vaak wel!

Federatie van het Licht: De beperkingen die u werden opgelegd zijn ingesleten door eonen van overheersing, zodat de meeste mensen ‘WETEN’ dat die beperking Waar is. Maar uiteraard is dat niet zo. Net als met zoveel dingen waarvan u WEET dat ze Waar zijn, terwijl dat feitelijk niet zo is.

Blossom: Heeft u het nu nog steeds over de beperkingen op onze vermogens, of over de Waarheden waarmee wij zijn geïndoctrineerd?

Federatie van het Licht: Allebei. Nu de Hogere golven van Energie in uw Planeet stromen … zullen er zoveel ‘zelfopgelegde beperkingen’ aan het Licht komen. Maar u moet in uw Wezen WETEN waartoe u in staat bent, om te kunnen ‘genieten’ van uw vrijheid.

Het is zo opwindend … voor ons … om te WETEN dat zovelen van u bevrijd zullen worden IN UZELF.

Blossom: Maar eerst moet er nog veel werk worden verricht op het grondniveau, nietwaar?

Federatie van het Licht: O, zeker! Maar wij bieden bemoediging … aan ieder van u. Wij zijn bijzonder Verheugd omdat er zoveel gaande is, waarvan het grootste deel van de bevolking niets weet. Dit wordt allemaal afgehandeld onder uiterste voorzichtigheid en extreme omstandigheden. Maar wij zeggen u … Er bouwt zich nu zoveel Licht op, op uw Planeet … van binnenuit naar … buiten.

Blossom: Bedoelt u met betrekking tot de Ondergrondse steden die worden ontdekt en vernietigd?

Federatie van het Licht: Dat klopt. Maar we bedoelen ook ‘binnenin uzelf’. Zoveel mensen zijn ontwaakt tijdens deze tijden waarin Alles op zijn Kop stond – en dat is heel bemoedigend. Het evenwicht hiervan biedt breed verspreide Hoop in alle Landen.

Blossom: Landen op of buiten de Planeet?

Federatie van het Licht: Beiden.

Blossom: Een vraag die ikzelf en velen met mij willen stellen, gaat over de ‘fases’. Hoeveel zijn er daarvan? Zoals u heeft gezegd … en White Cloud ook, zitten we nu in fase 1. Eerlijk gezegd twijfel ik een beetje om het te vragen, want ik heb een getal in mijn hoofd en ik wil geen invloed hebben op het aantal.

Federatie van het Licht: U denkt aan het getal drie. Klopt dat?

Blossom: U heeft mijn gedachten gelezen. LOL! Heb ik gelijk?

Federatie van het Licht: Neen. Er zullen er vijf zijn.

Blossom: VIJF?????!!!!!!!!!!!!! Die zag ik niet aankomen! VIJF!

Federatie van het Licht: Waarom ben je hierdoor zo ontdaan, Blossom?

Blossom: Omdat vijf mij het gevoel geeft dat deze procedure veel langer gaat duren dan verwacht.

Federatie van het Licht: Maar zou dat niet afhangen van hoe snel sommige van die fases worden afgehandeld/afgeleverd?

Blossom: Mmm! ‘Afgeleverd’, dat intrigeert me. Heeft u het over een aankondiging die zal worden gedaan?

Federatie van het Licht: Precies dat. Ja.

Blossom: Op alle schermen?

Federatie van het Licht: Ja.

Blossom: Ik denk dat dat veel verder in de toekomst ligt. Ik weet dat u niet teveel kunt onthullen, en de redenen daarvoor zijn begrijpelijk. Maar kunt u ons iets méér vertellen over deze fases en wat elk daarvan zal inhouden/brengen? … en ik weet al dat uw antwoord gaat zijn ...

Federatie van het Licht: Nee!

Blossom: Ik kon wel helderziend zijn! Niet eens een heel klein aanwijzingetje?

Federatie van het Licht: Het enige dat wij kunnen zeggen, aan hen die geduldig wachten tot de dingen weer een stapje vooruitgaan, en ter bevestiging van datgene wat u denkt dat er zal plaatsvinden en naar buiten zal komen … is het volgende …

Lieve Zielen … datgene wat er plaatsvindt achter de schermen … en WÉÉT dat er enorm veel NU gaande is … MOET worden uitgevoerd en afgewerkt met uiterste precisie.

U zult ook weten, Blossom, dat er voordat een voorstelling op het toneel komt … er veel moet worden georganiseerd, voorbereid en vooral ook gerepeteerd worden, voordat het met het publiek kan worden gedeeld.

Het zou niet gepast zijn dat er al details bekend raken, voordat het er de tijd voor is.

Blossom: De tijd waarvoor?

Federatie van het Licht: De tijd dat alle kaarten op tafel worden gelegd.

Blossom: Er wordt nu al veel ‘gelekt’ via het internet, en toch is het soms moeilijk om te weten WIE er nu de volledige Waarheid spreekt – en wie niet.

Federatie van het Licht: Er bestaat gevaar voor een dergelijke verwarring. Als u tevéél opneemt … kan het zich rond uw gedachten wikkelen als een kluwen … en dan is er onnodig veel tijd en Energie nodig om die te ontrafelen.

Blossom: Ik moet zeggen dat ik momenteel nog maar heel weinig dingen bekijk. (Veel mensen delen wel van alles met me). Maar veel mensen zijn er dag en nacht mee bezig. Zoals ik laatst al zei, is het frustrerend … dit wachten op de volgende stap. Maar velen onder ons begrijpen wel dat we geduldig moeten zijn. Bijvoorbeeld, kunt u ons in grote lijnen vertellen of er nog veel moet gebeuren in fase 1, of zijn we al dichter bij het overgaan naar fase 2?

Federatie van het Licht: Blossom, fase 2 is bijna zover.

Blossom: Bijna? Binnenkort? Hoeveel ik ook van u hou … ‘bijna’ kan net zo goed pas volgend jaar zijn.

Federatie van het Licht: Maar dat is het niet. Dat kan ook niet. Datgene wat plaatsvindt zal niet worden uitgesponnen.

Datgene wat plaatsvindt, NU en in de volgende vier fases is DE GROOTSTE TRANSFORMATIE die uw Wereld OOIT zal ervaren.

Zij die zwaar hebben geleden … hebben genoeg geleden. Dit MOET STOPPEN, en het is nu zo dicht bij het punt waarop het een ‘open boek’ wordt, en de mensheid het kan ontdekken.

Blossom: Oké, niet geschoten is altijd mis … zal deze aankondiging waarover gesproken wordt, in fase 2 komen?

Federatie van het Licht: Neen.

Blossom: O, flut!

Federatie van het Licht: Waarom is dit teleurstellend nieuws?

Blossom: Omdat ik denk dat veel mensen denken dat, als eenmaal de aankondiging(en) is/zijn gedaan … de bal dan Echt aan het rollen zal gaan.

Federatie van het Licht: Er moet voordien nog méér in evenwicht en op zijn plaats worden gebracht.

Blossom: Ik geloof het. Maar het is wel intrigerend wat deze fase 2 zal brengen, en hoe we zullen weten dat ze is aangebroken?

Federatie van het Licht: U zult het weten … daar zal geen twijfel over bestaan.

Blossom: We weten dat u niet teveel kunt vertellen, dus ik blijf voorzichtig … zal het een vlotte, bijna ongemerkte overgang zijn naar fase 2 – of een plotse ‘BAM’?

Federatie van het Licht: Het zal een plotse BAM zijn!

Blossom: En dat is iets wat heel wat mensen verwachten dat er zal gebeuren?

Federatie van het Licht: Ja. Maar met bijkomende – tot dusver – ongekende dingen.

Blossom: Oké. Ik denk dat het beslist niet HET GEBEUREN zal zijn. Daarvoor is het nog ‘te vroeg’. Dat zal beslist pas in fase 5 zijn.

Federatie van het Licht: Beslist!?

Blossom: Ik vind het geweldig, hoe u alle mogelijkheden afdekt, door mij een uitroepteken en een vraagteken te laten zetten. Jullie zijn goed!

Federatie van het Licht: Wij weten wat we doen/waar we mee te maken hebben.

Blossom: Als ik nu mijn geluk nog wat verder beproef en zeg ‘opnieuw een lockdown, maar nog strenger’ … dan, omdat u zo slim bent … zegt u ...

Federatie van het Licht: … … …

Blossom: Goed geantwoord. Ik denk niet dat iemand van ons zich dit zo had voorgesteld. Ik bedoel, hoe kon dat ook? Wij moeten inderdaad sterk blijven, op zoveel vlakken. Het kan zo moeilijk zijn wanneer vrienden en familie niet kunnen akkoord gaan met/meegaan in wat de ander ‘vindt’ van dit alles.

Federatie van het Licht: En daarom zeggen wij dat ‘enkel de Sterksten onder de Sterken’ werden uitverkoren.

En daarom hebben wij u duidelijk gemaakt dat alles nog veel méér ‘Op zijn Kop’ zal gaan dan dit … héél veel meer.

Maar wij vragen u om in uw Wezen te kijken, nu op dit ogenblik. Hoeveel sterker voelt u zich nu in uw WAARHEID dan toen dit alles begon … deze ziekte … deze pandemie van de angst? Vraag uzelf dat eens af. Maak contact met uw WAARHEID.

U heeft beslist datgene gevonden wat U IN UW HART KENT ALS DE WAARHEID … ook al kent u er niet al de ingewikkelde details van.

MAAR, U WÉÉT DAT UW LICHT HELDERDER BRANDT DAN OOIT …
OMDAT U HET KUNT VOELEN …
OMDAT U DE KEUZE HEEFT OM UW PLAATS IN TE NEMEN EN IEDER VAN U WÉÉT DAN ‘DIT IS HET’.
DIT IS WAARVOOR U BENT GEKOMEN;
HET GEBEURT NU … NA AL DAT WACHTEN EN VRAGEN;
HIER BENT U DAN … MIDDEN ERIN … NU.

En kijk eens, lieve Zielen … hoe sterk u zich voelt? Hoe Helder is uw Licht dat Straalt vanuit uw Innerlijk … en anderen bereikt?

Hoeveel sterker voelt u zich nu, als Eenheid?
Hoezeer kunt u nu, met absolute overtuiging, WETEN ...

DAT U DE LIEFDE BENT.
U BENT HET LICHT.
U BENT DE WAARHEID.
U BENT ALLEN ÉÉN BINNEN HET GROTE I AM.
U WÉÉT DIT, OMDAT U HET KUNT VOELEN.

VERANKER DAT GEVOEL IN UW WEZEN EN STUUR UW REGENBOOG BOLLEN UIT, NAAR UW PLANEET EN HET GEHEEL.

Blossom: Bollen? Dat is nieuw.

Federatie van het Licht: Stel u Bollen van Licht voor, die door u worden afgevuurd met de snelheid van het Licht … en hun beoogde doel bereiken. U hoeft niet te weten waar ze heengaan. U moet alleen maar VERTROUWEN en ze uitsturen. Zij zullen hun richting vinden, met de Liefde als hun gids.

Blossom: Regenboog Bollen! Prachtig! Dat vind ik mooi!

Federatie: Je zult ze nog mooier vinden, als je ze ziet!

Blossom: O help! IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM. Hartelijk dank voor dit gesprek. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!