Home > > Blossom Goodchild - March 16, 2011

March 16, 2011

Blossom: Goede middag mijn vrienden. Het lijkt heel lang geleden dat we praatten maar in het grote schema van dingen… ook niet echt. In die tijd is er veel gebeurd op onze planeet. Ik heb nagedacht over die gebeurtenissen en wat geschikt zou zijn om daar met jullie over te praten, en ik kwam tot de conclusie dat ik gewoon maar zal zien hoe de conversatie zal stromen. In mijn ogen, in mijn hart, weet ik dat jullie weten wat het beste is op elk gegeven moment voor ons om te horen, dus zal ik het in jullie capabele handen laten als het mag?

Federatie van het Licht: We zijn dankbaar voor hoe je daar over denkt. In een tijd als deze op jullie planeet… zijn er mogelijkheden die kunnen gebeuren of die wel of niet gebeuren… dat kan niet door ons worden beheerst en noch zouden we dat inderdaad wensen. Maar, mogen we zeggen, dat behalve er een resultaat in vrede moet zijn voor alles dat jullie Aarde moet verdragen in deze huidige omstandigheden… voelen we dat we geen keus hebben om dan op een kritiek ogenblik, dat wij als gepast zien, tussenbeide te komen. Er zijn regels en regelingen die in stand blijven door het hele Universum heen. Dit Universum dat we herhaaldelijk bezoeken. Er is natuurlijk de vrije keuze… vrije wil… en toch zijn er grenzen die gewoon niet overgestoken kunnen worden. Als dat gebeurt… hoe kun je dat zeggen… de Schepper kijkt erop toe dat er met dergelijke zaken op een wijze wordt omgegaan die eerlijk en juist is.

Blossom: Dus zeggen jullie nu dat er bepaalde grenzen zijn overgestoken?

Federatie van het Licht: Dat hebben we. Wat op jullie planeet gekend wordt, ten minste waarvan jullie denken dat die een grens is, is ver voorbij de legitimiteit van onze oproep.

Blossom: In mijn naïef zijn… begrijp ik niet echt die laatste verklaring. Kun je dat misschien wat voor me ontleden, alsjeblieft?

Federatie van het Licht: We zijn in staat geweest om aan jou, over onze communicaties, de redeneringen te geven achter veel van onze daden of “gebrek aan daden”. We kozen ervoor, vanwege onze soevereiniteit, om alleen onderwerpen te specificeren waarvan wij voelen dat die de trillingsfrequentie verhogen van degenen die op jullie planeet wonen, en we voelen dat we op die manier onze plichtmatige en noodzakelijke verplichtingen aan jullie ras als geheel uitdragen. Door dit te zeggen zijn we ons ook bewust dat er zaken zijn waarvan velen voelen waarover moet worden gepraat en we hebben gekozen om ‘recht toe recht aan te zeilen’ vanwege de trillingstrek van een bepaalde zaak maar we kozen om de vibratie van ons contact met jou boven een bepaalde frequentie te houden. Want als er zaken worden besproken die van een enorm sterke negatieve frequentie zijn, is het natuurlijk dat het gehele niveau naar beneden gehaald wordt naar de vibratie waarin een bepaalde zaak vibreert. Volg je ons?

Blossom: Ja, ik ben er naartoe gegroeid om dit te begrijpen. Ik accepteer dat en ik waardeer het. Dus, wat bedoelen jullie met ‘de legitimiteit van onze oproep’?

Federatie van het Licht: We leggen je uit dat bepaalde incidenten deze laatste weken zijn opgerezen die niet dienstig zijn en alhoewel we van een natuur zijn om ons niet te bemoeien met het ras van het mensdom maar om ‘overzicht te hebben’ hoe ze evolueren, zijn er beperkingen waarvan wij voelen waar ‘mee weg gekomen’ kan worden. Vanwege deze ongelooflijke tijd die we allemaal beleven moeten we veilig stellen dat het Goddelijke plan op het spoor moet blijven en dat het niet zo kan zijn dat bepaalde machtige krachten die denken dat ze zelf heersers van de wereld kunnen zijn zich kunnen bemoeien voorbij een bepaald punt en om deze Goddelijk koers… uit de koers te sturen.

Blossom: OK… hier moet ik iets zeggen waarvan jullie kennelijk weten waar ik over gedacht heb. Ik heb gelezen dat de laatste ramp in Japan niet veroorzaakt werd door Moeder Natuur… en dat dit geschapen werd door de duistere krachten… Ik heb ook gelezen in tegenstelling ermee dat het te maken heeft met dat de polen verschuiven. Om eerlijk te zijn, jullie vragen ons te luisteren naar ons hart en om ons Ware antwoord daarin te vinden, maar het antwoord krijg ik niet. Tenminste op dit moment niet op de manier die ik begrijp. Ik ben gewoon in de war over wat nu de Waarheid over dit alles is. Mijn hart/hoofd ‘wil’ dat de Waarheid is dat het de poolverschuiving is. Dat is een prettiger Waarheid als je wilt. Toch schijnt er veel bewijs te zijn dat een organisatie die het weer beheerst enz. dit heeft veroorzaakt. Is dit het feit waar jullie conversatie naar toe neigt te gaan? Ik ben van beide kanten niet overtuigd en ik was nogal bezorgd om deze channeling met jullie te beginnen juist over deze zaak. Toch lijkt het dat jullie zeggen dat de duistere krachten hier aan het werk waren…

Federatie van het Licht: We benadrukken alleen het belang om in jullie Licht en in jullie Waarheid te blijven. Het maakt niet uit wat of wie misschien zulke rampzalige gebeurtenissen heeft veroorzaakt.

Blossom: Ik wil niet grof zijn… kunnen jullie niet gewoon een ja of nee geven?

Federatie van het Licht: Is dat wat je Werkelijk wilt?

Blossom: Ja.

Federatie van het Licht: Om dan je vraagtelling te huldigen zeggen we NEE.

Blossom: Wat me nou helemaal in verwarring brengt! Wat precies bedoelen jullie dan met je eerdere verklaringen? En ook… zeg je nu dat de Japanse aardbeving te maken heeft met de magnetische pool verschuiving?

Federatie van het Licht: Door dat heen wat jij geschiedenis noemt is er veel besproken betreffende deze dagen waar je nu feitelijk in leeft. Er zijn onopgeloste mysteries…. Er zijn grote debatten geweest over wat er wel en wat er niet gaat gebeuren… en toch, hier zijn jullie allemaal, met het grootste respect… jullie worden iedere morgen op je wereld wakker en gaan door met een volgende dag. Die dag is gemaakt van momenten en iemand kan alleen in het moment van nu ZIJN. Precies nu op dit moment schrijf je dit praatje tussen ons op. Het gebeurt NU voor jullie en voor ons… toch zal er een ander moment van NU zijn waarop anderen deze conversatie lezen. Gewoon omdat het een ander moment van nu is, betekent dat niet dat er iets is veranderd… en toch zullen er veel NU momenten tussen dit moment van schrijven en dat moment van lezen voorbij zijn gegaan.

Blossom: En jullie punt is? Ik raak zo verloren in dit alles, maar ik zet het door…

Federatie van het Licht: Ons punt is… dat hoe iemand op ieder moment iets ervaart… afhankelijk van de plek van hun reis waar ze in zijn… hoe ze kiezen om dat gegeven moment te ‘interpreteren’… is het iets dat ze gehoord hebben, iets dat ze stoffelijk zijn tegengekomen…. dat zal bepalen hoe ze op hun volgend moment van het nu leven. Dit kan een drastisch punt van ommekeer van gebeurtenissen zijn dat iemand overkomt, of de meest prachtige volgende fase zijn van hun pad, geheel afhankelijk van hoe ze hun hart in verbinding brengen met elk gegeven moment.

Blossom: Dus… wat heeft dit allemaal te maken met de Waarheid van de aardbeving en waar jullie over praatten over de legitimiteit van jullie oproep. Praten om en om over de dingen. Jullie WETEN… jullie kunnen VOELEN dat ik niet gefrustreerd ben, ik ben me juist aan het afvragen waar jullie/wij met dit alles naar toe aan het reizen zijn?

Federatie van het Licht: We begrijpen jouw behoefte om je antwoorden te vinden. Als we met jou chatten op een meer ‘lineaire schaal’… zullen we in staat zijn om je veel ah ha momenten te geven. Maar nu moeten we je laten bij je vurig verlangen, zoals jij dat noemt.

Blossom: Sorry ‘chaps’ maar dat is niet echt zo… niet vanuit mijn gezichtspunt. Als er zaken zijn die over de grens gegaan zijn, en waar mee omgegaan moet worden en jullie zeggen dat het niet gaat om de mens die zich bemoeide met de recente aardbeving… dan… geef ons dan ten minste enig idee over wat jullie spreken, anders… wat is het punt om het zelfs maar op te noemen? Zie je waar ik vandaan kom? In mijn ogen zal ik me heel onbevredigd voelen als ik het daar bij moet laten. Eigenlijk, denk ik dat ik gewoon hier een pauze in moet lassen en teruglezen wat we vandaag hebben neergezet, ik voel dat ik deze hele conversatie opnieuw moet stellen.

Okay, ik lees het… ik nam een pauze… deed wat werkjes en overdacht het, ik stelde me weer in en vroeg zoals altijd White Cloud om mijn poortwachter te zijn, ik vroeg hem me iets te laten zien om me te helpen omdat ik duidelijk een beetje aan het worstelen was. Hij liet me een schoolbord zien tot aan de rand gevuld met vergelijkingen en dergelijke en dat toen alles werd weggeveegd en er werd toen opgeschreven 1 + 1 = 2. dus nam ik dat als betekenis ‘laten we terug gaan naar de basis’.

OK, jongens… aan het begin van deze communicatie leek het dat jullie over grenzen spraken die overschreden werden en dat diegenen er zijn die de wereld willen beheersen en die gewoon een grens zijn overgegaan. Jullie verklaren op de man af dat het niet dat zelfde ‘beheersen’ was dat de aardbeving had geschapen met de daarop volgende tsunami. En hier kwam ik in verwarring. In plaats van dat helemaal overnieuw te doen, kunnen jullie de conversatie met jullie van vandaag in perspectief voor me brengen?

Federatie van het Licht: We zijn ons er bewust van dat we je hebben wakker gemaakt voor iets waarin je denken verloren raakte. We zullen nooit iemand ondersteboven of in verwarring brengen en toch zijn er misschien momenten waarop we ons realiseren dat er een grotere barrière tussen jullie wereld en die van ons is en dat we jouw positie ondermijnen en ook misschien… werden we een beetje meegenomen door wat we veronderstellen dat bekend is. Want werkelijk is er veel bekend bij ons dat tot nu toe nog niet gehoord is … of zelfs als een gedachte is geschapen in jullie aardse domein.

Blossom: En ik moet ook bekennen bezorgd te zijn, zoals ik zei voordat ik begon… over hoe dit zou verder gaan… als ik alles zie dat heeft plaats gevonden. Dus zou ik zeggen dat ik jullie niet veel heb geholpen wat betreft jullie je deel te laten zeggen… misschien proberen te laten doen.

Ik had een van die ‘Blijf even bij dat doen, Bloss - ’momenten’ … Die toestand waarin ik mezelf met jullie terugvind, kan iemands kwetsbaarheid naar buiten brengen en dat gaat niet altijd van een leien dakje! Boven alles weten jullie dat ik jullie VERTROUW. Zoals jullie zeiden is die ‘barrière’ tussen werelden waarschijnlijk veel groter dan wij in de aardse trilling zich realiseren.

Federatie van het Licht: Zou je willen dat we een beetje verder gaan?

Blossom: Zolang als het goed stroomt en we niet steeds rondom de moerbei boom gaan. Ik heb daar genoeg van gehad voor een sessie! Ik wil mijn gedachten zuiveren en laten jullie gewoon zeggen wat het is dat jullie voelen wat het meest waardevol is op dit moment.

Federatie van het Licht: Wij willen niet dat jij ons voorstelt als met poezevoeten rond een zaak te lopen. (dus ze houden zich niet op de vlakte.w.) Toch kiezen we ervoor om zeer specifiek te zijn betreffende wat wij voelen dat gepast is om op een bepaald moment aan je voor te stellen. Wij, waar je je zeker van bewust bent, hebben kennis in de mate die ver voorbij jullie bevatting ligt vanwege jullie plek in het universum en de vorm waarin je leeft. Dit zegt dus niet dat ‘ergens anders’ of dat er andere aspecten van jou ‘anders weten’.

Er is veel op jullie wereld dat ontworpen is om angst te verspreiden. Daarom voelen we het als zeer heilzaam om die actie tegen te gaan door ons te concentreren op wat de zuiverste Goddelijke gedachten van Liefde zijn. We begrijpen jouw positie. We waarderen volledig de noodzaak voor jou en van degenen op Aarde om antwoorden te verkrijgen van ons betreffende serieuze ontwrichtingen op jullie Aardeplan… en toch, met alle respect… voelen we dat we de bovenhand hebben door het herkennen van het grotere plaatje. De gedragslijn ‘noodzaak om te weten’ die eigen is aan ons…. De Federatie van Licht.. (die gedragslijn) zit op de plek voor een specifiek doel. Als bepaalde kennis aan jullie nieuwsgierige/onderzoekende geesten werd gebracht vóór zijn tijd, dan zou er een pandemonium losbreken… en dan zou veel van de inspanning voor al onze onderdelen om deze transformatie onder controle te houden… die zou eenvoudig uit de hand lopen. We moeten de veiligheid van het geheel tegengesteld zien aan het willen van KNOW HOW (of het willen weten hoe.w.).. als het gewoon niet in het plan zit om te KNOW HOW.

Ook dit, voelen we… kan je reactie van verwarring zijn waar vandaag is over gesproken. Het is niet correct om dieper op de zaak in te gaan en toch vroeg jij ons om vrijuit te spreken over wat wij voelden wat geschikt was om over te spreken. Kunnen we tegen je zeggen, lieve Blossom… dat vanwege wat JIJ ‘denkt’ we kunnen zeggen… dit is waar de verwarring kan opkomen. Natuurlijk kan je gedachtegang langs een specifiek pad lopen en dat hoeft niet het pad te zijn waarlangs wij lopen… helemaal niet. Dit kan ongelukkigerwijs de ‘ontwrichting’ veroorzaken van onze communicatie en toch accepteren wij dat deze dilemma’s soms kunnen gebeuren en dat die niet altijd kunnen worden vermeden.

Blossom: Ja, hoe makkelijk zou het zijn als jullie gewoon mijn mobiel konden bellen… of me een fax konden sturen en die ik voor je uitprint. Toch zie ik vaak hoe ver we in al die jaren zijn gekomen als vrienden en communicators. Er was geen leraar voor mij om me uit te leggen ‘hoe te communiceren met ET’s’ we moesten elkaar gewoon VERTROUWEN en het is alleen maar zo nu en dan, zoals vandaag als de dingen wat raar lopen. Ik ben nog geen A (uitmuntend) student, maar ik wil graag verder gaan… omdat ik voel dat jullie ons zo veel geleerd hebben… en omdat we door deze lessen en veel van dat soort dingen…. we onze wereld aan het veranderen zijn. We zijn zo dankbaar… en het maakt niet uit wat er gebeurt ik zal doorgaan met onze gewaardeerde vriendschap. Raar, het voelt nu alsof het tijd is om af te sluiten en toch voel ik niet echt dat we wat opmerkelijks gezegd hebben voor ‘jullie fans’ om op te nemen.

Federatie van het Licht: Je zou verbaasd staan.

Blossom: Maar het ding is… ik weet dat ik dit uitstuur, zoals ik al mijn communicaties met jullie verder stuur. Toch moet ik zeggen… ik voel niet dat dit een van de meer ‘onthullende’ samenstellingen is. Misschien verwacht ik te veel door wat er zich heeft voorgedaan.

Federatie van het Licht: Misschien onderschat je wat er gezegd is geworden.

Blossom: Misschien heb ik een kop koffie nodig!

Federatie van het Licht: Blijf sterk in je hart. Wat zal gebeuren zal je gevoelens optillen en ook je trillingsopheffing meebrengen. Deze tijd staat bekend dat hij veel melancholie brengt en toch is er ook het contrast om je te laten WETEN dat alles in orde is. Alles is inderdaad zeer in orde.

Blossom: Okidokey! Hartelijk bedankt voor jullie… door alles heen. Ook in Liefde en Licht. IK HOUD VAN JULLIE, dat weet je!

Federatie van het Licht: Onze gevoelens voelen deze Liefde… op dezelfde manier dat jou gevoelens de onze voelt.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.