Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - March 2, 2011

March 2, 2011

Blossom: Het lijkt nog maar gisteren, zo voelt het, dat we contact hadden!! Ik wil me echt met jullie verbinden omdat ik een tijdje weg ben, zoals jullie weten en ik wilde dat gat niet te groot laten worden… voor mij… jullie en de rest van de mensen die zoveel bemoediging krijgen door jullie woorden. Voel je vrij wat te zeggen zoals alleen jullie weten hoe!

Federatie van het Licht: Met jouw toestemming natuurlijk…. is er veel dat we nog willen delen en op deze avond. Ten eerste kunnen we zeggen dat er een duidelijke verandering is… niet alleen in jou zelf maar bij velen van je soort die meer dan duidelijk is op onze ‘schaal van Richter’(?) (vraagteken van Blossom. De schaal van Richter is de aardbevingsschaal.w.) Er is een niveau van verschil in de trillings-trek naar de hogere energieën die nu in jullie ethers druppen. Hierdoor zijn we buitengewoon opgewonden dat mogelijkheden spoedig kunnen plaatsvinden en we bevelen ieder van jullie aan die de aanwezigheid heeft toegestaan van de hogere energieën in jezelf en om jullie heen, om zich aan te bieden en aldus overeenkomstig te handelen.

Blossom: Ja, ik heb er geen geheim van gemaakt dat ik dat ‘Keerpunt’ hebt gevoeld en dat anderen hetzelfde zeiden. Willen jullie daar graag iets meer over vertellen?

Federatie van het Licht: Lieve vriend, van ons en velen…

Blossom: U vleit mij mijnheer!

Federatie van het Licht: Er hoeft niet meer over deze zaak gesproken te worden. Want het zit in het tempo van het individu waarin deze gebeurtenis zal gebeuren! Iedere ziel resoneert nu op haar eigen individuele frequentie. Sommige VOELEN zich niet lekker en vragen zich af waarom ze deze ‘gelukkige’ status nog niet bereikt hebben… maar we zeggen tegen jullie… maak je zelf geen zorgen over wat er bij een ander gebeurt. Focus je alleen op waar je van binnen bent. Concentreer je op jezelf en laat anderen dat zelfde doen. Jullie zullen ALLEMAAL op tijd deze ‘standaard’ bereiken.

Blossom: Raar woord om te gebruiken.

Federatie van het Licht: Maar toch correct. Het gaat hier niet om goed of fout. Dit is geen race noch een competitie. Het is gewoon een staat van ZIJN waar ieder van jullie ‘in glipt’, als zijn/haar ziel klaar is om dat te doen. Wees geduldig met jullie zelf. Er is geen stormloop. Er is gewoon een tijd waarop en een plek waarin dat voor ieder van jullie gebeurt. En net als jij Blossom… als dit gebeurt… dan zul je dat weten.

Zullen we onze gedachten nu naar nieuwe velden keren?

Blossom: Zeker. Wat meer?

Federatie van het Licht: Wat meer, zeker. Een tijdje geleden hadden we het in ons gesprek over regenbogen, ongewone regenbogen, en een tijdje schenen zielen op aarde die onze woorden gelezen hadden, veel soorten vertoningen van dergelijke schoonheid te zien. Ongewone vormen, ongewone formaties. Denk je dat zij die zich niet bewust waren van onze woorden die ook zagen?

Blossom: Ja, dat denk ik wel.

Federatie van het Licht: En wat denk je dat zij er van dachten? Ze zouden niet hetzelfde denken als de zielen die zich bewust waren van wat wij gezegd hadden. Ze zouden alleen het fenomeen mooi hebben gevonden en gedachten verzameld hebben over hoe ongewoon dit was… en ze zouden toch geen verwachtingen meer hebben gehad. Zij die echtere ‘anders wisten’ werden met hoop en belofte gevuld en lieten hun zielzelf een verbinding met ‘ONS’ VOELEN. Deze regenbogen van Licht kregen een andere betekenis en nu, als iemand een regenboog aan de hemel ziet, is het dan niet zo dat de verbinding met ‘ONS’ weer wordt gelegd?

Blossom: Ja. Dat kan ik voor mezelf zeggen, maar ik kijk nooit naar de hemel zonder aan jullie te denken. Ik doe me te goed aan de blauwheid van de dag en als ik me verbind met de sterren in de nacht ben ik in ontzag. Voor mij nu, ik kijk omhoog en gewoon… nou… ik laat gewoon mijn hart praten.

Federatie van het Licht: Dus kunnen we daarom zeggen, dat het redelijk is te suggereren dat jij niet alleen bent in die actie?

Blossom: Nauwelijks!!!

Federatie van het Licht: En kunnen we daarom ook suggereren dat er een grote ontwikkeling is geweest in een paar korte jaren sedert we het gebeuren aankondigden, wat velen nu zien dat niet heeft plaatsgevonden? Vanuit ons perspectief zo’n prachtige….

Blossom: ik lijk hier de verbinding te hebben verloren… zo’n prachtige??? (ik moest me weer even verbinden door een paar diepe ademhalingen).

Federatie van het Licht: Turbulentie.

Blossom: Je bedoelt in onze verbinding?

Federatie van het Licht: We hebben je net het beeld laten zien van een wervelwind, een wervelstorm. Soms vanuit het niets zijn we niet in staat om energieën in evenwicht te brengen die zichzelf aankondigen.

Blossom: Aan jullie kant van de dingen of die van mij?

Federatie van het Licht: Deze keer… aan onze kant. Zonder in de diepte te gaan.. interferenties (storingen) kunnen in jullie frequentie gebeuren. Wij zijn afgestemd op een specifieke frequentie als we met je communiceren. We veranderen het vaker zodat dit niet te bekend wordt aan degenen die eigenlijk niet willen dat deze vriendschap plaats vindt.

Blossom: Je maakt een grapje, ja?

Federatie van het Licht: Nee, niet. Maar begrijp dat dit geen zorg van enige diepte is. We veranderen gewoon de frequentie opnieuw en alles is in orde.

Blossom: Ik voel me als de binnenkant van een radio!

Federatie van het Licht: Op een bepaalde manier… ben je dat.

Blossom: En nu… het weer!

Sorry, laten we terug op het spoor gaan! Serieus genoeg weet ik dat jullie de Waarheid spreken, maar het lijkt vreemd voor me te aanvaarden dat ik hier zit in mijn kleine healing ruimte, en doe wat ik doe met jullie… en ergens daarbuiten, is er een ‘Kosmische James Bond’ film bezig, waar ik niks van afweet en toch ben ik er bij betrokken. Soms vind ik het een beetje onwerkelijk, om eerlijk te zijn tegen je.

Federatie van het Licht: Toch weet je hart dat wij net zo werkelijk zijn als jij bent en dat alles waar we over spreken mogelijk is.

Blossom: Alles is absoluut mogelijk. Dat leerde ik een tijdje geleden. Ik weet zeker dat iemand in mijn positie hetzelfde zou voelen. In ieder geval, met alle respect, dit is geklets… laten we tot de kern van de zaak komen.

Federatie van het Licht: Van welke aard?

Blossom: Jullie weten nu dat dit aan jullie is. Maar daar ik zie wat je vroeg (je stopte die woorden zelf in mijn hoofd) welke vraag is het die JULLIE willen dat Ik stel?

Federatie van het Licht: Die jou betreft.

Blossom: Terwijl ik dat schrijf dacht ik “Ik heb er niet een” en toen was de directe gedachte die in mijn hoofd opkwam, “Die Licht pilaren…” en ik weet dat jullie willen dat ik dat ter sprake breng, omdat ik dat ‘Getintel van Waarheid’ kreeg toen ik dat dacht.

Federatie van het Licht: Wees oprecht jonge dame… wees moedig… wat wil jij zeggen?

Blossom: Jullie weten dat!

Federatie van het Licht: Inderdaad. Toch zullen velen die deze woorden lezen dat niet weten.

Blossom: OK… ik denk dat ik dat moet zeggen… Wat als ze niet tevoorschijn komen wat jullie zeiden dat ze zouden doen? Wat moet ik dan doen? Ik bedoel… jullie WETEN dat ik jullie Vertrouw. ..

Federatie van het Licht: Dan waarom deze vraag?

Blossom: Omdat jullie me vroegen die te stellen.

Federatie van het Licht: Omdat jij dat gedacht hebt. Je bent bekommerd dat als deze pilaren niet aan jullie hemelen verschijnen dat veel mensen het vertrouwen in onze woorden over wat wij gezegd hebben dat zal gebeuren, zullen verliezen.

Blossom: Als ik geen Vertrouwen in jullie had… dan zou ik me niet druk maken met zoveel tijd te stoppen in het praten met jullie. Klein puntje daarmee. Dus ik denk dat het meer … oh, ik weet het niet…. bekommernis is.

Federatie van het Licht: Nee, lieverd…. Het woord is inderdaad VERTROUWEN. We glimlachen nu om jou. We waarderen jouw positie. We VOELEN deze bekommernis.

Blossom: Neem het niet verkeerd op. Het is niet iets waar ik iedere minuut van de dag over nadenk. Het is gewoon dat jullie zeiden dat jullie na 14 oktober 2008, spoedig zouden komen… ik zei, dat als jullie echt niet in dat jaar zouden komen, ik waarschijnlijk zou stoppen met channelen. Dat is nu een aantal jaren geleden. … en nou, hier ben ik… en ik ben blij dat ik er ben, kan ik er bij zeggen. Mijn begrip van het woord ‘spoedig’ is gegroeid! Ik heb een Liefde voor jullie die tot diep in mijn hart gaat… maar die menselijke kant van me… zo nu en dan… faalt wel eens.

Federatie van het Licht: Toch is geen falen bij deze zaak. Dat zul je zien.

Blossom: Ik VERTROUW daar ZO op! Jullie zien het toch vanuit mijn gezichtspunt.. zie je ook waar ik vandaan kom en waarom?

Federatie van het Licht: En tegelijkertijd terwijl je op deze manier met ons praat… spreekt je Hogere ziel tegen je… want je WEET dat dit alles… al die ‘predicamenten’ (akelige toestanden.w.) een integrerend onderdeel vormden om deze job aan te nemen. Ieder van jullie die op het aardeplan woont in deze tijd… en die deze woorden leest… en die ontwaakt is voor een deel van hun ziel en die getrouw blijft en mee resoneert met alles dat is geschreven door deze dame Blossom en door ons… WIST .. dat dit alles bezig was. Iedereen WIST dat dit de manier was/is waarop het zou gaan gebeuren. Jullie zielen WISTEN dat als er zich op de planeet Aarde.. bepaalde zaken anders voor zouden doen, die daarom juist zouden worden begrepen op een andere wijze dan die van de tijd en de leiding die je werd gegeven voordat je opnieuw in deze vorm deze planeet binnen kwam. Herinner je toch je uniciteit, je uniekheid. Herinner je… zo werd het overeengekomen om te doen. Zo moesten jullie zielen het herkennen en je waarschuwen voor het meest belangrijke doel van je ZIJN hier. Het is NU aan het gebeuren.

JULLIE KUNNEN DIT VOELEN. WE WETEN DAT JE DAT KUNT.

Omdat ALLES volgens plan verloopt en het is dat jullie op ‘dit moment’ ‘op je plek vallen’. Op dit zeer aangrijpende moment(en) als ieder van jullie je herinnert: “Ah ja… dit is waarmee we zijn overeen gekomen.” Jullie KENDEN ook de twijfels en angsten die jullie drukpunten onder druk zouden zetten!

JULLIE WISTEN DIT…. DIT ALLES ZOU PLAATS VINDEN ALS ALLES VOLGENS PLAN ZOU VERLOPEN!

EN DAT DOET HET!

ZIE JE HET NU?

JULLIE ZITTEN OP KOERS!

JULLIE ZEILEN DOOR ALLES HEEN.

EN WIJ ZIJN VERRUKT!!!

Blossom: Nou, als je dat zo neerzet, voel ik mezelf aardig opgemonterd!! Dat is het, niet? Daar is dat ‘afbreekpunt’… twee minuten later, maar hé… wie telt er nog! Het voelt alsof we rondom en om en om geweest zijn vanavond… toch dank ik jullie niettemin… ik kijk al uit om het terug te lezen en te zien waar we zitten!! Ik kijk ook naar voren om het weer met jullie op te nemen als ik terugkeer naar huis. Weet dat mijn hart en veler harten intens dankbaar zijn voor jullie voor dit alles. Een goed plan werkelijk!!! In Liefde en dank.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge