Home > > Blossom Goodchild - February 7, 2012

February 7, 2012


Blossom: Ik zit buitengewoon Hoog in de Spirit vanmorgen… zo opgewonden om met jullie te praten… Jullie buitengewone Hoge Spirits!

Galactische Federatie van Licht (Fed.v.L.): Het is onze bedoeling vandaag om jou te verzekeren dat onze kwalificaties uit eer bestaan.

Blossom: Hoe kan je dat doen?

Fed.v.L.: Door ten eerste te erkennen dat er nooit een voorstel is geweest en er nooit een zal komen die zij van jullie planeet schande aandoen die de moed van hart hebben om te volgen wat zij WETEN dat hun Waarheid is.

Blossom: Wacht.. ik moet dat even teruglezen………Okay, ga verder…

Fed.v.L.: Wij die bij jullie zijn vanaf een plek die ‘verduisterd’ is kunnen aan je onthullen dat degenen die ‘gekozen’ werden om zich te schikken in besluiten die lang geleden werden gemaakt…. niet alleen eren wat zij kwamen doen.. maar ook begrijpen dat er geen schande kan zijn voor een dergelijke dienst, in de harten van degenen die ‘BETER WETEN’.

Blossom: Ik neem aan dat jullie praten over wat betreft het gebeuren van 4 februari met Steve Beckow?

Fed.v.L.: Niet alleen hierover… maar van veel zulke voorstellen. Er is alleen EER die gezien wordt in zulke gevallen… want het KENNEN/WETEN van het hart is WETEN wat het moet ‘bewerkstelligen’ en wat daarvoor is voorbereid om zulke reisplannen uit te dragen… en het maakt niet uit waar het op zal ‘lijken’ voor degenen die een gebrek aan begrip hebben. Want dat is alles dat er is. Er zijn velen wier begrip ‘ intact’ is en diep van binnen WETEN dat wat mag lijken niet te zijn gebeurd.. zijn missie heeft vervuld op een niveau waarop heel weinigen in deze tijd in staat zijn dat te bevatten. Zij die dat doen glimlachen zachtjes WETEND dat het GODDELIJKE PLAN compleet in samenhang is met die ondernemingen en als de tijd er is voor IEDEREEN om zichzelf te onthullen, zullen velen, velen… oh zo velen zullen dan zeggen: “ AH HA!”

Blossom: Dank je hiervoor… Ik was niet van plan om het naar voren te brengen… Ik liet dat aan jullie discretie over.

Fed.v.L.: In dienst aan jullie planeet doorstaan wij grote discussies over welke resultaten door specifieke gebeurtenissen daarmee op een lijn staan. Wij zien onszelf niet anders zijn dan effectief voorzichtig, gezien alles dat op het spel staat en toch… er zijn opdrachten die moeten worden uitgevoerd die voor velen nadeel lijken te hebben. Toch willen we onthullen dat in de diepten van begrijpen van een groter plaatje… in het groter schema van dingen, deze ‘inspanningen’ die moedig werden ondernomen… de oorzaak zijn van veel gejuich in de rijken van de Hogere niveaus… waar zulke plannen de oorzaak zijn van viering als ze het gewenste effect bereiken.

Opnieuw willen we benadrukken aan jullie dat het heel anders is waar wij zitten, dan waarin jullie zijn.

Blossom: Dat kun je nog eens zeggen… maar het hoeft niet… in het geval jullie de humor niet begrijpen!!

Fed.v.L.: In WAARHEID zal er een tijd komen waarop dat wat zo misplaatst en te weinig zeggend schijnt te zijn, prominent zal zijn in het denken van de mensen… van een ongelooflijk wonder. In de dagen die staan te komen… en we BELOVEN jullie dat deze dagen zullen gaan komen… … die waarin jullie harten zich soms verloren voelden in een poel van onwaarheden en wantrouwen… die zullen Goddelijk Licht in jullie Wezens brengen.

Jullie zullen onvermijdelijk instaat zijn om te lachen over de manier waarop… jullie gebracht werden om Waarheden te geloven… en als dit onthuld wordt voor wat hun werkelijke WAARHEID is, jullie opluchting dat jullie niet ‘van de planeet weg waren, … weg met de elven’ zal zulke vreugde brengen aan jullie.

Blossom: (dat heeft zin als je er mee werkt!)

Niet dat er iets verkeerds is in het ‘weg van de planeet’ zijn of inderdaad ‘weg met de elven’ zijn !

Fed.v.L.: Het is ten voordele van jullie om ‘wijs te worden’ in zulke zaken en Werkelijk troost te vinden in de WAARHEID van je eigen ziel. Want we zeggen tegen jullie dat ieder van jullie diep in je, WEET dat wij ALLEMAAL EEN ZIJN. Dat we broeders en zusters zijn van het Universum. JULLIE HARTEN WETEN DIT, NIETWAAR?

Blossom: Nou ik kan alleen maar voor mezelf spreken… en het maakt niet uit wat er in deze dagen op de oppervlakte ‘schijnt’ te gebeuren … Ik voel me tot aan de rand gevuld met Liefde en opwinding met het WETEN dat dit Goddelijke Plan zo dichtbij zit om zichzelf tot een veel vollere capaciteit te onthullen en dat hierdoor velen meer van ons in staat zullen zijn om voor de Waarheid van onze zielen te ontwaken en waarom we hier zijn. Het is een soort van gevoel van … ik wil dat beter neerzetten… het is ingeboren… dit WETEN dat we nu in dit jaar 2012 zijn gekomen… we zullen HET ZELF GAAN ZIEN… de verandering waarvan we zijn teruggehouden van wie we Werkelijk zijn…. wegsmelt… gordijnen die wijd open worden getrokken om te onthullen … ONS te onthullen!

Fed.v.L.: En de reden hiervoor is dat dit ‘ingeboren’ gevoel een deel is van jullie structuur. Jullie werden ‘ontworpen’ als we dat zo kunnen zeggen… om op die manier te VOELEN. Jullie kunnen niet worden afgehouden om te zijn die jullie zijn als de vibratie van Waarheid omhoog komt. Het is gewoon niet mogelijk voor jullie om in ‘de modder te blijven vastzitten’ als er niet langer meer modder is waar jullie in vast kunnen zitten… De regens zullen de modder wegspoelen.

Blossom: Ik moet hier natuurlijk even zeggen dat als White Cloud van water spreekt (elk water) hij over LIEFDE spreekt. Nu.. dit wilde ik niet vragen maar omdat ik zie dat ik hem genoemd heb… kunnen jullie me zeggen waar White Cloud is? Het lijkt dat ik hem kwijt ben geraakt! Zijn energie is niet meer om me heen geweest sedert ik die pauze nam aan het eind van november. Readings zijn goed geweest om te doen… maar nog eens…. Ik kan zijn energie niet meer om me heen voelen. Dit is al eens eerder gebeurd. Maar niet zo lang als deze keer.

Fed.v.L.: Natuurlijk WEET je dat alles goed zit in deze situatie?

Blossom: Ik heb geleerd uit vorige ervaringen om te Vertrouwen dat dit zo is… en ondanks dat… het maakte niet uit wat ik deed… hij zou me niet beoordelen en er van door zijn!

Fed.v.L.: We kunnen eenvoudig tegen je zeggen dat zijn absentie deel van het plan is.

Blossom: Eenvoudig gezegd………ja.. en kort!!

Fed.v.L.: Dit is alles dat nodig is. Wij zijn ons bewust dat het jou niet kwelt op een of andere manier en om je meer aan te bieden wat zou je hebben laten nadenken over paden die niet in de juiste richting zaten. Dit is niet om terughoudend te zijn.. begrijp dit. Opnieuw.. .alles zal worden onthuld op zijn Ware tijd. Maar we zullen je wel de kennis bieden dat bij zijn terugkeer je hem misschien ‘onherkenbaaar’ zult vinden. Toch zoals we zeggen… laat je gedachten niet op winderige wegen vliegen… want dat hoeft niet.

Blossom: Alles dat ik kan bedenken is dat …White Cloud gezegd heeft dat hij op een dag zijn Ware zelf zal onthullen… en ik heb eerlijk gezegd geen idee wie dat is… zelfs na al die tijd dat ik met hem heb gewerkt… ik kijk uit naar de transformatie… misschien kan ik tegelijkertijd ook een make-over krijgen?

Fed.v.L.: Wij zijn tevreden om het hierbij te laten en om een zaak te vervolgen waar nogal wat mensen nieuwsgierig naar zijn.

Blossom: Oh. Okay. Dank je… ja… veel mensen hebben me geschreven en vroegen of ik jullie kon vragen wat die griezelige serie geluiden veroorzaakt op verschillende plekken van onze planeet. Ik heb naar een paar van hen geluisterd en het zijn een soort van ‘whale song’ of een ‘walvissen zang’ cadans geluiden voor hen. Kunnen jullie uitleggen wat het geluid is en waar dit vandaan komt… want het schijnt ‘nergens vandaan’ te komen?

Fed.v.L.: En weer sla je de spijker op zijn kop…. Of misschien hielpen we je bij de verwoording. Het geluid waar je naar vraagt komt ‘nergens vandaan’. Het is een resonantie trilling die letterlijk zijn roep naar je ‘zingt’. Er is geen oorzaak voor alarm hier… verre van dat. We vragen je om er over na te denken en je er ‘op af te stemmen’ en alhoewel je niet denkt dat het een zeer melodische toespraak is, er is een deel van jullie vibratie die zich kan vermengen met de vibratie die het geluid bevat.

Blossom: Wat hebben we daaraan…. En wat is de bedoeling hiervan?

Fed.v.L.: Het voordeel voor jullie zit in de verbinding met jullie. De bedoeling ervan is om te verhogen(vergroten) en niet om weg te halen.

Blossom: Okay… maar WAT IS HET?

Fed.v.L.: Het is een eerste stap, een stapsteen.

Blossom: En dat brengt ons waar?

Fed.v.L.: Naar de volgende stapsteen…

Blossom: en dat brengt ons waar? enz enz….

Fed.v.L.: Je zult ontdekken dat in plaats van jullie nieuwsgierigheid die neigt naar een uitleg van verschrikking .… omdat we voelen dat dit de zorg is van velen… willen we vragen aan jullie om je gedachten los te trekken van zoiets en om de mogelijkheid te bekijken van een jonge trompettist die het instrument oppakt en regelmatig oefent om een vol geluid voort te brengen. De ‘toon’ die deze ‘straatkunstenaar’ uitzendt kan misschien niet een zijn die direct een ‘standaard concert’ brengt. Toch … als de trillingsfrequenties afgestemd zijn met alles dat er gebeurt en voortkomt en zich settelt, dan zullen jullie een duidelijke ‘verandering’ van toon en geestdrift merken.

Blossom: Ik word in mijn hoofd herinnerd aan de tonen die in de film ‘Close Encounters’ werden uitgebracht. Toch waren die veel ontvankelijker. Maar… zoals je zegt, oefening baart kunst. Dus eigenlijk zeggen jullie dat deze geluiden nergens vandaag komen, dat ze zichzelf zullen gaan afstemmen naar een meer volmaakter cadans terwijl we ‘met hen mee gaan’ en uiteindelijk ‘prachtige muziek’ worden.

Fed.v.L.: Meer of minder.

Blossom: Wat nu? Meer of minder?

Fed.v.L.: Meer.

Blossom: Toch begrijp ik nog steeds de bedoeling niet? En zeg nou niet dat ‘jullie zullen’. Waar is dat geluid hier nu voor?

Fed.v.L.: Het is hier om met jullie ‘te spreken’.

Blossom: Van nergens?

Fed.v.L.: Hoe zou jij ‘nergens’ vaststellen?

Blossom: Ergens waar geen plaats is….

Fed.v.L.: Dus jij zegt nergens moet ‘ergens’ zijn? ‘n stofje schijnt te komen van nergens… toch zie jij het ergens aanwezig, waar het eens niet was.

Blossom: Okay… kunnen jullie dit onderwerp samenvatten… in een notendop….

Fed.v.L.: Een noot wordt beschermd in zijn dop totdat die klaar is om geopend te worden. Als die tijd komt en de dop open gekraakt wordt… is daar die noot… klaar en wachtend om aan de wereld getoond te worden.

Blossom: Ik WEET in deze tijd dat dingen die we niet kunnen begrijpen begrepen ZULLEN WORDEN in de dagen die komen, dat ik blij ben om het los te laten.

Nog iets? Omdat ik voel dat het tijd is om te gaan en ik keek net op de klok en het uur is alweer voorbij.

Fed.v.L.: We zullen dit tegen jullie zeggen.. We raden jullie dringend aan om je naar je ziel te richten. Om te luisteren naar die innerlijke stem…

Blossom: Die we niet kunnen horen.

Fed.v.L.: Toch kun je dat VOELEN… Voel je WAARHEID in jezelf! VOEL het LICHT in JULLIE... dat jullie zegt dat de dagen voor je, die dagen zijn waarvoor je kwam om je mee te verblijden. Jullie hebben al zo lang rondgezworven… steeds verschillende wegen nemend langs je pad… maar uiteindelijk komen jullie nu allemaal op datzelfde pad… het ene pad dat jullie naar huis leidt. Hoe velen van jullie herkennen elkaar terwijl je op de weg loopt? Als het niet in het vlees is dan in het zielenlicht.

WETEN JULLIE DAT HET BEGIN VAN DE NIEUWE WERELD BIJ JULLIE IS, OMDAT JULLIE HET NU MEER KUNNEN VOELEN DAN OOIT EERDER. ZO ZIJ HET.

Blossom: Oh, laten we dat hopen… laten we het WETEN! Heel veel dank… in Licht en Liefde.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website

Share |