Home > > Blossom Goodchild - March 1, 2012

March 1, 2012


Blossom: Goedenavond voor jullie. Ik hoop dat het okay is dat ik me met jullie verbind nu omdat ik in ‘stemming ben’!

Federatie van Licht: Oprechte groeten van vreugde naar jullie en iedereen die deelneemt aan het begrijpen van de woorden die we brengen. Het is slechts van de Hoogste intentie geweest en zal het ooit zijn dat we doorkomen om hen op jullie planeet te assisteren die vastbesloten zijn om het plan te bewerkstelligen dat heel lang geleden gemaakt werd in een tijd, die jullie denken te hebben vergeten. Toch zeggen we tegen jullie.. herinneringen zijn deel van wie jullie zijn. Jullie ontwikkelden gelegenheden om de herinnering voort te brengen van wat eens was…. En het zal niet lang meer duren dat al die ontmoetingen zich opnieuw zullen verbinden met dat wat eens deel was van jullie dagelijks weten.

Terwijl jullie voortgaan in deze zich versnellende dagen… zul je bij wonderen komen van opwinding die jullie hoofden aan het tollen brengen. We zeggen jullie om met twee voeten op de grond te blijven. Dit is van belang… omdat, het zo heel gemakkelijk kan zijn dat jullie je hoofd in de wolken steken en niet willen terugkeren. Toch zal het van jullie eisen dat je deze kostbare momenten vervult op een manier die het Licht betaamt die jullie zijn.

Van een ding kunnen we jullie verzekeren… is dat alles wat jullie verlangd hebben om geschetst te worden… alles dat jullie harten vast hebben gehouden voor het lieve leven… zal spoedig getoond worden van uiterste Waarheid te zijn… en zij die zich standvastig vast klemden aan het vlot toen het leek dat alles onder hen weg viel… zij zullen zich verheugen met ons… Want liefste mensen… er zal zo veel te vieren zijn in de komende tijd.

Blossom: Ons is gevraagd door andere channelers om “Het Nieuws te verspreiden’ over jullie. Ik vraag me af, kunnen jullie ons hier raad over geven? Velen zijn bang dat ze belachelijk worden gemaakt en velen die eens moedig waren zich uit te spreken hebben hun mond gesloten vanwege geen shows, geen pickups, geen… niks. Met respect… kunnen jullie ons raad geven hoe we een samenkomen met jullie kunnen bewerkstelligen? Als we meer mensen bewust moeten krijgen over wie jullie zijn en om dit naar buiten te brengen… hoe kunnen we daar het best mee omgaan?

Fed.v.L: Het maakt ons niet uit wat anderen misschien denken van iemand van jullie… omdat we nu aannemen dat jullie ook geleerd hebben om zich niets aan te trekken van iemand anders zijn gedachten over zichzelf. In je Waarheid staan… beide voeten op de grond en vol moed anderen aanmoedigen om de mogelijkheid te bedenken dat hun Sterren Familie zich met hen verenigt… dat kan alleen gebeuren als de harten dit volledig weten. Weet jij dat Blossom?

Blossom: Ja, ja, dat weet ik. Ik weet niet wanneer. Daarom vallen velen van ons weg uit hun moed.

Fed.v.L: Toch WETEN jullie heel goed vanuit een plek in je ziel dat het zonder twijfel zo is… dat we nu dichterbij komen bij de sluiting van een enorm boek en klaar staan om het volgende binnen te gaan. Zien jullie niet dat er een tijd zal komen waarop zij die WETEN worden uitgezocht om degenen die niet weten te assisteren?

Zo velen van jullie die onze woorden hebben bestudeerd en die bij hun eigen Waarheid hebben gevoegd, zullen wanhopig nodig zijn door zo velen… om situaties tot bedaren te brengen. Want het is inderdaad zeer waarschijnlijk dat er oproer en ontreddering zal zijn in veel landen als het stof gaat neerdalen. WEET Liefste Mensen… dat het stof ZAL neerdalen. Want er zullen tijden zijn waarop het voelt dat een volgende zandstorm oprijst voordat de laatste de tijd had om weg te sterven. Maar wees niet in vrees voor iets dat komt.

Deze laatste jaren zijn jullie trainingsgrond geweest. Jullie hebben zoveel geleerd over jezelf en dit is voor ons heel plezierig. Jullie hebben je deuren geopend waar jullie eens bang voor waren om er op te kloppen… en nu… in dit jaar 2012… zullen jullie alles oogsten dat je gezaaid hebt en we zeggen tegen jullie dat de oogst dit jaar van een zeer goed jaar zal zijn!!

Blossom: De vorige keer dat we communiceerden, zeiden jullie dat het goed voor ons zou zijn om onszelf te visualiseren als Licht… alleen licht. Sommige mensen hadden er wat problemen mee dit te doen… en ze waren wat bezorgd omdat het belangrijk voelde omdat jullie zeiden dat het dat was… Hebben jullie daar nog advies voor?

Fed.v.L: Het WETEN dat je Licht bent, komt uit je hart… niet door je ogen… niet door het zicht van je denkgeest. We lieten je zien wat jij zag… dat je het Licht Bent om dit aan anderen te vertellen wat nodig was. Als jullie in je hart WETEN dat je Licht uitstraalt en niets anders dan Licht… dan werkt het hele proces automatisch. Wij gaven je richtlijnen om je ‘fantasie’ te gebruiken… om daarna dat voorstellingsvermogen naar je hart te brengen.

Voor sommigen die al bewust zijn van hun hart, zij kunnen daarom gewoon Zijn. De hoofdzaak is om het Licht dat jullie zijn naar buiten te schijnen… toch zeggen we opnieuw… dat velen van jullie jullie Licht zien dat gedempt schijnt, terwijl het er op aan komt dat het een baken moet zijn.

Hoe zullen jullie lachen als je die acute ‘Ah Ha’ momenten krijgt die gaan komen. Jullie zullen tegen jezelf zeggen: “Als we dat maar hadden geweten. Als we toen ons hadden gerealiseerd wat we NU WETEN”… en hierin proberen we jullie bij te staan. Om jullie te helpen HET NU TE WETEN.

Blossom: Ofschoon vanuit ons perspectief… het niet zo makkelijk is als het jullie schijnt te zijn… anders zouden velen van ons het wel doen!

Fed.v.L: WEET dat velen van jullie het DOEN. Want voor velen is alleen wat fijne afstemming nodig om te gebeuren. Wat wij graag willen is dat jullie begrijpen, maar het is moeilijk om dit in jullie woorden te zetten…. is dat … WIE JULLIE ZIJN, WIJ ZIJN.

Blossom: Ja, dat hebben jullie al eerder gezegd.

Fed.v.L: Als jullie ons ontmoeten, als het op dat punt is gekomen dat we openlijk met jullie kunnen uitwisselen op een comfortabele manier… dan zullen de laatste stukjes puin die nog weg moeten, wegsmelten. Jullie zielen zullen jezelf herkennen… en voor velen zal er een spontaan omhoog rijzen van de vibratie van het zelf zijn, als dit gebeurt. Voor velen zal het zijn als of men uit een coma komt. Voor velen zal het zijn alsof ze een lange tijd geleden een tik op hun hoofd hadden gekregen en ze hebben vergeten wie ze waren en waar ze toe in staat waren… en in een oogwenk is dat geheugenverlies over en alle vaardigheden zijn opnieuw deel vanuit waaruit je bestaat.

Houd er ook rekening mee dat velen van jullie die op onze komst hebben gewacht posities zullen hebben ingenomen waar ze op dit kritieke ogenblik nog geen idee van hebben. Toch zal het allemaal op zijn plek vallen. Daarom vragen we jullie om zo veel mogelijk een stap naar voren te zetten als je dat kunt. We vragen jullie om zoveel mogelijk als je kunt je te verbinden met het Hogere deel van jezelf want werkelijk jullie worden volgeladen met instructies waar je je bewust van was voordat je hier kwam. En nu is het tijd om alles dat je moet weten terug te krijgen.

Deze tijd die komt zal jullie helpen te begrijpen dat je niet zo anders bent dan wij. Sommigen hebben ons onjuist op een voetstuk gezet en toch zijn we gewoon broeders en zusters. Waarvan het verschil het meeste zit in…de vibratie waar jullie in hebben gewoond. Terwijl de frequentie verandert en Lichter en Hoger wordt in zijn resonantie… doen jullie dat ook.

Er zal zo’n verwelkoming zijn… zulke herkenning. Lang verloren familieleden die in de stoffelijke vorm zo lang bij ons weg waren, zullen “verwelkomd worden aan boord” .. “Welkom thuis”.

Blossom: Dit voelt echt zo opwindend… Mijn hart kan bijna niet wachten. En dat gaat meer over “er mee doorgaan.” Ik bedoel daarmee… doorgaan om deze planeet op zijn nieuwe plek te brengen. Er werden reinigingen genoemd en de gedachte van ons allen die door samen te gaan DE NIEUWE WERELD tot stand te brengen, DAT VOELT ZO GOED als ik daar over nadenk. Een massale reiniging…

Fed.v.L: We willen ook zeggen dat het niet alleen de planeet zal zijn die wordt gereinigd… want het zullen ook jullie harten en geesten zijn. Jullie zullen zo’n verschil ook merken in jullie welzijn. Een Lichtheid zal er komen waarbij iedere dag een grote blijdschap geeft en viering.

Wees sterk en opgeheven, lieve vrienden…. We zijn nu zo dicht bij alles dat werd voorspeld. En jullie zullen zonder twijfel WETEN dat wat wij gezegd hebben altijd de Waarheid is geweest waarvan jullie hart heeft gesproken.

We zullen ook blij vermelden dat we de Pilaren van Licht niet hebben vergeten waarover wij spraken. Dit is een integraal deel van de plaatsing. We zeggen opnieuw dat er geen twijfels zullen zijn waarover we spreken. Opnieuw, dat zal weer een volgend ‘Ah Ha’ moment van groot wonder worden.

Neem ter harte… want we lopen vooruit op veel verwarring en het zal nodig zijn voor je om je verstand erbij te houden. Geef nooit twijfels de bovenhand in alles dat gaat gebeuren. Blijf in je Waarheid en wat jullie WETEN WAT DE WAARHEID IS, zal tot een goed einde komen.

Denk eraan om te luisteren hoe jullie VOELEN over alles dat aan je wordt gepresenteerd. Zij die jullie al zo lang gedwongen hebben om in een wereld te leven van leugens en bedrog, zij kunnen niet langer de bovenhand voeren. Hun tijden als heersers zijn voorbij en nooit meer zullen zulke dieptes bereikt worden. Het zal niet meer opnieuw gebeuren. Dit is definitief.

Veel is er geleerd terwijl die bizarre staat van zaken plaats vond. Geef Licht aan de zielen die nu bang zijn voor hun eigen duisternis. Want het is werkelijk een ellendige plek om in te wonen. Laat medeleven zien voor alles. Stijg uit boven degenen die jullie hebben misdaan en bied vrede vanuit je hart aan. Dit is de snelste manier om ze naar huis te brengen.

Blossom: Iets dat ik jullie wilde vragen… het is heel belangrijk… hebben jullie suiker in je thee?

Fed.v.L: WEET in jullie hart dat onze vriendschap en loyaliteit aan elkaar niet gebroken kan worden. Stel je voor hoe opgewonden jullie je VOELEN als je de ontmoeting viert met een familielid die je in vele jaren niet hebt gezien… pak dat GEVOEL dan en vermenigvuldig dit duizendvoudig. We kunnen je niet de vreugde uitdrukken die in ons allen zal wonen als we ons opnieuw thuis VOELEN in elkaars aanwezigheid.

Al zolang hebben we allemaal gewerkt om dit plan in zijn laatste positie te brengen. Als eenmaal het grondniveau gevestigd is… gaan we naar de volgende fase.

Blossom: Dus dat is dan niet de laatste positie?

Fed.v.L: We noemen het de laatste positie van deze fase. Hoe verlangen we ernaar om jullie te begroeten.

Blossom: Inderdaad mijn vrienden. Het gevoel is echt wederzijds.

Fed.v.L: Zo veel, zo erg veel gaat zichzelf presenteren, meer of minder op jullie drempel. Zo veel, in zo’n korte tijd en er zal een grote hoeveelheid zijn dat jullie moeten bevatten.

Maar dat zullen jullie.

Jullie zullen “in de versnelling gaan” en ‘de machines opjagen’… ieder van jullie KENT je positie en ieder van jullie gaat naar voren op zijn plek om dit tot een goed einde te brengen.

Vergeet nooit, wat er ook plaats vindt, dat JULLIE LIEFDE ZIJN.

Er is niets anders dan Liefde.

Als jullie uit de Hoogste energie van die Liefde komen… dan kan er geen ruimte zijn voor vrees en twijfel.

LIEFDE is het antwoord op alles.

Wees stoutmoedig als je loopt…. Wees stoutmoedig als je praat… Wees WETEND dat als de Waarheid die jij KENT aan allen getoond wordt, dat jullie dankbaar zijn dat je dit in je hart al herkende voordat je die met je ogen zag.

Liefde verbindt ons in WAARHEID. WAARHEID verbindt ons in LIEFDE.

Wees blij, en opgewonden… leef in die opwinding… want er is zoveel wat wij kunnen zien om over opgewonden te zijn.

Blossom: Heel veel dank… het gevoel is afgesneden. Punt. Met zoveel Liefde naar jullie. Ik zal de ketel nog niet opzetten (voor de thee) … maar ik vul hem alvast!


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website

Share |