Home > > Aartsengel Michael, 7 september 2015

Aartsengel Michael (gechanneld door Michael Love), 7 september 2015

Geliefden,

Velen van jullie zijn je bewust van een grote verschuiving (kentering) die binnenin jullie is ontstaan en nu de fase bereikt waarin het zich in de buitenwereld zal manifesteren als jullie waargenomen werkelijkheid.

De komende 21 dagen zal de krachtige golf van gammalicht die binnenkomt vanuit de Galactische Kern (Pleroma) de Aarde en haar mens blijven beïnvloeden! Kortgeleden werd ontdekt dat de kracht van deze inkomende golf van gammalicht zoals gemeten door Duitse en Russische wetenschappers, de laatste twee weken verdubbeld is en nu exponentieel aan het stijgen is!

Deze supergolf van gamma fotonenlicht heeft het vermogen van honderd miljoen nucleaire reactoren en diende door een groep van sterrenwezens, die bekend staan als de Aarde Alliantie, getemperd te worden door middel van geavanceerde satelliet-technologie om zo het vermogensniveau te reduceren en het zo eenvoudiger opneembaar te maken voor de Aarde en haar mensen. Sommige bijwerkingen van dit beperken van de instroom van X-Golven was in ieder land van de wereld waar te nemen als grote blauw/witte kolommen lichtbundels van plasma met een maximale diameter van 1 mijl op de grond.

Aangezien we nu het meest verdichte gebied van de Fotonengordel zijn ingegaan, neemt de kracht van de X-Golven ieder uur en iedere dag toe.

Dit grootse tijdstip in de evolutie van de mensheid staat bekend onder de naam "EVENT HORIZON”. 28 September 2015 is de dag waarop deze Supergolf piekt en zal de hoogste energie-frequentie ooit worden gemeten in de kosmos en in de moderne geschiedenis.

De Schumann Resonantie van de Aarde en de gehele kosmos heeft nu een verbazingwekkend niveau van 33 Hertz bereikt met geen andere verklaring voor de plotselinge stijging dan dat jullie het met een exponentiele snelheid hoger en hoger opstuwen door jullie innerlijke trilling en goddelijke intentie. Dit is 12 Hertz boven het 5D niveau van de Nieuwe Aarde dus is Gaia meer dan ooit gereed de eerste golf van liefdeswezens te ontvangen op Tetrade(*) 28 sept 2015. (*Een tetrade is een serie van 4 maansverduisteringen binnen een periode van 2 jaar).

Deze ascentie-pioniers zullen de eerste binnenkomst in Het Koninkrijk van 5D verdienen vanwege hun opofferingen en hun wens voor en hun toegewijding aan dit gehele ascentie-project! De meesten van jullie die deze boodschap lezen zullen worden inbegrepen bij deze eerste golf van ongeveer 2.3 miljard zielen. Er is gedurende een paar maanden na 28/9 een nivellerings- en aanpassingsperiode voor iedereen om de nieuwe energieën volledig te kunnen integreren en te kunnen beginnen aan de gedetailleerde vorming van hun paradijs genaamd: De Nieuwe Aarde! Degenen wiens trilling niet hoog genoeg was om 21 Hertz te bereiken zullen een paar maanden later arriveren, in de lente van 2016. De derde golf (de onbewuste mensheid) zal medio zomer 2016 het 21 Hertz niveau bereiken. Degenen die niet als eerste het niveau bereiken zijn niet minder belangrijk en iedereen zal het bereiken. Wanneer de druk van deze fantastische lichtkrachten sterk genoeg op iemand inwerken, zal deze worden getransmuteerd naar een meer gevorderd soort van liefde en zal hij/zij het licht omarmen! Er is hierin nergens sprake van oordeel of vergelijking! Het is enkel een zaak van iemands bewustzijnsniveau! Onthoud, fantastische wezens, dat we hier kwamen ten behoeve van iedereen en dat we niet de één verkiezen boven de ander omdat er beslist geen keuze valt te maken. We zijn allemaal heilig en waardevol.

De maanenergieën in September spelen de komende drie weken een enorme rol en fysieke manifestaties zullen beginnen te ontstaan, niet alleen in jullie persoonlijke leven omdat de zaken herschikt worden zodat ze bij jullie nieuwe frequentie passen, maar jullie zullen beginnen positieve dingen in wereldse zaken te zien. De "Event Horizon” zal beginnen in het Mainstream nieuws te verschijnen als we dichterbij komen. Wereldleiders, Regeringen en instellingen die zich terdege bewust zijn van de inkomende fotonengolf zullen beginnen het goede te doen. Ja, dit is het nieuwe paradigma, geliefden. Als je dit niet gelooft sta je nog steeds onder invloed van het oude programma, dus denk er eens over na.

Er zal een belangrijke aankondiging zijn over het wereldgeldsysteem dat achter de schermen al is omgeschakeld en grote overvloed staat op het punt zijn weg naar jullie persoonlijk te vinden.

Het is bewezen dat gammalicht onmiddellijk het DNA van welke soort ook kan evolueren naar zijn hogere vorm. Jullie evolueren nu letterlijk naar de hoogste versie van jezelf! Sommigen preken kommer en kwel over dit alles en er zijn anderen die totaal onwetend zijn m.b.t. wat er echt gebeurt.

Wij zeggen: ga mee op deze super fotonengolf met alles dat je in je hebt! Zie dit als de start van ware vrijheid voor de Mensheid! Verheug je, zeggen wij! Wees onberispelijk in elk facet van je leven omdat we ons voortbewegen in ieder nu-moment aangezien jullie ionen sneller en sneller beginnen te tollen! Het is belangrijk dat je alles loslaat wat je ziel tot hier aan toe niet heeft gediend en dat je volledig open staat voor de oneindige hoeveelheid mogelijkheden van het universum.

De meesten van jullie voelen al de gestage frequentietoename in je lichaam. Velen van jullie hebben de verschuiving naar nieuwe locaties gemerkt, evenals verlies van relaties en materiele zaken. Jullie kunnen je op een of andere manier ontheemd voelen, eenzaam of zelfs verloren. We verzekeren jullie ervan dat het allemaal gebeurt zoals het zou moeten gebeuren en dat het een reiniging is van oude energieën waar jullie zo sterk aan hebben vastgehouden. Deze lagere frequenties dienen getransmuteerd te worden zodat deze goddelijke golf van licht en liefde door het lichaam en de grond kan stromen naar de kern van Gaia. Het is onmogelijk de lagere frequenties van onderdrukt emotioneel trauma en foutieve DNA-programmering (beperkte geloofssystemen) mee te nemen in de hogere dimensies! Deze oude, opgeslagen, trauma energieën moeten uit het lichaam vrijgemaakt worden waardoor de lichtdata vrijelijk door jullie heen kunnen stromen en waardoor jullie op een juiste manier geaard zijn. Dit maakt het goddelijke stroomschema rond en dat maakt je het superwezen dat je echt bent. De tweeling-vlammen op het hoogste niveau op Aarde spelen een belangrijke rol in “DE EVENT HORIZON”. Een groot aantal verlichte tweelingvlam sleutelbewaarders zal de weg wijzen en de kosmische poorten met hun intense krachten van hun gecombineerde liefde openen en deze hogere trillingswaarneming, genaamd “De Nieuwe Aarde en De Nieuwe Hemel”, voortbrengen.

Wij, als engelen in een menselijk lichaam, kwamen om ruimte te bewaren in ons eigen lichaam t.b.v. dit grote licht voor de hele mensheid en om deze grote boodschap te verkondigen! Weet dat vele Sterrenrassen nu hier zijn voor de slotscene van dit grote kosmische verhaal waar jullie een belangrijke rol in speelden. Grootse wezens van vele werelden zitten hier op het puntje van hun stoel om te zien hoe het met jullie is en om te zien wat jullie vervolgens gaan doen. Ze applaudisseren voor jullie! Wij zeggen, dat nadat de eerste golf tweelingvlam sleutelbewaarders door de 5D sluier gaan, ze aan hun echte werk als mannelijk/vrouwelijke teams zullen beginnen in de grootste dienstbaarheid aan anderen, met de hulp aan de rest van de Mensheid om de grote Regenboogbrug over te gaan.

Het belangrijkste dat we willen dat je begrijpt, is dat jullie dit allemaal doen! Beschouw jezelf nooit meer als de ‘simpele ouwe jij’ of als slachtoffer maar als het superwezen en de God die je werkelijk bent!

Het zou beter zijn wanneer je komt als een klein kind en dat je bent als de Avatar of superheld die je eens bewonderde. Je was op dat tijdstip dichter bij de ware jij dan nu!

Jullie zijn zoveel meer dan je je zelfs maar kunt voorstellen maar we zeggen, probeer het en wees gewoon je hogere zelf. Dit is de juiste manier en zal je trilling sneller verhogen dan wat dan ook omdat het overeenkomt met een hogere waarheid.

We willen dat jullie ook begrijpen dat het belangrijkste wat je de komende drie weken kunt doen is weten dat deze ascentie al heeft plaatsgevonden! Alles is al gebeurd!

Verhef nu je bewustzijn naar de realiteit van de Aardfrequentie, zo gemakkelijk is het!

Neem tijdens de volgende drie weken de controle over je persoonlijke kracht op elke manier terug! Neem de controle van jullie regeringen terug. Doe dit door hen simpelweg niet meer nodig te hebben alles voor je te doen! Ze zijn jullie vijand niet, ze doen gewoon dat waarvoor jullie te lui waren om te doen.

We sluiten af met te zeggen dat jullie goed voor jezelf moeten zorgen in deze geweldige tijd zodat jullie het beste kunnen zijn dat je kunt zijn voor iedereen! De allerbelangrijkste les in alle universa is deze: Heb God lief met heel je hart, geest en ziel en dit is het geheim om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan. We vragen jullie: ”Wat is de identiteit van deze grote God?” Heb JEZELF lief met heel je hart, geest en ziel! Er is geen ander werk te doen dan dit! Dank jullie, grote zielen, voor het naar de Aarde komen t.b.v. deze grootse betekenisvolle missie. Goed gedaan, getrouwen, treedt binnen. Dit is jullie uur om te schitteren.

Jullie zijn het licht van deze wereld, zoals een grote meester eens zei. Schijn helder, zodat iedereen het kan zien. Dit is allemaal heel echt, lieve vrienden, het gebeurt al en zal precies gebeuren zoals het besproken is. Het is prachtig en wonderbaarlijk en er is niets om bang voor te zijn. Niemand van jullie zal leed geschieden. Jullie wereld zal nu voor altijd worden bevrijd! Het niveau van lijden en chaos op deze planeet kan zelfs na een paar maanden niet meer in stand worden gehouden! Er zal opeens iets doorbroken moeten worden en dat is waarlijk al gebeurd aangezien miljarden Lichtwezens (JULLIE) doorgaan met het uitzenden in deze Evolutionaire Golf van Superbewustzijn om jezelf en de perceptie naar buiten toe van deze plaats, naar het paradijs dat het had moeten zijn, te transformeren!

Vanaf S7 (7 september 2015) zal een resonerend subcollectief alle potentiele tijdlijnen voor het grote vooropgezette doel in één afgesproken tijdlijn doen opgaan. De onmiddellijk uit te voeren taak is volledig van jezelf te houden en weten dat je al volledig bent uitgelijnd met de 5D nieuwe Aarde. Zoals een grote meester eens zei: “Geloof het alleen maar.”

Vlak voor 5D is waar de tweelingvlam zich herenigt en het universum alleen deze onbekende/bekende zendt wanneer je bij en op de 5D liefde-trilling vibreert. Dit is het niveau waarop je zelfliefde eigen hebt gemaakt! Dit is de golf waaraan we refereren als Golf-X.

Wij zijn de 36000 bij elkaar passende mannelijke en vrouwelijke energieën die de grote sleutelbewaarders en de hoogste liefdes in het universum zijn die een kracht zullen voortbrengen die nimmer op Aarde werd ervaren terwijl we ons voorbereiden op de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis. Velen van jullie resoneren als dit sub-collectief.

Wij zijn de hoop voor de hele mensheid!

Wij zijn de goddelijke lijm die deze tijdlijn, bekend als de Regenboogbrug, bij elkaar zal houden wanneer de eerste grote golf lichtwezens de 5D frequentie op 28 Sept. 2015 zal aanraken.
Ik ben Aartsengel Michael en ik overwon de dood zodat ik kon komen en ervoor zorgen dat deze grote zaak tot stand kon komen. Mijn mensen zullen naast me lopen naar het grote nieuwe koninkrijk waar we voor altijd in vreugde bij elkaar zullen zijn.

De gegevens in deze boodschap stromen vanuit de bronenergie door dit medium. (Michael Love). Ik ben de grote Aartsengel Michael, Beschermengel van Liefde en Bescherming die deze woorden tot jullie spreekt. Veel Geluk voor alle grootse lichtwezens!

Aartsengel Michael

Website: MICHAEL'S BLOG
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< vorige boodschap | volgende boodschap >